Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

951.029

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Élelmezési ipar 1987.

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület szakfolyóirata - XLI. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. szám
Zoltán Tamás: Minőségirányítás és hatékonyság az élelmiszeriparban 1
Mohos Ferenc: Bevezetés az élelmiszertermelés rendszerelméletébe I 6
Vukov Konstantin: Fejlesztési irányzatok a gyümölcslevek gyártásában 15
Pátkai Györgyi-Beszedics Gyula: Almalényerés diffúziós extrakcióval 19
Pásthy Judit: Az élelmiszeripar importanyag-felhasználásának helyettesítési lehetőségei 23
Falfelületek penészgomba elleni védelme (Ch. Zuckriegl) 28
Horváth Lajos: A szakmai és vezetői továbbképzés koncepciója 30
Komáromi László: A szállítási és csomagolási szakemberek tanfolyamos képzése és továbbképzése 35
Uzonyi Györgyné: Élelmiszergyártó kisüzemek vezetőinek és szakembereinek továbbképzéséről 36
Hajós Csaba: A MÉM területén folyó művezetőképzésről 37
Hajós Csaba: A méltánytalanul elfelejtett 3M 38

2. szám
Mohos Ferenc: Bevezetés az élelmiszertermelés rendszerelméletébe II 41
Sándorfi László: Élelmiszeripari gépgyártás a MONORI MEZŐGÉP-nél 46
Jenei Király Györgyné-Hyross Ferenc: A biológiai ecetgyártás helyzete Magyarországon 49
Dworschák Ernő-Bíró György-Pados Gyula-Horváth Márton-Zsinka Ágnes: A táplálkozási tényezők szeszepe az élő szervezet lipid-peroxidációjában 53
Oláh József: Az új vállalatvezetési formák működésének tapasztalatai 56
Forgács Katalin: Vertikális integráció a zöldség-gyümölcs ágazatban 60
Billédi Ferencné: Az élelmiszeripari információs tevékenység támogatása speciális, számítógépes adatbázisokkal 63

3. szám
Holló János: A MÉTE Elnökségének feladata 81
Mohos Ferenc: Bevezetés az élelmiszertermelés rendszerelméletébe III 84
Erdélyi József: Az élelmiszeripar energiatakarékossági és energiaracionalizálási tevékenysége a VI. ötéves terv
ben, valamint a VII. ötéves terv cékitűzései 90
Horváth Imre: Élelmiszeripari műveletek és berendezések méretnövelése 95
Léder Ferencné-Monda Sándor: A köles és a cirok élelmi célú felhasználási lehetősége 98
Kiss István: Immunológiai módszerek alkalmazása az élelmiszer-mikrobiológiában 104
Sütő Zoltán: A pályakezdő fiatal szakemberek szemléletformáló továbbképzésének tapasztalatai 106
Szilágyi József: A VII. Országos Minőségügyi Konferencia 108
Gulyás Béla: Dr. Török Gábor (1902-1966) 113
Dr. Szabadkai Gyula 1920-1986 115

4. szám
Vámosné Vigyázó Lilly-Szakácsné Dobozi Mária: Elektroforózises technikák alkalmazása az élelmiszervizsgálatokban 121
Biacs Péter-Varsányi Iván-Kardos Györgyné-Bánky Tamásné: Az élelmiszertermelés fejlesztését és nemzetközi versenyképességét fokozó fontosabb K + F feladatok 127
Köves Béla 1917-1986 131
Szigeti Zsuzsa-Ludvig László: A borsókeményítő élelmiszeripari alkalmazási lehetőségei 132
Szabó S. András: Komplex ízfelismerő képesség vizsgálata, az alapíz kölcsönhatások összehasonlító érzékszervi
felmérése 138
Fehér Ferenc: A növényi eredetű élelmiszerek cink- és kadmiumtartalmának vizsgálata 141
Zetelakiné Horváth Kornélia-Kosinszky Zsuzsa-Rolf Andersson: Fermentált zöldségitalok előállítása biotechnológiai módszerekkel 144
Kormos Anikó-Szénay Lászlóné: A közgazdasági szabályozók érvényesülése és problémái az élelmiszeriparban 148
1986. évi tárgymutató 157

5. szám
Biacs Péter-Szántó Gyuláné-Zajkás Gábor: Természetes alapú szacharózhelyettesítők az emberi anyagcserefolyamatokban 101
Pap László: A korszerű vákuum-szárítási technika az élelmiszeriparban I. 165
Kiss István: Az élelmiszermikrobiológiai vizsgálatok újabb módszerei 170
Sáray Tamás: Gyorsfagyasztott húspogácsa felengedtetése és újramelegítése kényszercirukációs konvekciós sütőben 176
Szabó S. András: Komplex ízfelismerő képesség vizsgálata, az alapíz kölcsönhatások összehasonlító érzékszervi felismerése II. 181
Hantza Jánosné-Boros Lajos: A dohányipari gyártmányfejlesztés és az egészségvédelem 183
Szarvas Tibor: Az élelmiszerek mintavételi és minősítési előírásainak korszerűsítése 188
Ujhelyi Sándor A környezetgazdálkodás időszerű kérdései az élelmiszeriparban 191

6. szám
Biacs Péter: Az élelmiszergazdaság az egészségvédelemért 201
Zacher Zoltán 1902-1987 208
Erdélyi József-Gerely Péter: Az UNIDO regionális ipari energiagazdálkodási tevékenysége 209
Szabó S. András: Radiostimulációs kezelés hatása az élelmiszer-összetevőkre I 214
Török Attiláné-Sirokmán Klára-Vicze Magdolna: A búzacsíra adagolás hatása tartós lisztesáruk zsírsavösszetételére 217
Tomka Józsefné: Élelmiszereink vitamindúsításának tapasztalatai 221
Tadeusz Buják: A termelési kapacitások kihasználása a Lengyel Népköztársaság élelmi szőripari vállalatainál 225
Varsányi Iván: Beszámoló a japán Nemzeti Élelmiszeripari Kutató Intézetről 230
Szenes Endréné: A társadalmi étkeztetés 2. Nemzetközi Szimpóziuma 235

7. szám
Gulyás Béla: Korszerű vezetési módszerek a Magyar Hűtőipari Vállalatnál 241
Lásztity Radomir-Lásztity Ljubomir-Salgó András: Fitinsav az élelmiszerekben 244
H. Schmandke: 40 éves a Potsdam-Rehbrücke-i Táplálkozástudományi Intézet 247
Tóthné Veinperl Ilona-Tóth Attiláné-Fogarasyné Cseh Judit: Enzimkészítmények almasűrítmény gyártásánál 253
Karlovits György-Füstös Sándor: A katalizátorok szelektivitásának számítása növényi olajok hidrogénezésekor 257
Popovics János: Az 1985-86-ban épült gabonatárolók gyors tervezése-építése 265
Dombai Lászlóné: Az élelmiszeripari építészet - a rekonstrukció tükrében 272
Dr. Telegdy Kováts László 1902-19871 276

8. szám
Lásztity Radomir-Samy Fanous Sharobeem-Örsi Ferenc: Kukoricafehérjék frakcionálása izoelektromos
fókuszálásos technikával 281
Fűzi Rita-Gasztonyi Kálmán-Békés Ferenc: Húsos bébiételek fehérjehasznosulásának modellezése 289
Nagy Sándorné-Dudás Emilné-Körmendy László-Mihályi Györgyné: Növényolaj-sertészsír keverékek
táplálkozásbiológiai jelentősége és eltarthatósága 295
Halász Anna-Mátrai Beáta: Élelmiszeripari jelentőségű élesztőtörzsek jellemzése PAGE technikával 300
Ringbauer Endre: Az anyagmozgatás és fejlesztése az élelmiszeriparban 305
Balla Ferenc: Édesítőszerek célszerű kiválasztása 311
Molnár Pál: Mikrobiológiai vizsgálati módszerek szabványosításának irányai a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság „Vizsgálati módszerek és mintavétel" Bizottságában 314

9. szám
H. J. Raeuber-B. Dittler-Boschke: Automat ikus képanalízis alkalmazása a biotechnológiai eljárásoknál 321
Sawinskyné Acsádi Júlia-Halász Anna-Tyihák Ernő: OPLC technika alkalmazhatósága a mikotoxinok
élelmiszerekben, takarmányokban történő kimutatására 324
Gaál Béla: Hogyan lehet marketing módszerekkel sikereket elérni az élelmiszertermékek túltelített piacán?.. 327
Edelényi Miklós-Magyar Ildikó-Szamosközy Lajos: Élelmiszeripari tartály tisztító berendezés vizsgálata 331
Kis Pál: Bankszolgáltatások széles választékával a hatékonyabb élelmiszergazdaságért 335
Szenes Endréné: Konzervipari Higiéniai Napok XIX. Tudományos Tanácskozása 337
Szentpétery Katalin: Megelőző gyártásközi ellenőrzés a söriparban 341
Szalay Gyula: A gabonaipari szakemberképzés 343
Ruttkay László: Hazai édességfogyasztási szokások, ízlések és azok figyelembevétele a szabványokban 347
Vas Károly Emlékülés ( Fábri Ilona) 355

10. szám
Ormainé Cserhalmi Zsuzsanna-Horváth Erika-Petres Jolán-Czukor Bálint: Extrudálás az élelmiszeriparban I 361
Csányi István:Az ÉLGÉP műszaki fejlesztési eredményei a mikroszámítógépes folyamatirányításban 366
Szilágyi József: Az élelmiszeripari export termékek minőségalakulása 369
Debreczeny István-Petró Imre: A Kőbányai Sörgyár alapanyagellátása a minőség és mennyiség tükrében 374
Czeglédi-Jankó Gézáné-Mihályi Györgyné: Módszer a minőségellenőrző szervezetek munkája színvonalának
elemzésére 378
Ruttkay László: Hazai édességfogyasztási szokások, ízlések és azok figyelembevétele a szabványokban II 384
Stauder Márta: Az NSZK konzervipara és -kereskedelme, különös tekintettel a magyar konzervexportra 388

11. szám
Ormainé Cserhalmi Zsuzsanna-Horváth Erika-Petres Jolán-Czukor Bálint: Fehérjetartalmú adalékanyagok
technofunkciós tulajdonságai 401
Sohár Pálné-Domoki János-Borszéki Béla: Néhány gondolat az adalékanyag szabvánnyal kapcsolatban 407
Kismarton Károly: Az élelmiszerek nemzetközi szabványosításának helyzete 409
Vendégh Ferenc: Korszerűsített irányítási rendszer az állami tejiparban 416
Nagyné Gasztonyi Magdolna-Zetelakiné Horváth Kornélia: Pektinliáz alkalmazási lehetőségei a gyümölcsfeldolgozásban 423
Vukov Konstantin: Kutatás és fejlesztés az európai cukoriparban 431
Stauder Márta: Minőségileg igényes konzervpiacok - USA, Kanada 435
Fövényi József-Dutka György: A lenmagok a táplálkozásban és az egészségvédelemben 439

12. szám
Horváth Imre: Élelmiszeripari műveletek és a berendezések méretnövelése. Szűrés 441
Dörnyei József: A COMPACK Vállalat élelmiszeripari kutató-fejlesztő tevékenysége 446
Lukács Piroska: Fajtaváltás a repcetermesztésben 451
Dióssy Károly: Az anyagmozgatás az élelmiszeriparban 1964-1984. évek között 456
Fábri Ilona: Mikrobiológiai ökológia: az élelmiszer mikrobiológiai minőségellenőrzés alapja 461
Böröczné Szabó Margit-Sallay Péterné-Bartuczné Kovács Olga-Pauer Béláné: Az atomabszorpciós spektrofotometria szerepe és jelentősége az élelmiszerek fémtartalmának meghatározásában 465
Halász Anna-Szakácsné Dobozi Mária-Mátrai Beáta-Baráth Ágnes: Mikrobiológiai biokémiai kutatások
1967-1986 471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Élelmezési ipar 1987. Élelmezési ipar 1987.
Állapot:
6.280 Ft
3.140 ,-Ft 50
16 pont kapható
Kosárba