Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.022

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Oroszország (dedikált példány)

Tények és adatok 1995

Szerző

Kiadó: Teleki László Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 507 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN: 963-8516-65-8
Megjegyzés: A szerkesztő és egyik szerző, Nanovfszky György által dedikált példány. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A jelen dokumentumgyűjtemény összeállításában az a szándék vezette a szerzőket, hogy elsősorban a magyar-orosz kapcsolatok szempontjából átfogó, az oroszországi problémák minden területére... Tovább

Előszó

A jelen dokumentumgyűjtemény összeállításában az a szándék vezette a szerzőket, hogy elsősorban a magyar-orosz kapcsolatok szempontjából átfogó, az oroszországi problémák minden területére kiterjedő adattárat készítsenek.
A gyűjtemény nélkülözi a kommentáló, értékelő és elemző részeket, s nem foglalkozik előrejelzésekkel sem. Tudatosan választották a szerzők ezt a megoldást, abból kiindulva, hogy a kötetben felhalmozott ismeretanyag áttanulmányozása után mindenkinek lehetősége van saját következtetéseinek levonására. Vissza

Tartalom

Az Oroszországi Föderáció
Az Oroszországi Föderáció alkotmánya5
Az Oroszországi Föderáció alapadatai28
Az Oroszországi Föderáció szubjektumai30
A szubjektumok alapadatai31
Az Oroszországi Föderáció köztársaságainak nemzetiségi megoszlása41
Politikai pártok és mozgalmak Oroszországban
Bevezető47
A parlamenten belüli politikai erők. Pártok és mozgalmak48
Az "Oroszország választása" blokk (OV)48
Az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (OFKP)48
Oroszország Agrárpártja (OA)49
Oroszország Liberális Demokrata Pártja (OLDP)50
Oroszország Egységének és Egyetértésének Pártja (OEEP)50
Oroszország Demokrata Pártja (ODP)51
Oroszországi Össznépi Szövetség (OÖSZ)51
Az Állami Duma frakciói52
December 12-ike Liberális-demokrata Szövetség (D12)52
Oroszország Asszonyai Politikai Mozgalom (OAI)52
Javlinszkij-Boldirjev-Lukin tömörülés (JBL)53
A parlamenten kívüli politikai erők54
"Demokratikus Kezdeményezés" Pártja (DKP)54
Demokratikus Oroszország Mozgalom (DOM)54
Dolgozók Szocialista Pártja (DSZP)54
Gazdasági Szabadság Pártja (GSZP)55
Alkotmányos Demokrata Párt - Népszabadság Pártja (Kadétok)55
"Megújulás" Szövetség (MSZ)56
Oroszországi Demokratikus Reformmozgalom (ODRM)56
Oroszországi Kereszténydemokrata Mozgalom (OKDM)56
Oroszországi Kereszténydemokrata Párt (OKDP)57
Oroszország Parasztpártja (OP)57
Oroszország Szabaddemokrata Pártja (OSZDP)57
Szabad Munka Pártja (SZMP) - Orosz Szabad Munka Pártja (OSZMP)58
Oroszország Szociáldemokrata Néppártja (OSZNP)58
Az Oroszországi Föderáció Köztársasági Pártja (OFKP)59
Oroszországi Kommunista Munkáspárt (OKMP)59
Nemzeti Megmentési Front (NMF)59
Orosz Nemzeti Egység (ONE)60
Oroszország Nemzeti-Köztársasági Pártja (ONKP)60
Oroszország vezető politikusai62
Oroszország vezető politikusai 1993 áprilisában (Népszerűségük sorrendjében)62
Oroszország vezető politikusai 1994 decemberében (Népszerűségük sorrendjében)64
Oroszország vezető politikusai (Névsorrendben)66
Az államhatalmi, az államigazgatási és a bírói döntéshozatali szervek
Törvényhozási mechanizmusok71
A törvények elfogadásának rendje Oroszországban71
A törvényjavaslatok elfogadásának rendje71
A törvények közzététele és hatálybalépése72
A törvények és az elnöki rendeletek72
Az elnöki apparátus73
A legfelső végrehajtó hatalom struktúrája73
Az elnöki adminisztráció felépítése74
Az elnök mellett működő tanácsok, kamarák75
Az elnök mellett működő bizottságok76
Elnöki Tanács77
Biztonsági Tanács79
Az orosz parlament81
Állami Duma (alsóház)81
A Szövetségi Tanács (felsőház)85
Az Állami Duma magyar kapcsolatokban érdekelt képviselőinek csoportja86
A Magyar Országgyűlés magyar-orosz baráti tagozata (az Interparlamentáris Unió magyar csoportja) 1994-1998-as ciklus86
A kormány87
A kormány összetétele87
A végrehajtó hatalom szerkezete87
A kormánytagok pártállása90
A bíróságok és az ügyészség91
Jogrend, áttekintés91
Alkotmánybíróság91
Legfelsőbb Bíróság92
Legfelsőbb Döntőbíróság92
A Legfőbb Ügyészség92
A gazdasági és a szociális helyzet
Az orosz gazdaság helyzetéről96
Oroszország összefoglaló gazdasági mutatói97
Oroszország fő gazdasági mutatóinak alakulása 1994. I. félévében97
Oroszország társadalmi-gazdasági fejlődésének 1995. évi prognózisa97
Az oroszországi szövetségi költségvetés bevételei és kiadásai99
Az inflációs index alakulása 1993-1994-ben Oroszországban100
A fontosabb iparcikkek termelése Oroszországban100
Fontosabb mezőgazdasági termékek termelése Oroszországban101
Farmergazdaságok Oroszországban101
Az oroszországi privatizáció adatai102
Az 1994. január-augusztusban végrehajtott privatizáció adatai102
Külföldi befektetések Oroszországban103
Az orosz gazdaság első tíz ágazata, amelyekben a legnagyobb külföldi befektetéseket eszközölték 1994. I. negyedévben és I. félévben104
Az első tíz oroszországi régió, amelyekben a legnagyobb külföldi befektetéseket eszközölték 1994. I. negyedévben104
Oroszország külkereskedelme105
Oroszország külkereskedelmi forgalma105
Oroszország legfontosabb külkereskedelmi partnerei 1993-ban106
Oroszország külkereskedelmi forgalma néhány fontosabb relációban106
Oroszország és a FÁK-államok közötti államközi megállapodások alapján megvalósított külkereskedelmi forgalom alakulása107
Az Oroszországban működő vegyesvállalatok exportja 1993-ban107
Bankok108
A legnagyobb orosz bankok néhány adata108
Oroszország lakossága gazdasági, szociális helyzetének főbb jellemzői109
Lakossági jövedelmek és kiadások109
Az oroszországi havi átlagbérek alakulása főbb gazdasági ágazatonként109
Oroszország lakosságának megoszlása az egy főre jutó átlagos pénzjövedelem szerint110
A létminimum alakulása Oroszországban110
A különböző jövedelmű családok fogyasztási kiadásainak szerkezete 1993-ban Oroszországban111
Munkanélküliség Oroszországban (1994. január-szeptember)111
A nyugdíjasok száma év végén111
Az OF Külgazdasági Kapcsolatok Minisztériumának szervezeti felépítése112
Az OF Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának szervezeti felépítése113
Magyar-orosz gazdasági kapcsolatok114
Magyarország első tíz külkereskedelmi partnere 1993-ban114
Magyarország-Oroszország (volt Szovjetunió) külkereskedelmi forgalma 1989-1994114
Külkereskedelmi termékforgalom a volt Szovjetunió utódállamaival 1993-ban116
Néhány fontosabb kétoldalú megállapodás117
Magyarország kereskedelmi képviseletei Oroszországban és a FÁK államaiban138
Oroszországban bejegyzett magyar érdekeltségű vegyesvállalatok139
A nemzetbiztonsággal foglalkozó szervezetek
A nemzetbiztonsággal foglalkozó szervezetek143
A volt KGB utódszervezetei143
A Külső Hírszerzés143
A Kormányösszeköttetési Szolgálat (Kormányhírközlés)143
A Határőrség143
Az Elnöki Biztonsági Szolgálat (OHRANA)144
A Kémelhárító Szolgálat144
A Belügyminisztérium145
A Belügyminisztérium szervezeti felépítése145
A Honvédelmi Minisztérium146
Az Oroszországi Föderáció katonai doktrínájának alapelvei148
Az Oroszországi Föderáció katonai doktrínája159
Az Oroszországi Föderáció hadereje161
Egyezményi háttér164
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a volt Szovjetunió Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott csapatainak állomásoztatásával és kivonásával összefüggő vagyonjogi, pénzügyi és egyéb gazdasági kérdések rendezéséről164
Jegyzőkönyv az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között, az Oroszországi Föderáció hadserege részére nyújtandó humanitárius segélyről164
Jegyzőkönyv az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság területéről kivont volt szovjet csapatok részére nyújtandó humanitárius segély megvizsgálásáról165
Egyezmény a Magyar Köztásaság Honvédelmi Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma közötti kétoldalú katonai kapcsolatokról165
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyar Köztársaságban levő orosz háborús sírokról és az Oroszországi Föderációban levő magyar háborús sírokról, valamint a háborús hősi emlékművekről168
A bűnözés és a közbiztonság
A bűnözés helyzete Oroszországban173
A bűncselekmények alakulása175
Az Oroszországi Föderáció területén ismertté vált bűncselekmények alakulása175
A személyek elleni bűncselekmények177
A tulajdon elleni és gazdasági bűncselekmények179
A szervezett bűnözés és a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények182
A közbiztonság Oroszországban186
A kulturális élet szervezete, jelentősebb intézményei. A restitúció, az oktatási és a tudományos kapcsolatok
A kulturális élet szervezete, jelentősebb intézmények191
Elnöki rendelet a kultúra támogatásáról192
Az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma194
Művészeti szövetségek195
Jelentősebb nemzetközi és összoroszországi versenyek, szemlék196
Színházak196
A filmszakma legnevesebb moszkvai intézményei198
Múzeumok, kiállítótermek198
Zenei intézmények200
Könyvtárak200
Művészeti felsőoktatási intézmények201
Restitúció204
Az Oroszországi Föderáció kormányának 426. számú 1992. június 23-án Moszkvában kelt rendelete az Állami Restitúciós Bizottság létrehozásáról204
Az Oroszországi Föderáció kormányának rendelete a levéltári dokumentumokhoz való hozzáférhetés ideiglenes rendjéről, valamint felhasználásukról204
Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kulturális javak visszaszármaztatásával foglalkozó Állami Bizottságai között a II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásáról szóló együttműködésről205
Jegyzőkönyv a kölcsönös restitúciós igényeket szabályozó magyar-orosz munkacsoport létrehozásáról206
Levéltári együttműködés208
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az állami levéltárak együttműködéséről208
A magyar-orosz kulturális együttműködést szabályozó néhány fontosabb megállapodás210
Egyezmény a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma között a kulturális együttműködésről210
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma közötti együttműködésről az 1994. évben211
Megállapodás a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről213
Kulturális intézetek214
Események, rendezvények a Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központban (1993-tól)214
Oktatási kapcsolatok218
Tájékoztató a volt Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasokról218
Kimutatás a volt Szovjetunióban felsőoktatási intézményt végzettekről219
Kimutatás az 1993/94-es tanévben a volt Szovjetunióban tanuló egyetemi hallgatókról219
Kimutatás az 1993/94-es tanévben az Oroszországi Föderációban részképzésen részt vett hallgatókról220
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Felsőoktatási Állami Bizottsága, valamint Oktatási Minisztériuma közötti, az 1994-95-ös tanévre szóló oktatási együttműködésről és cseréről221
A József Attila Általános és Honismereti Iskola (Moszkva)222
Tudományos kapcsolatok226
Közös intézetek226
Magyarországgal foglalkozó legfontosabb tudományos kutatóintézetek, azok vezetői és főbb munkatársai226
Néhány fontosabb megállapodás227
Az oroszországi egyházak
Bevezetés235
Az oroszországi pravoszláv egyház236
Az orosz egyház vezetői237
A Szent Szinódus központi intézményei237
Az orosz pravoszláv egyház püspökségei238
Óhitűség238
A római katolikus egyház239
Római katolikus intézmények Oroszországban239
Protestáns egyházak240
Lutheránusok240
Baptisták240
Egyéb keresztény egyházak242
A zsidó egyház243
A muzulmán vallási közösségek244
A buddhisták245
Hinduizmus246
Az oroszországi sajtó
Sajtótörvények249
Sajtóügyi Bizottság251
Az Oroszországi Újságíró Szövetség252
Napilapok253
Az országos napilapok253
Moszkvai városi napilapok256
Reklámújságok256
Fontosabb oroszországi vidéki újságok257
Hetilapok260
Hírügynökségek263
Állami hírügynökségek263
Magánhírügynökségek263
Televízió- és rádióállomások266
Állami televízió- és rádióállomások266
Magántelevízió- és rádióállomások266
Finnugor népek az Oroszországi Föderációban
Bevezetés271
Adatok a finnugor népekről273
Urali nyelvek274
A finnugor nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvények, rendeletek275
Az egyes finnugor népek280
A külpolitika irányításának struktúrája
Oroszország a nemzetközi kapcsolatok rendszerében289
A külpolitika irányításának struktúrája293
A Külügyminisztérium struktúrája294
Politikai kutatóintézetek296
Az orosz külképviseleti rendszer297
Az Oroszországi Föderációban akkreditált diplomáciai képviseletek301
Moszkva301
Moszkván kívül302
A volt szovjet tagköztársaságokban működő diplomáciai képviseletek a Baltikum kivételével302
Moszkvából Magyarországon is akkreditált nagykövetek308
Diplomáciai képviseletek, nagykövetek309
Magyarország és a FÁK, illetve a balti államok diplomáciai kapcsolatai309
Magyar követek és nagykövetek Oroszországban és a Szovjetunióban (1707-1994)310
A Szovjetunió, illetve Oroszország nagykövetei Magyarországon312
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma közötti konzultációkról313
A Független Államok Közössége
Bevezetés372
Megállapodás a Független Államok Közösségének létrehozásáról318
A FÁK államfőinek értekezletei320
A FÁK kormányfőinek értekezletei320
A FÁK államfői tanácskozásain elfogadott dokumentumok321
A FÁK kormányfői értekezletein aláírt okmányok339
A FÁK Kollektív Biztonsági Szerződése (Taskent, 1992. május 15.)361
A FÁK kollektív biztonsági rendszere és katonai szervezetei363
A FÁK-tagállamok vezető tisztségviselői364
A Független Államok Közössége tagországainak nemzeti ünnepe366
A magyar-orosz egyezményi háttér
Bevezetés372
Fegyverszüneti egyezmény, melyet egyrészről a Szövetséges Szocialista Szovjetköztársaságok, az Egyesült Brit Királyság és Észak-Írország, az Amerikai Egyesült Államok, másrészről Magyarország kötöttek meg:374
A párizsi magyar békeszerződés378
A magyar-orosz alapszerződés390
Az alapszerződéssel kapcsolatos jegyzékváltás393
Az Oroszországi Föderáció elnökének, Borisz Jelcinnek, 1992. november 11-i budapesti látogatásakor aláírt megállapodások394
Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a volt Szovjetunió Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott csapatainak állomásoztatásával és kivonásával összefüggő vagyonjogi, pénzügyi és egyéb gazdasági kérdések rendezéséről394
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyar Köztársaság és a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti kölcsönös adósság rendezésének kérdésében való kölcsönös egyetértés eléréséről394
Nyilatkozat a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció együttműködésének elveiről a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogainak biztosítása területén394
Jegyzőkönyv az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között, az Oroszországi Föderáció hadserege részére nyújtandó humanitárius segélyről396
Jegyzőkönyv az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság területéről kivont volt szovjet csapatok részére nyújtandó humanitárius segély megvizsgálásáról396
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az állami levéltárak együttműködéséről396
Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kulturális javak visszaszármaztatásával foglalkozó Állami Bizottságai között a II. világháború során és az azt követő időszakban a másik ország területére került kulturális értékek visszaszolgáltatásáról szóló együttműködésről396
Egyezmény a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma között a kulturális együttműködésről397
Egyezmény a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma közötti kétoldalú katonai kapcsolatokról397
Az Oroszországi Föderáció miniszterelnökének, Viktor Csernomirgyinnek 1994. március 31. és április 1. közötti budapesti látogatásakor aláírt megállapodások398
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyar Köztársaság és a volt Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti kölcsönös adósság rendezéséről398
Egyezmény a Magyar Köztásaság és az Oroszországi Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén398
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködési Kormányközi Bizottság 2. üléséről398
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az 1994. évi kölcsönös áruszállításokról398
Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között, 1966. december 28-án kelt, atomerőműnek a Magyar Népköztársaságban történő létesítésében való együttműködésről szóló Egyezményhez398
Memorandum a Magyar Köztársaság Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Hírközlési Minisztériuma között a távközlési és postaügyi kapcsolatok területén történő együttműködésről399
További kormány- és tárcaközi megállapodások400
Egyezmény a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről400
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a tudományos és technológiai együttműködésről400
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és az Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma közötti konzultációkról400
Jegyzőkönyv a kölcsönös restitúciós igényeket szabályozó magyar-orosz munkacsoport létrehozásáról400
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériuma közötti együttműködésről az 1994. évben400
Jegyzőkönyv a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és az Oroszországi Föderáció Felsőoktatási Állami Bizottsága, valamint Oktatási Minisztériuma közötti, az 1994-95-ös tanévre szóló oktatási együttműködésről és cseréről401
Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyar Köztársaságban levő orosz háborús sírokról és az Oroszországi Föderációban levő magyar háborús sírokról, valamint a háborús hősi emlékművekről401
A Magyar Külügyminisztérium által nyilvántartott magyar-(szovjet)orosz megállapodások listája402
A két fél kapcsolatait szabályozó, hatályban maradó szerződések402
A szerződések megszűntek, mivel a Szerződő Felek teljesítették kötelezettségeiket404
Szerződések, amelyek hatálya megszűnik a Felek kölcsönös megállapodása alapján404
A külön elbírálás alá eső szerződések405
Konzuli kapcsolatok
A konzuli kerület409
Magyarok a konzuli kerületben410
Utazási feltételek411
A fontosabb kétoldalú konzuli egyezmények412
Szerződés a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről412
Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége közötti együttműködésről a szociális ellátás területén425
Konzuli egyezmény a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között429
Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között az állampolgárok kölcsönös vízummentes utazásának feltételeiről438
Oroszország és a FÁK jelentősebb politikai személyiségeinek életrajza
Abdulatyipov Ramazan Gadzsimuratovics451
Abdulhasim Mentalov Mentalovics451
Akajev Aszkar Akajevics451
Alekszij II.451
Alijev Gajdar Alijevics452
Alimov Rasid Kutbudgyinovics452
Ararkcjan Babken Gurgenovics452
Arbatov Georgij Arkagyjevics453
Atajev Halikberdi Atajevics453
Baburin Szergej Nyikolajevics453
Bagratjan Grant Araratovics454
Barszukov Mihail Ivanovics454
Baturin Jurij Mihajlovics454
Birjukov Nyikolaj Vasziljevics455
Bogomolov Oleg Tyimofejevics455
Boldirjev Jurij Jurjevics455
Burbulisz Gennagyij Eduardovics456
Csernomirgyin Viktor Sztyepanovics456
Csernyicsenko Jurij Dmitrijevics457
Csigir Mihail Nyikolajevics457
Csikvaidze Alekszandr Davidovics458
Csubajsz Anatolij Boriszovics458
Csurkin Vitalij Ivanovics458
Davidov Oleg Dmitrijevics459
Dubinyin Szergej Konsztantyinovics459
Dudajev Dzsohar Muszajevics459
Dzsumagulov Apasz Dzsumogulovics460
Fedulova Alevtyina Vasziljevna460
Filatov Szergej Alekszandrovics460
Fjodorov Borisz Grigorjevics460
Gajdar Jegor Tyimurovics461
Gaszanov Gaszan Azizovics461
Gracsov Pavel Szergejevics462
Grib Mecseszlav Ivanovics462
Gromov Borisz Vszevolodovics462
Hakamada Irina Mucuovna463
Halilov Erkin Hamadamovics463
Haszanov Haszan Azizovics463
Haszbulatov Ruszlan Imranovics464
Hlisztun Viktor Nyikolajevics464
Jakovlev Alekszandr Nyikolajevics465
Jarov Jurij Fjodorovics465
Jaszin Jevgenyij Grigorjevics465
Javlinszkij Grigorij Alekszejevics466
Jelcin Borisz Nyikolajevics466
Jerin Viktor Fjodorovics466
Jusenkov Szergej Nyikolajevics467
Kalmikov Jurij Hamzatovics468
Kamilov Abdulaziz Hafizovics468
Karimov Dzsamsed Hilolovics468
Karimov Iszlam Abduganyijevics469
Kazsekelgyin Akezsan Magzsanovics469
Kekilbajev Abis Kekilbajevics469
Kirill469
Kokosin Andrej Afanaszjevics470
Konsztantyinov Ilja Vlagyiszlavovics470
Korzsakov Alekszandr471
Kosztyikov Vjacseszlav Vasziljevics471
Kovaljov Szergej Adamovics471
Kovaljov Valentyin Alekszejevics472
Kozirjev Andrej Vlagyimirovics472
Kucsma Leonyid Danyilovics473
Kulijev Fuat Halil-ogli473
Kulijev Raszul Bajram-ogli473
Lapsin Mihail Ivanovics473
Lipickij Vaszilij Szemjonovics474
Lobov Oleg Ivanovics474
Lucsinszkij Pjotr Kirillovics474
Lukasenko Alekszandr Grigorjevics475
Lukin Vlagyimir Petrovics475
Luzskov Jurij Mihajlovics475
Maszol Vitalij Andrejevics476
Medvegyev Nyikolaj Pavlovics476
Medvegyev Vlagyimir Szergejevics477
Migranjan Andranyik Movszeszovics477
Mityukov Mihail Alekszejevics477
Moroz Alekszandr Alekszandrovics477
Muradov Szahat Nyepeszovics478
Mutalov Abdulhasim Mutalovics478
Nazarbajev Nurszultan Abisevics478
Nyecsajev Eduard Alekszandrovics478
Nyemcov Borisz Jefimovics479
Nyijazov Szaparmurat Atajevics479
Otunbajeva Roza Iszaakovna479
Pacacia Otar Ambakovics479
Pain Emil Abramovics480
Panszkov Vlagyimir Georgijevics480
Papazjan Vagan Akopovics480
Pihoja Rudolf Germanovics481
Podoprigora Vlagyimir Nyikolajevics481
Poltoranyin Mihail Nyikiforovics481
Popov Gavriil Haritonovics482
Popov Mihai Ivanovics482
Primakov Jevgenyij Makszimovics482
Rahimov Murtaza Gubajdullovics482
Rahmonov Emomali Siripovics483
Ribkin Ivan Petrovics483
Ruckoj Alekszandr Vlagyimirovics483
Rumjancev Oleg Germanovics484
Sahraj Szergej Mihajlovics484
Sajmijev Mintyimer Saripovics484
Sapovalov Szergej Alekszandrovics485
Serimkulov Medetkan Seremkulovics485
Sevardnadze Eduard Amvroszijevics485
Sohin Alekszandr Nyikolajevics486
Sojgu Szergej Kuzsugetovics486
Sumejko Vlagyimir Filippovics486
Szaltikov Borisz Georgijevics487
Szangeli Andrej Nyikolajevics487
Szenyko Vlagyimir Filippovics488
Szidorov Jevgenyij Jurjevics488
Szkokov Jurij Vlagyimirovics488
Szliva Anatolij Jakovlevics489
Sznyegur Mircsa Ivanovics489
Szobcsak Anatolij Alekszandrovics489
Szoszkovec Oleg Nyikolajevics490
Szpiridonov Jurij Alekszejevics490
Sztyepanov Viktor Nyikolajevics490
Sztyepasin Szergej Vagyimovics491
Ter-Petroszjan Levon Akopovics491
Tokajev Kaszimzsomart Kemelevics492
Travkin Nyikolaj Iljics492
Tubilov Valentyin Kuzmics492
Udovenko Gennagyij Joszifovics492
Viktorov Valerian Nyikolajevics493
Vlagyiszlajev Alekszandr Petrovics493
Volkogonov Dmitrij Antonovics493
Volszkij Arkagyij Ivanovics493
Zaverjuha Alekszandr Harlampievics494
Zjuganov Gennagyij Andrejevics494
Zorkin Valerij Dmitrijevics495
Zotyin Vlagyiszlav Makszimovics495
Zsirinovszkij Vlagyimir Volfovics495
Tárgymutató497
Névmutató501
Forrásjegyzék507

Témakörök

Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem