926.978

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Csillag 1943. I-IV.

II. évfolyam, 1-24. szám

Szerző

Kiadó: Hungária Hírlapnyomda Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Magyar Csillag
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Tanulmányok, cikkek
Balogh József:
«Amor sanctus» (Babits, a himnusz-fordító)15
Bernáth Aurél:
Jegyzetek Leonardóról200
Gyergyai Albert:
Spitteler93
Halász Gábor:
Turgenyev31
Kosztolányi humora147
A forradalmak szerelmese322
Két kiábrándult (I. A keserű, II. A mosolygó)394
Írók az országban528
Illés Endre:
A tölgyerdőre épült város9
A legszerényebb színész408
Együttes vallomás573
Illyés Gyula:
19431
Együttes vallomás573
Joó Tibor:
A rokokó25
Kádár Erzsébet:
A tragikus város196
Keresztury Dezső:
Egy dunántúli festő (Egry Józsefről)402
Hölderlin721
Kodolányi János:
Együttes vallomás573
Kolozsvári Grandpierre Emil:
Küzdelem az epikával (A «Halálfiai»-ról)581
Kovalovszky Miklós:
Ady, a diákköltő533
Lajtha László:
Liszt és a magyar zene480
Makay Gusztáv:
A kritikus halála412
Márai Sándor:
A «Füves könyv»-bül445
Együttes vallomás573
Németh László:
Népi író3
Verselő gyerekek269
Ortutay Gyula:
Orbán Balázs329
Rónay György:
Jules Supervielle vagy a világ meséje290
Schöpflin Aladár:
Asszonyok Ady körül125
Tömörkény István701
Sőtér István:
A márciusi barátság318
Cs. Szabó László:
Harminc esztendő349
A szív titkai663
Szabó Lőrinc:
Tóth Árpádról253
Szentimrei Jenő:
«Termés»155
Tamási Áron:
Együttes vallomás573
Thurzó Gábor:
Egy város eltűnik286
Veres Péter:
Nagy Imréről szólva79
«Bérharcos» munkásmozgalom vagy «államépítő» szocializmus?257
Együttes vallomás573
Vikár Béla:
A magyar nemzeti versidomról681
Zilahy Lajos:
Együttes vallomás573
"Mérték"
Farkas Zoltán:
«Korszerű» művészet727
Granasztói Rihmer Pál:
Az új építőművészet ígérete37
Hoffmann Edith:
Irodalmi és képzőművészeti stíluskritika160
Jócsik Lajos:
Ortegával a kezemben297
Keresztury Dezső:
A mellékmondat védelmében358
Egy alkotó történetíró607
Örley István:
Irodalom a színházban215
Pátzay Pál:
Szobrászatunk magyarsága és európaisága415
"Adat és Anyag"
Benedekfalvi Luby Margit:
A pásztor társadalmi élete220
A felebaráti kötelesség740
Hlatky Endre:
Ady Endre és a «Holnap» múzeuma Nagyváradon302
Illyés Gyula:
Egy elfeledett nagy előd vagy a rágalmazás iskolája101
Jócsik Lajos:
Új materializmus felé42
Komlós Aladár:
Aki Vajda Jánosért és Tolnai Lajosért harcolt542
Kovalovszky Miklós:
Ady Endre, önképzőköri tag165
Kovács Imre:
Lakodalom I.731
"Disputa"
Halász Gábor:
Válasz egy margójegyzetre615
Illyés Gyula:
Magyarságunk és idegenségünk493
Kodolányi János:
Levél a szerkesztőhöz492
Sőtér István:
Válasz egy margójegyzetre615
Őrjárat
Illyés Gyula:
Naplójegyzetek174
Németh László Debrecenben613
Jékely Zoltán:
Két szonett a magyar irodalom zűrzavaros esztendeiből746
Cs. Szabó László:
Úton és itthon426
Napfoltok488
Földrengésben550
Irodalom611
Goethe-napló687
Veres Péter:
Jegyzetek609
Novellák, dráma
Asztalos István:
Karácsonyeste660
Balázs Sándor:
Nyanya150
Bernáth Aurél:
Emlék Fra Angelicóval468
Illés Endre:
Téli nap75
A párbaj509
Illyés Gyula:
Mariska hazát választ390
A tű foka (Dráma, I. felv.)637
Kádár Erzsébet:
Herta342
Kolozsvári Grandpierre Emil:
Az első birodalom191
Laczkó Géza:
Mivel gyógyítják a kutyaharapást?669
Móricz Virág:
Karácsonyi kísérlet137
Nagy István:
Csak egy vénasszony miatt673
Örkény István:
Vendégek280
Soós László:
Öreg boltos714
Sőtér István:
Olimposzi színház205
Cs. Szabó László:
Pásztorének592
Tamási Áron:
Bolondos jégvirág61
Thurzó Gábor:
Apátlan évek705
Versek
Bartalis János:
Köszönöm a nyugalmat, békét136
Porszemek (Hat vers)702
Bóka László:
Barátom emlékére720
Emlék720
Csorba Győző:
Évforduló541
Csordás Nagy Dezső:
Óda301
Fenyő László:
Hamu340
Szomjúság341
Fodor József:
Mérlegen189
Mentség400
Gesztelyi Nagy Zoltán:
Újévi vers327
Altató328
Lumpolás után328
Gulyás Pál:
A Múzsához212
Főző Péter213
Görögország istenei (Schiller)514
I. Gyarmathy Erzsébet:
Mint a jó gyümölcsök78
Súlytalanul, mint gyermekének78
Hegedűs Zoltán:
A rögök alá fordul74
Illyés Gyula:
Vonatból35
Kipróbáltátok magatok35
Hidi vásár36
Petőfi százhuszadik születése napján66
Látvány159
Jankovich Ferenc:
Március317
Jékely Zoltán:
Disputatio corporis et animae600
Geo emléke600
Szenttelen szonettek601
Karinthy Gábor:
Hajnali búcsú199
Kassák Lajos:
Tavasz405
Bizonytalanság406
Márciusi veszedelem406
Érintem a köntösét407
Kálnoky László:
Szanatóriumi elégia463
Epilógus726
Károlyi Amy:
Pázsiton92
Ifjú halottak92
Hazatérés92
Keresztury Dezső:
Elmondhatatlan128
Sötét vonaton128
Fagy129
Egy bölcsen gyűjtő írónak129
Zalai vásár130
Hajnal590
Egy-két napra591
Képes Géza:
Egy nyelvtudós emlékezete278
Kiss Tamás:
Alföldi este486
Létay Lajos:
Búcsú84
Elégia85
Lukács László:
Csillagcsók256
Pilinszky János:
Miféle földalatti harc?680
Radnóti Miklós:
Októbervégi hexameterek13
Hasonlatok13
Ha rámfigyelsz14
Rába György:
A régi kertben164
Rónay György:
Levéltöredék barátnémhoz30
Gellérthegyi óda478
Kültelki dicsőség685
Szabó Lőrinc:
Az ifjú Kheiron dala450
Pillanatok450
Séta közben451
Szerelmes június451
Óh, Nizza, tenger452
A húnyt szem balladája453
Az isten darabkái455
Nincs rád időm575
Káprázat576
A költő és a földiek576
A földgömb578
A siker szégyene579
Szegi Pál:
Beszélgetés egy virággal713
Tűz Tamás:
Törvény szerint146
Nem porlad el146
Vas István:
A boa etetése153
Vágó Márta:
Szonett606
Az eltávozotthoz606
Vészi Endre:
Már nem a szelíd béke725
Weöres Sándor:
Számadás389
Beteg unokahugomnak667
Mint vérző medve668
Valaha ültem Verával668
Zsigmond Ede:
Szemérem86
Csend86
Parancs86
Figyelő
Antal László:
Hankiss János: Európa és a magyar irodalom180
Aranyossi Pál:
Hegel: Ember és történelem311
Augusztinovicz Elemér:
Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők566
Balassa József:
Néhány szó a Sauvageot-szótárról624
Banó István:
Bálint Sándor: Egy magyar szentember56
Szücs Sándor: A régi Sárrét világa310
Berinkey Irma:
Virginia Woolf: Roger Fry, a biography312
Berlász Jenő:
Kósa János: II. Rákóczy György178
Bóka László:
Zelk Zoltán: A lélek panaszaiból370
Fenyő László: Városliget498
Jankovich Ferenc: Iránytű a magyar irodalomban564
Kosztolányi Dezső: Elsüllyedt Európa693
Csatlós János:
G. Simenon. A furnesi polgármester316
Mollináry Gizella: Meddő szüret után371
Deme László:
Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár56
Elek Artúr:
Reichard Piroska sírjára110
Farkas Zoltán:
Bárdos Artúr: Delacroix naplója314
A Képzőművészeti Kamara ügye568
Képzőművészeti szemle58
Gagybátori E. László:
Lám Frigyes: Magyar líra németül49
Jékely Zoltán: Ős-Faust312
Gyergyai Albert:
Komjáthy aladár: Furcsa lány500
H. L.:
Coolen: A jó gyilkos502
Halász Gábor:
Magyar versek könyve (Horváth János anthológiája)241
Kardos Tibor: A magyarság antik hagyományai309
Az ébredő város (Egy új folyóirat margójára)496
Honti János:
Somlyó György: Skót balladák502
I. Gy.:
Az új Sauvageot440
Jankovich Ferenc:
Berczeli A. Károly: Hőskor438
Jócsik Lajos:
Sziklay László: A szlovák irodalom242
Kádár Erzsébet:
Németh László: Lányaim234
Keresztury Dezső:
Kolozsvári Grandpierre Emil: Tegnap107
Thurzó Gábor: Az árnyak völgyében113
Képes Géza:
Filmek119
Kolozsvári Grandpierre Emil:
A mennybeli kalandor (Horváth Béla összegyűjtött versei)237
Ellenmondások játéka (Szerb Antalról)750
Kovalovszky Miklós:
Gellért Sándor: A bál udvarában183
Lovass Gyula:
Molter Károly: Bolond kisváros760
Molnár Ákos:
Mauriac: Ami elveszett504
Nagy Lajos:
Sztrókay Kálmán: Az ember és a számok373
Veres Péter: Szűk esztendő757
Nagy Péter:
La Varende: A skótok királya52
Két Széchenyi-könyv52
Tompa Mihály558
Nagypál István:
Darvas József: Harangos kút114
Szentmiklósy Lajos: Magyar őstörténet436
Ortutay Gyula:
Wavwiri: A primitív népek költészete54
Szabó Zoltán: Parasztok177
Örley István:
Hunyady Sándor: Magyarországi kaland48
Thury Zsuzsa: Két asszony112
Bartalis János: A mezők áldása618
Jankovich Ferenc: Téli szivárvány621
Rába György:
Végh György: Nevenincs439
Antal Gábor: Dávid és Góliát502
Rónay György:
Hunyady István: Meglódult csillag184
Tolnai Lajos: Sötét világ369
Schöpflin Aladár:
Voinovich Géza: György barát46
Hegedüs Loránt105
Kárpáti Aurél: Néma hegedű623
Színházi bemutatók117
Szauder József:
Lovik Károly754
Szabó Zoltán:
Máthé Elek: Amerikai magyarok nyomában178
Kodolányi János: Holdvilág völgye432
Szegi Pál:
Ceruzasorok Krúdy Gyuláról691
Szentimrei Jenő:
Bartalis János: A mezők áldása621
Szerb Antal:
Zolnai Béla: II. Rákóczi Ferenc309
Sík Sándor: Esztétika563
Szigeti József:
K. v. Neergaard: A 20. század feladata497
Dickens: Nehéz idők567
Szolnoki István:
Oland D. Russel: A micui ház245
Fr. Sieburg: Robespierre696
Szőnyi Kálmán:
J. Cocteau: Vásott kölykök51
Takáts Gyula:
Lovász Pál: Vándorút183
Horváth Imre: Gyümölcs439
Thurzó Gábor:
Nyírő József: Az elszántak759
Vajda Endre:
Szentkuthy Miklós: Vallomás és bábjáték181
Vincze László:
Angyal Dávid: Az ifjú Ferencz József54
Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok372
A Magyar Csillag hírei
Babits Mihályné levele186
Balogh József levele251
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem