A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Néprajz

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Corvina Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 747 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 30 cm
ISBN: 963-13-1505-3
Megjegyzés: A kötetet gazdag képanyag, 319 fekete-fehér, 65 színes fénykép és 231 rajz, térkép, kotta illusztrálja.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

A kiadó régóta sürgető olvasói igényt kíván kielégíteni a Magyar néprajz megjelentetésével. A harmincas években A magyarság néprajza címmel kiadott négykötetes összefoglaló mű óta - mint ismeretes - nem jelent meg kézikönyv a magyar néprajzról. A két kiváló tudós, Balassa Iván és Ortutay Gyula a néprajztudomány eddigi eredményeire támaszkodva, a szakemberek, az érdeklődő nagyközönség igényeit egyaránt szem előtt tartva ad átfogó képet a hagyományos népi kultúra valamennyi ágazatáról, a társadalmi, az anyagi és a szellemi kultúráról.
A bevezető fejezetekben áttekintik a magyar néprajztudomány történetét, a magyar nép etnográfiai csoportjait. A társadalmi kultúrárról szóló részben ismertetik a régi falu társadalmát, a családtól kezdve a különböző rokonsági és társas kapcsolatokig, bemutatják a jellemző társadalmi rétegeket, a falu önigazgatási szervezetét és a különböző társas munkákat és összejöveteleket.
Az anyagi kultúrán belül elsősorban a település, az építkezés, a lakás, a... Tovább

Tartalom

Előszó5
Bevezetés a magyar néprajzba9
A magyar néprajztudomány történetének és mai szervezetének áttekintése9
A magyar nép etnogenezise és kultúrájának helye Európában20
A magyar etnográfiai csoportok, néprajzi tájak, szigetek27
Dunántúl29
Felföld34
Alföld36
Erdély39
Társadalmi (szociális) kultúra45
A kis- és nagycsalád46
A családszervezet történetéből46
A had, nemzetség, rokonság58
Műrokonság, szomszédság61
Osztályok, rétegek a magyar faluban65
Nemesek és urak65
A falusi értelmiség66
A gazdagparasztok67
A középparasztok68
A szegényparasztok68
Az agrárproletárok68
A részes munkások70
A summások73
A kubikosok75
Az uradalmi cselédek78
Kisebb csoportok, foglalkozások81
Az iparosok82
A vállalkozók85
Társas munkák és összejövetelek87
A falu önigazgatási szervei92
Az egyházak és a vallási élet95
Búcsú, piac, vásár100
Anyagi kultúra111
Település, építkezés, házberendezés112
A határ112
A falu települése és a telkek rendje124
A lakóházak és a gazdasági épületek130
A lakóház falazata130
A tetőszerkezet és a tetőfedés136
A lakóházak beosztása, tűzhelye és világítása139
A lakóépületek bútorzatának rendje148
Az udvar gazdasági építményei153
A magyar építkezés területi különbségei164
Dél-dunántúli házterület164
Nyugat- és közép-dunántúli házterület167
Felföldi, palóc házterület171
Alföldi házvidék173
Erdélyi, székely házvidék176
Történeti stílusok hatása a nép építészetre178
Élet a házban és az udvaron179
A nyersanyagok megszerzése a növény- és állatvilágból181
Gyűjtögetés182
Földművelés185
A magyar földművelés rendszere185
A talaj megmunkálása186
A vetés192
Az aratás és szokásai194
A nyomtatás és a cséplés198
A szántóföldi kapásnövények203
A gabonaneműek feldolgozása209
A szőlő és a bor214
Állattartás220
Méhészet220
Vadászat224
Halászat226
Állattartás232
Tájfajták234
A pásztorszervezet235
A nyájak239
Legeltetés, itatás240
Takarmányozás244
Számontartás és őrzés247
Állatgyógyítás250
A jószág és a pásztor építményei251
A jószág betörése és a közlekedési eszközök257
A táplálkozás263
A konyha felszerelése264
Az étkezés rendje267
A nyersanyag tárolása és tartósítása268
Levesek270
Növényi ételek készítése271
Kásák, pépek271
Lepényfélék272
A kenyér és a kalács273
Főtt tészták279
Sütemények279
Húsételek280
Tej és tejfeldolgozás282
Italok, fűszerek284
A népviseletek287
Alapanyag288
A kender és a len feldolgozása288
A gyapjú feldolgozása295
A bőr feldolgozása297
A népviselet elemei301
A népviselet történeti rétegei301
Haj- és fejviselet302
Az alsóruha307
A felsőruhák308
Kabátszerű felsőruhák310
A lábbeli317
A magyar népviseletek táji formái318
Dunántúl319
Felföld327
Alföld334
Erdély339
A népi díszítőművészet346
A népi díszítőművészet történeti rétegei350
A faragás353
Bútorművészet363
A szőttes371
A hímzések377
Népi kerámia388
A nép díszítőművészet más ágai399
Szellemi műveltség403
A szellemi műveltség kifejezésének eszközei404
A magyar nyelvjárások404
A magyar népzene és a népi hangszerek410
A mozgás és a tánc427
A magyar népköltészet440
A népköltészet elvi kérdései440
A verses népköltészet447
A népdal447
Szerelmi dalok460
Történeti és vitézi énekek164
Bujdosó- és rabénekek467
Pásztor- és betyárdalok470
Katonadalok474
Agrárproletár-dalok477
Cseléd- és szolgadalok478
Summásdalok479
Kubikosdalok480
Mulatónóták, bordalok481
Csúfolódók, tréfás és gúnydalok482
A népballada485
Mesei jellegű balladák494
Széphistóriás és török kori balladák500
Bujdosó- és rabballadák503
Táncballadák508
Víg balladák508
Betyárballadák509
Siratóballadák511
Ponyvaballadák511
Új balladák514
A népballadák formai kérdései515
A prózai népköltészet518
A népmese521
Tündérmesék523
Tréfás mesék533
Falucsúfoló mesék535
Legendamesék536
Állatmesék537
A népmesék tartalmi és formai kérdései538
A monda550
Történeti monda550
Helyi mondák554
Hiedelemmondák556
Kisebb prózai népköltészeti alkotások561
Szólások562
Közmondások563
Találós kérdések565
Népszokások - dramatikus hagyomágyok567
Az emberi élet szokásai, ünnepei 570
Keresztelő572
Gyermekjátékok572
Lakodalom578
Temetés593
A naptári év szokásai603
Időponthoz nem kötöt szokások623
A munka szokásai626
A magyar népi hiedelemvilág632
A hiedelemvilág alakjai634
A paraszti világkép642
A hiedelemvilághoz kapcsolódó cselekmények648
A magyar nép műveltség múltja és jövője655
Kelet és Nyugat között656
A népi műveltség a ma és a jövő kultúrájában662
Irodalom, mellékletek675
Az ábrák forrásainak és egyéb adatainak jegyzéke704
Fehér-fekete képek forrásjegyzéke709
Színes képek forrásjegyzéke718
Szak- és tárgymutató720
Földrajzi mutató741
A határon túli helységnevek mai formái746
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Néprajz Magyar Néprajz Magyar Néprajz Magyar Néprajz
Állapot:
9.800 ,-Ft
147 pont kapható
Kosárba