Háztartástan témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar népköltészet I.

Népdalok

Tartalom

Ortutay Gyula: Bevezetés5
A bakancsom el akarnám cserélni347
A cigányok, cigányok205
A csikósok, a gulyások kik lajbiba járnak393
A csitári hegyek alatt rigen leesett a hó167
A csókai leányok - rice te, Sári le!208
A csókai legényök208
A dudari hármas határ399
A faluba verbuválnak307
A fényes csillag is91
A földesúr csak bálozik252
A fuszujka szára171
A fügefa ága131
A gyaraki bíró kapujában329
A hajnali csillag ragyog92
A halasi legényök209
A harctéren van egy szomorú fűzfa358
A hatvani hodályba425
A juhásznak jól megy dolga372
A juhászné pendelye372
A kert alatt szürke ló410
A kertemben egy rózsafa118
A kis leány sütni akar207
A malomba mentem175
A mernyei dobogós kőhídnál128
A mi kutyánk férjhez akar menni241
A múlt éjjel, a múlt éjjel de rosszat álmodtam!108
A nánai zöld erdőbe lehullott a felvelél164
A panyiti halas-tóba246
A pöttendi kis falu határa125
A sarkantyúm taréja223
A susányi ökörjárás218
A szajányi, hírös barát234
A szép asszony drága206
A szép asszon messze lát221
A szikszói városházra süt a nap309
A szögei halastó, halastó185
A szögedi templom tornya de magas102
A szögedi városháza de sárga319
Az a Bagdi annyit iszik251
Az eddei hegy alatt86
Az eke a fődet feketére szántja334
Az embör is asszongya az asszonnak:225
Az eső is esik, kis pej lovam ázik176
Az éfiu cigán legén205
Az ég alatt, a föld színén179
Az én ágyam lába318
Az én galambomnak149
Az én lovam törökországi fakó103
Az én rózsám cserfa kéreg206
Az én rózsám oly szép122
Az én rúzsám karjai, karjai133
Az oakdalei dugógyárnak446
Az orosi puszta határ368
Ablakomba kihajtott egy muskándli343
Addig ültema tűzhelyen229
Aj, de én is tartottam136
Aj, én is tartottam137
Akármerről fújjon a szél190
Aki dudás akar lenni226
Aki kondás akar lenni392
Aki széplányt akar venni146
Akkor lesz, akkor lesz346
Aladáron azért nem jó szolgálni416
Alsóváros nem hazám, - tillárom hap!83
Amerika hegyes-völgyes határa446
Amerika nékem nem szülőhazám445
Amerre én járok még a fák es sírnak275
Amerre én járok, amerre én járok, még a fák is sírnak198
Amoda a nagy hegy ódalába382
Amoda van egy nagy kerek erdő286
Amott egy kis madár158
Amott látszik egy szép kerek erdő100
Amott egy kis patak mellett369
András fele az idő376
Arra alá jön egy fényes hintó328
Arra kérem a bírót440
Arról alul kéken beborult az ég352
Asszony, asszony ki a házból230
Atyafi, atyafi, sej atyafi111
Azon a nyári éjszakán276
Azt gondolod, hogy szeretlek109
Azt gondolok, hogy szeretlek181
Azt mondja a jó anya, a jó anya a lányának354
Ágas-bogas a diófa teteje117
Áll be, Berei, katonának357
Ángyi sütött rétest222
Árokháti csolán110
Árokparti csalány121
Árpa is van, zab is van393
Árva csalán nőtt ki az út martjára117
Árva Magyarország, mert nincs néki atyja294
Árva vagyok, árva436
Árva vagyok, mint a gerlice157
Bakagyerök ha megunja életét349
Bakáéknál jaj de rosszul dolgoznak331
Bali, Bali görbe Bali!311
Bandi betyár az én nevem396
Baranyába mi történt?210
Barna kislány büszkén sétál az utcán350
Barna kis lány, hajints ide egy almát!85
Barna kislány mögy a kútra349
Barna kis lány, hajints ide egy almát!85
Barna kislány mögy a kútra349
Bányászlegény, ha lemegy a bányában441
Bárányból varratom a subámat94
Bárcsak engem valaki, valaki245
Beállottam katonának332
Beteg szögény parasztlegény421
Beteg vagyok, ki gyógyít meg engömet?177
Betyárgyerek búdosik a pusztába395
Be van a város kerítve433
Béresgyerek recece, ha fölül a szekérre420
Béreslegény, jól megrakd a szekeret418
Béres vagyok, béres415
Bérös-gyerök, ne rakd mög a szekeret418
Bíró fia vagyok236
Bodrog partján nevelkedő tulipán116
Boldog az ember nyilván249
Bolyog elmém, mind a felhő274
Bor, bor, bor, bor, bor, bor243
Borul a káposzta, hajlik a levele143
Bujdosik a csillag, csillag az égen255
Bujdosik az árva madár389
Bujdosik az elmém a szerelem útján177
Bujdosik, bújdosik szegény árva deák265
Bukovina mit vétettem272
Bunda, bunda, piros irhás bunda91
Búsan, búsan leng a szellő keletnek440
Búza, búza, de szép tábla búza422
Búza, búza, de szép tábla búza!428
Búzát vittem a malomba135
Cintányéron, réztányéron pogácsa106
Csak az nékem rózsám nehéz200
Csikós vót az apám, én mög juhász löttem369
Csillagok, csillagok151
Csipkés a szőlő levele88
Csizmadia legények248
Csütörtöki napon423
Csütörtök est188
Debrecennek van egy vize363
Deres a börtön ajtaja401
De szeretnék -182
De szeretnék a Kossuthtal beszélni293
Dudariak nem élhetnek412
Egybegyűltek, egybegyűltek a miskolci lányok209
Egy, kettő, három, négy409
Egy kicsi madárka156
Egy kis kertet kerítek129
Egy krajcáros bögrike89
Egy szál deszka az én ágyam426
Egy üngöm, egy gatyám, mégis büszke vagyok233
Ej haj, fűteleki arató leányok423
Elárvult már' az én kincem, kedveszem158
Elejbe, elejbe126
Elhajtott a farkas174
Elig várom szombat estét134
Elindultam szép hazámból271
El kell a fűnek száradni340
El kell menni, ha esik is328
El kell menni katonának messzire342
Elmehetsz már arra alá, arra fel101
Elmennék a zöld erdőbe sétálni146
Elmennék én katonának306
Elmennék én valamerre159
Elment a galambom156
Elment a pap almát lopni235
Elment az én babám állami gazdaságba451
Elment az én babám, idegeny országba275
Elment az én rózsám180
Elment az én uram, bolond kurafi224
Elmegyek, elmegyek271
Elmentél, nem búcsúztál el180
Elmész fiam, járj békével432
Elmöntem én vándorolni167
Elmúltak a jó idők255
Első, első, legelső290
Elszegődtem én más vármögyébe391
Elveszött a buga bárány377
Elvesztettem a lovam426
Elvönném én a ken lányát, a barnát429
Engem hívnak Savanyó Jóskának397
Engöm hínak jövevénynek432
Ennek a gazdának jó két lova van245
Ennek a kislánynak142
Erdő, erdő, de magos vagy132
Erdő, erdő, de szép kerek erdő109
Erdő, erdő, kerek erdő!107
Erdő, erdő, kerek erdő132
Erdő, erdő, magos erdő316
Erdő is van, makk is van394
Erdő nincsen zöld ág nélkül426
Erre gyere, amerre én130
Erre gyere haj83
Erre gyere rózsám88
Es az eső, hej de szépen csepereg107
Esik a förgeteg, lukas a köpönyeg154
Esik az eső, fú a szél381
Esik eső a fenyvesen419
Esik eső, de zuhog174
Esik eső a haraszlon364
Esik eső bugyborékol319
Esik eső, esik, a lovam kinn ázik367
Esik eső karikára294
Esik eső, nagy sár van az utcán312
Esik eső, nyől a sár131
Este jár a csendér a faluba118
Este későn ne járj hozzám138
Esteledik, alkonyodik375
Esteledik,alkonyodik388
Ez a bor nem drága252
Ez a Csököl szép helen van161
Ez a jó, ez a jó244
Ez a kislány bémene a templomba103
Ez a legény buglyát rakott428
Ez a Sándor béfogta a két szőke lovát219
Ez az utca de poros116
Ezt a kerek pustát járom én106
Ezt a kislánt nem az anyja nevelte108
Ezernyolcszázhatvanegyedik évben394
Ezörnyócszázhetvennyócadik évbe371
Ezt megiszom mert árt a víz246
Édesanya felneveli a fiát338
Édesanyám nem lett volna318
Édesanyám olyan vizet adott191
Édesanyám szennyesa zsebkendőm429
Édes fiaim, huszárok296
Édösanya, tejjel-vajjal337
Édösanyám, édös teje433
Édösanyám rószafája127
Éjjel-nappal az erdőben őgyelgek397
Én azt megteszem216
Én elmegyek igen-igen messze231
Én elmenék a vásárra félpénzzel236
Én elvettem egy vén leányt216
Én istenem, jaj de jó a huszárnak352
Én katona vagyok351
Én ültettem a sok dohányt324
Érik a cseresznye a fán139
Érik a szőlő413
Érkezék egy parancsolat323
Észak felől fujdogál a szellő397
Éva, szívem, Éva, megérött a szilva90
Fakó lovam fel van kantározva395
Fehér fuszujka virág87
Fehér holló, jaj de régen bujdosol97
Fehér szöllő, bakator223
Fekete pántlikám186
Fekete városban fehér torony látszik196
Feljött már az est-hajnali csillag191
Felszántoma császár udvarát276
Felszántatom a pécskai nagy utcát197
Ferenc Jóska ládájába331
Félre tőlem bubánat, bubánat242
Fiátfalvi halastóba115
Fordulj kedves lovam Lengyől-ország felé270
Föltekintők a csillagos egökre322
Főszántatom a szögedi nagy utcát184
Fudd el jó szél, fudd el172
Füstöt lökött a Citrahát381
Galíciát kiseperték295
Garibaldi csárdás kis kalapja395
Gazda: aluszol-e te juhász376
Guta maga egy város226
Gyászba borult az egész Balaton245
Gyenge lábom, gyenge masírozni337
Gyere haza a kocsmábul228
Gyere pajtás, gyere a kocsmába199
Gyere, pajtás katonának!303
Gyertek lányok Szegedre124
Gyújtsd fel, babám, gyújtsd fel87
Gyűjtik a csordákat390
Ha bányász vagy, ne búsulj441
A becsülletes ken, tudja ken219
Ha bemegyek a kantinba438
Ha bemegyek, ha bemegyek357
Ha bémegyek a sorozó szobába308
Ha én tudtam volna193
Ha felmenyek arra magoss tetőre273
Ha felülök a bugaci halomra387
Ha folyóvíz volnék, bánatot se tudnék273
Ha folyóvíz vónék, bánatot nem tudnék153
Ha kimegyek arra magas tetőre199
Ha kimegyeka tanyára aratni424
Ha kimegyek a temető négy sarkára330
Ha ki szépet szeret191
Ha megfőzöm bográcsos ebédem373
Ha meghalok, meghagyom a babámnak137
Ha meguntad életedet303
Ha még egyszer fiúnak születnék287
Ha nem kapok vasárnapra szeretőt122
Ha nem szeretnélek177
Ha pálinka nem vóna248
Ha tudtad határját166
Ha valaki vígan él373
Hadd zeregjen az a kocsi, hadd menjen330
Haj alá, haj alá149
Haj alá, haj alá192
Haj, a nemet levágja hajamat320
Haj halászok, halászok!140
Hajh, fürgécském, fürgécském!144
Hajj ki, jószág a fűre!370
Haj, Rákóczi, Bercsényi!256
Hallgassátok meg magarok, amit beszélek!257
Hallod-e te, barna kislány!213
Hallottátok-e már hirül113
Haragszom én arr' a szóra!207
Haragusznak rám a cserei lányok425
Harangoznak a tornyba279
Harangoznak vasárnapra417
Hatszor hat az harminchat203
Háromat tojott a fekete kánya358
Három élű, fekete sás90
Három fehér kendőt veszek97
Három fertá hatra jár -235
Három huszár a csárdába350
Három itce kendőrmag216
Három szabólegények, mek, mek, mek204
Háromszínű magyar zászlók lobognak282
Hát a betyár hol eszi a vacsorát?396
Házam előtt egy rózsafa124
Hej, bír, bor!244
Hej, hogyha én asszony löszök84
Hej, kenyér, barna kenyér442
Hej! Nem akar a vezérörüm legelni374
Hej! Ócsó mán a pásztor, nincsen becsülleti381
Hej páva, hej páva130
Hétfőn reggel virradóra435
Hét órakor, megyek a szövőgyárba437
Hoch auf, zveimal drauf439
Hogyan viszik a szilvát214
Hogy veti el a paraszt247
"Hol hálál, hol járát, cinege madár?"225
Hol lakik kend komáromasszony?223
Hortobágyi gyulaállás389
Hortobágyi híd alatt364
Hortobágynál juhászlegín vagyok én368
Hosszifarkú föcske183
Hozd el uram isten kis karácson napját415
Huszár vagyok, nem bakancsos katona353
Húzzák a harangot248
Ideje bujdosásomnak262
Igyál betyár, múlik a nyár399
Igyunk, aki angyala van!251
Igyunk bort, pálinkát250
Illik a tükör a boltba94
Imre, lelkem Imre139
Ingadozó nádszál196
Intéző úr kiáll az eresz alá424
Irigylik a bajuszomat203
Isten hozzád Venicia városa321
Itt Parajdon nincs több legény, csak három437
Izend meg, izend meg306
Jaj be hosszú, jaj be széles182
Jaj be mérges az én gazdám!416
Jaj be sokat végigmentem280
Jaj be szennyes a kendője134
Jaj de bajos a szerelmet titkolni186
Jaj de magas a kaszárnya teteje322
Jaj de széles, de jaj de hosszú ez az út183
Jaj Istene, de bajos a szegénynek!324
Jakab Jóska ideki217
- Járjad pap a táncot235
Jászkunsági gyerek vagyok448
Jeges a sudárfa, nehéz vizet merni185
Jobb szerttem vóna295
Jól meggondold kisfán193
József uram sánta lába224
Jön a rózsám a tarlóról339
Jönnek, jönnek, majd elvisznek148
Juhászoknak lefeküdtek371
Juhász vagyok, búsan őrzöm a nyájat382
Kalangya van künn a mezőn305
Kapum előt ne fütyöréssz427
Katona vagyok én, ország őrezője284
Katona az én szeretőm348
Katonává lettem332
Kavicsos az ablak alja125
Kápolnánál vígan szólott a banda292
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját307
Kerek erdő, nagy magos fa172
Keresztúr ma nagyba halad dolgába437
Kesereghet az az anya334
Kezdett hozzám paraszt legén járni163
Kék asztalom, zöld abroszom317
Kék virága van a lennek192
Két fa között felsütött a hódvilág309
Két kereke vagyon411
Két szép madár röpdösött a ligetbe339
Két út megy előttem143
Két út van előttem266
Ki a hajón meghal, azt nem siratják446
Kicsit igyál, édös torkom246
Kimegyek a temetőbe188
Kimentem a kertbe reggel220
Kiskertemben kiszáradt egy epörfa160
Kis pántlikás az én kötőm420
Kis pej lovam megérdemli a zabot293
Kis szekeres, nagy szekeres250
Kis-Szigetön nevelköttem húsz évig400
Kisújfaluban születtem336
Kisütött a nap sugára290
Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a víz375
Kitűzik a zászlót torony tetejébe313
Ki vagyok én! Nem ismerem magamat287
Kiverem a lovam a rétre99
Kocsmárosné, szép galambom250
Kolozsváros hirös város139
Komámasszony pende ye232
Korond felől jó egy páva magába169
Kossuth Lajos a Bakonyban279
Kossuth Lajos béfogatta hat lovát291
Kossuth Lajos: édesapám297
Kossuth Lajos íródeák279
Kossuth Lajos táborában286
Kossuth lova mögérdemli a zabot291
Kossuth vót az inditója281
Ködös a táj449
Kőfalon felfut a zergős liliomszál145
Kőkindai három lány212
Könnyű a németnek294
Könnyű apró halat fogni96
Közelget már, közelget már a nagy idő378
Kubislegén csak úgy éli világát431
Küzd a falusi szegény443
Lányok ülnek a toronyba aran koszorúba84
Látod babám ezt a gyufaszárat?187
Látod-e babám, látod-e babám447
Látom a szép eget283
Látom életemet, nem igen gyöngyörű165
Láttál-e mán télön bacsarúzsát?131
Leégött az aranyosi cukorgyár438
Lefelé folyik a Tisza113
Lefelé folyik a Tisza141
Leigett a hortobágyi hodály380
Lement a hajamrúl a zsír363
Likas a dolmányom411
Likas a keszkenyőm199
Lóra, csikós, lóra366
Lúra, csikós, lúra! elszaladt a mínes384
Madárka, madárka325
Magasan repül a daru168
Magas hegyen lakom152
Magyarok vagyunk, de nincs szabadságunk443
Magyarország azér jó242
Magyarország szélin két arany almafa335
Majd elkészül mán majd az a vasút289
Majd elmegyünk, rózsám137
Majd elmegyünk rózsám valamerre123
Ma nem ettem semmit, csak mártást212
Ma van Jakabnap247
Ma van május első vasárnapja112
Má minállunk rostán szórják a búzát200
Mán az egri borház régen készül399
Már ezután csikósbojtár leszek én363
Már ezután úgy élem világom355
Már ezután úgy élem világom442
Már én rajtam elmúltak231
Már én többet nem szógálok105
Már minálunk ollan szokást kezdenek210
Már minálunk verbuválnak kötéllel310
Megállott a guta harmat szállatjára388
Megátkozott engem az édesanyám432
Megdöglött a bogdán-csacsi233
Meghajlik a rozmaringnak124
Meghalt az én apám251
Megálljon kend kocsis gazda189
Megismerni a diófát ágárúl368
Megismerni a kondást fürge jrásárul391
Megjártam a hadak útját259
Megkondult a bábolnai nagy harang339
Megmondtam vót bús gerlice162
Megeszületett a küs gyermek218
Megtetszik, hogy ki a betyár398
Megütik a dobot284
Megverte az Isten a mi kis falunkat!234
Megy a hal lefelé179
Menek haza későn estve221
Még Aradon szépen szóllott a banda292
Még asszondják a gazdalegínyek419
Még aszondják a kapások, nem lesz bor245
Még azt mondják a huncut irígyek398
Még aszondják a kapások, nem lesz bor245
Még azt mondják az orromon245
Még azt mondja az osztrák293
Mély a Tiszának a szélje246
Micsoda erdő ez?116
Míg a világ, világ, világ, világ lesz400
Mikor a betyárok400
Mikor a juhász bort iszik378
Mikor a szolgának414
Mikor az úristen maga volt arató425
Mikor engem kilenc fircsel vizitált327
Mikor engöm Mohácson vizitáltak308
Mikor én nőtelen voltam217
Mikor jöttem én Amerikába444
"Mikor masírozunk? kapitány uram!"315
Mikor ollan piciny gyerek voltam85
Minap, hogy haza indultam415
Mindenfelé kerek az égalja371
Minden virág virágzik a mezőn120
Mind olyan már a mostani menyecske103
Mi zúg ott , mi zúg ott92
Most akadtam egy virágra87
Most jön a cédulahúzás304
Most jöttem én Gyuláról92
Most kapott a bíró305
Most nyílik a szelíd rózsa bimbója282
Mögállj bíró, mögállj nem sokára!410
Mögbolondult már ez a csősz221
Mögérött a kökény, mögérött a kökény128
Mönyök ide, mönyök tova170
Nagy Abonyban csak két torony látszik321
Nagy fának jó az almája190
Nagytárkonyon végig kéne menni95
Napos káplár avizál356
Ne csodálkozz rajta, hogy én hervadt vagyok446
Ne küldj, rózsám, aratóra96
Ne menj el, rózsám egy hétig152
Ne menj el, szívem, Szilágyba150
Ne menj rózsám a tollóra422
Ne szegd mög a piros almát, mögrohad401
Ne szeresd, galambom214
Nem adja ki a Gida a földijit413
Nem adnám a jó bort420
Nem akar a köd felszállni89
Nem anyától lettél123
Nem ám az a rózsa120
Nem bánom, hogy parasztnak születtem383
Nem ettem én ma egyebet260
Nem hallok egyebet260
Nem hitted, hogy katona vagyok én288
Nem is kocsi, ki nem láncos421
Nem szánt-vet az égi madár169
Nem szánt-vet az égi madár282
Nem szeretnék az égön csillag lönni91
Nem vagy legény, nem vagy86
Nem vagyok én adós95
Nem való az útifű a tehénnek106
Nem vétettem soha314
Nem vót a nyáron sok eső390
Nemcsak az a gazda, kinek hat ökre van429
Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél405
Nincs édesebb, mint a méz104
Nincs jobb élet a miénknél434
Nincs szabadabb a madárnál338
Nincs szebb madár a fecskénél126
Nincs szeginyebb a szegínynél413
Nincsen dézsma, mincsen robot406
Nincsen kedvem, mer a fecske elvitte187
Nincsen nálunk olyan asszony213
Nincsen szerencsésebb a paraszt embernél405
Nyomorúság az életem408
Ó én szegény kis madár159
Oh bánat, búbánat, keserű búbánat!155
Oh nem mondj engem rózsádnak119
Oh te erdő be magas vagy170
Olyan beteg vagyok170
Őszre fele van az idő370
Pap vagyok234
Pattogtatott kukorica de kemény!420
Pécska város szép helyen van343
Piros alma kigurult a sárba101
Rajta pajtás, csépőt elé!421
Rác-Körösztúr felű197
Ráncos szárú kis csizmám szögre van akasztva102
Rászálott a bús gerlica309
Rászállott a vadgalamb a163
Repülj madár, repülj151
Rétön, rétön, sej a szögedi rétön184
Révfülöpi csárda előtt van eg ytó93
Rongyos a házam teteje407
Rozmaringnak csak az a szokása114
Rózsa vagy, rózsa vagy122
Röpülj madár, röpülj168
Rövid a sarkantyúm nyaka288
Sajó kutyám, jaj milyen aluszul!372
Sárga csikó, csengő rajta211
Sárgalábú csirke335
Sárga városháza326
Sárga virág fekete közepe326
Sej, besoroztak, sej, besoroztak engemet katonának328
Sej-haj, liba, liba, sárga lábú liba185
Sej, haj, minek a fecskének az a hosszú nyár355
Sej, rozmaring, rozmaring114
Simonéknál disznót öltek205
Siralmas volt nékem261
Sír a szemem, hull a könnyem176
Siratom magamat262
Sirhat az az édesanya203
Sohasem vetettem314
Sokat aludtama nyáron398
Sötét fölhő borítja be az eget323
Sűrű csillagos az ég443
Sűrű szeme van a kukoricának311
Sűrűn mögesik az rajtunk333
S vágják a nagy erdő fáját336
Szabad a madárnak100
Szabó Julcsa arany bárány - kum! -215
Szag, szag, szag243
Szakajtottam egy pár almát98
Szakasztottam rózsát, kékösset98
Szántottam gyepü gyökeret411
Szántó Kovács miért haltál mög430
Szárajevó állomáson volt egy hadi hajó353
Szárnya, szárnya, szárnya a madárnak320
Százados úr, adja ki az opsétom333
Szegedi kaszárnya352
Szegény legény a tücsök240
Szentgyörgyvölgyi utca154
Szent-Istváni torony tetejébe164
Szennyes az én ingem296
Szeretén túl van egy szép lány138
Szeretőmet vettem én meg96
Szerettelek kis ideig190
Szélős az Isonzó vize358
Széna boglya nem hajolj, ne hajolj!133
Szép a leány ideig, ideig, ideig85
Szép állat az őz a gyors futásban83
Szépen kérem tensúr220
Szépen szól a Kossuth muzsikája285
Szinaranbú van a bike trombitája359
Szól a kakas már144
Szomorú az idő153
Szomoru az idő301
Szomszéd asszon beteg vót222
Szomszéd asszony szép leánya129
Szót a harang téregetik a nyájat372
Szörnyű nagy romlásra készül Pannonia301
Szűröm ujja rongyos, cipőm óra sáros431
Tartanék szeretőt135
Tele van a gróf udvara tüsökkel327
Teli kertem zsályával, zsályával115
Telyi van a szám panaszvó436
Templom előtt egy kis házikóban230
Te vagy a legény Tyukodi pajtás255
Télen nem jó szántani93
Téli, nyári piros alma119
Térhelyt terem a gyékény86
Tisza-Duna-közben160
Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe132
Tisza szélin van egy deszka csárda285
Tiszáninnen, Dunántúl367
Tizenhárom fodor van a szoknyámon126
Törik már a réteket, ripeg, ropog a járom126
Túl a Tiszán, földeákon114
Túl a Tiszán mi fehérlik messzire?127
Túl a vizen, a Tiszán104
Uccu neki, neki való224
Uccu vendég, jól múlattál249
Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom270
Ugyan édes Zsuzsikám94
Új a szoknyám, de kerek az alja450
Új-városi nagy csárda233
Utca, utca, ég az utca, messzi látszik a lángja128
Úgy elmegyek, hirt sem hallasz felőlem162
Úgy forog a kocsikerék, ha kenyik444
Úgy vágyom én a szőkére96
Ütik a rézdobot312
Vagy ilek, vagy halok90
Van már kis szék219
Vasas a kaszárnya ajtaja341
Vasba vagyok, behúzott egy kutya401
Verje meg az isten189
Vetettem violát195
Verd meg isten a nagyságos urakot!354
Verd meg Isten, verd meg, magyarufa bokrokat354
Végigmentem tegnap este a Tápió partján450
Vérem, vérem Komámasszony! Majd egy marék lisztet adok227
Víg kis tardi menyecske, szégyelheted magadat430
Vígon élőm világom200
Virágos kenderem173
Virágoskert a szentesi nagytemplom127
Virág ökröm kiveretem181
Volt néköm szertőm428
Volt szeretőm, vót, vót, vót105
Zavaros a Nyárád vize117
Zireg-zörög a falevél393
Zöld a kökény, majd megkékü164
Zöld a mező, sok a lúd84
Zöld búzába terem a mérges kígyó85
Zöld erdők harmatját258
Zöld a kocsi, pattog a Jancsi148
Ződ erdőbe, ződ mezőbe, sétálgat egy páva168
Ződ pántlika könnyüd gunya147
Zúg az erdő, zúg a mező289
Zsupszalmábul vana házam teteje427
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar népköltészet I. Magyar népköltészet I. Magyar népköltészet I. Magyar népköltészet I. Magyar népköltészet I. Magyar népköltészet I.

A borító kissé kopott, foltos, néhány lap enyhén gyűrött, foltos.

Állapot:
3.560 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba