1.042.851

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nyolc évszázad olasz költészete

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 638 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Egy nemzet költészetét - kétszázegy költő négyszáztizennyolc versében és eposzi részletében, s az első nyelvemlékektől a mai napig -, egy nemzet jó nyolcszáz esztendejének költészetét tartja kezében az olvasó. Azét a nemzetét, mely mintegy ezer évvel azután, hogy az antik Róma a népvándorlás hullámaiban elmerült, először ragyogtatta fel, adta vissza a világnak a nagy költészetet.
Nemcsak magam válogattam, de magam is fordítottam az egészet. S ha le merem írni, hogy egy teljes külföldi költészetet próbálok erőmhöz képest s elfogódott mozdulattal átnyújtani a magyar Múzsának, megszolgálandó a megszolgálhatatlant, életem legszebb perceit, melyeket a magyar költészetnek köszönhetek: korántsem hivalkodás ez, csak az önként elvégzett munka jóérzése - és fiúi kérés: hogy fogadja tőlem el. Húsz évig éltem e nagy feladattal szemközt, s épp e meghittségben tanultam meg iránta az alázatot.

Tartalom

Előszó
Bevezetés
Nyelvemlékek és duecento
Nicolao da Ficarolo: Felirat a ferrarai dómon7
Cielo d'Alcomo: Feleselő feslő rózsa7
Folcalchiero de' Folcalchieri: Béke virradt mára a világra (Részlet)15
Piero della Vigna: Ámor, a "láthatatlan"15
Jacopo da Lentino
Szonett a Paradicsomról16
Izenet (Részlet)17
San Francesco d'Assisi: Assisi Szent Ferenc Napéneke17
II. Frigyes császár: Szerelem s remény19
Giacomino Pugliese: Szerelmes történet20
Brunetto Latini: A Kincses Könyvecske előhangja21
Rustico di Filippo
A hetvenkedő katona22
Bondie Dietaiutihoz23
Guittone d'Arezzo: Mária-fohász23
Jacopone da Todi: Az ember hitvány állapotjáról24
Guido Guinizelli
Mint a birkák26
Majd ha megérik26
Csak tiszta szívben...27
Jacopo da Leona: Féltékeny párbeszéd29
Rinaldo d'Aquino: Vallomás (Részlet)30
Compiuta Donzella: Szép eladó panasza31
Chiaro Davanzati: Fényességek fényessége32
Cecco Angiolieri
A szörnyeteg33
Feleselés Becchinával33
A jó rokonság34
Önéletrajz, tanulsággal34
Kritikus szonett35
Szűzlány halálára36
Indiszkréció36
Sok halál helyett csak egyet!37
Guido Cavalcanti
VIII. Bonifác pápához38
A baráthoz, ki megszedte magát38
Te vagy a legkülönb39
A költő utolsó verse40
Niccola Muscia: Guido Cavalcanti zarándokútja41
Lapo Gianni: Álom-ének42
Dino Frescobaldi: Könyörgés egy eltévedt nyílvesszőért43
Gianni Alfani: Szemek kereszttüzében44
Dante da Majano: A kimondhatatlan szép45
Trecento
Giuntino Lanfredi: Párbeszéd a Halállal49
Parlantino da Firenze: Németjárás Lombardiában50
Guercio da Montesanto: Guelf, ghibellin51
Bosone da Gubbio: Levél Manoellóhoz52
Manoello Giudeo
Válasz Bosonénak53
A szerelemről53
Éljen a győztes!54
A kitagadott szonettje55
Dante Alighieri: Új Élet
Szerelmes lélek s kedves szív, te jámbor56
Sírjatok, szeretők, sír a Szerelem!...56
Minap a dűlőn csendbe' poroszkáltam...57
Gondolatom mind szerelmet beszél el...57
Csak gúnyolódtok rajtam mindenütt...58
A gondolat, az ötlet mind kialszik..58
Gyakorta sújt rám, mint fekete villám...59
Szerelem s jó szív ugyanegy dolog...59
A kegyesem szerelmet hord szemében...60
Ti alázatosak és ti haloványak...60
Te vagy-e hát, ki annyiszor beszéltél..61
Megreszkettem én, mert szivembe' csendbe'...61
Kegyes hölgy s ijfú esztendkőkkel ékes...62
Olyan kedves és olyan tiszta-édes...64
Az üdvösségnek ritka teljességét...65
Oly régen tartasz láncon, Szerelem...65
Hogy sóhajtozom fennen, az még hagyján...66
Eszembe jutott ma a drága Kedves..66
Láttam, ordádon milyen drága részvét...67
Szerelmes színű, kedves, lenge, sápadt...67
A keserű könny, mely oly bőven omlott...68
A gondolat, mely lágyan Őt idézi...68
Sok a sóhajtás a szivembe' bévül..69
Hej, vándorok, kik csöndes ballagással69
A szférán túl, mely a legmesszebb kereng fenn...70
Énekeskönyv
Úgy ám, Guido, ha Lapót, téged, engem...70
Szép lányok jöttek kedves kis csapatban...71
Honnan jöttök ily aggodalmasan? Jaj...71
Ó, lágy rímek, kik Őt ringó zenével...72
A Szerelemmel növekedtem én fel...72
Vendégség
A kegyesem szeméből ím kilobban...73
A Szépség útjain, amerre Ámor...74
Szavaim ti, a világba kiszállók...74
Elegyes Költemények
Ha látod, hogy sírásra áll az ajkam...75
Mert nincs, ki vélem Róla társalogjon...75
Már-már azt hittem, hogy bíz' mindenestül76
Félelem nélkül ki nézhetne vajjon...76
Jaj, nincsen ennél komiszabb a Földön...77
Ama Csillagtól, mely pályáját futja...77
Elmémben két szép lány társalkodék...78
Jobágyit Ő, aki Király az égben...78
Ha el nem tüntél volna, drága Látvány...79
Isteni Színjáték
A Pokol első éneke (Pokol I., 1-136)80
A kapufelirat (Pokol III., 1-9.)85
Francesca da Rimini (Pokol V., 70-142.)85
Óda Itáliához (Purgatórium VI., 76-126.)88
Párbeszéd Szent Benedekkel (Paradicsom XXII., 37-96.)90
Péter apostol beszéde (Paradicsom XXVII., 16-66.)92
Cino da Pistoia
Válasz Dante intelmére94
Római jog94
Ser Marino Ceccolihoz95
Szerelmes átkozódás95
A halálos veszedelem96
Két szőke fürt96
Ez a lány!97
Hadüzenet98
Fehér virág98
Folgore da San Gimignano
Gavallérság fogytán99
Az Isten is ghibellin?99
Matteo Frescobaldi: Fogják meg!10
Bindo Bonichi: Bőrébe senki nem fér101
Sennuccio del Bene: Álom-találka102
Pietro de' Faitinelli: Pogány káromlás103
Niccoló del Rosso
A négy lovas104
Mi a baj Trevisóban?104
Mi lett Trevisóból105
Pieraccio Tedaldi
A szonett ars poeticája106
Prókátoroknak való106
Egy számüzötthöz107
Gualpertino da Coderta: Atyafiaságos udvarlás108
Marino Ceccoli: Nerio Moscolihoz, a szabad akaratról109
Francesco Petrarca
Az avignoni pápai udvarra I.110
Az avignoni pápai udvarra II.110
Az avignoni pápai udvarra III.111
Megint tavasz112
Szerelmetlen szerelem112
Éjféli gályán113
Vezeklő113
Emberkerülő114
Áldott legyen114
Hova lett?115
Égi látogatás115
Cihelődik a ....116
A halál triumvfusa (Részlet)116
Itáliához és Itália uraihoz117
Antonio Pucci: A költő bére120
Giovanni Boccaccio
Baia fürdőjére121
A három grácia122
Dante Alighieri122
Petrarca halálára123
Fazio degli Uberti: Róma siralma (Részletek)123
Franco Sacchetti
Arról, hogy megáztam126
Pásztorlánykák köszöntése127
Háborús gyújtogatókra128
Franco Sacchetti
A gonfalonieréhoz129
Ha meggondolom130
Quattrocento
Domenico Burchiello
Legényeknek való intelem133
Kincses velence135
Firenze szabadságáért135
A sienai börtön136
Pármai parasztok137
A hangya kalandjai137
Luigi Pulci: Marguette és Morgante a csárdában (Morgante XVIII.)138
Matteo Maria Boiardo: Virágok között dalolt a kisasszony141
Marco Tiene: A velencésekhez142
Antonio Cammelli: A sienai nők143
Lorenzo de' Medici
A Bacchus-himnusz144
Nencia da Barberino145
Édes vidéki csönd150
Benedetto Chariteo: Alfonso d'Avaloshoz150
Leonardo da Vinci: Szabály, mit nem követtem151
Angelo Poliziano
Bacchánsnők kardala152
Egy reggel, lányok...153
Május-köszöntő154
Dali dali dal155
Az én kis barna lánykám155
Jacopo Sannazaro: Ikáriai tenger157
Giovanni Pico della Mirandola: Köszönet a szerelemért157
Antonio Tebaldeo: Olvasómhoz158
Serafino Aquilano
Ha naphosszat is... (Rövid dalok I.)159
Ha nem dícsértelek... (Rövid dalok II.)159
A láng a hóból... (Rövid dalok III.)160
A római udvarra160
Cinquecento
Niccoló Machiavelli: Az Alkalom163
Pietro Bembo
Női tökély164
Gabriele Trifone dícsérete165
Madrigás a szerelemről165
Lodovico Ariosto
A Pónál166
Őrjöngő Roland: Előhang (I. 1-2.)166
Roland megőrül (XXIII., 129-136.)167
Zerbino és Isabella (XXIV., 72-90.)169
A holdbéli utazás (XXXIV., 70-86.)173
Jacopo Bonfadio: Madrigál Árkádiáról177
Giambattista Strozzi: Michelangelo Éjszakájára178
Michelangelo Buonarotti
Az Éjszaka válaszol178
A márványtömb-szonett178
II. Gyula pápa Rómájára179
Szivárvány179
Firenze és a firenzei számüzöttek180
Baldassare Castiglione: Róma vígasza181
Giangiorgio Trissino: Búcsú182
Raffaello Sanzio: Boldog és néma rabság182
Veronica Gambara: A firenzeiekhez, 1529-ben183
Tullia d'Aragona: Lattanzio Benuccihoz184
Vittoria Colonna: Születésnapra185
Matteo Bandello: Romeo és Júlia sírverse186
Teofilo Folengo: Az Orlandino VIII. fejezeből187
Pietro Aretino: A francia királyhoz191
Bernardo Tasso: Kasztáliai forrás199
Luigi Alamanni
Epigramm200
A Szajna és az Arno200
Francesco Berni
Berneszk201
VII. Kelemen pápasága201
Cecco, meg a római udvar202
Malatestára, Rimini urára203
Kapitulus Sebastiano del Piombóhoz203
Giovanni Guidiccioni: Itáliához205
Annibale Caro: Masaccio sírverse206
Benvenuto Cellini
Az Önéletrajz bevezető szonettje206
Vetélytársamra207
Alfonso d'Avalos: Egy perc207
Benedetto Varchi: Intelem Giorgio Vasarihoz208
Giorgio Vasari: Válasz Benedetto Varchi intelmére209
Luigi Tansillo: Szép szenvedély210
San Filippo Neri: neri Szent Fülöp verse a lélekről211
Gaspara Stampa: Sóhajból díszkíséret212
Louise Labé: A szép kötelesné első szonettje212
Giovan Battista Guarini: Két kalitka213
Luigi Groto: Epigramm213
Torquato Tasso
Lányka halálára214
Margherita Gonzagához214
Az Időhöz215
Megszabadított Jeruzsálem: Erminia (VI., 54-124.)216
Armida kerjte (XVI., 9-35.)230
Giordano Bruno
Excelsior!236
Így szólt a vak236
Tenném a jót...237
In Apollinem238
Seicento
Gabriello Chiabrera: Ibolya241
Galileo Galilei: A zsarnoki Szép242
Michelangelo da Caravaggio: A művész, önarcképe242
Alessandro Tassoni
A fösvény243
A vödör elrablása X. énekéből243
Tommaso Campanella
A bajok göykere248
A nép248
Királyok ellen249
Jövendölés249
Giovan Battista Marino
Az Adone VII. énekéből250
Római kesergő252
Fulvio Testi: I. Károly Emánuelhez, Savoia hercegéhez252
Bartolommeo Corsini: Uxor254
Gianfrancesco Loredano: Egy fecsegő sírverse254
Salvator Rosa: Dal255
Francesco Redi: Mi fán terem a szerelem?255
Carlo Maria Maggi: Közös fedélzet256
Lorenzo Magalotti: Végrendelet257
Vincenzo da Filicaia: Itáliához258
Giambattista Zappi: Michelangelo Mózesére259
Settecento
Giambattista Vico: Válasz Roberto Sostegni szonettjére263
Giovanni Santi Saccenti: Kispap fiamnak264
Paolo Rolli
A távolból265
Kétféle orvos265
Carlo Innocenzo Frugoni: Hannibál az Alpokon266
Pietro Metastasio
Féltékenység267
Emléksorok268
Fogadás268
Carlo Goldoni
A tisztes leányzó szonettje269
A jó feleség szonettje269
Gaspare Gozzi: Önéletrajz270
Giuseppe Parini
Kérvény271
A reggel (Részlet A napból)272
Onofrio Minzoni: Apám halálára274
Salomone Fiorentino: Európa 1792-ben275
Vittorio Alfieri
Kritikusaimnak275
Szeretlek-é?276
Egyházi állam276
Dante sírjánál277
Önarckép277
Hitvallás278
Ippolito Pindemonte: Voltaire árnyához278
Vincenzo Monti: A marengói győzelemre279
Ottocento
Ugo Foscolo
Firenzéhez285
Az esthez286
A Síremlékekből (104-212)286
Giovanni Berchet
Óda Modena és Bologna 1830-as forradalmára289
A trubadúr románca291
Alessandro Manzoni
Május Ötödike292
Az Adelchi első kórusa294
Jacopo Vittorelli: Sirmione partján296
Tommaso Grossi: Vándorfecske297
Gioacchino Belli
Pénz beszél298
Pápai rendőrség298
Akadémiai pálma299
Giacomo Leopardi
Alfieri önéletrajzát mikor letettem300
A Holdhoz300
A Végtelen301
Magamhoz301
Holdnyugta302
Alessandro Poerio: Risorgimento (Részlet)304
Niccoló Tommaséo: A népek emlékei304
Giuseppe Garibaldi: Az Önéletrajzi Költemény utóhangja306
Francesco Dall'Ongaro
A caprerai fecske306
A lombard leány307
Giuseppe Giusti
Többségi elv307
Szent Ambrus templomában308
Pero páter pápasága311
Harmincöt év314
Aleardo Aleardi
Petőfi Sándorhoz (A Hét Katonából)315
A pontusi mocsarak aratói316
Giuseppe Rever
Bölcsőm317
Olasz költészet318
Giovanni Prati: Árvaházi lányok318
Giacomo Zanella: A költő villája319
Luigi Mercantini: Olaszok, testvérek... (A Mameli-himnusz)322
Telemaco Signorini: A művész főbűne323
Giosué Carducci: A szonett324
Vidáman süt Burgund lankás vidékén...324
Nehéz föld, hívom gyermekeid! Őket325
Tuileriákban, Katalin kevély...325
Egyik csapás a másik után! csőstül...326
Hát halljátok csak, polgárok, ti! Tegnap...326
A Városházán éjfekete zászló...327
Valami kancsal, táltos zászló...328
Nyögnek a partok, dudorász a szél...328
Francia királyt semmi régi korba'...329
Barbár lovasság dobajára okkal...329
Köddel szakad argonne-i dombtetőről...330
Előre hát, ti honfiak, előre...330
Giuseppe Mazzini331
Most és mindig331
Róma születésnapjára332
Egyházi átok333
A Sátán-himnusz334
A toszkán lápon át336
Az ökör337
Téli éj337
San Guido, vonatról338
Ősi zokogás342
Vignetta342
Klasszikus tavasz342
Emilio Praga: Görög tanárom343
Felice Cavalotti: Rózsa345
Antonio Fogazzaro: A velencei Szent Márk-templomban346
Renato Fucini: Az ember megteszi...347
Mario Rapisardi: Aratóének348
Lorenzo Stecchetti: Mementó 1869 farsangján349
Edmondo De Amicis: Nyomorúság350
Arturo Graf
Lagunán351
Tájkép351
Giovanni Marradi: Modern drámák352
Giovanni Pascoli
Szegények szava353
Panasz353
Éjszaka354
Romagna354
A genfi börtönben356
Áldásosztás360
Severino Ferrari: Honvágy361
Pompeo Bettini: Európa kertje362
Novecento
Adolfo De Bosis: Egy mozdonyvezetőhöz365
Gabriele D'Annunzio
Emberek, ásni!369
Ó, félhold, mennyei sarló...370
Pásztorok370
A kis szirén nótája371
A Római Elégiák utóhangja373
Angiolo Silvio Novaro
Három titok374
Kunyhót szeretnék építeni néked374
Luigi Pirandello: Régi meghívó375
Annie Vivanti: A század leánya376
Ada Negri
Piazza di San Francesco, Lodiban377
Kivándorlók378
Giovanni Bertacchi: Május elsején, este381
Francesco Chiesa: Derűs öregség382
Trilussa
Így tol ki a szegénnyel a világ383
Mária szól, a szolgáló383
Francesco Pastonchi: Egy "szép bestia"384
Filippo Tommaso Marinetti: A motor a repülőhöz385
Sibilla Aleramo: Oldjátok nyelvemet meg!386
Francesco Gaeta: Májusi reggel388
Giovanni Papini: Ibolya389
Enrico Pea: Rosalbina389
Giuseppe Antonio Borgese: Egy év története390
Guido Gozzano
Késő bánat391
Húszévesen örökké392
Umberto Saba
A kecske393
Felhőcske393
Trieszti kávéház394
Massimo Bontempelli
Alvó katona395
Boldogság396
Corrado Govoni: Éjek és álmok397
Marono Moretti: Poggiolini397
Clemente Rébora: Lombard harangszó399
Aldo Palazzeschi
Rio Bo400
Rari Or palotáján400
Ara Mara Amara401
Fausto Maria Martini: Nagypéntek401
Sergio Corazzini
Bábjáték403
Szegény érzékeny kötlő kétségbeesése403
Vincenzo Cardarelli: Ligúriai est405
Diego Valeri: Varrólány406
Angelo Barile: Sirató a halász leányáért406
Camillo Sbarbaro: Apámhoz407
Giuseppe Ungaretti
Virrasztó a fronton408
Katonák409
Luciano Folgore: A kínai karikatúrista409
Dino Campana: La petite promenade du poéte411
Giuseppe Villaroel: A költő gyásza412
Riccardo Bacchelli: Appassionata412
Ugo Betti: Leány a forrásnál413
Nicola Moscardelli
Csermely414
Város414
Lionello Fiumi: Barokk fantázia egy alkonyatról415
Eugenio Montale
Földközi-tenger417
Esik418
Salvatore Quasimodo
Nap-nap után419
És mindjárt este lesz419
A fűzfa lombján420
Enrico Fracassi: A Madonnához420
Sandro Penna
Április421
Vakáció421
Libero De Libero: Hősök a tankönyvekben422
Girolamo Sotgiu: Biancához, a börtönből423
Cesare Pavese: Déltenger424
Paola Bigongiari: Ünnepély428
Franco Fortini
Valdossola429
Elégia430
Mario Socrate: Auschwitzi látogatás430
Ignazio Butitta: A béke431
Renato Castelli: A pap434
Irodalomtörténeti rész (Jegyzetek)435
Névmutató623
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete

A borító elszíneződött. A címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
3.240 Ft
1.620 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete

A védőborító és a felső lapélek elszíneződtek. A borító foltos.

Állapot:
3.240 Ft
2.260 ,-Ft 30
34 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyolc évszázad olasz költészete Nyolc évszázad olasz költészete

A védőborító elszíneződött.

Állapot:
3.240 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba