1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nyugat I-II.

1908-1929/1930-1941 - Válogatás-Viták, programok, kritikák

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.250 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-15-3687-4
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1908
Ignotus: Kelet népe7
Szini Gyula: A mese "alkonya"10
Ignotus: A magyar kultúra s a nemzetiségek14
I-s.: Utóirat16
Lengyel Menyhért: A Thália18
Csáth Géza: Bartók Béla19
Hatvany Lajos: Szimat és ízlés21
Schöpflin Aladár: A népszinmű23
Kemény Simon: A Holnap25
Laczkó Géza: Beöthy Zsolt26
Ignotus: Hadi készülődések30
1909
Fenyő Miksa: Hadi készülődések37
Ignotus: A perspektíva40
Lengyel Géza: A Miénk41
Kuncz Aladár: Az utolsó magyar43
Karinthy Frigyes: Levél a Nyugat szerkesztőjéhez47
Balázs Béla: A versről48
Babits Mihály: Beatrix királynő52
Tóth Árpád: A Holnap új könyvéről55
Bresztovszky Ernő: Repülj, hajóm!58
1910
Kernstock Károly: A kutató művészet65
Fenyő Miksa: Ady és a legújabb magyar lyra69
Ignotus: A pártfogoltak céhe73
Karinthy Frigyes: Mikszáth-adoma, meg oszt' még valami75
Laczkó Géza: Katona Lajos77
Feleky Géza: A futurista festő79
Halász Imre: Egy letűnt nemzedék (Részlet)82
Babits Mihály: A lélek és a formák89
Lukács György: Arról a bizonyos homályosságról91
Babits Mihály jegyzete94
Hírek a Nyugat köréből94
1911
Bálint Aladár: Szinyei Merse Pál mérlege99
Szabó Dezső: Válasz. Tisza Istvánnak101
Schöpflin Aladár: A Bánk bán berlini bukása104
Hatvany Lajos: Irodalompolitika106
Ignotus: Tünetek114
Móricz Zsigmond: A sasfiók117
Ignotus: A Nyugat magyartalanságairól122
1912
Ignotus: Az úr az irodalomban139
Balázs Béla: Futuristák141
Móricz Zsigmond: Magyarosság és nemzetietlenség143
Szabó Dezső: Az irodalom, mint társadalmi funkció149
Ignotus: A Nyugat olvasóihoz158
Kende Ferenc: A XI-es terem. (A kubizmus a Salon d'Automneban)161
Kuncz Aladár: André Dubosq: Budapest et les Hongrois162
Szabó Dezső: Moziban164
1913
Fenyő Miksa: Beöthy Zsolt - Herczeg Ferenc167
Babits Mihály: Dráma169
Berény Róbert: A Nemzeti Szalonbeli képekről173
Lukács György: Egypár szó a dráma formájáról174
Felvinczi Takács Zoltán: A futurista művészet értékeléséhez176
Ady Endre: Goga Oktávián vádjai177
Szabó Dezső: A magyar protestántizmus problémája178
Móricz Zsigmond: A magyar protestántizmus problémája182
Ady Endre: Egy probléma: kettő191
Szabó Dezső: A magyar protestántizmus problémája192
Rozványi Vilmos: A vallások problémája s a vallások mint problémák193
Tankó Béla: A magyar portestantizmus kérdéséhez195
Ady Endre: A protestantizmus ünnepén196
1914
Elek Artúr: Beck Ö. Fülöp199
Schöpflin Aladár: Új nemzedék201
Balázs Béla: Erotikus művészet és művészi erotika209
Schöpflin Aladár: A Szekfű-ügy212
Szabó Ervin: "Proletárköltészet"214
Ferenc Ferdinánd főherceg217
Kéri Pál: Végzet217
Ignotus: Háború221
Móricz Zsigmond: Inter arma...224
Schöpflin Aladár: A szavak háborúja225
1915
A Nyugat hírei233
Lengyel Menyhért: Egyszerű gondolatok233
Szabó Dezső: A francia lélek keresztmetszete238
Tersánszky Józsi Jenő: Levél Ignotushoz239
D. A. : Levél a francia lövészárokból a magyar lövészárokba240
Kosztolányi Dezső: Panaszkönyv. Levél Ignotushoz241
Karinthy Frigyes: Hazám és "hazám"!241
Lovik Károly: Lovik Károly önéletrajza243
Ambrus Zoltán: Háborús jegyzetek. Pazar türelem247
Fenyő Miksa: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni Géza versei251
Fenyő Miksa: Irodalmi vita253
Fenyő Miksa: Irodalmi vita254
1916
Barta Lajos: Szociológia a színházon át261
Schöpflin Aladár: A paraszt262
Lengyel Géza: "Mitteleuropa". Széljegyzetek Friedrich Naumann könyvéhez266
Ady Endre: Ellenségekkel egy szándékon274
(I-s hozzáfűzött mondata)274
Babits Mihály: Ma, holnap és irodalom275
Kassák Lajos: "A rettenetes nagy hamu" alól Babits Mihályhoz288
Babits Mihály viszontválasza292
Ignotus: Bejelentés293
1917
Ignotus: Tizedik év Nyugat301
Gellért Oszkár: Észrevételek. Forradalom és diplomácia305
Ignotus: Arany s a népiesség308
Kosztolányi Dezső: Paraszti és népies309
Lengyel József: Máttis Teutsch János a MA folyóirat első kiállításán311
Vedres Márk: Rodin312
Babits Mihály: Jegyzet312
Ignotus: Életkérdés313
1918
Radó Sámuel: Tisza mint ellenzéki vezér319
Ady Endre: Hollósi Simon sorsa324
Kodály Zoltán: Bartók Béla első operája325
Lánczi Jenő: Szabó Ervin328
Ignotus: Új Magyarország331
Babits Mihály: Az első pillanatban334
Fenyő Miksa: Kaffka Margit336
1919
Rozványi Vilmos: Új költők343
Gyászjelentés Ady Endréről344
Pintér Jenő: Az Ady-irodalom346
Szabó Dezső: Az egész emberért365
Babits Mihály: Az egyetlen verseskönyv373
1920
Bálint Rezső: Előhang Nagy Balogh János művészetéhez377
Schöpflin Aladár: Ady igazsága380
Tóth Árpád: Ritoók Emma: Sötét hónapok383
Kosztolányi Dezső: Végvári versei384
Laczkó Géza: Sors bona, nihil aliud!385
Gyergyai Albert: Riedl Frigyes389
Móricz Zsigmond: Dante vizei fölött393
Móricz Zsigmond: Vérig vágó erkölcsi sarkantyu394
Fenyő Miksa: Az elmúlt hetekből396
Király György: Szabó Dezső: Tanulmányok és jegyzetek399
Elek Artúr: Rippl-Rónai József400
1921
Kuncz Aladár: Lent Kolozsváron405
Király György: Légy jó mindhalálig409
Zsadányi Henrik: Három nemzedék412
Bartók Béla: Kodály Zoltán419
Fenyő Miksa: Elmúlt hetekből. Jászi Oszkár könyve420
Szabó Lőrincz: Kassák Lajos: Máglyák énekelnek426
Király György: Mereskovszki: Örök útitársaink428
Hevesy Iván: Bortnyik Sándor albuma430
Bortnyik Sándor és Hevesy Iván: Két levél az új festészetről430
Elek Artúr: Szőnyi István432
Babits Mihály: Ady barátai433
1922
Király György: Két Ady-anthológia437
Király György: Végszó az Ady-anthológia ügyében439
Hatvany Lajos: A német Ady-anthológia440
Király György: Válasz442
Dóczy Jenő: Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében443
Földessy Gyula: Néhány szó Király György végszavához445
Dr. Ferenczi Sándor: Pszichoanalizis és társadalompolitika446
Móricz Zsigmond: Király György448
Czakó Ambró: Király György, a publicista450
Szívós Zsigmond: Erdélyi Józsefről452
Móricz Zsigmond: Tersánszky453
Bálint Aladár: Derkovics Gyula455
1923
Krúdy Gyula: A szerelem dalnoka459
Fenyő Miksa: Elmúlt hetekből461
Gyergyai Albert: Marcel Proust465
Karinthy Frigyes: Hatvany Lajos. Feleségek felesége472
Krúdy Gyula: Osvát Ernő emlékkönyvébe474
Plakett-átadás és ünnepi vacsora477
Thomas Mann, Kosztolányi Dezső regényéről480
Árkádia... Írják: a Nyugat munkatársai481
Tóth Aladár: Kodály és Psalmus Hungaricusa482
1924
Szini Gyula: Magyarok, - csitt-csatt493
Ignotus: Tündérkert494
Schöpflin Aladár: Mocsárláz. Rab Gusztáv regénye496
Tóth Árpád: A "formák virtuóza"499
Fenyő Miksa: Schöpflin czikke501
A Nyugat hírei. Ady-ünnepségek Zilahon és Érmindszenten508
Hevesy Iván: Zoro és Huru510
Tóth Aladár: Erdélyi József511
1925
Nagy Lajos: Kodolányi János: Szép Zsuzsika521
Tersánszky J. Jenő: József Attila verseskötete522
A Vörösmarty Akadémia közleményei522
Nagy Lajos: Idegen regények garmadái523
Babits Mihály: Új klasszicizmus felé530
Kosztolányi Dezső: A magyar könyv pusztulása533
Komlós Aladár: Örök dolgok felé540
Schöpflin Aladár: A becsületes kritika544
Babits Mihály: Disputa547
Babits Mihály: Akadémia és irodalom548
A Vörösmarty Akadémia bizottságának jelentése a Nyugat novella-pályázatáról553
1926
Kosztolányi Dezső: Pirandello557
Osvát Ernő: Gellért Oszkárról559
Ignotus Pál: Fény, fény, fény. Szabó Lőrinc új verseskötete560
Hevesy Iván: Charlie Chaplin: Aranyláz564
Hevesy Iván: "Korunk"567
Schöpflin Aladár: Az elkárhozott Ady568
Kassák Lajos: Új orosz filmek570
Kassák Lajos: Az Artamónovok576
Bonkáló Sándor: Gorkij új regénye579
Péterfi István: Bartók Béla szerzői estje581
1927
Móricz Zsigmond: Magyar Kompassz. Felolvasás a Nyugat jubileiumi estjén585
Ignotus: Teremtő indiskréció588
Babits Mihály: Indiskréció?593
Schöpflin Aladár: A kettészakadt magyar irodalom595
Móricz Zsigmond: Magyar fa sorsa601
Kuncz Aladár: Szász Károly Makkai Ady-könyvéről602
Fenyő Miksa: Polémia Adyról és magamról607
1928
Sinkó Ervin: Fjodor Gladkov "Cement"-je és az új orosz regény615
M. Pogány Béla: La trahison des clercs. Julien Benda könyve618
Fenyő László: A független művészek előadóestje620
Szász Zoltán: "Ifju szivekben élek" (Részletek)626
Ignotus Pál: A propos. Erdélyi József (Részletek)626
Tóth Aladár: Disputa. "A propos": Erdélyi József"629
Kuncz Aladár: Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában (Részlet)632
Tersánszky J. Jenő: Tóth Árpád638
1929
Schöpflin Aladár: Szüzmáriás királyfi. Tamási Áron regénye643
Ignotus Pál: Fiatalság, fiatalosság645
Szilasi Vilmos: Az írástudók árulása. Levél Babits Mihályhoz (Részlet)650
Fenyő Miksa: Kosztolányi Ady-cikke653
Babits Mihály: Személyi ügy?659
Osvát Ernő661
Móricz Zsigmond: Új magyar optimizmus663
Németh László: A kritika feladatai665
1930
Móricz Zsigmond: Nemzeti koncentráció7
Fenyő Miksa: Az Ignotus-eset8
Babits Mihály: Ezüstkor13
Móricz Zsigmond: A zsidó lélek az irodalomban15
Schöpflin Aladár - Komlós Aladár: A zsidó lélek az irodalomban, Válasz Móricz Zsigmond cikkére16
Farkas Zoltán: Nemzetibb képzőművészetet!?20
Fenyő Miksa: Zátony. Székely Mózes regénye24
Aurélien Sauvageot: Les Thibault25
1931
Móricz Zsigmond: Mai napok. Ki a frontra!29
Makkai Sándor: Nincs menekvés?31
Sárközi György: Sarjúrendek. Illyés Gyula versei34
Móricz Zsigmond: Az irodalom és a "faji jelleg"35
Fenyő Miksa: Nemzeti radikalizmus. Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre könyve38
Németh László: Az irodalom önkormányzata42
Kassák Lajos: Marinetti az Akadémián46
Móricz Zsigmond: Arany János írói bátorsága47
Mohácsi Jenő: Irodalmi szabadság: egészséges nép56
1932
Schöpflin Aladár: Az indulás61
Kosztolányi Dezső: Író és bátorság. Válasz Móricz Zsigmondnak63
Móricz Zsigmond: Sub rosa73
Földi Mihály: Író a válságban (Részlet)74
Hevesi András: Az Új Anthológia77
Hamvas Béla: Új orosz regények80
Németh Andor - Halász Gábor: Új irányok a világirodalomban Nyugat-konferencia83
Sárközi György: Őszi rombolás. Vas István versei87
1933
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre: Móricz Zsigmond új regénye91
Bálint György: Settembrini úr tragédiája94
Babits Mihály: Könyvpropaganda és könyvégetés96
Elfogy a magyarság? A Nyugat ankétja98
Babits Mihály: Elfogy a magyarság?98
Schöpflin Aladár: A nép, a nyelv és a főváros101
Harsányi Gréte: Egyke103
Braun Róbert: A hivatalos statisztika108
Fülep Lajos: Mit mond a szemtanu110
Illyés Gyula: A magyarság pusztulása117
1934
Ismeretlen magyar költők (Részlet) Darvas József állástalan tanító129
Peterdi István: Füst Milánról130
Bálint Jenő: Kokoschka133
Hevesi András: Az ösztönök őserdeje135
Mit tegyen az író a háborúval szemben? A Nyugat ankétja138
(Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Zilahy Lajos)
1935
Mit tegyen az író a háborúval szemben (Részlet)149
Török Sophie: Önéletrajz, generációs probléma, vagy amit akartok... (Részletek)162
Jancsó Elemér: Néhány szó a "megtámadott erdélyi irodalomról"167
Halász Gábor: Személyes kérdésben171
Weöres Sándor: Hang a "legifjabb" nemzedékből175
1936
Fejtő Ferenc: Sziget és tenger179
Babits Mihály: Puszták népe186
Cs. Szabó László: Műfaj és nemzedék189
Jankovich Ferenc: "...és a legfiatalabb korosztály"194
Ascher Oszkár: Az utolsó szavak196
1937
Harmincadik évfolyam205
Babits Mihály: Az Ignotus-ügy208
Szegi Pál: Nagyon fáj. József Attila versei209
Tolnai Gábor: Járkálj csak, halálraítélt! Radnóti Miklós versei210
Illyés Gyula: Írók a tömeg előtt212
Babits Mihály: Tehetségvesztés - visszamenőleg213
Nagy Lajos: Baj van a falukutatókkal214
Szerb Antal: Babits Mihály összes versei215
Illyés Gyula: József Attila219
1938
Cs. Szabó László: Ultima Verba. József Attila emléke223
Cs. Szabó László: A másik Európa224
Schöpflin Aladár: Babits Mihály hitvallása225
Illyés Gyula: Déry Tibor regénye226
Nagypál István: Cifra nyomorúság. Szabó Zoltán könyve227
Radnóti Miklós: "Pax alma veni..."228
Nagy Zoltán: Karinthy Frigyes versei229
Szerb Antal: Könyvek és ifjúság elégiája234
Babits Mihály: Szekszárdi kadarka242
1939
Cs. Szabó László: Ady249
Jékely Zoltán: A teremtés dicsérete. Weöres Sándor versei252
Lesznai Anna: Meredek út. Radnóti Miklós új versei253
Weöres Sándor: Menekülő Múzsa. Vas István versei255
Ortutay Gyula: A szegény ember élete. Kiss Lajos könyve257
Schöpflin Aladár: Asszimiláció és irodalom (Részletek)259
Veres Péter: Egy parasztcsalád története. Darvas József új könyve263
Farkas Gyula - Schöpflin Aladár: Asszimiláció és irodalom264
Babits Mihály: Könyvről könyvre (Első rész)269
Tersánszky J. Jenő: Nyúl éneke (1714)277
1940
Rédey Tivadar: Babits Mihály: Jónás könyve281
Illyés Gyula: Naplójegyzetek284
Füst Milán: Villám és esti tűz. Gelléri Andor Endre novellái289
Cs. Szabó László: Erdély291
Illyés Gyula: Bástya295
Illés Endre: Mérték és példa. Jegyzetek Ambrus Zoltánról296
Jócsik Lajos: Egy műfaj születése és pusztulása301
Komor András: Guillaume Apollinarie magyarul304
1941
Keresztury Dezső: Összeomlás. Szabó Zoltán könyve309
Sőtér István: Szinbád hazamegy. Márai Sándor regénye312
Radnóti Miklós: A szerkesztőségi asztal314
Szabolcsi Bence: A hatvanéves Bartók Béla314
Cs. Szabó László: Illyés Gyula317
Ortutay Gyula: A parasztéletforma csődje. Kovács Imre könyve319
Rónay György: Forradalom vagy klasszicizmus? (Jegyzetek a regényről)320
Babits Mihály: Írók két háború közt324
Szerb Antal: Magyar irodalmi almanach az 1941. évre328
Tartalom-mutató (1908-1941)329
A válogató jegyzete (K. Z.)567
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyugat I-II. Nyugat I-II. Nyugat I-II. Nyugat I-II.

A borítók elszíneződtek.

Állapot:
5.480 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba
konyv