Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Orvosképzés 1938/1-6.

Az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága folyóirata/Huszonnyolcadik évfolyam 1-6. füzet

Szerző

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 901 oldal
Sorozatcím: Orvosképzés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Német  
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Fekete-fehér képekkel, ábrákkal illusztrált. A könyv tartalomjegyzékében feltüntetett különfüzeteket nem tartalmazza a kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

Buday Kálmán.

Ravatala előtt elszorult lelkünket mintha a Gral, symbolumos kristályüveghangokon felsíró szólama remegtette volna meg, sejtésünkre adva azt a... Tovább

Előszó

Részlet az 1. füzetből:

Buday Kálmán.

Ravatala előtt elszorult lelkünket mintha a Gral, symbolumos kristályüveghangokon felsíró szólama remegtette volna meg, sejtésünkre adva azt a mindnyájunkat megrendítő valóságot, hogy földön-járó ember számára elérhetetlen végtelenbe: Teremtő Istenünk zsámolya közelébe szállott fel közülünk.
Az erénynek, szívjóságnak, a szorongatottak segítésének szentelé egész életét, éppúgy, mint a Krisztus kiontott vérét őrző Monsalvat-várabeli nemes lovagok, jóllehet mint tudós hivatását és kötelességeit utolsó jártányi erejéig mintaszerűen teljesíteni minden percét szükségszerűen kitöltendő feladatot jelentett volna számára. Vissza

Fülszöveg

Egyetemi tanárok és magántanárok közreműködésével szerkesztik Grósz Emil dr. egyetemi tanár, elnök és Scholtz Kornél dr. egyetemi tanár, alelnök 1938. június hó 30-ig. 1938. július hó 1-től a bizottság tagjainak közreműködésével szerkesztik Darányi Gyula egyetemi ny. r. tanár, elnök és Burger Károly egyetemi ny. r. tanár, alelnök.

Tartalom

BELORVOSTAN:
Dr. Balázs Gyula: A gombamérgezésekről 412
Dr. Baráth Jenő: Subtotalis és totális thyreoidektomia hatása pajzsmirigy eredetű hypertoniáknál , 412
Dr. Boros József: A betegek műtéti előkészítéséről és utókezeléséről a belorvos szempontjából 366
Dr. Czeyda-Pommersheim Ferenc: Az orbánc. (A 6. szám melléklete.)
Dr. Czoniczer Gábor: A klimakterium belorvosi vonatkozásai 66
Dr. vitéz Dániel Gábor: A gümőkór aktivitásának meghatározása és befolyásolása 574
Dr. Detre László: Gyomorsecretio és erythropoesis 589
Dr. Dzsinich Antal: Urogenitalis rendszer és izületi megbetegedések . . . 672
Dr. Egedy Elemér: A pajzsmirigy túlműködésben szenvedő betegek műtéti
előkészítéséről és műtét utáni kezeléséről 504
Dr. Engel Rudolf: A collapsusról 398
Dr. Erdélyi József: A belgyógyászati röntgentherápia néhány fontosabb fejezete 221
Dr. Fornet Béla: Szívbetegek mája 542
Dr. Herzog Ferenc: A rheumás szívbetegségekről 164
Dr. Hetényi Géza: Az idült vékonybélhurutokról 57
Dr. Kanócz Dénes: Az allergiáról és az allergiás betegségekről 417
Dr. Kovács Kálmán: A Hodgkin-féle kór 848
Dr. Perémy Gábor: A hypophysis betegségeiről 212
Dr. Szauter Béla: A gastritiskérdésről 867
SEBÉSZET:
Dr. Ádám Lajos: A vastagbél nem rákos betegségeiről 181
Dr. ifj. Barla-Szabó József: A fogeredetű genyedések 889
Dr. Findeisen László: Az agyerek angiographiájáról 78
Dr. Findeisen László: Az agyműtétek utáni szövődményekről 633
Dr. Haszler Károly: Új műtéti eljárások a phimosis gyógyításában 647
Dr. Király József: A gümős mellhártyaizzadmányok sebészi kezelése . . 702
Dr. Kopits Jenő: Az angolkóros elgörbülések és azok késői káros következményei 392
Dr. Molnár László: A fogeredetű gócfertőzés mai állása a gyakorlóorvos
szempontjából 272
H. Olivecrona (Stockholm): Über die Bedeutung der Augensymptome für die topische Diagnose der Hirntumoren 356
Dr. Puky Pál: A baleseti sebészet és orthopaedia kötéstana. (Kötéstechnika)
II. rész.) 742
Dr. Rácz Benő: Az idült genyes mellhártyagyulladások sebészi kezeléséről 871
Dr. Sebestyén Gyula: A féltüdő eltávolításának módszerei 205
Dr. Szenthe Lajos: A kóros emlőtúltengésről 268
Dr. Szenthe Lajos: Sebészeti kötéstan. (Kötéstechnika I. rész.) 709
Dr. Verebély Tibor: A sebészet haladása 50 év alatt 149
SZEMÉSZET:
Dr. Grósz István: A vitaminok jelentősége a szemészetben 616
Dr. Papolczy Ferenc: Az ideghártya-gliomában és érhártya-sarcomában szenvedő betegek sorsa 212
Dr. Tóth Zoltán: A glaucoma korai felismerése 84
Szülészet-nőgyógyászat:
Dr. Bíró István: A hypertonia mint monosymptomás terhességi toxicosis 638
Dr. Burger Károly: Az előkészítés és utókezelés jelentősége a műtéti ered-
mények javításában (nőgyógyászati szempontból) 548
Dr. Raisz Dezső: A szülészettel kapcsolatos néhány általános érdekű kérdésről 494
Dr. Scipiades Elemér: Lehet-e a szülést fájdalommentessé tenni? 809
Dr. Zárday Imre: Szívbajosok terhessége 509
Elme- és idegkórtan:
Dr. Angyal Lajos: A hypoglykaemiás shocktypusok lélek- és idegkórtani
jelentősége 479
Dr. Benedek László: Konkrét psychotikus tünetek röntgenbesugárzásokra agytumornál 6
Dr. Horányi Béla: Az ideg- és elmekórtan jelenlégi állásáról Angliában 486
Dr. Sántha Kálmán: Az extrapyramidalis mozgatórendszer 232
Gyermekorvostan:
Dr. Csőke László: A chorea minor gyógykezelése 254
Dr. Gajzágó Dezső - Dr. Göttche Oszkár: Újabb adatok a szamárköhögés felismeréséhez 523
Dr. Hainiss Elemér: A rachitis pathogenesise és therápiája a vitaminkérdés szempontjából 387
Dr. Penkert Mihály: A constitutio és a fertőző betegségek 857
Dr. Surányi Gyula - Dr. Véghelyi Péter: Klinikai vizsgálatok sovány gyermekeken 685
Bőrgyógyászat és nemi betegségek:
Dr. Müller Ferenc: Serologiai vizsgálatok gümőkórnál, különös tekintettel a Meinicke-féle reactióra 460
Dr. Neuber Ede: A bőr- és nemibetegségek eugenikai vonatkozásairól. . . 191
Dr. Neuber Ede: A nemibetegségek elleni küzdelem korszerű megszervezése és kiépítése 559
Dr. Orsós J. Imre dr.: A sulfamidolbenzolok gyógyhatásút megvilágító kísérletek 839
Dr. Preininger Tamás: A bőrtuberculosis prophylaxisa 47
Orr, gége és fülészet:
Dr. Szende Béla: A fülzúgásról 610
Kórtan, kórbonctan, törvényszéki orvostan:
M. Borsi (München): Krebs und Virus 145
Dr. Eiserth Pongrác: A zsírszövet idősült sarjadzásos folyamatai 881
Dr. Orsós Ferenc: Die Bedeutung der Spurenkunde in der gerichtlichen
Medizin. (Az 1. szám melléklete.)
Dr. Putnoky Gyula: Az állati és emberi daganatok elleni immunitás 830
Dr. vitéz Solth Károly: Az öröklés és környezet hatása az öregkor pathologiájára 122
Dr. Went István: A neuro-chemia psychiatriai és neurológiai vonatkozásai 27
Általános érdekü cikkek:
Dr. Ádám Lajos: Semmelweis-serlegbeszéd 131
Dr. Balogh Ernő: Buday Kálmán 1
Dr. Bíró Béla: A minőleges népesedéspolitika útjai 105
M. Borst (München): Ein Ideaibiid des Arztes 341
W. v. Brunn (Leipzig): Tiberius v. Győry. Edler von Nádudvar in memoriam 313
Dr. Daday András: Győry Tibor az orvostörténész 318
Dr. Darányi Gyula: Előszó 541
Dr. Darányi Gyula: Előszó 671
Dr. Grósz Emil: Herceg Esterházy Pál adománya 138
Dr. Korbuly György: Semmelweis és Cederschjöld 323
Dr. v. Solth Károly: Az orvosirodalomban előforduló arányszámok qualitativ és quantitativ értékelése közben elkövetett hibák .602
Dr. Szél Tivadar: Az öregedés kérdése a statisztika tükrében 284
ORVOSKÉPZÉSRŐL:
Az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottságának szervezeti szabálya ... 659
Az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsága közleményei 664, 805
A Berliner Akademie für ärztliche Fortbildung 1938 évi továbbképző tanfolyamai 144, 539
K. Blome (Berlin) : Ziele und Aufgaben der Internationalen Akademie
für das ärztliche Fortbildungswesen 350
Dr. Grósz Emil: Begrüssung der Internationalen Akademie für das ärztliche Fortbildungswesen 1
Dr. Grósz Emil: Az orvosi továbbképzés nemzetközi akadémiája 535
Dr. Grósz Emil: Az orvosok továbbképzése Magyarországon 1883--1938-ig 656
Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter beszéde az
orvosi továbbképzés nemzetközi akadémiájának ünnepélyes ülése alkalmából 337
Szendy Károly polgármester beszéde 339
KÖNYVISMERTETÉS:
Die Vitaminé und ihre klinische Anwendung. Stepp, Kühnau u. Schröder 538
Magyar gyógyszerkülönlegességek és gyógytényezők gyűjteménye. Paunz János dr 538
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6. Orvosképzés 1938/1-6.

A címlap javított.

Állapot:
4.140 Ft
2.070 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba