802.467

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1956. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia értesítője - LXIII. kötet - Új folyam, I. kötet - 1-12. szám

Tartalom

Beköszöntő1
Antal László: Kibernetika és nyelvtudomány337
Balázs János: A nemzeti nyelvek nyelvtanirodalmának kialakulása313
Fényes Imre: Fizika és világnézet399
Fogarasi Béla: Hegel dialektikus logikája307
Fogarasi Béla: A Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa és az ideológiai tudományok néhány kérdése5
Fülep Lajos: Rembrandt és korunk341
Haraszthy Gyula: A 130 éves Akadémiai Konyvtár63
Hermann István: Az emberi szellem felháborodása (Ibsen Henrik emlékére)323
Hevesi Gyula: Lenin a szocialista építés műszaki feladatairól125
Hevesi Gyula: A tudományos kutatás és műszaki fejlesztés egyes szervezeti kérdései a Német Demokratikus Köztársaságban31
Jánossy Lajos: A filozófia jelentősége a fizikai kutatásban15
Kalmár László: A matematikai logikáról369
Kardos Tibor: Irodalomtudomány és élő irodalom137
Lissák Kálmán: Kibernetika a neurofiziológia szempontjából181
Lukács György: A különös esztétikai problémája a felvilágosodásban és Goethénél145
Modrovich Károly: Hozzászólás Jánossy Lajos: A filozófia jelentősége a fizikai kutatásban című tanulmányához262
Novobátzky Károly: Fizika és filozófia393
Novobátzky Károly: Pierre Curie halálának ötvenedik évfordulójára361
Ortutay Gyula: A szovjet néprajz jelentősége a magyar néprajzi kutatás számára165
Soó Rezső: A faj és fajkeletkezés kérdésének mai helyzete173
Tarján Rezső: A kibernetika fő problémái43
Vadász Elemér: A magyar földtan kezdetei404
A Magyar Tudományos Akadémia CXV. 1956. évi nagygyűlése
Rusznyák István elnöki megnyitója191
Hevesi Gyula: Az ipar műszaki fejlesztésének tudományos megalapozása194
Hozzászólások:
Csűrös Zoltán209
Friss István212
Jánossy Lajos215
Rényi Alfréd218
Somos András221
Rusznyák István elnöki zárszó224
Bognár Rezső: Főtitkári beszámoló225
A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak névsora255
A Magyar Tudományos Akadémia hozzászólása a Magyar Népgazdaság fejlesztésének második ötéves terve irányelveihez258
Nekrológok
Iréne Joliot-Curie (M. Zemplén Jolán)268
Gyóni Mátyás (I. Tóth Zoltán)85
Kreybig Lajos (Sedlmayr Kurt)420
Pattantyus Á. Géza (Rázsó Imre - Gerey Tamás)423
Révész Géza (Kardos Lajos)264
Riesz Frigyes (Alexits György)88
Szladits Károly (Nizsalovszky Endre)271
Yrjö Heikki Toivonen (Lakó György)417
Zemplén Géza (Bognár Rezső)427
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia 1956. március 9-i ünnepi ülése a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmából
Rusznyák István elnöki megnyitója91
Jánossy Lajos: Tapasztalatok a Szovjetunióból92
Elnökségi közlemények95
Akadémiai osztályok közleményei96
A Magyar Tudományos Akadémia osztályainak életéből275
A Magyar Tudományos Akadémia életéből431
Az 1956. évi Kossuth-díjasok99
A magyar tudomány külföldi visszhangja103
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei106
Nemzetközi tudományos élet
A CCIR varsói konferenciája439
A firenzei Allergológiai Kongresszusról439
A Japán Tudományos Tanács nyilatkozata a nukleáris energia békés célokra való felhasználásáról282
A Nemzetközi Limnológiai Egyesület Helsinkiben tartott XIII. limnológiai kongresszusáról435
Az International Union of Applied Chemistry Lisszabonban megtartott XV. analitikai kongresszusáról438
Ivan Franko és Magyarország (Trencsényi-Waldapfel Imre)
Kísérleti Gerontológiai Symposion Baselben282
Külföldi kiküldetések101
Nemzetközi szerveskémiai konferencia Liblicében285
Könyvszemle
Gy. Décsy: Eine slowakische medizinische Handschrift aus dem 17. Jahrhundert (Szőke István)451
L. Fekete: Die Siyaqat-Schrift in der türkischen Finanzverwaltung (Hazai György)452
Jancsó Elemér: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai (Ruzsiczky Éva)455
Jancsó Miklós: Speicherung, Stoffanreicherung im Retikuloendothel und in der Niere (Went István)453
Lukács György: Az ész trónfosztása (Heller Ágnes)111
K. E. Majtyinszkaja: Magyar nyelv I. (Imre Samu)451
Molnár Erik: A történelmi materializmus filozófiai alapproblémái (Hermann István)294
Rusznyák István - Földi Mihály - Szabó György: A nyirokkeringés élet és kórtana (Babics Antal)115
Vadász Elemér: Elemző földtan (Horusitzky Ferenc)299
Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára (Szépe György)447
Nyelvművelő. Szerkesztette Lőrincze Lajos (Ruzsiczky Éva)455
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem