Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Rendszeres angol nyelvtan

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Terra
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 306 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Angol 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-205-208-0

Tartalom

Hangtan
Kiejtés9
Kiejtésjelek10
Az angol ábécé11
Az angol hangok11
Egyszerű magánhangzók11
Kettőshangzók16
Mássalhangzók20
Az angol élőbeszéd29
Időtartam30
Hangsúly30
A hangsúly lényege és fontossága30
A hangsúlyozás szabályai31
Hanglejtés35
Hangelnyelés48
Hasonulás48
Erős és gyenge kiejtési alakok49
Az angol beszéd üteme52
Helyesírás
Néhány helyesírási tudnivaló53
Szótagolás és a szavak elválasztása54
Az angol betűk írása56
Nagy kezdőbetűk használata56
Írásjelek57
Alaktan
A szófajok59
A névelő59
A határozott névelő60
A határozatlan névelő64
A névelő ismétlése67
A főnév68
A főnév neme68
A főnév ragozása71
A főnév többes száma74
A melléknév81
Főnévként használt melléknevek82
Melléknévként használt főnevek82
Főnévhelyettesítő one83
Fokozás83
Toldalékos fokozás84
Körülíró fokozás84
Rendhagyó fokozás85
Hiányos fokozás87
Latinos középfokok87
Egyéb tudnivalók a melléknév fokozásáról87
Hasonlító kötőszók88
A számnév89
Tőszámnevek89
Sorszámnevek91
Szorzó számnevek93
Osztó számnevek93
A négy alapművelel93
Az óra-idő jelzése94
A névmás95
Személynévmások95
Birtokos névmások96
Visszaható és nyomósító névmások99
A visszaható névmás használata99
A nyomósító névmás használata100
A kölcsönösség kifejezése100
Mutató névmások100
Kérdő névmások100
A kérdő névmás helye103
Vonatkozó névmások104
A vonatkozó névmás elhagyása108
A határozatlan névmások108
Az ige121
Igei elnevezések121
Segédigék122
Az ige ragozása és használata122
Az igék felosztása a Past Tense és Past Participle alakulása szerint123
A személyragozás131
Az igeidők131
Az igeidők képzése132
To be és to have ragozása135
A cselekvés alakjai137
A folyamatos igealak137
Az állítás módjai, igemódok138
Az ige névszói alakjai, igenevek139
Infinitive139
Gerund139
Igei főnév140
Tulajdonképpeni Gerund (főnévi ige)141
Participle141
A határozószó143
A határozószók képzése143
A határozószók fokozása145
Az elöljáró148
Elöljárók, amelyek kiindulópontot jelentenek149
Elöljárók, amelyek nyugvópontot vagy térben vagy időben való mozgást jelentenek151
Elöljárók, amelyek személyek, tárgyak egymáshoz való viszonyát fejezik ki157
Elöljárók, amelyek közelséget jelentenek159
Elöljárók, amelyek irányt, mozgást, vagy nyugvópontot mélységi kiterjedésben jelölnek161
Elöljárók, amelyek nyugvópontot vagy irányt függőleges irányban jelölnek163
Elöljárók, amelyek végpontot vagy mozgást, irányt jelölnek a végpont felé165
Szókapcsolat-elöljárók172
Ritkábban használt elöljárók175
A kötőszó176
Mellérendelő kötőszók176
Alárendelő kötőszók177
Az indulatszó181
A szófajták szerepcseréje. Szóképzés. Szóösszetétel. Szócsonkítás183
A szófajták szerepcseréje183
A szóképzés184
Előképzés184
Utóképzők185
Főnévképzők185
Melléknévképzők186
Igeképzők186
Szóösszetétel187
Szócsonkítás187
Mondattan
Egyszerű mondatok189
Kijelentő mondatok189
Kérdő mondatok190
Óhajtó mondatok193
Felszólító mondatok193
Felkiáltó mondatok193
Mellérendelés194
Mellérendelt mondatrészek194
Mellérendelt összetett mondatok195
A mondat részei196
Az állítmány196
Az állítmány névszói része, állítmánykiegészítő197
Az ige a mondatban201
A to be, to have, to do használata201
A to be használata201
A to have használata203
A to do használata204
Az igeidők használata207
Present Tense207
Present Perfect Tense208
Past Tense209
Egyéb különbségek a Present Perfect Tense és Past Tense használatában210
Past Perfect Tense211
Future Tense212
Future Perfect Tense213
Future in the Past és Future Perfect in the Past214
Időmegfelelés214
Az igefajok használata215
Tárgyas és tárgyatlan igék216
Szenvedő igealak217
Visszaható igék219
Folyamatos cselekvésmód219
Egyéb cselekvésmódok221
Az állítás módjai222
A módbeli segédigék222
Lehetőséget kifejező igék és szókapcsolatok223
Segédigék a "kell, szükséges, kénytelen", a tilalom kifejezésére224
Akarást kifejező igék226
Az igemódok227
Jelentő mód227
Parancsoló mód227
Kötőmód228
Feltételes mód230
Az ige névszói alakjai a mondatban231
Infinitive231
Az Infinitive használata általában231
Az Infinitive mint alany232
Az Infinitive mint tárgy232
Tárgyeset főnévi igenévvel233
Az Infinitive mint jelző234
Az Infinitive mint határozó235
Az Infinitive főmondatban235
Split Infinitive235
Gerund235
A Gerund mint alany236
A Gerund mint tárgy236
A Gerund mint jelző (birtokos jelző)237
A Gerund mint határozó237
Participle238
A Participle mint alany238
A Participle mint tárgy238
A Participle mint jelző238
A Pariciple mint az állítmány névszói része239
Participle-s mondatrövidítések240
Kapcsolt Participle240
Önálló Participle240
Az alany242
Az it alanyi használata244
A so használata be, have, do mellett245
A there alanyi használata246
Az alany és állítmány egyezése247
Általános alany249
Az alany elhagyása251
A tárgy252
Közvetlen tárgy252
Közvetett tárgy255
Az it mint tárgy257
A jelző259
Tulajdonságjelző259
Számjelző261
Birtokos jelző261
Kijelölő jelző262
Értelmező jelző263
A határozó264
A határozók fajai265
A szófajok a mondatban270
Alárendelés272
Alárendelt összetett mondatok272
Alanyi mellékmondatok272
Állítmányi mellékmondatok273
Tárgyi mellékmondatok273
Jelzői mellékmondatok274
Határozói mellékmondatok276
Helyhatározói mellékmondatok276
Időhatározói mellékmondatok276
Okhatározói mellékmondatok277
Célhatározói mellékmondatok277
Következményes mellékmondatok278
Feltételes mellékmondatok278
Megengedő mellékmondatok280
Hasonlító mellékmondatok280
Egyenes és függő beszéd282
Szórend283
Egyenes szórend283
Fordított szórend287
Tárgymutató290
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan

A borító és a lapélek kissé foltosak. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
890 Ft
440 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan

A borító enyhén foltos, elszíneződött.

Állapot:
890 Ft
620 ,-Ft 30
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan Rendszeres angol nyelvtan

A borító enyhén foltos, néhány lapon színes sorkiemelés látható.

Állapot:
890 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba