864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi mozgalmak Magyarországon

Előszó

Nincs ember, még a legfáradtabb vagy legközömbösebb sem kivétel, akit ne nyugtalanítana a mult, az ősök dolga, az egyén és az állam, a dolgozó ember és a társadalom, eszmék és jelenségek... Tovább

Tartalom

Vigyázz, olvasó!... (Koroda Miklós)1
A magántulajdon lázadása (Hegedűs Géza)3
A honfoglaló magyarság társadalma
A kalandozások csődje
Állattenyésztés és földmívelés
Pogányság és kereszténység
Szent István
Koppány és Ajtony reakciója
A magántulajdoni elv győzelme
A trónutódlás kérdése
Péter és Aba Sámuel
A Vata-féle mozgalom
A magántulajdon megszilárdulása
Két isten árnyékában (Hegedűs Géza)14
A nagybirtok kialakulása
A bogomil-mozgalom
A népjog krónikása (Kemény G. Gábor)17
A legrégebbi német betelepülések Kézai Simon krónikájában
Csehek és székelyek (Kemény G. Gábor)20
A husztizmus
Zsigmond király kora
Budai Nagy Antal mozgalma
A kolozsmonostori szerződés
A nemesi reakció
A mozgalom bukása
Pesti kalmárok (Kemény G. Gábor)30
A magyar városi élet kialakulása
Magyar és német polgárok ellentéte
Mátyás, az igazságkereső (Hegedűs Géza)33
A magyar reneszánsz
A törökveszedelem és a jobbágyok
Hunyadi János és a néphadsereg
Mátyás király
A szabad költözködési jog
Mátyás terveinek bukása a hadsereg
Pártütő tudósok (Kemény G. Gábor)39
A magyarországi humanisták politikai mozgalmai
Dózsa György (Kelemen János)49
Magyarország Mátyás halála után
A feudalizmus válsága
A parasztosztály elnyomorodása
Bakócz Tamás és a keresztesháború terve
A forradalom kitörése
Kezdeti sikerek
Zápolyai és a köznemesség beavatkozása
A forradalom bukása
A jobbágyság lesüllyedése
A tárnák ébredése (Kemény G. Gábor)65
Magyar bányászmozgalmak a Mohácsi-vész előtt
A fekete cár (Lázár Vilmos)81
Cserni Jovan lázadása
A törökvilág lázadói (Agárdi Ferenc)84
A hódoltság évszázadainak népmozgalmai
Karácson György
Gubecz Máté
A "brátrik"
Császár Péter
Névtelen prókátorok (Kemény G. Gábor)90
A jobbágyság ügyének szószólói a XVI-XVII. században
A türelem apostola (Hegedűs Géza)97
Dávid Ferenc és a vallásegyenlőség gondolata
Apáczai Csere János (Vass László)101
A magyar felvilágosodás legelső jelei
A céhek (Gáspár László)106
Az iparosok öntudatosodása és szervezkedése
A mezítlábas ármádia (Aranyosi Pál)113
A kurucmozgalmak kezdetei
Thököly Imre
A talpasok fejedelme (Kelemen János)119
Rákóczi Ferenc szabadságharca
A kolozsvári könyvnyomtató (Hegedűs Géza)127
Misztófalusi Kis Miklós
Úrbér és robot (Agárdi Ferenc)129
A jobbágy helyzete a XVIII. században
Szegedinec Péró (Lázár Vilmos)136
Magyar és szerb jobbágyok lázadása 1735-ben
A mádéfalvi veszedelem (Kelemen János)141
Székely lázadás 1763-ban
A világosság fiai (Koroda Miklós)145
A magyar szabadkőművesek
A rózsakeresztesek (Koroda Miklós)150
A titokzatos rend magyar hívei
A polgárság összeesküvése (Koroda Miklós)153
A Martinovics-mozgalom
Hamlet a trónon (Wesselényi Miklós)161
II. József történelmi szerepe
A népnevelő (Ortutay Gyula)167
Tessedik Sámuel
Ludas Matyi (Joós F. Imre)173
A jobbágy szóhoz jut az irodalomban
Az erdélyi jobbágylázadás (Lázár Vilmos)177
Hora és Kloska zendülése 1784-ben
A parasztok dekrétuma (Koroda Miklós)182
Jobbágymozgalom Szabolcsban 1790-ben
A fekete asszony (Agárdi Ferenc)186
Az 1831-i "kolera-lázadás"
Polgárság és romantika (Hegedűs Géza)189
A feltörekvő polgárság irodalmi mozgalma
Berzeviczy Gergely (Ortutay Gyula)193
A magyar liberalizmus előhírnöke
A soproni önképzőkör (Tolnai Gábor)198
Kis János és a diákság kulturális mozgalma
Az eszterházai haláltánc (Tolnai Gábor)204
Az arisztokrácia lehanyatlása
Osztályok és rétegek (Pap Miklós)207
A magyar társadalom rétegződése a XIX. század fordulóján
A pörbefogott szabadság (Kemény G. Gábor)209
Az 1848 előtti nagy politikai perek
Wesselényi Miklós
Lovassy László
Kossuth Lajos
Táncsics Mihály
A tőke prófétája (Gáspár László)225
Széchenyi István munkássága és jelentősége
A márciusi zivatar (Pap Miklós)241
A forradalom és szabadságharc elhibázott politikája
A balavásári szüret (Kemény G. Gábor)257
A Bach-korszak szabadság-mozgalmai
A kalapácsos ember (Agárdi Ferenc)266
A magyar szocialista mozgalmak kezdetei
A bujdosó Kossuth (Rónai Mihály András)273
Kossuth emlékének társadalmi jelentősége
Munkásmozgalmak a századfordulón (Agárdi Ferenc)279
A szocialista törekvések kiterjednek az egész országra
Az új tudomány (Sándor Pál)283
A magyar polgári szociológia
A véres csütörtök (Révész Mihály)289
Munkásmozgalmak az első világháború előtt
Munkások a háború ellen (Agárdi Ferenc)298
Az első világháború munkásmozgalmai
Az alföldi parasztmozgalmak (Koroda Miklós)305
A parasztság helyzete a századvégi Magyarországon
A szocialista szervezkedés
Szántó-Kovács János
A Darányi-törvény
Csizmadia és Várkonyi
Mezőfi Vilmos
Áchim L. András
Forradalom előtt (Agárdi Ferenc)318
Az első világháború utolsó évének mozgalmi eseményei
Az októberi forradalom és a népköztársaság (Csécsy Imre)321
Károlyi Mihály és az 1918. évi polgári forradalom
A tanácsköztársaság (Agárdi Ferenc)337
Az 1919. évi munkásforradalom
A munkásság vértanúi (Agárdi Ferenc)353
Az ellenforradalom áldozatai
Az emigráció halottai
Parasztok és kispolgárok (Wesselényi Miklós)362
A kisgazdamozgalom kritikája
A földalatti Magyarország (Agárdi Ferenc)369
Mozgalmak a két világháború közt
A szerkesztő utószava383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem