A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1980/1-4.

Tartalom

Tanulmányok
Dr. Bagó Eszter: Az ipar és kereskedelem kapcsolatáról
Demeter Katalin: A termelékenység-változás vállalati és ágazati mérésének helyzete
Fabio Gobbo: Az olasz ipar születése, fejlődése és kilátásai
Hevesi Gyula: A munka kategóriái
Jaakko Honko: A finn iparfejlesztési stratégia
Huszár Józsefné - Bod Péter Ákos: A hatékonyság és a termelékenység szerepe a vállalati középtávú tervezésben
R. G. Karagedov: A szocialista ipar irányítási rendszerének fejlődési törvényszerűségei
D. M. Kazakevics: Az önálló gazdasági elszámolás elvén alapuló tervezés fejlődési tendenciái
Kádár Patrícia: A vezetéspszichológia lehetőségei és feladatai
Dr. Kiefer Márta: A dán textil- és textilruházati ipar néhány jellemző vonása, különös tekintettel a termelés és a kereskedelem kapcsolatára
Dr. Martinez Luis: Az export fővállalkozás rendszere változó világgazdasági környezetben
Werner Meissner: Struktúrapolitika a piacorientált gazdasági rendszerekben
N. V. Mironoszeckij: Az iparirányítás fejlődése és az irányítás automatizált rendszere
Parányi György: A műszaki fejlesztés néhány új vonása a magyar gazdaságban
Román Zoltán: Iparunk irányítása és szervezeti struktúrája
Ványai Péterné dr.: Ipari infrastruktúra és termelékenység
Weöres Lászlóné dr.: A bankhitellel finanszírozott jelentősebb vállalati beruházások gazdaságossága, hatásuk a vállalatok tevékenységére
Nemzetközi tapasztalatok - tudományos élet
Az amerikai termelékenység csökkenésének okairól
Az állami vállalatok a fejlődő országokban
Az ár mint a piacpolitika eszköze
Diverzifikáció - mikor és hogyan?
A gazdaság növekedés Csehszlováékiában
A gazdasági növekedés szervezeti és strukturális tényezői a szovjet gazdaságban
Az infláció számviteli kezelése
Az iparfejlesztés Mexikóban
Az ipari infrastruktúra a Szovjetunióban
Iparpolitikai konzultáció Svédországban és az NSZK-ban
A jugoszláv tervezés rendszere
Közgazdaságtan és pszichológia
Licencforgalom a vezető tőkés országokban
Magyar-szovjet ipargazdasági szeminárium
Az MTA 1980. évi közgyűlése
A Nemzetközi Alkalmazhott Rendszerelemzési intézetről
Nemzetközi konferencia a vállalatok közötti termelékenységi összehasonlításokról
Népgazdasági célprogramok a Szovjetunióban
A normatív nettó termelés mutatójának alkalmazása a Szovjetunióban
A norvég Ipargazdasági Intézetről
Az NSzK Termelékenységi Központjának programja
Nyugat-európai orzságok ipari versenyképességének összehasonlítása
Az OECD iparpolitikai irányelvei a strukturális alkalmazkodáshoz
A sikeres innováció feltételei
Stratégiai tervezés a vállalati szervezet-fejlesztés szolgálatában
Szempontok az új termékek fejlesztéséhez
Szervezeti kérdések a lengyel külkereskedelemben
Tanácskozás az NDK-ban a tudományos-technikai forradalomról
"Termelékenység, hatékonyság és iparpolitika" műhelyvita
A tervezési rendszer fejlesztése a Szovjetunióban
Tudományos fokozatok
Új munkaszervezési módszerek a svéd üzemekben
Az üzemleállítás fogalomköre
A vállalati teljesítmények növelése szervezet-fejlesztéssel
Szakirodalom
A. G. Aganbegjan: A szocialista vállalat irányítása
Ajánlások a fejlesztési kritériumok információs bázisára az iparvállalatok részére
Babanászisz Szteriosz - Denke Géza: A tudományos-technikai forradalom és a munkások
W. Baur: Szanálás. Kiutak a vállalati krízisből
Berend Iván: Eszközigényesség és fejlesztési politika
Blahó András: A transznacionális vállalatok az új világgazdasági helyzetben
Bognár József: A fejlődés és együttműködés századvégi fordulópontjai
D. M. Browstone - G. Carruth: Hol találunk gazdasági információkat
T. Checinski: Innovációk Lengyelországban
Fodor László - Orosz László: Gazdasági növekedés - iparpolitika
Ipari prognózisok amerikai vállalatok részére
D. M. Kazakevics: Népgazdasági ráfordítások a termelés hatékonyságának tervezésében
Kádár Béla: Szerkezetváltás a világgazdaságban
Stark Antal: A szocialista tervgazdálkodás nemzetközi gyakorlata
Zoltán Zoltán: Az infrastruktúra térbeli rendszerei és területi hatásmechanizmusa
P. R. Whitfield: Kreativitás az iparban
Új könyvek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1980/1-4. Ipargazdasági szemle 1980/1-4. Ipargazdasági szemle 1980/1-4.
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba