Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Olvasmányok a magyar nemzeti irodalom történetének vázlatához

Szerző

Kiadó: Eggenberger-féle Könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 310 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

Ó-KOR.
A hősmondákból.
A krónikások előadásának jellemzésére szolgáljon Márk barát krónikájából a XIV. század elejéről.
I. A fehér ló mondája, vagyis Pannónia megvétele.... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

Ó-KOR.
A hősmondákból.
A krónikások előadásának jellemzésére szolgáljon Márk barát krónikájából a XIV. század elejéről.
I. A fehér ló mondája, vagyis Pannónia megvétele.
..... Hallván a magyarok Pannónia földének jóságát dicsértetni, s hogy a Duna a legjobb folyóvíz, és hogy azon tájnál a világon jobb föld nincsen, köztanácsot tartva, Kücsidet, Kund fiát, követűl küldék, hogy menjen és tekintse meg azt az egész földet, és ismerje ki a föld lakosait.
Midőn tehát Kücsid Magyarország közepébe érkezett, és a Duna mellékére ereszkedett, a helyet gyönyörűségesnek, a földet köröskörűl jónak és termékenynek, a folyó vizét is jónak, mellékét jó legelőnek látta, s megtetszett neki. Vissza

Tartalom

I. Ó-kor.
1. A fehér ló mondája, vagyis Pannónia megvétele 3
II. Középkor.
1. Időszak.
2. Halotti Beszéd és Könyörgés 5
3. A Königsbergi töredék 8
2. Időszak.
4. A Bécsi- vagy Révai-codexből 9
5. A Margit-legendából 10
6. Ének Pannonia megvételéről 12
3. Időszak.
7. Bátori László bibliaforditásából 16
8. Alexandriai Szt. Katalin legendájából 18
9. Pesti gyerekek utczai éneke 21
III. Ujkor.
1. Időszak.
Erdősi Sylvester János:
10. Az magyar népnek ki ezt olvassa 22
11. Károli Gáspár bibliafordításából 23
Pesti Gábor:
12. A farkasról és daruról 24
13. A békáról és az ökörről 24
Székely István:
14. Mária királyné 25
Heltai Gáspár:
15. A catalauni ütközet 26
16. A Fabulákból 28
Tinódi Sebestyén:
17. Prini Péternek stb. fogságokról 28
Ilosvai Selymes Péter:
18. Toldi párviadala 32
Balassi Bálint:
19. A Végek dicséreti 34
20. Tavasz dicsérete 35
21. Bucsúének kedveséhez 36
Batizi András:
22. Jónás prófétának históriájából 37
Szkhárosi Horvát András:
23. Az átokról 39
Karádi Pál névtelenje:
24. Balassi M. árultatásáról
2. Időszak.
Pázmány Péter:
25. A Kalauzból 44
26. A Predikácziókból 46
Káldi György:
27. A bibliából 48
28. A »Szigeti veszedleem«-ből 49
29. A »török afium ellen való orvosság«-ból 58
Gyöngyösi István:
30. A »Murányi Venus«-ból 61
Szenczi Molnár Albert:
31. Bizodalom Istenben 66
A kurucz-időbeli költészetből:
32. A Rákóczi-nóta 66
Haller János:
33. A «Példabeszédek»-ből 68
3. Időszak.
Cserei Mihály:
34. Apaffi Mihály jelleme 69
Báró Amade László:
35. Szerelmi dal 61
36. Katona dal 72
Faludi Ferencz:
37. Addio 73
38. A forgandó szerencse 73
39. Dardanus és Seraphina bujdosása 74
Mikes Kelemen:
40. A »Törökországi Levelek«-ből 75
IV. Legujabb kor.
1. Időszak.
Bessenyi György:
41. Barcsay Ábrahámnak 79
Ányos Pál:
42. Egy hiv szivnek keservei 80
43. Egy boldogtalannak panaszai 81
Péczeli József:
44. Young Éjszakáiból 82
Báróczy Sándor:
45. Junius a táborból Deciusnak 84
Baróti Szabó Dávid:
46. A magyar ifjusághoz 87
Révai Miklós:
47. A lélek halhatatlansága 88
48. Szerető kivánság 88
Virág Benedek:
49. Bátoritó 88
50. Szabó Dávidhoz 89
Dugonics András:
51. »Etelka« II. könyvéből 90
Gróf Gvadányi József:
52. A »Falusi Nótáriusnak budai utazásá«-ból 93
Verseghy Ferencz:
53. Barátaimhoz 97
54. Klárikához 97
Dayka Gábor:
55. Kesergés 98
56. A titkos bú 99
Kis János:
57. Hajós-ének 100
Kármán József:
58. Fanny Hagyományaiból 101
Csokonai Vitéz Mihály:
59. A Reményhez 103
60. Bacchushoz 103
61. Dorottya II. Könyvéből 104
Kisfaludy Sándor:
62. A »Kesergő szerelem«-ből 108
63. A »Boldog szerelem«-ből 109
64. Csobáncz 110
65. K. S. önéletrajzából 115
2. Időszak.
Kazinczy Ferencz:
66. A hit szava 116
67. A kötés napja 117
68. Férfilélek 118
69. Herkules 118
70. Himfy 118
71. Neologismus 118
72. Nehéz és könnyü 119
73. Gróf Széchenyi Istvánhoz 119
74. »Báróczy Életé«-ből 121
75. Levelezéseiből 124
Berzsenyi Dániel:
76. Melancholia 125
77. A felkölt nemességhez 126
78. Wesselényi hamvaihoz 127
79. Vitkovics Mihályhoz 127
Kölcsey Ferencz:
80. Zrinyi dala 129
81. Kazinczy F. felett tartott emlékbeszédből 130
82. Jellem a drámában. Eposz és dráma 132
Fáy András:
83. Szárnyas ló 135
84. Pártszellem 135
85. Honunk nemzője és Árpád apánk 155
Horváth Endre:
86. »Zircz emlékezeté«-ből 136
Kisfaludy Károly:
87. Népdal 137
88. Honvágy 137
89. A kérök 139
90. Tollági Jónás viszontagságai-ból 142
91. »Bánkbán«-ból 145
3. Időszak.
Czuczor Gergely:
92. Leányálom 154
93. Remete Péter 155
94. Az »Aradi Gyülés«-ből 157
Vörösmarty Mihály:
95. Matild dala 159
96. A merengőhöz 159
97. Jóslat 160
98. »Zalán futásá«-ból 161
99. Az »Áldozat«-ból 166
Bajza József:
100. Borének 171
101. Vezérszó a Kritikai Lapokhoz 171
102. Gróf Kohári István jellemrajza 174
Garay János:
103. »Szent László«-ból 176
Petőfi Sándor:
104. Én 180
105. Az utánzókhoz 181
106. Az akú 181
107. Ez a világ 181
108. Te vagy, te vagy 181
109. a magyar ifjakhoz 182
110. Nemzeti dal 184
111. Szülőimhez 184
112. A négy ökrös szekér 184
113. a puszta télen 184
114. a Csárda romjai 187
115. »János vitéz«-ből 189
Tompa Mihály:
116. Télen, nyáron 192
117. A gólyához 193
118. Jöszte kedves 194
119. Ikarus 195
120. Az özvegy és fia 196
121. Bevezetés a Virágregékhez 199
Arany János:
122. Elesett a... 201
123. Oh ne nézz rám 201
124. A pusztai fűz 201
125. Bor vitéz 206
126. »Toldi«-ból. XI. Ének 204
127. »Buda halálá«-ból. Isten kardja 208
128. »Bolond Istók«-ból 211
Szász Károly:
129. Hazámhoz 214
130. »Salamon«-ból 214
Lévai József:
131. Mikes 217
B. Jósika Miklós:
132. »Abadi«-ból 218
B. Eötvös József:
133. Végrendelet 225
134. Gr. Széchenyi I. felett mondott emlékbeszédéből 225
135. A »Gondolatok«-ból 229
B. Kemény Zsigmond:
136. Weselényi M. jellemzéséből 232
Jókai Mór:
137. A hazajáró lélek 236
Szigligeti Ede:
138. »A trónkereső«-ből 248
Madách Imre:
139. »Az ember tragédiájá«-ból 259
Gr. Széchenyi István:
140. Előszó a Hitelhez 266
Kossuth Lajos:
141.Az 1859-iki olasz háború előzményei 271
Deák Ferencz:
142. a második feliratból 276
Csengery Antal:
143. Eötvös József jellemrajzából 283
Szalay László:
144. Mátyás király jellemzéséből 285
Horváth Mihály:
145. A M. T. Akadémia megalapitása 266
Toldy Ferencz:
146. Révai »a Nagy« 292
Gregusz Ágost:
147. A nő Madách »Az ember tragédiája« cz. drámai költeményében 296
Gyulai Pál:
148. A magyar lyra története 305
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem