984.986

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Máté

Az egyház evangéliuma

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Agapé Kft.
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 813 oldal
Sorozatcím: Scriptura
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-458-108-0
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Máté szívéhez két téma áll közel: Krisztus és az egyház. Párbeszédeinek szokványos résztvevői: a zsinagóga és a közösség. Az egyiket arra buzdítja, fogadja el Isten akaratát, vagyis az idők jeleit (16,3), a másikat pedig arra, hogy maradjon hűséges hivatásához.
Az ország elvétetett a zsidóktól és más népnek adatott, amely majd megtermi ennek gyümölcsét (21,43). A termés beérése ugyanis nem maradhat el. A régi nemzetségfők, Jákob tizenkét fia helyébe a tizenkét tanítvány lépett, akik majd megvalósítják Krisztus eszményi egyházát (10, 1-2). "Sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a menyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre" (8, 11-12).
Máté teológiai szempontból látja a valóságot, de nem elvontan. Az ország misztérium (13, 11), de ennek valósága a történelembe gyökereik.
Ezért szervezettel, irányító központtal (16, 16-19) és külső munkatársakkal (10, 2-5) kell... Tovább

Fülszöveg

Máté szívéhez két téma áll közel: Krisztus és az egyház. Párbeszédeinek szokványos résztvevői: a zsinagóga és a közösség. Az egyiket arra buzdítja, fogadja el Isten akaratát, vagyis az idők jeleit (16,3), a másikat pedig arra, hogy maradjon hűséges hivatásához.
Az ország elvétetett a zsidóktól és más népnek adatott, amely majd megtermi ennek gyümölcsét (21,43). A termés beérése ugyanis nem maradhat el. A régi nemzetségfők, Jákob tizenkét fia helyébe a tizenkét tanítvány lépett, akik majd megvalósítják Krisztus eszményi egyházát (10, 1-2). "Sokan jönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a menyek országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre" (8, 11-12).
Máté teológiai szempontból látja a valóságot, de nem elvontan. Az ország misztérium (13, 11), de ennek valósága a történelembe gyökereik.
Ezért szervezettel, irányító központtal (16, 16-19) és külső munkatársakkal (10, 2-5) kell rendelkeznie. Vissza

Tartalom

Bevezetés
Máté személye7
A közösség, amelyhez Máté tartozott9
A mű forrásai13
A könyv szerkezete14
A mű célja16
A krisztológiai eszme17
Máté egyháztana23
A Máté-féle etika 29
A könyv korlátai34
A mű összeállításának helye és időpontja38
Előszó - A gyermekkor
Jézus nemzetségkönyve (1, 1-17)49
A Józsefnek szóló hírüladás (1, 18-25)56
A bölcsek érkezése (2, 1-12)67
Az egyiptomi menekülés és a visszatérés (2, 13-15)75
A betlehemi gyermekek megöletése (2, 16-18)78
"Nadzoraiosznak fogják nevezni" (2, 19-23)81
Az ország programja81
A Keresztelő küldetése (3, 1-6)91
A Keresztelő prédikációja (3, 7-12)97
Jézus keresztsége (3, 13-17)103
Jézus böjtje és kísértései (4, 1-11)113
Az ország közel van (4, 12-17)123
Az első tanítványok (4, 18-22)127
Missziós tevékenység (4, 23-25)130
A hegyi beszéd (5, 1-2)133
A 'boldogságok' (5, 3-12)135
Keresztények a világért (5, 13-16)150
A 'beszéd' témája (5, 17-20)155
A törvény tökéletessé tétele (5, 21-48)160
Ne gerjedj haragra (5, 21-26)160
Ne legyen bűnös kívánságod (5, 27-30)164
Az új házassági törvény (5, 31-32)167
Ne esküdözz (5, 33-37)175
A megtorlás új törvénye (5, 38-42)176
Az ellenség iránti szeretet (5, 43-48)179
Az igaz élet új fogalma (6, 1)187
Az alamizsna (6, 2-4)190
A keresztény imádság (6, 5-8)194
A "miatyánk" (6, 9-13)197
A sértések megbocsátása (6, 14-15)215
A keresztény böjt (6, 16-18)215
A gazdagoknak szóló figyelmeztetés (6, 19-21,24)217
A test lámpása (6, 22-23)222
A szegényeknek adott válasz (6, 25-34)224
Ne ítéljetek (7, 1-5 )229
Szent dolgokat a kutyáknak (7, 6)232
Az imádság (7, 7-11)233
A szeretet (7, 12)236
A kapu és az út (7, 13-14)238
A hamis próféták (7, 15-20)241
A hamis vallásosság (7, 21-23)243
A sziklára épített ház (7, 24-27)246
Jézus hatalma (7, 28-29)248
Az ország misszionáriusai
A csodák253
A leprás (8, 1-4)258
A százados szolgája (8, 5-13)261
Péter anyósa (8, 14-17)264
Fogyatékos hivatások (8, 18-22)267
A csodálatos átkelés (8, 23-27)271
A megszállottak (8, 28-34)275
A béna (9, 1-8)281
Máté meghívása (9, 9-13)285
A böjttel kapcsolatos nézeteltérés (9, 14-15)290
Az öltözékről és a tömlőről szóló példázat (9, 16-17)292
Jairus leánya és a vérfolyásos asszony (9, 18-26)294
A két vak (9, 27-31)298
A néma (9, 32-34)302
A pásztor nélküli nyáj (9, 35-38)303
A tizenkettő (10, 1-4)305
A tizenkettő kiküldetése (10, 5-15)309
Bárányok és farkasok (10, 16-25)316
Krisztus megvallói (10, 26-33)321
A keresztény lemondás (10, 34-39)324
A tanítványok befogadása (10, 40-42)326
Az ország misztériumai
János kérdése (11, 1-6)333
A Keresztelőt magasztaló beszéd (11, 7-15)336
A szeszélyes gyermekek (11, 16-19)340
Búcsúzás a tómelléki városoktól (11, 20-24)342
Jézus dicsőítő vallomása (11, 25-26)345
A fiúról szóló kinyilatkoztatás (11,27)349
Tanuljatok tőlem (11, 28-30)351
A szombat megszentelése (12, 1-8)355
A sorvadt kéz (12, 9-14)359
A békés messiás (12, 15-21)361
A Szentlélek elleni bűn (12, 22-37)364
Jónás jele (12, 38-45)372
Jézus valódi családja (12, 46-50)376
A példabeszéd (13, 1-3a)379
A magvető (13, 3b-9)383
"Miért példabeszédekben?" (13, 10-17)387
A magvetőről szóló példázat magyarázata (13, 18-23)391
A búza és a konkoly (13, 24-30)395
A mustármag (13, 31-32)398
A kovász (13, 33)401
A példázat indoka (13, 34-35)403
A konkolyról szóló példázat magyarázata (13, 36-43)404
Az elrejtett kincs (13, 44)409
A gyöngy (13, 45-46)411
A háló (13, 47-50) 412
Az írástudóról szóló példázat (13, 51-52)414
Az ország megszervezése
A názáretiek elutasító magatartása (13, 53-58)421
A Keresztelő halála (14, 1-12)424
A kenyérszaporítás (14, 13-21)427
Az "átkelés" (14, 22-33)435
Új gyógyítások (14, 34-36)440
"A ti hagyományotok" (15, 1-9)443
A tisztaságról szóló beszéd (15, 10-20)447
A kánaáni asszony (15, 21-28)450
Meggyógyította őket (15, 29-31)454
A második kenyérszaporítás (15, 32-39)455
Égi jel (16, 1-4)461
A farizeusok kovásza (16, 5-12)462
Péter 'vallomása' és Jézus 'ígérete' (16, 13-20)465
A szenvedés 'első' megjövendölése (16, 21-23)474
Krisztus követése (16, 24-28)477
A színeváltozás (17, 1-9)483
Illés eljövetele (17, 10-13)489
A 'holdkóros' fiú meggyógyítása (17, 14-21)491
A szenvedés második 'megjövendölése' (17, 22-23)494
A templomadó (17, 24-27)495
A legnagyobb a mennyek országában (18, 1-4)499
A kicsinyek befogadása (18, 5-11)504
Az eltévedt juh (18, 12-14)507
A testvéri feddés (18, 15-18)509
A testvéri egyetértés (18, 19-20)514
A keresztény megbocsátás (18, 21-35)516
Az ország beteljesülése
Eltávozás Galileából (19, 1-2)527
A válás kérdése (19, 3-9)529
Nemzésre alkalmatlanok a mennyek országáért (19, 10-12)535
Találkozás a gyermekekkel (19, 13-15)540
A gazdag meghívása (19, 16-26)541
Az ország meghívása (19, 27-30)546
A szőlőművesek (20, 1-16)551
A szenvedés 'harmadik' megjövendölése (20, 17-19)558
Zebedeus fiainak törekvései (20, 20-23)560
Hatalom, szolgálat, kiengesztelés (20, 24-28)562
A két jerikói vak (20, 29-34)565
Jézus jeruzsálemi bevonulása (21, 1-11)569
A templom megtisztítása (21, 12-17)575
A fügefa megátkozása (21, 18-22)579
A főpapokkal folytatott vita (21, 23-27)582
A két fiú (21, 28-32)584
A gyilkos szőlőművesek (21, 31-46)587
A királyi mennyegző (22, 1-14)593
A császárnak fizetett adó (22, 15-22)601
A halottak feltámadása (22, 23-33)605
A legfőbb parancsolat (22, 34-40)608
Dávid fia (22, 41-46)610
Az írástudók és a farizeusok (23, 1-12)613
A vádbeszédek (23, 13,15-32)617
Az ítélet (23, 33-36)622
Panaszkodás és figyelmeztetés (23, 37-39)627
Az eszkatologikus beszéd 630
A tanítványok kérdése (24, 1-3)634
A fájdalmak kezdete (24, 4-14)639
A nagy nyomorúság (24, 15-28)645
Az emberfia eljövetele (24, 29-31)650
Az eljövetel 'időpontja' (24, 32-35)652
A 'vég' időpontja (24, 36-41)
Az időpont bizonytalansága (24,42-44)655
A házigazda érkezése (25,45-51)656
A szüzek (25, 1-13)663
A talentumokról szóló példázat (25, 14-30)669
A 'végső' távlat (25,0 31-46)674
Epilógus - Szenvedés és feltámadás
Bevezetés (26, 1-5)693
A betániai megkenés (26, 6-13)696
Júdás árulása (26, 14-16)699
Az utolsó húsvét (26, 17-25)701
A keresztény vacsora (26, 26-30)705
Az apostolok szétszóródása és Péter tagadása (26, 31-35)710
A próbatét órája (26, 36-46)713
A letartóztatás (26, 47-56)728
Jézus a nagytanács előtt (26, 57-66)721
Az arculütések (26, 67-68)727
Péter tagadása (26, 69-75)729
A helytartónál (27, 1-2)733
Júdás halála (27, 3-10)734
Pilátus előtt (27, 11-25)737
Az ítélet (27,26)743
Újabb bántalmazások (27, 27-30)744
A keresztút (27, 31-32)745
A keresztre feszítés (27, 33-38)748
A haláltusa (27, 39-44)750
Jézus halála (27, 45-50)753
Jézus halálának jelentése (27, 51-56)755
A temetés (27, 51-61)762
Őrség a sírnál (27, 62-66)763
Az üres sír (28, 1-8)769
Megjelenés az asszonyoknak (28, 9-10 )773
A zsidó hatóságok cselszövése (28, 11-15)779
A "tizenegy" kiküldése (28, 16-20)780
Bibliográfia791

Ortensio da Spinetoli

Ortensio da Spinetoli műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Ortensio da Spinetoli könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem