A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1934-35. szeptember-június/1935-36. szeptember-június

1934-1935. LXVIII. évfolyam 1-10. szám/1935-1936. LXIX. évfolyam 1-10. szám

Szerző

Kiadó: Kir. Magy. Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 812 oldal
Sorozatcím: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. Két teljes évfolyam. Megjelenik minden hónapban, július és augusztus kivételével. További szerzők a tartalomban.

Tartalom

1934-1935. szeptember-június, LXVIII. évfolyam
I. Értekezések, cikkek, beszédek.
A közoktatásügyi igazgatásról szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgyalása 349
Benisch Artúr dr.: A magyar középiskolák statisztikája 149
Bernolák Kálmán: A tanulók osztályozásának néhány irányelve 270
Bihari Ferenc: Az évvégi értesítők szemléje 38
Csanády Sándor: Az iskola egysége 189
Csapody Vera dr.: Kísérletező fizikatanítás alsó fokon 52
Esztergomy Ferenc, vitéz: In memoriám ..., 309
Fehér Jenő: Jelszó-pedagógia 241
Gruber Miklós dr.: Idegen nyelvek tanítása és a magyar stílus 159
Hamvas Gyula dr.: A mindennap hírei és a tanulók lelki alakulása 155
Kardeván Károly dr.: Madai Gyula országgyűlési képviselő .. # 269
Kemenes Illés dr.: A közoktatásügyi igazgatás újjászervezése 310
Kornis Gyula: A matematikai tanfolyam megnyitása 37
Madai Gyula dr.: Horthy Miklós 69
Márton György dr.: Az osztályfőnöki óra első félévi mérlege 322
Méhes Gyula dr.: A légi háború és az iskola 193
Péch Aladár: A munkáltató fizikatanítás 235
Petrich Béla dr.: A francia nyelv tanítása a kezdő fokon 229
Rozsondai Károly: A népiskola és a középiskola viszonyáról 109
Sándor István dr.: Diákszociográfiát 278
Szabó Ferenc dr.: Fogalmazás, dolgozatírás és javítás a középiskola I-III. osztályában 198
Szabó Pál Zoltán dr.: A megelevenített történelem 70
-: A nemzetiségi kérdés a középiskolai tanításban 315
Tamás Viktor: Az osztályfőnöki teendők 360
II. Figyelő.
Bánkúti Dezső dr.: A középiskola a magyarosság szolgálatában .. 163
Bánkúty Ernő dr.: A középiskola a magyarosság szolgálatában 1.19, 212
Bodrossi Lajos: Jelszó-pedagógia 287
Fehér Jenő: Még néhány szó a munkatanításról 3,29
Földessy Gyula: Toldi a középiskolában 369
Geszti Lajos: Milyen lesz és mikor lesz filmoktatás? 207
Horvay Róbert dr.: Könnyítsünk német nyelvi tanításunkon a latinbetűs írással 54
Jámbor György dr.: Tanulságok. Egy iskolalátogató megfigyelései 365
Kardeván Károly dr.: Magyarellenes támadás egy német pedagógiai lapban 86
-: Tanárnők férjhezmenetele és az evangélikus zsinat 163
-: Félévi diáktragédiák . 246
Kovács Géza dr.: A nőtanárok férjhezmenetele 283
Kőszegi László: Hóman közoktatási reformja művészeti-oktatási részéhez 255
Madai Pál dr.: Mégegyszer a hatéves tanárképzésről 77
Manger Emil: Beszámoló a budapesti országos középiskolai tanárképzőintézet matematikai továbbképző tanfolyamáról 166
Nagy Pál dr.: A középiskola a magyarosság szolgálatában 161
Petrich Béla dr.: A középiskolai tanáregyesületek XVI.
nemzetközi kongresszusa Rómában 114
Rüblein Richárd dr.: Okozhatja-e a nyári szünidő a tanári vagy tanítói
szolgálat megszakítását? 27
Simon Elemér: Lehet-e a nyári szünidő szolgálat-megszakítás? 121
Sipos Lajos: Pedagógiai lélektani tanfolyam 165
Sulyok Efrém dr.: Gondolatok az új magyarnyelvi Tantervhez és Utasításokhoz 205
Szabó István Andor, vitéz: Visszalapozunk 172, 210, 253, 330
Temesi Győző, vitéz: Országos ifjúsági nap Németországban 56
Tettamanti Béla: A Harmadik Birodalom művelődésügye 250
Tiboldi József: Szavalókórusok 85
th: Kellenek-e tankönyvekben jegyzetek a versekhez? 288
Várady Zoltán dr.: A tanári pálya elözönlése 76
Varga György dr.: Földrajzi szertáraink felszerelése 370
Vitaest az infinitezimális számítás módszeres tanításáról 80
III. Forgácsok.
Benkő István dr.: Egy kis egyke-statisztika ... 175
Biró Béla dr.: A műalkotások ismertetése 258
Cserép József dr.: Itliaka 122
Dongó Orbán: Átmenet a középiskolai két félév között 174
Gedő Simon dr.: Ismertessük a rádió műsorát! 290
Hári Ferenc dr.: A latin érettségiről 214
-: A módszer 289
--: Neveljen az iskola! ; 333
-: Tankönyveink képanyaga 376
Kardeván Károly dr.: Tanárok gyermekeinek tandíja 30
-: Módszereskedés 57
-: Tanár-írók és önmagunk
-: Íróink életrajza az irodalomtörténeti tanításban 93
-: Kellenek-e a tankönyvekben jegyzetek a versekhez? 215
-: Az iskolai fegyelmezésről 256
-: A tanári munka 89
-: Új Utasításokat! 332
-: Madách helye a tantervben
M.: Becsüljük meg egymást! 256
vef.: A tankönyvkérdéshez 12-
-: A budapesti Bólyai-realiskola
Závodszky Ferenc dr.: „Az idegen nyelvek tanítása és a magyar stílus"
cikk margójára 257
-: Néhány szó a francia irodalomtörténet tanításához
IV. Egyesületi élet.
Madai Gyula dr.: Elnöki megnyitó az O. K. T. E.-nek 1934 június 18-án
Budapesten tartott LXVIII. évi közgyűlésén
Kardeván Károly dr.: Pintér Jenő egyesületünk tiszteletbeli elnöke 5
Esztergomy Ferenc, vitéz: Főtitkári jelentés az egyesület LXVIII. évi közgyűlésén , 9
Gáldy Béla: A tanárság egysége 14
Édes Jenő: Gondnoki jelentés az 1933/34. évről 18, 88
Németh József: Pénztári jelentés az 1934. június 28-i közgyűlésen 20
Marczell Ágost dr.: Jegyzőkönyv az O. K. T. E. választmányának 1934
július 28-án a közgyűlést megelőző üléséről 22
Esztergomy Ferenc, vitéz: Jegyzőkönyv a O. K. T. E. LXVIII. évi rendes
közgyűléséről 24
Lengyel Miklós: Tanárok özvegyeit és Árváit Segítő Egysület 58, 182
Esztergomy Ferenc, vitéz: Jegyzőkönyv az O. K. T. E. 1934 október 24-én
tartott igazgatósági üléséről 89
Párkányi Norbert: Négyesy. László síremlékének felavatása 123
Szabó István Andor, vitéz: Budapesti Tanári Kör 124, 216, 259, 291
Esztergomy Ferenc, vitéz: Jegyzőkönyv az O. K. T. E. 1934 december 18-án
tartott választmányi üléséről 176
Weiszer Gyula: Szabolcsi Kör 180
A B. T. K. Természettudományi szakosztálya 181, 294
Miskolci Kör 294
Vasmegyei Tanári Kör 296
Esztergomy Ferenc dr.: Jegyzőkönyv az O. K. T. E. 1935 április 13-i
választmányi üléséről 297
Édes Jenő: A Tanárok Nevelőháza Alapja 1933-34. évi számadásai 300, 377
Péterffy László: Debreceni Tanári Kör 334
V. Hírek,
31, 59, 94, 124, 182, 216, 260, 303, 336, 381
Kitüntetések, kinevezések, áthelyezések, megbízások, iskolai események stb
VI. Könyvszemle.
Arató Amália: L'enseignement secondaire des jeunes fiiles en Europe.
(Dr. Petrich Béla) 63
Bakonyi Hugó: Die gebráuchlichsten Wörter der deutschen Sprache.
(Dr. Travnik Jenő) 341
Ballagi Aladár: Kisebb munkái. (Dr. Koczogh András) 187
Balogh Károly: Madách az ember és a költő. (Dr. Kardeván Károly) .. 138
Bánkúty-Gálos: Emlékkönyv, (-y) 147
Báthy-Győrffy-Viski: A magyarság tárgyi néprajza. (Dr. Taborsky Ottó) 265
Dékány István: A társadalom filozófiai alapfogalmai. (Dr. Petrich Béla) 185
Elek Oszkár: A karthausi és forrásai. (Dr. Nagy Sándor) 104
Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. (Marczell Ágoston) 146
Dengl János dr.: A kereskedelmi szakoktatás szolgálatában. (M. F.) 63
Dörpfeld: Alt Ithaka. (Módi Mihály) 100
Erdélyi Múzeumegylet Emlékkönyve. (-y) 147
Fábián Gyula: Különös háború. (-y) 227
Ferenczi Zoltán dr.: Differenciál- és integrálszámítás középiskolák számára. (F. I.) 146
Földessy Gyula: Tanulmányok és élmények az irodalomtörténet, esztétika és filozófia köréből. (Marót Károly) 105
Gedeon J.: La fortune intellectuelle de Verlaine. (Horváth Cyrill) 140
Greguss Ágost; Írói arcképek. (-y) 148
Hankó Márton: Asztrometeorológia és asztroszeizmológia. (Dr. Jelitai József) 227
Harsányi Lajos: A nem porladó kezű király. (E. F.) 139
Heinrich János dr.: Suppan Vilmos tanügyi pályája. (-y) 147
Hekler Antal: A magyar művészet története. (Dr. Biró Béla) 391
Helbing Kari: Dichtung und Literaturgeschichte in der Mittelschule.
(Dr. Papp Zoltán) 227
Horváth István: Magyar irodalomtörténet. (-y) 148
Imre Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. (Dr. Marczinkó Ferenc) 135
Jégh Gyula dr.: Az élő mítosz, (v) 348
Kardeván Károly: Az Ember Tragédiájának magyarázata. (E. N.) 225
Kardos Tibor: Magyar reneszánsz-írók. (-y) 148
Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon. (Tettamanti Béla) 130
-: Rendszeres és módszeres német-magyar és francia-magyar beszédgyakorlatok (-n) 394
Komlós Aladár: Madách Imre levelezéséből. (-y) 148
Lakatos Géza: A francia nyelvtanítás múltja hazánkban. (Elek Oszkár) 143
Lévay József: Visszatekintés. (-y) 345
Lipták Johann dr.: Geschichte des evang. Lyceums A. B. in Késmárk.
(vitéz dr. Réz Henrik) 35
Loczka Alajos dr.: Iskola és élet. (Péch Aladár) 347
Loschdorfer János: Évkönyv. (-y) 147
Madai Gyula: A Bizáky-ház. (Vajthó László) 225
Marczell Mihály: A bontakozó élet. (Gruber Miklós) 308
Mommsen Theodor: Das Weltreich der Caesaren. (Dr. Hári Ferenc) .. 107
Nagy Sándor dr.: Arany Toldija. (Elek Oszkár) 389
Pavel Ágoston dr.: Vasi Szemle. (-y) 147
Petri Mór: Magyar szonettek és egyéb versek. (Halász László) 104
Petrolay Margit és Trencsényi W. Imre: Az ezüstpagoda. (-y) 104
Pintér Jenő: A budapesti tankerület 15. sz. értesítője. (N.) 62
Renner János: Középiskolai fizikai gyakorlatok. (Fraknóy József) 67
Schlosser József: Földrajzi vázlatfüzet. (M. Á.) 107
Schütz Antal: Isten a történelemben. (F. F.) 108
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. (Zlinszky Aladár) 96
Tiboldi József: Szavalókórusok. (Földi Béla) 145
Trikál József: Új élet a régi romjain. (Esztergomy Ferenc) 387
Vajthó László: Két költőnemzedék arca. (Dr. Fógel Sándor) 345
Veres Pál dr.: Valós függvények. (Dr. Jelitai József) 393
Vietórisz József: Magyar Tranoscius. (Pintér Jenő) 339
Wagner Josephus: Carmina Horatii. (Szakolczay-Riegler Ernő) 142
Waldapfel József: Idézetek a Bánk bánban. (Földessy Gyula) 136
Willmann Ottó: Didaktika, ford. dr. Schütz József. (Dr. Zibolen Endre) 343
Zechmeister László dr.: Organikus chemia. (Grabovszky Kamill) 34
Zuckermann Ferenc: Hogyan éljen és tanuljon a serdülő ifjú? (-y) .. 148

1935-1936. szeptember-június, LXIX. évfolyam
I. Értekezések, cikkek, beszédek.
Bónisné Wallon Emma: A művészettörténet tanításának jelentősége és
módszere a középiskolában 343
Bihari Ferenc: A középiskolai értesítők szemléje 89
Csanády Sándor: A nevelés másik pillére 202
Ember István: Budapest történettanításunkban 295
Esztergomy Ferenc: Sajó Sándor emléke 209
Fest Sándor: Az angol irodalom tanítása középiskoláinkban 301
Győrbíró Ilona: Az Ady-kérdés a középiskolában 140
Hári Ferenc: A német nevelés és oktatás új szempontjai 29
Hóman Bálint: Költségvetési beszédéből 377
Imre Sándor: A nyelvi kisebbségek iskolái 249
Kari János: A fasizmus pedagógiai elvei 169
Kari János: Az új osztrák középiskola 289
Komis Gyula: Megnyitó beszéd a nyári továbbképző tanfolyamon 2
Madai Gyula: Sajó Sándor 211
Marczinkó Ferenc: Új időszak küszöbén 5
Méhes Gyula: A magyar faj alkotóereje 104
Melich János: Záróbeszéd a nyári továbbképző tanfolyamon 3
Pénzes Zoltán: Észrevételek az írásbeli tételek központi kitűzésének kérdéséhez 388
Petrich Béla: A gyakorlatiasság elve a francia nyelv középiskolai tanításában 177
Sándor István: Népiskola és középiskola 135
-: Falumunka a középiskolában 254
Tamedly Mihály: Egyéni és osztályszelekció Németországban 214
Temesy Győző: A kérdezés szerepe a történelemtanításban 382
Ziborlen Endre: Az életrenevelés 129
II. Figyelő.
Ady Lajos: Mit láttam? 40
Arató Amália: Női szempontok a középiskolai nevelőoktatásban 394
Bartha József: Hol olvastassuk Toldit? 397
Bernolák Kálmán: Az országos közoktatási tanács új szervezeti szabályzata 222
Bodrossi Lajos: Még néhány szó a munkatanításról 17
Ebner János: Néhány szó az érettségi bankettről 357
Fallenbüchl Ferenc: A modern idegen nyelvek oktatásának új tervezete
az osztrák leányiskolában 231
Farkas László: A tavaszi vásárok és az iskolák 319
Fehérváry Dezső: Melyik osztályban olvastassuk a Toldit, illetőleg a
Toldi-trilógiát? 309
Fodor Árpád: Középiskoláink állat- és növényvédelme az 1934-35-i tanévben 317
Gáspár Pál: Néhány szó az osztályozásról .. 307
Gauder Andor: Eszperantó a középiskolában 154
Jelitai József: Középiskolai tanárok tanulmányútja Németországban
Kardeván Károly: Terjed-e a német nyelv Budapesten?
-: Irodalomtörténet és magánélet
Kovács Géza: A külső tanügyi igazgatás összehasonlító adatai 224
Márffy Oszkár: A középiskolai tanárképző-intézetek Olaszországban 272
Masszi Ferenc: Az első osztályosok problémája 145
Nagy Sándor: Toldi a középiskolában 12
-: Tisztító vihar Toldi körül 183
Pavel Ágoston: Beszámoló a nyári latin nyelvi és irodalmi továbbképző
tanfolyamról 67
Petrich Béla: Új Utasításokat! 14
Sipos Lajos: Gondolatok a közgyűlés után 110
-: A tanárok óraszáma Franciaországban 270
-: A tanárok továbbképzése Franciaországban 353
Sulyok Efrém: A fogalmazástanítás gyakorlati eszközei 140
Szabó István Andor: Visszalapozunk 17, 76, 114, 189, 233, 312, 360


Terebess János: A latin nyelv tanítása a gimnázium I. osztályában .. 390
Vajtai István: Hogyan védekezzünk nyelvünk romlása ellen? 228
Várdai Béla: A helyesírás ügye a középiskolában 266
y: A csehszlovák középiskolák statisztikája 15
III. Forgácsok.
Csatkai József: Mesterséges világnyelv az iskolában 237
Fehérváry Dezső: Beszédrészek, szófajták, szórend 157
Gedő Simon: Ifjúsági könyvtáraink állapota 235
Hári Ferenc: Szakadék van az elemi iskola és középiskola között 19
-: Vezérkönyvet! 235
-: Óralátogatások %m 275
Horvay Róbert: Az igazgatói állás méltósága 155
Kardeván Károly: A szépírás az új középiskolában 78
-: Irodalmi jelenség 115
-: Malomkövek között 192
-: A félévi értesítők formahibája 237
-: A középiskola és az elemi iskola módszere 273
-: Új Rendtartást kapunk 320
-: Az új tankönyvek elébe 321
-: Tanári notesz és önismeret 361
-: Tanulmányi kirándulás az érettségi után 400
Keresztúri Kálmán: Egy kis nyelvészkedés 79
Marczinkó Ferenc: Tanerő 78
-: Használt tankönyvek 156
Nagy J. Béla: Ly helyett j? 157
Schlosser József: Alakítsuk meg a tanárok temetkezési segélyegyletét! 236
Virányi Elemér: Iskolagyüjteményeink szakfelügyelete 271
IV. Egyesületi élet.
Madai Gyula: Elnöki megnyitó az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület
LXIX. rendes közgyűlésén 41
Esztergomy Ferenc: Főtitkári jelentés 45
-: Jegyzőkönyv a balatonfüredi közgyűlésről 53
Németh József: Pénztári jelentés a balatonfüredi közgyűlésre 56
Édes Jenő: Gondnoki jelentés az 1934-35. évről 57
-: A Tanárok Nevelőháza alapjának 1934-35. évi számadásai 59
Nagy Pál: Jelentés a Segítő-Alap működéséről 66
Marczell Ágoston: Jegyzőkönyv a közgyűlést megelőző választmányig ülésről 118
Esztergomy Ferenc: Jegyzőkönyv az 1935 der. 20-i választmányi ülésről 193
Budapesti Tanári Kör 120, 161,"276, 323, 363
Miskolci Kör 195
Szabolcsi Kör 196
Vasmegyei Tanári Kör 238, 400
Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Egyesület 20, 67 196 276
Édes Jenő: Jóléti intézményeink 116
-: Felvétel az Árpád-Kollégiumba 362
Konrád Ferenc: Balatonfüredi Csokonai 157
-: Tájékoztatás az O. K. T. E. balatonfüredi üdülöházáról 322
V. Hírek.
Kitüntetések, kinevezések, áthelyezések, megbízások, iskolai események stb.
21, 79, 121, 161, 197, 239, 281, 325, 365, 402
Halottaink ; 123, 163, 202, 284, 369, 407
VI. Könyvszemle.
A magyar öntudat kistükre. (-á-) 87
A Pázmány Péter Tudományegyetem Történelmi Szemináriumának kiadványai. (Taborsky Ottó) 415
Az elemi és középfokú oktatás vezér- és segédkönyvei. (Németh Béla) .. 36
Bakóczi Károly: Német költőkből. (Lám Frigyes) 126
Balázs Győző: A Sajóvölgy pacsirtája. (Komáromi) Béla) 207
Ballai Károly: A magyar függetlenségi nyilatkozatok története. (Taborsky Ottó) 87
Birkás Géza: A magyarság francia barátai régen és most. (Kaiblinyer Fülöp) 413
Boda István: Bevezető a lélektanba. (Kempelen Attila) 243
Cholnoky Jenő: A Föld és élete. (Temesy Győző) 326
Dudichné Vendl Mária és Koch Sándor: A drágakövek. (Tokody László) 247
Fiatal írók antológiája. (K. J.) 246
Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században. (Hajdú János) 27
-: Didaktika. (Bihari Ferenc) 165
Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (Sipos Lajos) 167
Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. (Elek Oszkár) 244
Gáspár Dezső: Szerkesztő látszattan. (Girsik Géza) 372
Gedő Simon: Az irodalmi olvasmány a német tanításban. (Petrich Béla) 127
Greguss Pál: Bevezetés az örökléstanba. (Márton György) 375
-: 400 egyszerű növénytani kísérlet. (Márton György) 414
Harsányi Lajos: Válogatott költeményei. (Lám Frigyes) 128
Hekler Antoine: L'université de Budapest. (Kardeván Károly) 163
Humanistische Bildung im nationalistischen Staate. (Hári Ferenc) 38
Imre Sándor: A család békéje, (m.) 30
-: A neveléstudomány magyar feladatai. (Hajdú János) 410
Kárpáti Aurél: A menekülő lélek. (Keményfy János) 87
Keresztesi Mária: A magyar matematikai műnyelv története. (Jelitai József) 204
Komis Gyula: Pázmány személyisége. (Kardeván Károly) 203
Kozocsa Sándor: Az 1934. év irodalomtörténeti munkássága. (N. S.) ,. 286
Magyary Zoltánné Techert Margit: A hellén újplatonizmus története. (Földessy Gyula) 31
Marczell Ágoston: Egyetemes történelem évszámokban. (Pálfi János) .. 84
Ortutay Gyula: Székely népballadák. (Keményfy János) 241
Pavel Ágoston: Felgyújtott erdő. (Kemény Gábor) 244
Perlaky Lajos: A ma életművészete. (-y) 31
Petri Mór: A megifjodás varázsregéje. (Halász László) 376
Pintér Jenő: A budapesti tankerület 16. számú értesítője. (N) 83
Prónay Lajos: A magyar nyelvi olvasmányok módszeres tárgyalása. (-t-) . 168
Somogyi József: Tehetség és eugenika. (Bihari Ferenc) 286
Spiess O.: Basel anno 1760. (Taborsky Ottó) 373
Szalay Jeromos: A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban. (Sipos Lajos) 35
Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei. (Jelitai József) .. 411
Szentmihályi Szabó Mária: Emberé a munka. (Szabó Ferenc) 287
Szerecz Imre: Angol szemmel Keszthelyen 120 évvel ezelőtt. (-y) 126
Tóth Aurél: Sóhajok földje. (Németh József) 284
Trencsényi József: Q, Horatius Flaccus. Versek. (N. S.) 165
Waldapfel Imre: Horatius Noster. Magyar Horatius. (N. S.) í65
Waldapfel József: ötven év Buda és Pest irodalmi életéből. (Véges István) 327
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem