Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.857

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Önkormányzati közigazgatás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Közigazgatási Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 135 oldal
Sorozatcím: Közigazgatási szakvizsga
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tankönyv célja, hogy a köztisztviselő megismerje az önkormányzati rendszernek az államszervezetben elfoglalt helyét, ismerj e meg az egyes jogintézmények, a rendszer elemeinek egymáshoz való... Tovább

Előszó

A tankönyv célja, hogy a köztisztviselő megismerje az önkormányzati rendszernek az államszervezetben elfoglalt helyét, ismerj e meg az egyes jogintézmények, a rendszer elemeinek egymáshoz való kapcsolatát és legyen tisztában az önkormányzati gazdálkodás főbb elemeivel. A jegyzet feldolgozza az önkormányzatok feladatrendszereit, bemutatja a helyi önkormányzati típusokat és azok szerepét a közszolgáltatások szervezetében. Külön rész foglalkozik az önkormányzati rendeletalkotás részletes kérdéseivel, a jogalkotási folyamat általános szabályait, követelményeit külön tantárgy tartalmazza.
A jegyzet külön fejezete foglalkozik a gazdálkodás részletes szabályaival, az önkormányzatok tulajdonával és vagyonával kapcsolatos rendelkezésekkel.
Az önkormányzatok és az állami szervek kapcsolatrendszere tartalmazza az állami szervek és az önkormányzatok kapcsolatrendjének alapvető szabályait, az önkormányzatok törvényességi és gazdasági ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.
A helyi önkormányzatok szervezete és működése témakörön belül megismerhetők a helyi önkormányzatok általános felépítése, az egyes szervekre vonatkozó speciális szabályok, valamint az önkormányzat szerveinek egymáshoz való viszonya is.
A jegyzet utolsó fejezete a helyi önkormányzatokra vonatkozó Európa Uniós elvárásokat és normákat ismerteti. Vissza

Tartalom

BEVEZETÉS 7
1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER 9
1.1. A magyar polgári önkormányzati rendszer vázlatos története 9
1.2. A tanácsrendszer kialakulása és jellemzői 10
1.3. Az európai önkormányzati rendszerek fejlődésének fő irányai 11
1.4. A helyi önkormányzatok európai chartája 12
1.5. Az önkormányzás alkotmányos alapjai 13
1.6. A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 14
2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE 17
2.1. A feladat- és hatáskörök csoportosítása 17
2.1.1. Önkormányzati és államigazgatási feladatok 17
2.1.1.1. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök 17
2.1.1.2. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök 17
2.1.1.3. Az önkormányzati hatósági ügy 18
2.1.2. Kötelező és fakultatív önkormányzati feladat- és hatáskörök 18
2.1.2.1. A kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök 20
2.1.2.2. A fakultatív feladat- és hatáskörök 20
2.2. A feladat- és hatáskörök differenciált telepítése 20
2.3. A feladat- és hatáskörök önkormányzatok közötti átadása, átvétele 22
2.3.1. Feladatvállalás települési önkormányzatok között 22
2.3.2. A főváros önkormányzati rendszerén belüli feladat- és hatáskör "mozgás" 22
2.3.3. A települési és a megyei önkormányzat közötti feladat- és hatáskör átadása és átvállalása 23
2.4. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlása és átruházása 26
3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK RENDSZERE ÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYUK, FELADAT-ÉS HATÁSKÖREIK 29
3.1. A települési önkormányzatok jogállása 29
3.1.1. Község 29
3.1.2. Nagyközség 30
3.1.3. Város 30
3.1.4. Megyei jogú város 31
3.2. A megyei önkormányzatok 31
3.3. A főváros és kerületei 32
3.4. A helyi kisebbségi önkormányzatok 34
4. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 37
4.1. A helyi önkormányzati képviselő 37
4.2. A képviselő-testület működése 40
4.2.1. A szervezeti és működési szabályzat 40
4.2.2. A képviselő-testület ülései 42
4.2.3. A helyi jogalkotás 45
4.3. Bizottságok, részönkormányzatok 46
4.4. Polgármester, alpolgármester, tanácsnok 49
4.5. A jegyző 54
5. AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK 59
5.1. Az önkormányzati autonómia 59
5.2. Az országgyűlés törvényalkotó tevékenysége, az önkormányzati jogok és kötelezettségek meghatározása 60
5.3. Az országgyűlés döntéshozatali jogkörei a helyi önkormányzatokat érintő ügyekben 60
5.4. A köztársasági elnök és a helyi önkormányzatok 61
5.5. A kormány és a helyi önkormányzatok 62
5.6. A belügyminiszter és a helyi önkormányzatok 63
5.7. A miniszterelnöki hivatal és a helyi önkormányzatok 64
5.8. A minisztériumok és az önkormányzatok 65
5.9. Az állami számvevőszék és az önkormányzatok, valamint a külső ellenőrzési feladatok 65
5.10. Az önkormányzati jogok védelme 66
5.11. Az önkormányzatok működésének törvényességi ellenőrzése 67
5.11.1. A törvényességi ellenőrzés lényege 67
5.11.2. A közigazgatási hivatalok jogállása 66
5.11.3. A törvényességi ellenőrzés tartalma 68
5.11.4. A törvényességi ellenőrzés eljárási szabályai 69
5.12. A közigazgatási hivatal vezetője további feladatai, hatáskörei 70
5.12.1. A képviselő-testület ülésének összehívása, és a szakmai segítségnyújtás 70
5.12.2. Államigazgatási hatáskörök 70
5.12.3. A köztisztviselők képzése, továbbképzése 71
6. AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERE 73
6.1. Előzmények 73
6.1.1. Az önkormányzatok gazdálkodási rendjének megalapozása 73
6.1.2. Az önkormányzati közszolgáltatás tartalma 74
6.1.3. A helyi önkormányzatok államháztartáson belüli helye és kapcsolata az állami költségvetéssel 76
6.1.4. A helyi önkormányzatok gazdálkodási pénzügyi szabályozásának áttekintése 77
6.2. Az önkormányzatok saját bevételei 79
6.2.1. A helyi adók 80
6.2.2. Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj 81
6.2.3. Illetékbevétel 81
6.2.4. Átvett pénzeszközök 82
6.2.5. Vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel 82
6.2.6. Egyéb bevételek 83
6.2.7. Megosztott privatizációs bevétel 83
6.3. az önkormányzatoknak átengedett központi adók 84
6.3.1. Magánszemélyek jövedelemadója 84
6.3.2. Gépjárműadó 85
6.3.3. Termőföld bérbeadása 85
6.3.4. Környezetvédelmi bírság 85
6.4. normatív állami hozzájárulások 85,
6.5. állami támogatások az önkormányzatok részére 87
6.5.1. Átfogó áttekintés 87
6.5.2. Címzett és céltámogatások 89
6.5.2.1. A támogatási rendszer célja 89
6.5.2.2. A címzett támogatásba vonható beruházások köre 89
6.5.2.3. A címzett támogatás mértéke 89
6.5.3. Céltámogatások 90
6.5.4. Megvalósíthatósági tanulmány 91
6.5.5. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 95
6.5.6. Céljellegű decentralizált támogatás 95
6.5.7. Kiegészítő támogatások 96
6.5.7.1. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai és a vis maior esetek megoldása 96
6.5.8. Egyéb központosított előirányzatok 98
6.5.9. Települési önkormányzatok hivatásos tűzoltósága 99
6.6. a helyi önkormányzatok gazdálkodása 100
6.6.1. Hitei kötvény 100
6.6.2. Költségvetési kapcsolatok 100
6.6.3. Gazdálkodási felelősség 102
6.6.4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása 102
6.6.5. Az önkormányzatok költségvetése 104
6.6.5.1. A költségvetés tervezése 107
6.6.5.2. Az előkészítési és koncepciókészítési szakasz 108
6.6.5.3. A rendelet-tervezet összeállítása 108
6.6.5.4. A helyi kisebbségi önkormányzatok 109
6.6.6. Információ 110
6.6.7. Ellenőrzés 111
6.6.7.1. Helyzetkép, áttekintés 111
6.6.8. A helyi önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzése (külső ellenőrzés) 112
6.6.9. Könyvvizsgálók az önkormányzati rendszerben 113
6.7. az önkormányzatok vagyona 115
6.7.1. Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter 116
7. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS ÖNKORMÁNYZATI VONATKOZÁSAI 119
7.1. A HELYI JOGALKOTÁS TÖRVÉNYI KERETEI 119
7.1.1. Közösségi joggal való harmonizációs kötelezettség helyi szinten 119
7.2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK CSATLAKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAINAK TELJESÍTÉSE ÉS KIKÉNYSZERÍTHETŐSÉGE 120
7.2.1. Az európai közösségi szabályozás helyi önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 120
7.2.2. Foglalkoztatáspolitika 121
7.3. AZ ÁRUK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK SZABAD ÁRAMLÁSA 125
7.3.1. Önkormányzati feladatok a fogyasztóvédelem területén 125
7.3.2. Önkormányzati feladatok a kereskedelmi ágazatban 125
7.4. VERSENYJOG 126
7.4.1. Az állami támogatások hatása a helyi adórendeletekre 127
7.4.2. Közszolgáltatások, állami vállalatok, különleges és kizárólagos jogú vállalkozások 124
7.5. KÖRNYEZETVÉDELEM 129
7.5.1. Települési közszolgáltatási díj 130
7.5.2. Vízügy 131
7.5.3. A települési szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok 131
7.5.4. Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozó előírások 133
7.5.5. A fürdésre alkalmas víz minőségi követelményei 133
AJÁNLOTT IRODALOM ÉS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 135
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Önkormányzati közigazgatás Önkormányzati közigazgatás Önkormányzati közigazgatás Önkormányzati közigazgatás Önkormányzati közigazgatás Önkormányzati közigazgatás

A borító kopott, a lapélek foltosak. Több lapon színes sorkiemelés és bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.940 Ft
2.350 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba