Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Országgyűlés és parlamenti élet Magyarországon

1608-1918

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Napvilág Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 477 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-9350-91-5
Megjegyzés: Fekete-fehér térképrészletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A politikai intézmények tekintetében Magyarország különleges esetnek tekinthető az európai történelemben. Miközben a korabeli Európára a rendi gyűlések leáldozása a jellemző, Anglia mellett egyedül Magyarországon marad fenn kétkamarás országgyűlés, és így a Habsburg Birodalmon belül ez az egyetlen állam, amely körmeszakadtáig és töretlenül ragaszkodik parlamentáris mivoltához. A „régi rendszer" országgyűlése egyszerre az uralkodó hatalmának ellensúlya, a köz- és magánjog forrása, a tisztségviselők és előkelőségek találkozóhelye és egyszersmind az eljövendő politikusok kiképző iskolája. Az 1848-1849-es, illetve a dualizmus kori országgyűlési rend tehát szilárd, évszázadokon át kiépített alapokra támaszkodott. Mindeközben a magyar parlamenti intézmény, a XIX. századi európai liberalizmus egyik bölcsője, nem volt képes megfelelni a demokrácia kihívásának. Elidegenítette a lakosság felét alkotó nem magyar nemzetiségeket, s a történeti Magyarországot elsodorta az 1914-1918-as háború... Tovább

Fülszöveg

A politikai intézmények tekintetében Magyarország különleges esetnek tekinthető az európai történelemben. Miközben a korabeli Európára a rendi gyűlések leáldozása a jellemző, Anglia mellett egyedül Magyarországon marad fenn kétkamarás országgyűlés, és így a Habsburg Birodalmon belül ez az egyetlen állam, amely körmeszakadtáig és töretlenül ragaszkodik parlamentáris mivoltához. A „régi rendszer" országgyűlése egyszerre az uralkodó hatalmának ellensúlya, a köz- és magánjog forrása, a tisztségviselők és előkelőségek találkozóhelye és egyszersmind az eljövendő politikusok kiképző iskolája. Az 1848-1849-es, illetve a dualizmus kori országgyűlési rend tehát szilárd, évszázadokon át kiépített alapokra támaszkodott. Mindeközben a magyar parlamenti intézmény, a XIX. századi európai liberalizmus egyik bölcsője, nem volt képes megfelelni a demokrácia kihívásának. Elidegenítette a lakosság felét alkotó nem magyar nemzetiségeket, s a történeti Magyarországot elsodorta az 1914-1918-as háború kataklizmája. E kötet szerzői szigorúan kronologikus alapon, szakterületüknek megfelelően osztották fel maguk között a feladatot, a magyar parlamentarizmus történetének feltárását.
Jean Bérenger-ra hárult a XVII. és XVIII. század tanulmányozása, majd Kecskeméti Károly vette át a stafétabotot az igen hosszú XIX. század elemzéséhez. E könyv a magyar parlamentarizmus történetéről készült első - eredetileg francia nyelven készült - szintézis. Miközben figyelembe veszi a magyar történeti szakirodalom eredményeit, elsősorban magyar és külföldi levéltári forrásokra, diplomaták beszámolóira és sürgönyeire valamint parlamenti kiadványokra, szövegkiadásokra épül.

Jean Bérenger a Sorbonne professor emeritus-a, az újkori közép-európai történelem szakértője. 1973-ban publikálta Gravamina9 a magyar országgyűlések panaszai a XVII.század második felében című munkáját, illetve 1989-ben a Habsburg Birodalom történetét. Kecskeméti Károly pályafutása legnagyobb részét a Nemzetközi Levéltári Tanács szolgálatában töltötte. 1989-ben megjelentetett francia állami doktori értekezését az 1790 és 1848 közötti magyar a liberális reformmozgalomról írta. Vissza

Tartalom

Előszó a magyar kiadáshoz (Miskolczy Ambrus) ...................................... IX
Bevezető .............................................................................................. 3
1. A történelmi alkotmány ................................................................ 13
Választó királyság.............................................................................. 14
Karok és rendek................................................................................ 15
A papság......................................................................17
A mágnások..........................................20
A nemesség............................................21
A városok ...............................................23
A törvényhozó hatalom: az országgyűlés...........................24
Gravamina et postulata ...........................................................................30
Az országgyűlés hatásköre .......................................................32
Az ülésszakok közötti intervallumok.....................................36
A vármegyék.......................................38
Erdély, Horvátország és a Katonai határőrvidék ..................................42
2. A XVII. századi alkotmányos konfliktus ................................49
A Bocskai-felkelés és a bécsi béke........................................49
Az 1608. évi országgyűlés és a kétkamarás törvényhozás megszületése 51
A hosszú kiegyezés II. Ferdinánd uralkodása alatt.................................................60
Katolikus lesz ismét Magyarország? ............................................68
I. Lipót királyi hitlevele .................................................................72
Újabb török háború.........................................................................77
3. Az elégedetlenek. Vasvártól Karlócáig (1664-1699)...................... 87
A főurak összeesküvése...................................................................... 88
A soproni országgyűlés: az 1681-es kiegyezés .............. ...................... 94
Az 1687. évi országgyűlés: a korona öröklődése..................................101
Kollonich bíboros és az „Einrichtungswerk"........................................112
4. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca: a konfliktustól a kiegyezésig.........119
„Pro Patria et Libertate" ....................................................................119
A szécsényi konföderáció ..................................................................121
Rákóczi kormánya: a Szenátus ..........................................................126
Az ónodi konföderáció......................................................................130
Az 1708. évi országgyűlés..................................................................135
A szatmári végkifejlet felé..................................................................138
5. A kiegyezés működése a XVIII. században..................................143
A megbékélés országgyűlése: 1712-1715............................................143
A Pragrnatica Sanctio ........................................................................154
Szerény igényű országgyűlés: 1728 ....................................................159
Mária Terézia Rex Hungáriáé............................................................162
Összetűzés az adóreform miatt (1751-1764)......................................170
Negyed évszázad országgyűlés nélkül (1765-1790) ............................177
6. A régi rendszer utolsó évtizedei....................................................181
A fordulat ........................................................................................181
Visszatérés az alkotmányossághoz......................................................184
Az 1790-1791. évi kiegyezés..............................................................186
A rendszeres bizottsági munkálatok ..................................................191
Az országgyűlés és a napóleoni háborúk ............................................195
„Landespartei" és „Staatspartei" ........................................................198
A Metternich-éra első esztendei ........................................................202
A feszültség fokozódása ....................................................................206
A reformországgyűlések előjátéka ......................................................208
Széchenyi István Hitelt és Kállay Ferenc cenzúrázott kézirata ............214
A reformországgyűlések követei ........................................................217
A születő liberalizmus doktrinális fegyvertára ....................................221
Országgyűlési szokások és eljárások....................................................224
1832-1836: a vég nélküli csatározások hosszú, termékeden diétája......230
Metternich újabb kísérlete az idő megállítására..................................236
1839-1840: Deák első győzelme........................................................240
Dessewffy Aurél álma a modern jobboldal megteremtéséről................243
Az 1839-1840. évi országgyűlés sikere ..............................................245
Széchenyi és Kossuth nevezetes vitája................................................249
„Győzni minden áron." Az elektoralizmus diadala ............................253
Az 1843-1844-es reformtervek..........................................................258
A reformremények szétfoszlása ........................................................261
Pest az ország politikai fővárosa ........................................................268
A pártok megalakulása......................................................................272
A régi rendszer utolsó országgyűlése..................................................276
Az április törvények..........................................................................279
Veszélyek, mulasztások és kétértelműségek........................................282
7. Forradalom, megtorlás, kiegyezés................................................285
Új parlament születik ......................................................................285
A választások és a megválasztottak ....................................................291
Az országgyűlés mint az államhatalom letéteményese ........................298
Pest, Debrecen, Pest, Szeged, Arad ..................................................305
Mártírok, emigránsok, ellenállók és kollaboránsok ............................313
Az 1860-as császári fordulat ............................................................319
Az 1861-es erőpróba ........................................................................325
A provizórium kitérője......................................................................330
Az 1867-es kiegyezés: Deák második győzelme ................................334
8. Parlamentáris rendszer 1867-1918 között....................................343
Parlamenti szabályok és szokásrend ..................................................343
A demokratikus deficit állandósítása ................................................346
A liberális állam kiépítése ................................................................348
Átpártolások, szakadások és fúziók....................................................353
Délibábok kergetése ........................................................................357
Liberális ellenállás az első antiszemita offenzívával szemben ..............362
A felsőház nehéz reformja ................................................................366
A közigazgatási reform kudarca ........................................................369
Az egyházpolitikai küzdelmek ..........................................................372
A millennium parlamentje ................................................................376
A stílus ............................................................................................378
A válság kezdete................................................................................380
Az obstrukció ..................................................................................383
A jobboldal átalakulása ....................................................................386
Az új baloldal ...............................................................................389
Az általános választójog körüli komédia..............................................391
A koalíció és Franciaország................................................................395
Az elnyomó Magyarország gyűlöletes képe ........................................398
A Lex Apponyi és a vasúti rendtartás ................................................400
A koalíció „haldoklása és bukása" ....................................................402
Tisza István visszatérése .....................................................................404
Választási törvény az idő megállítására ..............................................407
A háború küszöbén ..........................................................................410
A háborús évek parlamentje..............................................................413
A dualizmus utolsó 24 hónapja ........................................................416
Epilógus................................................................................................422
A képviselőház összetétele 1865-1918 között..........................................424
Zárszó..................................................................................................425
Források és bibliográfia ....................................................................431
Levéltári források ............................................................................431
Nyomtatott források, országgyűlési jegyzőkönyvek és iratok................434
Kézikönyvek ....................................................................................439
Feldolgozások ..................................................................................440
Mutatók ..............................................................................................451
Személynévmutató............................................................................451
Helynévmutató ................................................................................465
Tárgymutató ....................................................................................471
Térképek..............................................................................................479
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem