1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat

1997. április-október/"A közigazgatás és társadalom" - A működő közigazgatás/Magyar Közigazgatási Kar

Előszó

Ebben az évben - az 1993- és az 1995. éveket követően - immár harmadik alkalommal került sor az Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat megszervezésére.
Az 1997. évi rendezvénysorozat... Tovább

Előszó

Ebben az évben - az 1993- és az 1995. éveket követően - immár harmadik alkalommal került sor az Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat megszervezésére.
Az 1997. évi rendezvénysorozat mottójaként került megfogalmazásra a „Közigazgatás és társadalom" - A működő közigazgatás Ennek indoka az volt, hogy ebben az évben olyan hatalmas, a közigazgatást is jelentősen érintő munkák folytak, mint az új Alkotmány szövegtervezetének kidolgozása; a közigazgatás reformprogramjának elfogadása; a középfokú állami közigazgatási rendszer átalakítása; a polgárokat és a közigazgatást is jelentősen érintő törvények elfogadása (védjegyjog, jelzálog-hitel, gyámügy, határőrizet, halászati jog, polgári szolgálat, egészségügyi adatkezelés, műemlékvédelem, könyvvizsgálói tevékenység, gazdasági reklám, igazságügyi reformcsomag, építésügy, állami vezetők jogállása, társadalombiztosítási reformcsomag, stb.) amelyek igényelték és szükségessé tették az állami (kormányzati) közigazgatás és a társadalom közötti párbeszédet, miközben - a jelentős változások ellenére - a közigazgatásnak az egyébkénti „mindennapi" működést is produkálnia kellett. Az ország 9 városában (Salgótarján, Kecskemét, Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Kaposvár, Győr, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza) olyan fontos témák kerültek - tudományos és szakmai nézőpontból - napirendre, illetve megtárgyalásra, mint az egészségügy és társadalombiztosítás átalakítása; a közigazgatási és területfejlesztési intézményrendszer; a korrupció, mint társadalmi jelenség; a területi államigazgatási szervek feladatai a közbiztonság javításában; a jogállamiság és jogalkotás; az önkormányzati fejlesztés nemzetközi segítséggel; az informatikai és a nyilvántartási rendszer korszerűsítése; a közoktatás és intézményfinanszírozás; az építésügyi igazgatás megújítása; az önkormányzatok gazdálkodása; a közszolgálati jog aktuális kérdései.
A korábbi évek haladó hagyományait folytatva ebben a kötetben jelenteti meg a Magyar Közigazgatási Kar a rendezvénysorozat tanulmányait. Vissza

Tartalom

Előszó: 7
1. rendezvény: Salgótarján, 1997. április 8. kedd
Az egészségügy és a társadalombiztosítás átalakítása 9
Előadások:
Kakuszi István
Az egészségügy és a társadalombiztosítás átalakítása 10
Smitnya Sándor
Önkormányzati irányítás és szakmai felügyelet 23
Szabó Géza
Az egészségügy modernizációs programjának hatása egy városi kórház
stratégiájára 26
2. rendezvény: Kecskemét, 1997. április 15. kedd
A közigazgatási és a területfejlesztési intézményrendszer 29
Előadások:
Szaló Péter
A területfejlesztés feladatai az EU-integrációval kapcsolatban 30
Csefkó Ferenc
A területfejlesztés intézményrendszerének működési tapasztalatai 37
Korreferátumok:
Bálint József
A területfejlesztés intézményrendszerének hatása az önkormányzati rendszerre 41
3. rendezvény: Budapest, 1997. április 29. kedd
A korrupció mint társadalmi jelenség 47
Megnyitó:
Szabó Lajos 48
Előadások:
Bencze József
A hivatali és gazdasági korrupció és az ellene való fellépés lehetőségei ... 50
Sinku Pál
A korrupciós bűncselekmények nyomozásának ügyészi tapasztalatai 55
Prof. Alain Doig
A korrupció elleni fellépés nemzetközi cselekvési programja 61
Prof. Pataki Ferenc
A korrupció a szociálpszichológus szemével 65
Korreferátumok:
Erdélyi László
Mentség-e a korrupcióra a kevés fizetés? 70
S. Nemes Ilona
A korrupció paradoxona(i) 73
Marton Aurél
Korrupció a közigazgatás feketegazdasága 76
Kigyóssy László
Korrupció az önkormányzati gyakorlatban 79
4. rendezvény: Budapest, 1997. május 8. csütörtök
A területi államigazgatási szervek feladatai a közbiztonság javításában ... 87
Előadások:
Bencze József
Együttműködés a közbiztonság és a bűnmegelőzés területén 88
Molnár Kornélia
Az ÁNTSZ-ek tevékenysége a baleset- és bűnmegelőzés területén 98
Solymár Árpád
A fogyasztóvédelmi felügyelőségek bűnmegelőzési feladatai a közigazgatási hivatalok szervezésében 205
Korreferátumok:
Tas Levente
Lehetőségek a szabálytalanságok és bűncselekmények megelőzésében
a vetőmag-előállítás, -forgalmazás és -felhasználás területén no
Lengyel János
„A közbiztonság javítása" avagy amit a Pest Megyei Munkaügyi Központ
tehet a közbiztonság javítása érdekében 112
5. rendezvény: Miskolc, 1997. május 21. szerda
Jogállamiság - jogalkotás 123
Megnyitó:
Gyárfás Ildikó
Előadások:
Kiss Elemér:
A kodifikációs bizottságok szerepe az új típusú jogszabályelőkészítésben 126
Vágvölgyi Péter:
A jogalkotásról szóló törvény átfogó felülvizsgálatának célja és fő irányai 133
Soltész István:
Törvényalkotás a parlamentben 145
Mészáros Miklós:
A központi és helyi jogalkotás viszonya 154
Zsuffa István:
Az önkormányzati jogalkotás hiányosságai, a korszerűsítés lehetőségei . 158
Lomnici Zoltán:
A közigazgatási bíráskodás megújulása 167
Korreferátumok:
Fogarasi József:
Az SZMSZ-ek szerepe az önkormányzati jogalkotásban 175
Hozzászólások:
Muzsnay Lajos: 184
Kiss Sándor : 187
6. rendezvény: Székesfehérvár, 1997. május 22-23. csütörtök-péntek
Önkormányzatok fejlesztése nemzetközi segítséggel 189
Fővédnöki köszöntő:
Göncz Árpád levele a konferenciához 191
Megnyitó:
Nagy István: 192
Védnöki felszólalások:
Papp Sándor: 194
Verebélyi Imre: 199
Előadások:
Kara Pál:
Tények és távlatok a magyar önkormányzatok nemzetközi kapcsolataiban 204
Zsuffa István:
A PHARE-programok szerepe az önkormányzati munkában 209
Thomas F. Cornell:
A USAID tevékenysége az önkormányzatok együttműködésének elősegítésében - * 215
Ivancsics Imre:
A nagyvárosi önkormányzatok térségi szerepkörének alakítása során hasznosítható megoldások 219
Lőrincz Lajos:
Választási lehetőségek a külföldi tapasztalatok átvételében: a választást
determináló tényezők 224
André Mooij:
Nemzetközi tapasztalatok átadása és átvétele (leckék külföldi szakértők
és ügyfeleik részére) 231
Balázs István:
A nemzetközi együttműködés szerepe a közigazgatási reformban 236
Jeff Davies:
„Menedzsment és döntéshozás" Chorley-Székesfehérvár projekt tapasztalatai 243
Gelencsér József:
Együttműködés külföldi önkormányzatokkal (a Fejér megyei önkormányzatok tapasztalatai) 249
Péteri Gábor:
A szakmai segítségnyújtási folyamat tanulságai és jövőbeni lehetőségei 256
K. J. Davey:
Partnerkapcsolat a gyakorlatban: a szakértelem tapasztalatai a közép-európai önkormányzatokkal való pénzügyi együttműködés vonatkozását 258
Molnár Géza:
Civil diplomácia az egységesülő Európában 262
Gáspár Mátyás:
Az önkormányzati tudástranszfer sikerességének feltételei 268
Erdélyi László:
Az önkormányzatok szerepe és lehetőségei a nemzetközi tőkemozgásban 277
Stanley Henig:
Az önkormányzatok politikai vezető szerepe 283
Zárszó:
Fogarasi József: 288
7. rendezvény: Kaposvár, 1997. május 26. hétfő
Az informatika és a nyilvántartási rendszer korszerűsítése
Megnyitó:
Kolber István: 292
Előadások:
Tóth Zoltán:
A városkörnyéki, kistérségi igazgatás informatikai rendszere 294
Balogh Miklós:
A KSH szerepe az információs rendszerben 305
Korreferátumok:
Hoffmanné dr. Németh Ildikó:
Az informatika szerepe egy kisvárosi polgármesteri hivatal munkájában 313
Hozzászólások:
Vajda István: 317
Pázmány Gábor: 323
8. rendezvény: Győr, 1997. május 27. kedd
Közoktatás és intézményfinanszírozás; Az építésügyi igazgatás megújítása 325
Előadások:
Várfalvi István:
A közoktatási szakmapolitika és a költségvetési politika kapcsolatrendszere 326
Kovács Imre:
Megújul-e a magyar építésügyi igazgatás? 332
Korreferátumok:
Vitézné Fűzi Mária:
Az építésigazgatás megújulásáról 338
Olaszi Imre:
Gondolatok és problémák az oktatási törvény végrehajtásával összefüggésben 343
9. rendezvény: Hódmezővásárhely, 1997. június 6. kedd
Az önkormányzatok gazdálkodása 347
Megnyitó:
Dubecz György:
Előadások:
Varga Sándor:
Az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodása 1997-ben 350
Török Gábor:
Gazdasági jogalkotásunk - ma 356
Rapcsák András:
Az önkormányzati gazdálkodás jellemvonásai a gyakorlatban 362
Hozzászólások:
Lúczi József: 370
10. rendezvény: Nyíregyháza, 1997. július 1. kedd
Köztisztviselők napja 372
Program:
Galambos Károly:
A közigazgatás egységessége 376
11. rendezvény: Siófok, 1997. szeptember 11-13. csütörtök-szombat
V Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia programja: 385
12. rendezvény: Ajka, 1997. október
Új utak az önkormányzati szolgáltatásban" 386
Az 1997. évi Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat
támogatói:
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 388
Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete 389
Somogy Informatika Kft 390
Ön-Kor-Kép 391
Magyar Hivatalos Közlönykiadó 392
HVG/ORAC 393
Önkormányzati kézikönyv 394
A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadványai 395
Kódexpress 396
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat Országos Közigazgatási Napok rendezvénysorozat

A gerinc kissé töredezett, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba