799.110

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 1941. július-december (fél évfolyam)

XLI. kötet 1-6. szám

Előszó

Részlet a könyvből:
EURÓPÁT, sőt az egész civilizált világot két nagy táborra osztják a katonai frontok; mögöttük gigantikus harcot vívnak egymással az elvek : melyik építse újra föl a széthulló... Tovább

Tartalom

GRÓF KÁLNOKY HUGÓ : Tisztázzuk a fogalmakat 1
KOVÁCS IMRE : A nyilasok agrárprogrammja 6
BENDA KÁLMÁN: A tatai népfőiskola 14
BAKOS GYULA: Állandó erődítések 20
MÁTHÉ ELEK : A magyar református egyház új feladatai 27
ZEMPLÉN GYÖRGY: Katolikus bölcselet 32
SZÁSZ ZSOMBOR: Egy kisebbségi kézikönyv 38
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 40
ORSZÁGH LÁSZLÓ : Huxley, az utópista 48
Uj könyvek 55
KRAMMER JENŐ : A kisebbségi ember lelki világa 57
BORSODY ISTVÁN : A magyar-szlovák határ 64
MARÉK DÉNES: A Szovjetúnió vajúdása 70
FREY ANDRÁS: A Szovjetúnió külpolitikája 78
PROKOPY IMRE : Egy jugoszláv határrevízió története 83
SALKOVSZKY JENŐ : A közigazgatás újjárendezése 88
LAMPL HUGÓ : Öntözőgazdálkodási munkálatok 93
LENCSÉS FERENC: Summások 99
RUBLETZKY GÉZA: Magyarország az „új Európá"-ban 106
LOVASS GYULA: A regény válsága 111
DOBOSSY LÁSZLÓ: Új francia könyvek 116
STAUD GÉZA: A színházi évad tanulságai 122
CSABAI ISTVÁN: Kiállítások 130
TÓTH LÁSZLÓ: Német polgárság - magyar Biedermeier 135
BOROTVÁS-NAGY SÁNDOR:
Diákkaptár 139
JULIER FERENC : A német-szovjet háború 144
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 150
ERDŐS JENŐ : Dicséretes debreceni evések 156
Új könyvek 162
SZABADOS MIHÁLY : Egy telepítés tanulságai 169
BIRÓ SÁNDOR: A csiki magánjavak 182
RIHMER PÁL : Városépítés 189
CSEKEY ISTVÁN : A finnek harmadik szovjetháborúja 193
PARISIENSIS : Az „attentizmus" vége 197
G. L.: Külpolitikai szemle 202
EGYED ISTVÁN: Puky Endre 207
SŐTÉR ISTVÁN: Babits Mihály 210
GOGOLÁK LAJOS : Irodalmi válság - társadalmi változás 215
Új könyvek 223
SZEKFŰ GYULA: Népek egymás közt a középkorban 225
ÖSTÖR JÓZSEF : Az újabb Széchenyi-irodalom 233
HITES IMRE : Rendi állam és katolikus társadalomszemlélet 240
HADROVICS LÁSZLÓ : A visszatért Muravidék 245
ORTVAY RUDOLF : A szemléletesség határai a fizikában 240
ORTUTAY GYULA : Újabb néprajzi irodalmunk 255
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 263
ZOLNAI BÉLA : Bepillantás egy gimnáziumba 270
Új könyvek 279
GÁLDI LÁSZLÓ : A magyar-szlovák határ kérdéséhez 281
ILNICZKY SÁNDOR: Történelem a toronygombban 286
CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS:
Vadászok és turisták 290
KECSŐ ISTVÁN : Ipar és tőke 296
SZŐLLŐSY LAJOS: Elektrokardiográfia 300
AUER GYÖRGY : Utcai balesetek 305
TÖRÖK PÁL: Széchenyi és az „úriember" fénykora 311
SERVOLINI LUIGI: Respighi 316
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 319
ERDŐS JENŐ : Tiszaháti polgárosultság az állatvilágban 326
Új könyvek 332
SZENTKÚTY PÁL: Kereszténység, emberség, magyarság 337
GEREVICH TIBOR : Aba Novák és az új magyar művészet 341
BIERBAUER VIRGIL : Vidéki városok 351
MENDÖL TIBOR : Az Ural és a Kaukázus 357
HALTENBERGER MIHÁLY : Japán gazdasági szüksége 364
ZSIRAI MIKLÓS : A finnugorság
évezredes élet-halálharca 372
JULIER FERENC : A szovjethaderő csatavesztései 379
PROKOPY IMRE : Miért nem lehetett Jugoszlávia „egységes nemzeti" állam 384
MÁTHÉ ELEK: Kossuth útja Angliában és Amerikában 392
RUISZ REZSŐ : Lakáshiány Budapesten 399
MÁTRAI LÁSZLÓ : Szórakozás és dilettantizmus 405
MAKAY GUSZTÁV: Reményik Sándor 411
EPERJESSY KÁLMÁN : Városmonográfiák 417
GÁL ISTVÁN : Középeurópai folyóirat Amerikában 422
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 428
KERESZTURY DEZSŐ : Katona József 433
Új könyvek 441
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem