849.915

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Tudomány 1962. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője - LXIX. kötet Új folyam VII. kötet

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 801 oldal
Sorozatcím: Magyar Tudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Anghi Csaba: Az állatkerti kutatómunka eddigi eredményei161
Babics Antal: A korszerű vesesebészet egyes kérdései561
Bakács Tibor: Mennyiségi és minőségi változások Magyarországon a heveny fertőző betegségek összetételében501
Benedikt Ottó: Az automatizálás társadalmi szerepe129
Bóka László: Leszerelés, béke, tudomány537
Deme László - Imre Samu: A magyar nyelvatlasz viszonya egyéb tudományágakhoz541
Domony András: A korróziós károk csökkentése műszaki fejlesztésünk tükrében167
Egyed Imre: A mezőgazdasági tudományos kutatások szervezeti kérdéséiről29
Elek Tibor: Reális absztrakció-e a téridő-kontinuum fogalma?477
Erdei Ferenc: A tudomány szerepe és jelentősége a XXII. kongresszus tükrében63
Erdey-Grúz Tibor: Az országos távlati kutatási terv, előzmények és teendők203
Gegesi Kiss Pál: A Magyar Tudományos Akadémia feladatai és lehetőségei az SZKP XXII. kongresszusa után225
Guba Ferenc: Az elektronmikroszkópia aktuális kérdései405
Harkányi István: Az újraélesztés kérdéseinek mai helyzete155
Hegedüs András: A marxista közgazdaságtudomány új hajtása, a munkagazdaságtan9
Hevesi Gyula: A VIII. Kongresszus743
Hevesi Gyula: A XXII. kongresszus néhány tudománypolitikai tanulsága71
Horányi Béla: Az atomenergia felszabadításának hatása a központi idegrendszerre, elsősorban a pszichés folyamatokra393
Julesz Miklós: A hazai endokrinológiai kutatás jelenlegi állása és tudományos problémái769
Juvancz Iréneusz: A biometria fogalma és alkalmazásának általános szempontjai683
Kis Aladár: A Teleki-kormány külpolitikája a második világháború előtt359
Kocztur Gizella: Virginia Woolf és a modern angol regény dilemmája749
Kőrősi Andor: A tüdő reszekciója a tüdőtuberkulózis kezelésében695
Láng Géza: A takarmánygazdálkodás fejlesztésének irányelvei641
Márkus György: A mai polgári filozófiáról és bírálatának módszertani kérdéseiről381
B. Mészáros Vilma: Bűn és bűnhődés Camus életművében145
Mócsy János: Az agrártudományi kutatások és eredményeik311
Molnár Béla: Sugárzó-anyagok és sugárforrások alkalmazása a mezőgazdasági kutatásokban493
Ortutay Gyula: Az értelmiség szerepe és feladata a békeharcban467
Palotás László: A tartósság elméleti kérdései699
Rényi Alfréd: A matematika alkalmazásairól tartandó vita tézisei553
Rózsa György: A társadalomtudományok nemzetközi dokumentációs osztályozásának egyes kérdései577
Szabó Zoltán: A szervetlen kémia újjászületése399
Szőkefalvi-Nagy Béla: David Hilbert629
Tárczy-Hornoch Antal: A Nemzetközi Geofizikai Évről87
Törő Imre: A "mesterséges" emberi embrió81
Törő Imre: Néhány szó a kísérleti állatok kérdéséhez649
Trencsényi-Waldapfel Imre: Pedagógiai gondok és gondolatok603
Ubrizsy Gábor: Újabb irányok a növényvédelemben761
Ujfalussy József: A zenei jelentés logikájának vázlata673
Vajda Mihály: Munka és kommunizmus619
Vajta László: A magyar kőolajipar és a tudományos kutatás569
Weiszfeiler Gyula: Darwinizmus és mikrobiológia239
M. Zemplén Jolán: Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a fizikus1
Az Elméleti Fizikai Alapkutató Csoport munkaközössége: Kutatások az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai Intézetében17
A Magyar Tudományos Akadémia 1962. évi CXXII. közgyűlése
Rusznyák István: Elnöki megnyitó277
Erdei Ferenc: Az Elnökség beszámolója az Akadémia 1962. évi közgyűlésén281
Kállai Gyula: A tudomány szerepéről és feladatairól307
Vita
Nagy Károly: A relativitáselmélet filozófiai tartalmáról775
Rejtő István: Régi problémák új köntösben249
Nekrológok
Bulla Béla (Mátrai László)707
Buzágh Aladár (Lengyel Béla)173
Fekete Zoltán (Magyar János)511
Maucha Rezső (Dudich Endre)321
Zdenek Nejedly (Dobossy László)417
Turóczi-Trostler József (Tolnai Gábor)423
Szemle
A Magyar Tudományos Akadémia életéből35
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei52
Akadémia hozzászólások a kongresszusi Irányelvekhez (Erdei Ferenc)655
A Magyar Tudományos Akadémia 1962. évi CXXII. közgyűléséről327
A közgyűlés határozata331
Az akadémiai folyóiratkiadás helyzete és egyes problémái (Erdélyi Elekné)179
Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyvgyűjteménye és fotolaboratóriuma (Tőkés László)101
Búzagenetikai és nemesítési szimpózium Martonvásáron (Kovács Károly)586
Az építésügyi kutatók tudományos ülésszaka (Tobiás Loránd)790
Az erdészeti kutatások néhány problémájáról (Keresztesi Béla)39
Az 1962. évi Kossuth-díjasok264
Fakitermelési és gépesítési kutatás az Erdészeti Tudományos Intézetben (Keresztesi Béla)585
Földrajzi konferenciák (Sárfalvi Béla)717
A III. Magyar Mikrobiológiai Kongresszus (Pusztai Zsuzsanna)41
Hematológiai Napok (Bernát Iván)100
Az Ipari Építési Konferencia (Rados Kornél)44
A készülő magyar etimológiai szótár (Hexendorf Edit)714
A készülő Magyar Régészeti Topográfia (Patek Erzsébet)432
A lengyel tudományos kiadványok kiállítása (Kürti György)106
A magyar kémiai nevezéktan és helyesírás (Fodorné Csányi Piroska)46
Az MTA kutatóintézeteiben kidolgozott találmányok (Szöllősy László)181
A Magyar Tudományos Akadémia Műszerügyi Szolgálata (Bán Tamás)429
A Magyar Tudományos Akadémia szervezetéhez tartozó tudományos egyesületekről és társaságokról (Szöllősy László)792
A II. Kárpát-Meteorológiai Konferencia (Zách Alfréd)47
A II. Mikrohullámú Összeköttetések Kollokviuma (Korodi Albert)721
"A matematika alapjai, matematikai gépek és alkalmazásaik" című kollokviumról (Révész György)789
A matematikai tudományok tervezhetőségéről (Fenyő István)583
A Mezőgazdasági Építési Ankétról (Rados Kornél)183
Mezőgazdasági Kiállításunkról (Egyed Imre)720
Munkaértekezlet a matematikai nyelvészet és a gépi fordítás kérdéseiről (Szépe György)521
A művese és alkalmazásának tapasztalatai (Rényi-Vámos Ferenc)43
Nemzetközi matematikai szimpózium Budapesten (Faragó László)784
Nemzetközi pedagógiai munkaértekezlet (Nagy László)781
T. I. Ojzerman: Az elidegenedés kérdése és modern polgári értelmezői (Somogyi Zoltán)185
A pécsi régészeti kutatások legújabb eredményei (Fülep Ferenc)99
A szocialista országok agrárgazdasági kutató intézetei képviselőinek IV. tudományos-módszertani konferenciája (Csete László)525
Ünnepi ülésszak a Földrajztudományi Kutatócsoport fennállásának 10. évfordulója alkalmából (Sárfalvi Béla)266
Vitaülés az abszolút állam kérdéseiről (R. Várkonyi Ágnes)518
A tudományos és felsőoktatási tanács közleményei
A kutatómunka szervezésével kapcsolatos fogalmak értelmezéséről49
Beszámoló665
Nemzetközi tudományos élet
A bécsi Nemzetközi Közigazgatástudomány Kongresszus (Martonyi János)658
Beszámoló az AICA III. nemzetközi kongresszusáról (Fenyő István)110
Beszámoló a moszkvai nemzetközi rákkongresszusról (Kellner Béla)730
Beszámoló a IV. agrokémiai szimpóziumról (Sarkadi János - Láng István)661
Geomorfológiai térképezési konferencia (Pécsi Márton)660
Kollokvium a statisztikai minőségellenőrzés problémáiról (Vas Györgyné)189
Látogatás a Vesztnyik Akademii Nauk szerkesztőségében (Csató Éva)663
Olaszországi tanulmányutam néhány tapasztalatáról (Kósa András)443
A szocialista ipar- és munkagazdászok első nemzetközi konferenciája (Zentai Béla)727
A szocialista országok Akadémiái képviselőinek értekezlete (Szabó Imre)434
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának közgyűlése108
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 1962. évi közgyűlése436
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának közgyűlése724
Tehetségkutatás (I. Tamm)187
Történelmi adattár
Arany János és a Müncheni Magyar Egylet (Scheiber Sándor)591
"Nemzeti részvét emelte". 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadémia palotáját (Fráter Jánosné)450
Wesselényi Miklós ismeretlen naplója az Akadémiai Könyvtár kézirattárában (1837-1838) (Csapodi Csaba)114
Könyvszemle
A. Ahijezer - V. Beresztyeckij: Kvantumelektrodinamika (Fényes Tamás)201
Alföldy Zoltán - Ivánovics György - Rauss Károly: Orvosi mikrobiológia (Weiszfeiler Gyula)534
Andics Erzsébet: A Habsburgok és Romanovok szövetsége. Az 1849. évi cári intervenció diplomáciai előtörténete (Dolmányos István)532
Arató Endre: A nemzeti kérdés története Magyarországon 1790-1848. (Dolmányos István)274
Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség (Trencséni Tibor)336
Beke ödön: Mari szövegek III., IV. (Bereczky Gábor)334
H. W. Bode: Hálózatok és visszacsatolt erősítők tervezése (Fényes Tamás)741
Bugyi István: Gyakorlati sebészet I-II. (Vas György)800
Csukás István: Ady Endre a szlovák irodalomban (Vezér Erzsébet)737
Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forradalmakig (József Farkas)460
Farkas László: Haeckel és Virchow (Székely Sándor)601
Fenyő István: Kisfaludy Sándor (Tamás Anna)599
Grofcsik János: A mullit szekezete, képződése és jelentősége (Moldvai Rezsőné)536
Horányi Béla: Neurológia (Komáromy László)600
Horváth Aurél: Kohászati fizikai kémia (Berecz Endre)465
Kemenesy Ernő: A földművelés irányelvei (Sipos Gábor)671
Két dokumentumkötet Gyulai Pál írásaiból (Rejtő István)193
Koltay-Kastner Jenő: A Kossuth-emigráció Olaszországban (V. Waldapfel Eszter)55
Korányi György: A szilikátüvegek felületi tulajdonságai (Moldvai Rezsőné)535
Kós Rudolf: A kéz sebészete (Littmann Imre)740
A magyar stilisztika útja (Horváth Károly)596
Mátyás Antal: A polgári közgazdaságtan rövid története a marxizmus létrejötte előtt (Illés János)670
Jan Mikusinski: Operátorszámítás (Alpár László)125
Móra Mihály - Kocsis Mihály: A magyar büntető eljárási jog (Szabó András)462
Nagy Dénes: Sebészeti anatómia (Vas György)57
Nyelvtani tanulmányok (Rácz Endre)272
Orbán Sándor: "Egyház és állam" (1945-1950) (Balogh Sándor)594
Pándi Pál: Petőfi (Martinkó András)530
Endre Sik: Historie de l'Afrique Noire. Tome I. (Borsányi Károly)196
Soltész Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században (Szij Rezső)124
Stilisztikai tanulmányok (Imre Katalin)335
Straub Gyula: Műszeres kémiai analízis módszerei (Pungor Ernő)58
Szabolcs István: A vízrendezések és öntözések hatása a tiszántúli talajképződési folyamatokra (Máté Ferenc)799
Szauder József: A romantika útján (Martinkó András)797
Tájékoztató a tudományos kutatás tervezésének, igazgatásának és szervezésének nemzetközi irodalmáról (Szántó Lajos)60
Tamás György: A tudományos meghatározás (M. Zsigmond Anna)738
R. E. Treybal: Diffúziós vegyipari műveletek (Németh Jenő)338
Turóczi-Trostler József: Lenau (Halász Előd)121
Unghváry László: Klinikai és kísérleti elektrokardiographia (Kúnos István)464
Waldapfel József: Szocialista kultúra és irodalmi örökség (Illés László)667
M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig (Bíró Gábor)199
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem