Közel 6000 kötet Népi kultúrák témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Embernevelés 1947. január-december

A Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének Tudományos Nevelésügyi folyóirata - III. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Embernevelés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Nyomtatta az Athenaeum, Budapest.

Tartalom

NEVELÉSÜGYI TANULMÁNYOK
Árpás Ferenc: Az iskolai hitoktatás kérdéséhez 171
Darvas Andor: Iskolai közvéleménykutatás 354
Evellei István: Egy iskola ifjúságának szellemrajza 358
Fodor Henrik: A közismereti óra története 547
Ipper Lászlóné: Az iskola tegnap, ma és holnap 165
Kápolnay Lajos: Megosztott órarend 452
Mosonyi Mihály: Tanítást hátráltató és előmozdító körülmények a felnőttek iskolájában 304
Muszty László: Módszerromantika népiskoláinkban 299
Nádor Jenő: Adatok a szemléltető és munkáltató tanítás történetéhez 544
Rémán János: Iskolaszervezetünk hibái 486
Szabó Magdolna: A nevelés szerepe a béke szolgálatában 539
Várkonyi Hildebrand: Tanulás az új iskolában 289
Várkonyi Hildebrand: A nevelés funkcionális fogalma 481
Wagner Lilla: Elvontság és reakció határán 534
Wittman Tibor: Az önképzőkör 172
EMBERNEVELÉS ÉS DEMOKRÁCIÓ
Barankay Lajos: A demokratikus nevelés filozófiai alapjai 366
Gönyey Antal: Megjegyzések Barankay Lajos cikkéhez 369
Makay Gusztáv: Demokrácia az iskolai munkában 162
Márton Béla: A földrajz és a demokratikus nevelés 455
Oláh Mihály: Az értelmiség felelősségéről 82
A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS KÉRDÉSEI
Adám Zsigmond: Az első magyar gyermekváros 462
Darvas Andor: Az iskolai önkormányzat kérdése 456
Hoffmann Klára: A közösség szolgálata 551
Jócsik Lajos: A szövetkezet mint pedagógiai tényező 559
Kálmán József: Munkaközösségek 459
Kemény Gábor: az új nevelés drámája (Makarenko könyvéről) 433
Szabó Jenő: Osztályönkormányzatok az általános iskolában 555
LÉLEKTAN ÉS NEVELÉS
Bakonyi Ferenc: Az intuitív megismerés a nevelésben 292
B. Gárber Emma - Mezei Árpád: Lélektan és nevelés 110
Naufeld Béla: Egy nép átnevelése 106
Wagner Lilla: Felnőttek átnevelése 98
EMBERNEVELÉS ÉS POLITIKA
Hell Berta: A politikai iskola kérdéséhez 42
Kálmán József: Politikai iskola 175
Wittman Tibor: Egy diplomáciai jelentés magyar tanulságai 36
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEK
Jámbor László: Demokratikus nevelés és hazafiság 228
Kemény Gábor: Válasz Karantzaki kérdéseire 226
Kilián Zoltán: Az iskolai rádió 345
Koltai István: A nevelők lelki egysége 324
Kovács Gyula: Tanuljuk az orosz nyelvet! 395
Molnár Imre: A pályaválasztás mint nevelési probléma 390
Ortutay Gyula: Rádió és embernevelés 385
Zsebők Zoltán: Orvosképzés és társadalomfejlődés 387
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉRDÉSEI
Kiss Tihamér: a különösen tehetségesek nevelése az általános iskolában 399
Mérei Ferenc: A minőségi elv és az általános iskola 19
Mihályovszky János: a beilleszkedni nem tudó tanulók az általános iskolában 403
Molnár János József: A demokrácia iskolája 439
Tettamanti Béla: Az általános iskola kérdéséhez 76
NEVELŐKÉPZÉS, TANITÓSORS
Berzeviczy Gizella: Milyen legyen a magyar nevelőképzés 309
Horváth Endre: Tanítók sorsa, ahogyan ők maguk látják 212
Lontai Anna: Tanítónők a városban 221
Muszty László: »A magános ember« 529
Rácz Margit: Tanítónő tanyán 218
Ruttkay István: A gazdasági szaktanárképzés reformja 314
Szőke Andor: A vidék néptanítója a magyar kultúrtalajban 215
Walkó György: Igény és szaktudás 312
SZOCIOLÓGIAI NEVELÉS
Dienes László: A nő helyzete a Szovjetunióban 253
Gacsályi Sándor: Társadalmi helyzet és tanulmányi előmenetel 199
Károlyi Mihályné: Angol nők a világháború alatt 242
Sándor Pál: Az irodalom szociológiája 327
Sándor Pál: Társadalom és irodalom 194
Wagner Lilla: A nőkérdés szociológiája 206
Wittman Tibor: Szociológia a jövő tantervében 449
ÚJ TÖRTÉNETSZEMLÉLET
Angyal Endre: A szovjet történelemtudomány köréből 157
Batizi László: Új feladatok a történelemtudományban 146
Kertész Ödön: A történelem tanításának problémája 150
M. Szabó Magdolna: Oblomovizmustól a szociális világszemléletig 153
Vigh Károly: Az 1848-49-i magyar forradalom 117
IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI NEVELÉS
Baránszky-Jób László: Az »absztrakt« vitája esztétikai szempontból 270
K. G.: Jegyzetek a művészeti vitához 262
Kenyeres Imre: Ifjúsági irodalmunk 490
Kovalovszky Miklós: Az elvont irodalomról 272
Kovalovszky Miklós - Szegi Pál: Jegyzetek Pálffy Zoltán cikkéhez 503
Marczell György - Imreh Zsigmond: Gondolatok a rajztanárok átképző tanfolyamáról 417
M. Kemény Judit: A realista és absztrakt művészet vitájához 280
Megyer József: A magyar irodalom tanára 331
Pálffy Zoltán: Zsugori romantika 500
Sirató Tamkó Károly: Régi és új irodalom 321
Sonkoly István: Kodály, a zeneszerző-nevelő 337
Szegi Pál: Vita az absztrakt festészetről 262
Szervánszky Endre: Absztrakt és reális irány a zenében 279
Szervánszky Endre: Zene és társadalom 341
Tóth Mihály: Hol a határ? 502
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉS
Bolgár Ferenc: A gimnáziumi vegytan és a gyakorlati élet 411
Csiszár Vilmos: Élettudomány és világnézeti nevelés 56
Garami Károly: Vegytani kísérletek nevelő ereje 66
Hársné Szende Klára: A természeti megfigyelések jelentősége a kisgyermek nevelésében 414
Koczkás Gyula: A természettudományos nevelés 71
Lakatos Imre: Természettudományos világnézet 63
Péter Rózsa: Matematika és embernevelés 409
Tarján Imre: Fizika-szakos tanárok szakképzéséről 73
Wolsky Sándor: Az élet megismerése és a biológia 50
MEZŐGAZDASÁGI KULTÚRA
Csíki László: Mezőgazdasági szakoktatásunk újjáépítése 2
Gábos Dénes: Dolgozók mezőgazdasági iskolája 7
Kovalovszky Miklós: Faluvezetők iskolája 24
Varga Ferenc: A parasztnevelés és oktatás időszerű kérdései 12
AZ OKTATÁS GYAKORLATA
Baffia Sándorné: A helyesirás tanításáról 561
Hints Tivadar: Gondolatok a fogalmazás tanításáról 565
Koczkás Gyula: A demonstrációs múzeumról 497
Molnár Imre: A fizikus tanárok kiképzéséről 498
Szarvas Ilona: Globálisan tanítunk! 495
KÜLFÖLD
Angyal Endre: Milyen tankönyvekből tanul az új Jugoszlávia ifjúsága? 178
Balkányi Sári: Két román tankönyv 180
Bálint Endre: Nemzetközi gyermekkép-kiállítás Párisban 475
Pearl S. Buck: Beszélgetés örökbefogadott leányommal 127
Coulon: A belga közoktatásügy bírálata 511
Csapláros István: »Új iskola« az új Lengyelországban 514
Dániel Anna: Szellemi élet Angliában 573
Dobossy László: A háború hatása a gyermekek lelki fejlődésére 125
Dobossy László: Az új nevelés feladatainak amerikai értelmezése 374
Dobossy László: Az Unesco pedagógiai kiállítása Párisban 32
D. L.: Az új nevelés ligájának kongresszusa 35
Faragó László: Az általános iskolai mozgalom multja Franciaországban 29
Fövény Lászlóné: Ukrajnai nevelés a New Era tükrében 467
Gik: Házhoz mennek a tanítók 378
Kalasnyikov: A szovjet közoktatás 30 éve 575
Kocsergin: Orvosképzés a Szovjetunióban 428
Kosztjukovics: Történelemtanítás a szovjet középiskolákban 181
Kozma Magda: A francia filmoktatás 351
Krammer Jenő: Az Emberi Munka Intézete Prágában 477
Krammer Jenő: Cseh pedagógiai lapszemle 377
Lányi Ottó: A belga iskolarendszer mai állása 231
Lányi Ottó: Maradiság és önnevelés 372
L. O.: Nemzetközi nevelésügyi konferencia Ausztráliában 236
Lévyné F. Kata: Európai pszichoanalitikusok konferenciája Amszterdamban 472
Naumova A.: Makarenko pedagógiai rendszere 123
Nemesné M. Márta: Az Új Nevelés Világligája 423
Patyomkin: A Szovjetúnió sikerei a népoktatás terén 234
Szálkáné Sztankovics Valéria: A francia énekpedagógia mai helyzete 376
Sznitko: Puskin műveinek ismertetése a szovjet iskolákban 516
Vámosi Nagy István: Th. Mann Nietzche-értékelése 470
Weöres Gyula: Változások és reformok a finn közoktatásban 426
SZEMLE
Ádám Zsigmond: Magyar Állami Gyermekotthon Hajdúhadházán 27
Gyallay Domokos: Emlékezés egy kiváló magyar nevelőre 39
Haas Árpádné: Szövegmagyarázat és korszellem 509
Kiss Pál: Optimista ifjúság 508
Kiss Pál: Román képzőművészeti kiállítás 282
Kovalovszky Miklós: A hetvenéves Ady 562
A Pedagógiai Bizottság hírei 570
KÖNYVSZEMLE
Baranyai Erzsébet: A nyelvtan tanulásának lélektani feltételei (G. A.) 382
Becker: Mennyire lesz új a jobb világ? (Ravasz János) 136
B. Kósa Szabó Erzsébet: Visszhang (Bereczik Árpád) 142
Dezsényi Béla: Magyarország és Svájc (K. Bolgár Ágnes) 184
Déry Tibor: Alvilági játékok (Vajda Gy. M.) 86
Erdey-Grúz Tibor: Atomok és molekulák (Máthé Iván György) 429
Faragó László: Iskola és társadalom (Kemény Gábor) 85
Fogarasi Béla: Marxizmus és logikai (Kemény Gábor) 41
Ferriere ujabb művei (Dombossy László) 527
Gárdos Dezső: Szülők könyve (Batizi László) 186
Harsányi Péter Új termelési politika (Brózik Dezső) 140
Hersey: Hirosima (Kemény Gábor) 507
Kemény Gábor szerk.: Továbbképzés és demokrácia (B. L.) 380
Kertész Rotter Lilián: A gyermek lelki fejlődése (Nagy Mária) 455
Lénárd Ferenc: A lélektan útjai (V. H.) 139
Mérei Ferenc: Az együttes élmény (Kemény Katalin) 431
Molnár Antal: A zene és az élet (Kiss Pál) 45
Nemes Nagy Ágnes: Kettős világban (Vajda Gy. M.) 432
Pirchan: Művészek műhelytitkai (B-ó) 48
Elliot Roosevelt: Apám így látta (Máthé Iván György) 188
Severini Erzsébet: Munkaverseny és a magyar munkás lelkisége (Vajda Gy. M.) 523
Sőtér István: Játék és valóság (Vajda Gy. M.) 44
Sőtér István: Magyar-francia kapcsolatok (K. Bolgár Ágnes) 184
Spranger: A pedagógiai géniusz (Baránszky-Jób László) 42
Steffen: Pestalozzi (Vámosi Nagy István) 131
Szakasits Antal: Mit láttam a Szovjetúnióban? (László István) 143
Tarlé: A burzsoá diplomácia cselfogásai (Lakatos György) 480
Trencsényi-Waldapfel Imre: Antigoné-fordítása (Kövendi Dénes) 524
Újvári Lajos: Az írás és olvasás tanítása kibontó módszerrel (Muszty László) 522
Van Loon: Bach élete és kora (K. Péterffy Ida) 526
Varga Jenő: A tőkés gazdaság a második világháború után (Novák Károly) 479
Wagner Lilla: A lélektani antropológia (Kiss Tihamér) 383
LAPSZEMLE
A Forum, Gazdaság, Köznevelés, Magyarok, Magyarosan, Magyar Pedagógia, Szociális Szolgálat, Társadalmi Szemle, Természettudomány, Tiszatáj, Új Szántás, Valóság és Válasz cikkeinek ismertetése 89, 189, 237, 285, 518
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem