992.806

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Orosz írók magyar szemmel V. (töredék)

Az orosz és a szovjet irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai 1945-1990/Szöveggyűjtemény

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 697 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Tankönyvi szám: 41069/V.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó90
1945-1956
Bevezető13
Lukács György: Gorkij, az író19
Lukács György: Belinszkij21
Szabó Pál: Levél a Tiszától a Donhoz24
Lányi Sarolta: Majakovszkij26
Szent-Györgyi Albert: Kulturális törekvések a Szovjetunióban28
Holló Ferenc: Orosz írók diadalmenete Magyarországon36
Kunszery Gyula: Orosz-magyar szellemi kapcsolatok38
Lukács György levele Lesznai Annához41
Kodály Zoltán: A népdal szerepe az orosz és a magyar zeneművészetben43
Keresztury Dezső: Puskin és a magyar olvasó45
Tiszay Andor: A Szerapion testvérek köre49
Gervai Sándor: Iszaak Babel52
Karácsony Sándor: Gorkij: Jegor Bulicsov és a többiek55
Kemény Gábor: A. Makarenko: Az új ember kovácsa57
Kelemen János: Mihail Solohov: Új barázdát szánt az eke59
Háy Gyula: A szovjet dramaturgia a világirodalomban60
F. Rácz Kálmán: Ilja Ehrenburg: Európa útjain62
Thurzó Gábor: Alekszej Tolsztoj, a novellista64
Lukács György: Gogol68
Az optimizmusról. Déry Tibor és Lukács György levélváltása71
Major Tamás: A Moszkvai Művész Színház ötven éve76
Gellért Endre: Amit Sztanyiszlavszkijtól tanultunk77
Balázs Béla: A fototechnika pszichológiája78
Füst Milán: Látomás és indulat a művészetben80
Hatvany Lajos levele Képes Gézának86
Illés Béla: Kazakevics: Csillag87
Fodor József: Csernisevszkij88
Révai József: Tanuljunk a szovjet kultúrától90
Horváth Márton: Magyar irodalom - szovjet irodalom95
Zoltay Dénes: A. I. Herzen: Válogatott filozófiai tanulmányok99
Sőtér István: Életöröm és új emberiség. Gorkij: Életem101
Radó György: Orosz versek József Attila fordításában104
Rubinyi Mózes: Népiesség az irodalom107
Nagy Sándor: Mit tanultam Panfjorov Aratás című könyvéből?110
Fábry Zoltán: Viharmadarak, ha találkoznak112
Áprily Lajos: Anyegin-fordításom margójára115
Szabó Lőrinc: A fordító utószava120
Kardos László: Majakovszkij123
Komlós Aladár: Gogol útja a magyar irodalomban126
Nagy Péter: A honvédő háború hőse129
Kassák Lajos: Naplójegyzetek133
Németh László: Mi történt?135
Forgács László: Forradalmi romantika - vagy szocialista realizmus?138
Bóka László: Dosztojevszkij emlékezete141
Király István: Fagyejevről146
Németh László: Tolsztoj inasaként148
Wessely László: Olvadás157
1957-1970
Bevezető161
Apostol András: Jurij Olesa írói munkásságáról164
Sőtér István: Puskin166
Kardos István: Szvjatoszlav Rihter zongoraestjei169
Lengyel József: A filmművészet néhány sajátosságáról171
Németh László: Szovjet út174
Héra Zoltán: Szergej Jeszenyin176
Németh László: Csehov levelei180
Gáldi László: A szovjet stilisztika és verstani irodalom újabb gazdagodása188
Konrád György: Gogol193
Pilinszky János: Visconti és Dosztojevszkij204
Sinkó Ervin: Töredékek nagy költője, Iszaak Emmanuilovics Babel206
Elbert János: Útivázlat a szovjet irodalomról212
Kassák Lajos: Marc Chagall 75 éves215
Bóka László: Ilja Ehrenburg emlékiratai219
Igliói Endre: Magyar Mózes legendája222
Füst Milán: Tolsztoj230
Gyergyau Albert: Hálaadás Tolsztojnak232
Jékely Zoltán: Tolsztoj és Rilke234
Mészöly Miklós: Egy Tolsztoj-emlékkönyvbe236
Sarkadi Imre: Tolsztoj238
Jovánovics Miklós: Véletlen találkozások240
Váci MIhály: Új barázdát242
Lengyel József: Kafka és Tavardoszkij - és az optimizmus244
Veres Péter: Solohov parasztábrázolása247
Pilinszky János: Hétköznapi fasizmus250
Németh László: Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek252
Németh László: Makarenko256
Németh László: Gorkij: Életrajzi trilógia259
Hermann István: A modern színpad261
Miklós Pál: Új törekvések a marxista irodalomelméletben264
Nyíró Lajos: A szovjet esztétika és irodalomelmélet266
Sükösd Mihály: Értelmiség, forradalom, regény. a Klim Szamgin struktúrája271
Elbert János: Naplójegyzetek a szovjet irodalomról275
Urbán Nagy Rozália: Oszip Mandelstam279
Tőzsér Árpád: A "kétszárnyú" Majakovszkij281
Csanádi Imre: Ahmatováról, könyvkritika helyett284
Varga Mihály: Mihail Bulgakov portréjához286
Fábry Zoltán: Stószi délelőttök292
Fehér Ferenc: Kirgiz sztyeppéken. Az eltűnt idő nyomában294
Gyertyán Ervin: A második szovjet "új hullám"301
Garai Gábor: A hetvenöt éves Majakovszkij305
Karancsy László: Egy újjászülető író halálának évfordulójára. Leonyid Andrejevről307
Király Gyula: Platonov, Andrej Platonovics Klimentov310
Lukács György: Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja312
Varga Mihály: "Evidenciák", elvek, húszas évek. A korai szovjet irodalom néhány lezáratlan kérdéséhez319
Féja Géza: Bulgakov325
Bakcsi György: Gorkij és Dosztojevszkij335
1970-80-as évek
Bevezető341
E. Fehér Pál: Csingiz Ajtmatov műhelyében343
Lengyel Balázs: Katajev számadása351
Baranyi Ferenc: Fukar kiadó - bőkezű költészet. Jevtusenko újabb magyar kötetéről358
Lengyel József: Jegyzetek Tolsztoj Háború és békéjéhez360
Pilinszky János: Kérdések kérdése365
Csehi Gyula: Irodalmunk baloldali forrásvidékén367
Veres Péter: Olvasás közben! Gogol. A Sztyepan Kolcsugin margójára371
Illés Endre: Dosztojevszkij373
Latinovics Zoltán: Ködszurkáló375
Illés Béla leveléből377
Simon István: A doni kozákparasztok eposza379
Hamvas Béla: Kései művek melankóliája384
Illyés Gyula: A Fáklyaláng orosz olvasóihoz386
Illyés Gyula: Martinov388
Czine Mihály: Emlékeimben ismerősök. Solohov: Csendes Don390
Rév Mária: Érték és hatás diaklektikája az orosz, francia és magyar irodalmi kapcsolatok tükrében, a XIX. század második felében393
Voigt Vilmos: Irodalmi mű - tudományos elemzés399
Gerencsér Zsigmond: Pjotr Vlagyimirovics Alabin Magyar háborúja406
Ancsel Éva: Hogyan kell harangot önteni?408
B. Mészáros Vilma: Emlékeim Fagyejevről410
Örkény István: A halálraítéltek krónikása412
Hajzer Lajos - Diósi Rezsőné: A XX. század első évtizedének legdivatosabb írója volt. Ismeretlen L. Andrejev-fordítások Pécsett414
Balassa Péter: Okudzsava kettős látása416
Péter Mihály: Még egyszer "a költészet grammatikájáról"419
D. Zöldhelyi Zsuzsa: Turgenyev: Az álom428
Szőke György: A Nyugat és az orosz irodalom438
Juhász Mária: Blok és Ady forradalomképe vallomásaik és tanulmányaik tükrében442
Könczöl Csaba: Élet és művészet az orosz és szovjet avantgárdban451
Székely János: Mit tudott és mit nem tudott Tolsztoj?457
Wintermantel István: Egy pálya állomásai. Trifonov a Türelmetlenség után461
Csoóri Sándor: Folyóba hulló égi kék. Jeszenyin születésének 80. évforulójára464
Almási Miklós: Vitairat a bűntudatról. Raszputyin Élj és emlékezz című regényéről470
Fejér Ádám: Racionális és empirikus beállítottság konfliktusa Anna Karenina tragédiájában476
Török Endre: A hiány költészete. Csehovról483
Szilágyi Ákos: Borisz Paszternak "objektív lírája"488
Könczöl Csaba: Csernisevszkij antiesztétikája496
Király Gyula: Hamlet és Raszkolnyikov - reneszánsz és XIX. század498
Decseveri Gábor: Lírai levél egy Puskin-zarándokútról502
Sükösd MIhály: Suksint idézve504
Száraz György: Sötét angyalok. A bomba és tőr lovagjai506
Cs. Varga István: "Ami nagy, csak távolról látható". Szergej Jeszenyin509
Darvas Iván: Csehov-szerepeim512
Nagy István: Az orosz szimbolizmus irodalomszemlélete514
Szilárd Léna: Az orosz szimbolisták prózája525
Kovács Árpád: Szempontok az Anyegin poétikai és műfaji meghatározásához538
Károlyi Amy: Három állomás Blokkal544
Botka Ferenc: Blok. A korabeli magyar visszhang545
Lator László: Blok, a fordító szemével547
Rab Zsuzsa: Darócból és aranyból552
Péter Mihály: A költői nyelv szemantikájáról555
Fenyvesi István: A Kner-kiadó orosz és szovjet könyvei a 20-as években566
Rab Zsuzsa: Krétavázlat Andrej Belijről573
Belohorszky Pál: A szeretet apostola576
Jagusztin László: A szovjet falusi próza. Egy irodalomtörténeti kategória metamorfózisa582
Hetesi István: A szerelem és a társadalmi cselekvés összefüggése Turgenyev Levelezés című elbeszélésében586
Ancsel Éva: A szabadság dilemmái590
Hermann István: A feltámadt eposz593
Szilágyi Ákos: A fordító utószava602
Hajnády Zoltán: Ivan Iljics és a halálhoz mért lét. Lev Tolsztoj és Martin Heidegger605
Kámán Erzsébet: Németh László a szovjet irodalomról613
Kovács Árpád: Az eszmélésregény narratív modellje: Dosztojevszkij617
Nádas Péter: Gogolról627
Szőke Katalin: Mandelstam és korunk humanizmusa628
Török Endre: Pétervái Apokalipszis631
Spiró György: Tinyanovról637
Weöres Sándor: Egy este David Szamojlovval639
Petőcz András: Nyelv a nyelven is túl640
Almási Miklós: Bulgakov drámái magyar színpadokon643
Illés László: Az első művészi híradás Oroszországról647
Dukkon Ágnes: Szerző - hős - prototípus652
Pór Judit: Borisz Paszternak és Jurij Zsivago655
Gereben Ágnes: Kolima krónikása660
Bakcsi György: Felszívódhat-e a daganat? Alekszandr Szolzsenyicin Rákosztály című regényéről662
Kántor Péter: Andrej Platonov és a Munkagödör665
Válogatott bibliográfia671
Névmutató689
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem