A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A lélek idézése

Műfordítások

Tartalom

Kína
Lao-ce:
"Az út és az erény könyvé"-ből (A Tao te king-ből)9
A Si King dalgyűjteményből
Királyi család köszöntése13
Áldozás az ősöknek13
Kettős-szövésű dal14
Vadász-dicsekvés14
Asszony-nyelvelés15
A kitaszított15
Asszony-panasz16
Gyümölcsök és ékkövek18
Leány dala18
Vadászat19
A felsült kérő20
A szép öltöztet21
Az ínség21
Hadiszekér22
Emberáldozás a király temetésén23
A paraszt-élet24
A feldúlt fészkű madár27
Hadjárat28
Elégedettség29
A megvádolt elöljáró31
Lakoma és részegség32
Királyi palota építése33
Ven és Vu királyok dícsérete35
Rege a Köles Hercegről36
Az ország romlásáról38
Templomi jelenet40
Dús esztendő42
Dsuang-ce:
Csu bolondjának éneke43
Csü Jüan:
A "Kilenc himnusz"-ból
Az ég istene44
A felhők istennője45
A Hszjang folyó asszonya45
Az öregek sorsának ura47
Az ifjak sorsának úrnője48
A napisten49
A folyamisten50
A "Kilenc panaszdal"-ból
Át a folyón51
Kósza gondolatok53
Forgószél56
A lélek idézése60
Szung Jü:
A nagy idézés68
A szél74
A Jo-fu dalgyűjteményből
A régi és az új feleség78
Katonák78
Kao-cu császár
Vihar80
Cao Cse:
A híres város81
Csja Ji
A bagoly82
Vu Ti császár:
Őszi szél85
Hszi-csün hercegnő
A vu-szun nép fejedelménél86
Lu Csi:
Ének a költészetről (Ven fu)87
Tao Jüan-ming:
Az "Iddogálók" ciklusból96
Fiamat szidom97
A Kutya évében, a kilencedik hónapban, amikor először arattam97
Hszüan Cung császár
Átvonulok Lu tartományon99
Meng Hao-zsan:
Este a Csien-tö folyón100
Tavaszi reggel100
Úton az Orchidea-hegyre100
Nyáron a déli napozóban101
Vang Vej:
Hajnal a szecsuani szorosban102
Remeteség a szarvas-kertben102
Búcsú103
Ének egy öreg hadvezérről103
Li Taj-po:
Búcsú a Jang-csouba induló Meng Hao-zsan-tól105
Őszi dal105
Csendes éj105
A Csing-ting hegy106
A Tung-kuan hegy106
Beszélgetés a hegyen106
Ének a zavartalan boldogságról107
Dal a Lu hegyről107
A kóbor lovag108
Folyami dal109
Tu Fu:
Dal a nyolc részeg halhatatlanról111
Ének egy festményről112
Ének egy vén ciprusról113
Dal a selyemszálról114
Részeg dal115
Nyolcadik Vej-nek116
Levél Han cenzornak116
Álom Li Po-ról117
Hadiszekerek118
Peng-ja120
A kanyargó folyónál121
Elindulás Lang-csung-ból122
Úton, éjjel122
A Sárga folyam mindkét partját123
Három kis dal123
Csjang-falva124
Zokogás a folyónál125
Han Jü:
A kődobok127
Hegyi kövek129
Po Csü-ji:
Meng Hao-zsan emléke Hszjang-Jang-ban130
Li Taj-po sírja130
Könnyűek, kövérek131
Dal, tánc131
Tibeti foglyok132
Téli éj133
Ének az örök bánatról134
A gitáros öregasszony138
Tavasz a Nyugati tónál141
Görcs fa142
Vergődő testvéreimnek143
Az úton, Ezüstkulcs asszonynak143
Per önmagammal144
Hegymászás álomban145
Harminc kis dal145
Liu Cung-jüan
Havas folyó152
A liu-csoui várostoronynál négy társamnak152
Li Sang-jin
Dalok valakihez153
Hulló szirmok155
Csja Ji155
Szu Tung-po:
Emlékezés a vörös falnál156
A bambuszlevél-bor157
A vén halász157
Délvidéki parasztasszony sóhaja158
Töprengés159
Lu Hszin:
Menekülés160
Kuo Mo-zso:
Emlékezés161
Reggeli öröm163
Mao Ce-tung:
Ifjúkor164
Kínai nemzetiségek
A-hszi népballada
Ketten, te meg én167
Szani rege
Asma175
India
Részlet a "Mahábhárata" eposz Szávitri-epizódjából229
Hála
A "Hétszáz strófá"-ból235
Kálidásza
A "hat évszak"-ból: A tavasz237
A "Szerelem ékessége" sorozatból242
Amaru:
"Amaru száz strófájá"-ból243
Bhartrihari:
"A szerelem száz stórfájá"-ból245
"A bölcsesség száz strófájá"-ból245
"A lemondás száz strófájá"-ból245
Dsajadéva:
Gita-góvinda (részletek)248
Rabindranath Thákur:
Dal253
Belső-Ázsia és Grúzia
Avicenna:
Négysorosok257
Omar Khajjám:
Négysorosok258
Rusztaveli:
"Tariel a tigrisbőrös lovag"-ból (előhang)261
Bizánc
Apokrif János-evangéliumból
Jézus tánca269
Synesios
Himnusz Krisztus pokolraszállásáról és mennybemeneteléről271
Rómanos
Könyörgés274
Gúnydal Maurikios császárra277
Christophoros:
Egy hiszékeny ereklyegyűjtőhöz278
Ptóchoprodromos
Tudósnyomor279
Ismeretlen szerző
Sírfelirat280
Ismeretlen szerző
A "Kallimachos és Chrysorrhoé" versesregényből281
Ismeretlen szerző
Mese a négylábú állatokról, részlet283
Ismeretlen szerző
Thrénos Konstantinápoly elestéről285
Középkori latin költészet
Franciaországi ismeretlen szerző
Ádám apátról289
A "Carmina Cantabrigensia"-ból
A farkas és a plébános291
János apát angyallá válik293
Heriger és a hamis látnok296
A hótól lett gyermek297
Hugues d'Orléans:
A bor és víz vitája301
Gauthier de Chatillon
Bűnök ellen perlekedj304
Nigellus Wireker:
"A balgák tüköré"-ből309
A "Carmina Burana"-ból
Míg kocsmában jól időzünk313
Tavasz édes mámorában315
Földönfutó pap vagyok316
Rigmus a pénzről317
Magyarországi ismeretlen szerző
Ének István királyról319
Janus Pannonius
Nyárdél egén ragyogó üstökös325
Az álomhoz326
Epigrammák329
Kelták
Írországi Ismeretlen szerző
A szarvas kiáltása335
Találka a halál után338
A bérrai öregasszony panasza342
Imádság Máriához345
Mac Conglienne álma347
Izland
Az Eddából
Rigsthula351
Grottasöngr356
Völundarkvidha360
Laxness
Dalok az "Eposz szabad emberekről" című regényből366
Németek
Hildebrand-ének381
Részlet a Nibelung-énekből384
Walther von der Vogelweide
Hajnali dal386
Gottfried von Strassburg
Részlet a "Tristan és Isot"-ból389
Ulrich von Lichtenstein
Részlet a "Hölgyeknek való szolgálattétel"-ből401
Wernher der Gartenaere
Részletek a "Meier Helmbrecht"-ből415
Hutten
Új dal (részlet)421
Alsórajnai ismeretlen szerző
Apáca-ének424
Logau
Epigrammák425
Hölty
Végrendelet427
Goethe
Vándor éji dala I-II.428
Cigánydal429
Schiller
A szerencse430
Epigrammák432
Kerner
Pihenj433
Platen
Tristan434
Heine
Tündöklő május hajnalán435
Ha tudnák csöppke virágok435
Storm
Tengerpart437
Egy idegen leány438
Erdőben438
Csalogány439
Asszonykéz440
Sorsok440
Este441
Ezt kérdi441
Ki kedvese karjában égett441
Az öregkor beszéde442
Legkisebb gyermekem442
Lilencron
Az inas443
Halál a kalászok közt444
George
Az idegen leány445
Rilke
Ének a tengerről446
Trakl
Megdicsőülés447
Angolok
Chaucer
Részletek a "Canterbury mesék"-ből451
Langland
Részletek a "Paraszt Péter"-ből452
Skelton
Wolsey bíborosra455
Howard
Windsori börtönében emlékszik457
Sidney
Magány459
Shakespeare
Dal a "VII. Henrik"-ből461
Dal a "Vízkereszt"-ből461
Dal a "Cymbeline"-ből462
Warton
A remete (részlet)463
Blake
Európa464
Burns
A Ronald-lányok473
A rabszolga panasza475
Szónoklat a fogfájáshoz476
A szabó477
Ha mennél hideg szélben478
Árpaföld478
A piros-piros rózsa480
A káka zöldel480
Oly víg volt szívem481
Micsinál az ifjú menyecske483
Most hoci a számlát483
Dévaj, duhaj Willie484
Haj-hajdanán485
A bércek lánya486
A hegyi ifjú vándor487
Mindenkinél jobban szeret488
Viszontlátásra, édesem489
Epigrammák490
Scott
A keresztesvitéz hazatérése493
A meztéllábas barát494
A skáld éneke495
Hajnali ének497
Welcombe özvegy felesége498
Gyászének499
Byron
Hajdan búcsúzáskor500
Shelley
Prometheus szabadulása (részlet)502
Browning
Többé a tér s idő507
Whitman
Ének az isteni négyzetről505
A kertbe, a világba510
Kifejtve a burokból511
A tengeri hajó nyomában511
Őrség Barnegatban512
Dickinson
Nincs oly vitorlás, mint a könyv513
A kígyó513
Carroll
Vilmos apó515
Szajkóhukky516
Swinburne
Egy esztendő kínja518
Kipling
Siva és a szöcske522
A majom-törzs vándoréneke523
Inuit eszkimó dal524
Eliot
Reggel az ablakban525
A "Bostoni Esti Újság"525
A puszta ország526
Thomas
Ha csiklandozna szerelem csípése541
Franciák
Ismeretlen szerző
Hajnali ének545
Villon
Közmondások547
Rondeau550
A francia népköltészetből
Carmagnole551
Vidám Carmagnole551
Bretagne egyesülése Franciaországgal552
A Meroving királyok554
A Kerekasztal lovagjai555
A lány, aki vadkacsa lett556
Anyám, nem kell nekem zárda558
Bujócska560
A kis varga562
Molnár, alszol563
Saint-Jean-d'Mont-ból hazafelé563
Orsennes-ből lovon mentem564
Louvires útján566
Nantes-i Ferenc János567
Egyszer volt egy kis ember568
Hazugságok571
Pinty úrfi és Piszkoska572
A kiskertembe mentem én576
La Fontaine
Akadémiai értekezés577
Mallarmé
Látomás580
Hiú kérelem580
Heródiás leánya581
Teljes lelkünk egybefogva586
Rimbaud
A szomjúság komédiája588
Az éhség ünnepei591
Dal a legnagyobb toronyról592
Jarry
Az agyatlanítás nótája594
A király fürdője596
A kísérlet596
"Dr. Faustrol tettei és véleményei"-ből597
Fargue
A száműzetés599
Hanglétra602
Jouve
Benső tájak604
A szegények erdeje605
Reverdy
A küszöbön608
Belső csend609
Tér609
Perspektíva610
A megrontott öröm610
Arckép611
Köröttem a világ612
Az idő és én613
Az utazó szív614
Elveszett út615
Cocteau
A piros csomag616
Szegény János617
Föld617
Óda Picassó-hoz618
A "Plain-chant" ciklusból622
Elszunnyadt ifjú lány622
A gyermek-röptetők623
Keressétek Apollont624
Eluard
A szó szól628
Miért628
Egyetlen629
Kell629
Szóltam hozzád629
A szerelmes630
Artaud
Ima631
Velem a kutya-isten632
Vers632
Breton
V úr634
Fekete-erdő635
A misztikus fűző636
A szabad társulás636
A nagy gyilkos segítség638
Eszmélet639
Nagyvilág640
Míly készülődések641
Első transzparensek642
Intérieur642
Tzara
Ifjú lámpák643
A kallódás idejének állomása643
Michaux
A nagy háború644
Részegek645
A jövő645
Ellen!647
Undor, avagy jön-e a halál648
Foglalkozásom649
Az éjbe649
Megnyugvás a balsorsban650
A halál útján651
Öregség651
Királyom652
Ecce Homo653
A mi szegény királynőnk655
Ponge
A fecskék657
Körhinta662
A gyertya663
A tornász663
A jelentéktelen664
Char
A felfedezők665
A gyönyör666
A nászi arc667
A... -hoz669
Íme670
Az őrszem tanácsa671
Költők671
Lacenaire keze671
Orákulum672
A magány hóhérai672
Mamukk-nak672
A sárgarigó673
Az "Első malom" ciklusból674
"A lidécnyomás lapjai"-ból674
A partifecske675
Kötelék675
Rousselot
A láng kék folyói676
Kecses viperák676
A szó használata677
Césaire
Mágia678
Fövényt tapogatva álmom bambuszával679
A költemény belei680
Béklyók680
Olaszok
Leopardi
Nomád pásztor éji dala685
D' Annunzio
Apollo és Daphne690
Spanyolok
Selva
Dal699
Pihenés menet közben700
Óda Sapphóhoz701
Reyes
Monterrey Napja706
Glosa földemről708
Garcia Lorca
Kaszida a rózsáról710
A százéves szerelem gazelje710
Benső ballada711
Részegség és éjszaka713
Mennyei festmény714
Az intézetben és az egyetemen715
Egy lány fülébe715
Ijedtség az ebédlőben716
Augusztus716
Tengeri csigahéj717
Kislányom a tengerpartra indult717
Bamba nóta718
Keringő az ágakon719
Csendes vizek720
Csendes erecske720
Változat721
Csend, utolsó ének721
Guillén
Mulata723
Antonio feleségének elrablása724
Oroszok és ukránok
Orosz népdalok729
Zsukovszkij
Dal733
Részlet egy elégiából734
Batyuskov
A bacchansnő735
A forrás736
Barátomhoz (részlet)737
Puskin
Horatius738
Stanzák I. Sándor cárhoz739
Vontatottan cammognak napjaim740
Distichon740
Nereida741
Kialudt a borús nap741
A szívnek hisz a szív742
Te hallgatsz hervadón742
Szerettelek743
Nem és nem743
Sodrán a könnyű társaságnak744
Énekek Styenka Rázinról 1-3.745
Részletek "Anyegin"-ból747
Kolcov
Hol vagytok750
Barátomnak751
Lermontov
Remény753
A Kremlt ki látta754
D.-hez754
Sziluett755
Örömre és reményre756
M. P. Szolomirszkajához756
Égitesetk sűrűjén757
Sevcsenko
Kozák táncdalok "A hajdamak-serege" eposzból758
Napok múlnak és éjek múlnak762
A kaszás763
A meggyes-kertben764
A szeleverdi765
Hej Kata, hej szép Katica766
A pestis768
Szolgálólány, kicsiny, szelíd770
Jaroszlavna panasza770
Apácák himnusza773
Dnyeper partja774
Kettesben nőttek775
A földöjn ember lesz az ember775
Víz csorog a jávorfából776
Ideje már777
Franko
Kányafa780
Brjuszov
Megint álom781
A húrt áthangoljuk782
Bednij
Baron von Wrangel manifesztuma783
Paszternak
Pályaudvar785
Zúzmara785
Júniusi nap787
Majakovszkij
A söpredékről789
Az "Erről" című poéma előhangja791
Jeszenyin
Ősz795
Hóvihar befújta795
Oroszhon, a kék796
A Jordán gerléje797
Pantokrator800
Rég ismerős ez az utca803
Hazatérés a szülőföldre804
Szovjet-Oroszország808
Hó-gomolyag zuzik811
Az éj ma lázas812
Lugovszkoj
Barátom levele a köztársasághoz813
Szajonov
Kortársak816
Fény szikráz817
Martinov
A kulcs819
Barto
A hímzés820
Tvardovszkij
Szibéria821
Mihalkov
A Róka és a hód828
A Szovjetunió kis népei
A csuvas népköltészetből
Varázsigék és mondókák833
Lánykérő834
Népdalok837
Mari (cseremisz) népdalok839
Litkin
Komi lány843
A Nyenyec népköltészetből
Gujauára846
Szomszéd népek
Délszláv népballadák
Kraljevics Márkó és öccse Andrijás857
Márkó királyfi és Szibinyáni Jánkó859
Slowacki
Megnyugvás863
Végső emlékezés865
Kolenda868
Azért szült az édes szüle869
Cosbuc
Álmodozó870
Wolker
A tárgyak873
Alázat873
Szerelmes kamasz874
Haldokló875
Nezval
A prágai harangok876
"A remény anyja" ciklusból877
Istenhozzád s kendő877
Aforizmák878
Verstani jegyzet a kínai és a hindu versről
A kínai versről883
A hindu versről885
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A lélek idézése A lélek idézése A lélek idézése A lélek idézése

A lapélek enyhén foltosak, a kötés megtört.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
4.600 Ft
3.220 ,-Ft 30
29 pont kapható
Kosárba
Minden 3. könyv INGYEN!
Állapotfotók
A lélek idézése A lélek idézése A lélek idézése A lélek idézése A lélek idézése

A borító enyhén elszíneződött, a lapélek és egy lap kissé foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
4.600 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba
Minden 3. könyv INGYEN!