826.998

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Székelyföld leírása I-VI.

Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Helikon Könyvkiadó-Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.529 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-207-786-5
Megjegyzés: Kísérőtanulmány-melléklettel. Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Eredeti védődobozban. E kiadás Orbán Balázs "A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból" című, 1868 és 1873 között hat kötetben megjelent munkájának két kötetbe rendezett hasonmása. Az eredeti hat kötetes munka két kötetben.

Fülszöveg

Alig van ország, mely több természeti, történelmi és népéleti kincscsel birna, mint a kárpátok által körülölelt magyar haza, alig van ország, mely az észlelve vizsgálódónak több érdeket nyújtana, mint hazánk, s mégis alig van a civilizáció körvonalába foglalt, sőt még azon kívül eső terület is, mely oly kevéssé lenne ismerve és méltányolva, mint éppen hazánk. Pedig volt idő, midőn egész Európa rettegte hatalmunkat, de elvonult azon kor, midőn a föld népei nyugalmukból felzavartatva, útra keltek új haza és zsákmány felett tépelődni egymással, s ha ezen vad harcias korra hivatkoznunk lehet, ha a népvándorlás árjával Európára lerobogott fajunk e népzűrbe bejátszott működésében, a dicsőség és erőnek hatalmas kinyomata mellett, az ázsiai szilajságot is találjuk, azért nem kell pirulnunk, mert ilyen volt akkor minden nép, ilyen volt a kor jellege, s tábori lovaikon ülő, vad kegyetleneknek festett elődeink világrendítő harczainak meg volt azon erkölcsi eredménye, hogy e harcok egészen... Tovább

Tartalom

I. kötet
Általános előismertetés a székelynép történelme- és jogviszonyairól1
Előismertetés Udvarhelyszékhez13
Udvarhelyszéknek statisztikai táblázata15
Udvarhelyszék nyugati határszéle18
Székely- vagy Szitás-Keresztur21
Kereszturtól Nagy-Galambfalváig27
Nagy-Galambfalva és környéke28
Nagy-Galambfalvától Székely-Udvarhelyig35
Székely-Udvarhely41
Székely-Udvarhely50
A Csonkavár55
Budvár60
Udvarhelytől Zetelakáig63
Zetelakától Homoródig68
A két Oláhfalu72
A Hargita75
Lővéte környéke82
Az almási barlang szorosa88
Oroszhegy96
Oroszhegy környéke104
A Fehér-Nyikó védke105
Kadács- vagy Kadicsa vára113
Tovább utazás a Nyikó völgyén116
Gagy vize völgye120
Gagy vize völgyének felső fele122
Firtos vára126
Korond és környéke129
Tartod vára131
Sóvidék. Parajd környéke133
Egy séta rabsonné várához136
Atyha140
Küsmöd és Siklód környéke141
Küsmöd vize völgye144
A Partium151
A Partium másik völgye155
Udvarhelytől Homoród-Szent-Pálig159
Homoród-Szent-Pál165
Bágyi vár és környéke172
Udvarhelyszék déli határfalui177
Nagy-Homoród tere182
Oklándtól Kőhalomig187
Kőhalom (Reps)191
Hévíz és környéke195
Héviztől Alsó-Rákosig200
Alsó-rákosi szoros203
Bardoczszék211
Baczon vize völgyei216
Olasztelek és környéke220
Bardoczszék felső része223
Vargyas227
A Rika229
A Rika-tető233
II. kötet
Csíkszék előismertetése1
Udvarhelytől Csík-Somlyóig8
Csík-Somlyó12
Somlyó környéke21
Csík-Szereda23
Csík-Szereda környéke26
Csík-Szereda távolibb környéke31
Al-Csík34
A Lok37
Al-Csík43
Al-Csík46
Kászonszék49
Kászonszék51
Fel-Csík57
Csík-Rákos és vidéke65
Szépviz és környéke72
Gyimesi szoros76
Az Olt felvölgye85
Szent-Domokos környéke89
Balánbánya és környéke92
Szent-Domokos sziklabérczei96
Az Olt eredete100
Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-Miklósig103
Kirándulás a Gyilkos tavához109
Szent-Miklóstól Borszékig112
Borszék120
Borszék környéke124
Tölgyesi szoros127
Átrándulás Gyergyó-Topliczára134
Kelemen havas140
Gyergyó délnyugati szöglete144
A Bethlehemesek151
Csík a forradalom korszakában156
Alfalutól Parajdig158
III. kötet
Háromszék előismertetése1
Miklósvárszék9
Felső-Fehérvármegye egy foltocskája23
Háromszék alvidéke29
Sepsi-Szent-György38
Szent-Györgytől Bodokig48
Bodok és környéke53
Bükszád környéke59
Tusnádi szoros61
Tusnádi fürdő66
A csíki Bálványos vár69
Szent Anna tava72
Szent Anna tavától a Büdösig75
A torjai Büdös78
A bálványos és Forja vára84
Torjától Ikafalváig91
Ikafalvától Kézdi-Vásárhelyig94
Kézdi-Vásárhely101
Kézdi Szent-Lélek és környéke108
Kézdi-Vásárhelytől az Ojtozig117
Az ojtozi szoros125
Nyujtódról Zaboláig130
Zabola136
Páva147
Kovászna149
Kovásznától Zágonig156
Várhegy161
A két Borosnyó és Egerpatak környéke163
Réty167
Szacsva környéke172
Eresztevény és Maksa környéke175
Háromszék közép falui és forradalmi szerepe185
Rétytől Uzonig195
Uzontól a kökösi hidig200
IV. kötet
Marosszék előismertetése1
Marosszék népességi táblázata10
Szovátha környéke13
Sóvárad és Kibéd környéke20
Makkfalvától Erdő-Szent-Györgyig24
Havad patakának völgye, Gyalakuta és Kelementelke környéke31
A göcsi patak völgye37
A Nyárád alvidéke40
A Nyárád torkolatja45
Az Al-Nyárád jobb partja49
A Közép-Nyárád vidéke54
Nyárád-Szent-László és vidéke58
A Közép-Nyárád felső része63
A Kis-Nyárád völgye71
Selye és a Bekecs79
A Nagy-Nyárád völgye83
A Szentföld88
Köszvényes-Remete környéke93
Nyárádtól a Maroshoz98
Maros-Vásárhely fekvése és keletkezése106
Maros-Vásárhely krónikája alapulásától a jelen korszakig lehozva111
A maros-vásárhelyi vár118
Maros-Vásárhely132
Maros-Vásárhely141
A Postaréten elhantolt vértanuk emléke153
Marosszék szerepe az 1848-9-ki forradalomban162
A Poklos-patak völgye175
Marosszéknek marostúli része182
Marosszék Mezőségi része192
Tovább utazás a Székely-Mezőségen200
A Maros völgye Vásárhelyen alól213
V. kötet
Aranyosszék előismertetése1
A Maros völgyének Maros- és Aranyosszék közt eső része Sz.-Pálig27
Kerelő-Szent-Pál és környéke31
Radnóth40
Kutyfalva, Bogáth környéke és az ozdi völgy52
Maros-Ludas és Hadrév környéke60
Székely-Kocsárd környéke70
Harasztos, Nagylak és Székely-Földvár környéke80
Felvincz89
Maros-Ujvár104
Aranyosszék délnyugati szöge115
Keresztesmező és a bogáthi fensík123
Gerend, Gerend-Keresztur és Aranyos-Lóna128
Gyéres, Egerbegy és környéke137
A Keresztesmező középtere és Aranyosszéknek az Aranyos északi parjára átrugó része151
Aranyosszéknek a Keresztesmező felső részén fekvő falui162
Aranyosszék havasalji része174
A Székelykő185
Várfalvától Toroczkóig194
Toroczkó város története199
Vasipar és földmivelés Toroczkón208
Toroczkó nevelésügye és népélete214
Toroczkói népviselet és népünnepek220
Toroczkó-Szent-György224
A toroczkó-szentgyörgyi vár230
A Kőköze vagy Kőszorosa237
Tartalomjegyzék244
Tárgymutató245
Toldalék248
VI. kötet
Előismertetés5
Kökösi hidtól bodoláig44
Felső-Fehérvármegye egy foltocskája és Béldi Pál emléke58
A bodzai vám vidéke66
Bodza vidéke73
Hétfalu86
Hétfalu104
Hétfalu123
Hétfalu134
Hétfalu145
Hétfalu154
Az Ó-sáncz szorosa és Garcsin völgye177
A tömösi szoros187
Brassó203
Brassó239
Brassó népessége, három nemzetcsoportja, ipara, kereskedelme258
Brassó önkormányzata és beszervezete281
Brassó iskolái, nevelésügye292
Brassó belvárosa306
Brassó külvárosai327
A Czenk348
A Keresztényhavas354
A rosnyói völgy360
Törcsvár és a törcsvári szoros370
Zernyest, Királykő, a két Tohán, Volkány és Vidombak389
Feketehalom és környéke400
Ujfalu411
Krizba és Apácza környéke417
Höltövény és Földvár428
Botfalva és Szentpéter440
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI. A Székelyföld leírása I-VI.

A kötetek gerince kissé elszíneződött, kopott, foltos. A kötetek lapélei foltosak.

Védődoboz és kísérőtanulmány melléklet nélküli példány.

Állapot:
24.000 ,-Ft
216 pont kapható
Kosárba