Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.111

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Ősi örökség

Az óegyiptomi, sumer, akkád (asszír), ógörög, római, arab, perzsa, indiai és kínai költészetből

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 437 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Óegyiptomi költészet
A legrégibb munkadalok7
A juhász éneke7
Cséplőének7
Gabonhordók éneke7
A szerelem hatalma8
Dalok a folyó mellől12
Énekek a szerelem istennőjéhez15
Az áldozati lánghoz15
A kelő naphoz15
A szépséges égi istennő üdvözli a fáraót16
Az éjszakához17
Az ünnepi lakomához17
(Az ég istennőjéhez a nappali tikkadtság után)18
A templomi szertartáskor19
A hét hathor énekei20
A szép élet23
Az életunt párbeszéde lelkével30
Első vers30
Második vers31
Harmadik vers32
Negyedik vers33
Echnaton:
Óda a naphoz34
A szívhez39
Kelletlen ébresztő40
Sietős szerelem41
A csalódott leány gyanúja42
II.Ramszesz és a hettiták hercegnője43
A kert fái47
A gránátalmafa fenyegetése47
A hálás fügefa48
A vendéglátó szikomorfa49
Szerelmes istennők panasza51
A siratóasszonyok ünnepi dalainak kezdete51
Az asszonyok panaszdala az edfui templomban51
Az ártatlanul elítélt hivatalnok énekei58
Ima a napistenhez58
Az ártatlanul elítélt imája59
A napisten mint bíró60
Ének Oziriszhez61
Sumer és akkád költészet
Sumer himnuszok és gyászénekek65
Fuvolakíséretű panaszos ének Enlinhez65
Himnusz Szín-Nannarhoz66
Fuvolakíséretű panasz adad viharistenhez67
Könyörgés nergalhoz69
Siratóének ur város pusztulásáról70
Akkád (Asszír) fohászok és zsoltárok74
Himnusz Samas istenhez74
Asszurbanipal király és Nabú isten párbeszéde83
Fohász Mardukhoz85
Ógörög költészet
Kallinosz:
Harci dal89
Terpandrosz:
Zeuszhoz90
Apollónhoz90
Lekedaimón90
A héthúros líra90
Arkhilokhosz:
Elégiák91
Harcos és poéta91
A fegyver mindene91
A közelharcban vakmerő abantisziak91
Arész sebeket ajándékoz91
Szíverősítő a fedélzeten91
Menekülés közben92
A paroszi Periklészhez92
Vigasztaló92
Ne törődj a szóbeszéddel92
Az elmaradt Gyehenna92
A partra vetett áldozatok93
Hasztalan fohász93
A bajtárshoz93
Gyakorlat teszi a mestert93
Mindenki szeretője93
Epigrammák93
Két hős93
A menyasszony áldozata93
Jambikus trimeterek94
Barátságtalan sziget94
Thaszoszi bánat94
Rosszkedvűen94
Hajótöröttek94
Megelégedettség94
Az egyetlen94
Egy leány arcképe95
Hódító szépség95
Az ifjúság múltán95
Barbár kicsapongás 95
Az elmaradt mennyegző95
A rút fecsegő95
A lebujban95
Megrokkant férfierő96
Egyéb töredékek96
(Nesszosz és Déianeira)97
Tetrameterek97
(Napfogyatkozás)99
Az epodoszokból99
A hitszegő barát99
Tolvaj és naplopó100
(Egy allegorikus meséből)100
(Mese)101
Felemás tetrameterek101
Türt Aiosz:
A hősiesség dicsérete103
A spártai harcosokhoz104
Alkman:
Éji nyugalom105
Egy parthenion töredéke105
Sapphó:
Óda Aphroditéhez106
Búcsúdal egy leányhoz107
A szent liget107
Kharaxoszért108
Kharaxosz szeretője109
Anaktoriához109
Áldozat Hérának110
Nászünnep előtt110
Hektór és Andromakhé111
Menyegzői dalok112
Búcsúztató113
A keleti fejdísz114
Arignota Lüdiában115
Töredékek116
(Adónisz siratása)116
Bizonytalan könyvekből118
Epigrammák118
Alkaiosz:
A zsarnok ellen119
Az ellenfél halálára119
Korhelyek gazdája119
Az állam hajója119
Vigadj, amíg élsz120
A bűvös víz121
Fohász a Dioszkúroszokhoz121
Meleg szobában122
Gondűző ital122
Nyári borozás122
A bor dicsérete123
Veszély közeledtén123
Asziosz:
Egy éhenkórász124
Arión:
Hálahimnusz Poszeidónhoz125
Sztészikhorosz:
Héliosz éa Héraklész126
Kikeletkor126
Gyász nélkül126
Szolón:
Veszélyben az állam!127
Kétféle érték128
A kormányzás bölcsessége128
Peiszisztratosz zsarnoksága128
Legyetek résen!129
Az igazi gazdagság129
Senki sem boldog129
Phokoszhoz129
Számadás az Athéniaknak130
Amorgoszi Szémónídész:
Emberi sorsok132
Ne gyászoljuk!132
Rövid az élet133
Félelmes ellenfél133
Élvezd az életet!133
Mimnermosz:
A vénség átka134
Temérdek szenvedés134
A nap útja135
A iónok Ázsiában135
Töredékek135
Xenophanész:
Lakoma137
Testi és szellemi erő137
A fényűző Kolophón138
Mértékletesség138
Bőkezű ajándék138
Püthagorasz139
Hippónax:
Nincstelen költő fohásza140
Téli ínség140
A csalfa Plutosz140
Ökölviadal140
Két boldog nap140
Theognisz
Elágiák az első könyvből141
Attikai szkoloinok
Pallasz Athéné143
Démétér és Perszephoné143
Létő gyermekei143
Pán143
Győzelmi ünnep143
A szív titka144
Légy előrelátó!144
Példaszó144
Vegyes szolionok144
(Thálész)145
(Szolón)145
(Khilon)145
(Pittakosz)146
(Biasz)146
(Kallisztratosz)146
Népdalok
Koldusok éneke olajág-ünnepen147
Spártai karének147
Riadó147
Spártai csatadal148
Munkadal a malomban148
Rhodoszi fecskedal148
Versenydalok149
Gyermekdalok150
Ibükosz:
Tavaszi láz151
Késő szerelem151
A halál ellen nincs orvosság151
Anakreón:
Artemiszhez152
Dionüszoszhoz152
Az elérhetetlen152
A leszboszi lány153
Téli fergeteg153
Elégedettség153
Szerelmi párviadal153
Ifjak barátja153
Mértékletes borozás154
Öregség, halál154
Szmerdiászhoz154
A vetélytárs155
Szerenád155
Ki kedvvel megy155
Fiatal szerető155
Az igazi vigalom156
Keoszi Szimónidész:
Thermopülai halottaria157
A szkopaszokra157
Mulandóság157
Danaé siralma158
Az erény csúcsa158
Mídász sírja159
Csak a gyönyör boldogít159
Harc a Thermopülai Szorosban159
Az elesett spártaiak159
Anakreón sírja159
Szophoklész halála160
Ma nekem, holnap neked!160
Timokreón:
Themisz Toklész ellen161
Korinna:
Ászóposz leányai162
Aiszkhülosz:
Elesett vitézek164
A költő saját sírverse (?)164
Szophoklész:
Válasz Euripidésznek165
Euripidész:
A szikéliában elesett Athéniak166
Gombamérgezésben elhalt ikariai család166
Pratinasz:
Új táncdal167
Bakkhülidész:
A béke168
Hübriasz:
Krétai lovag éneke169
Praxilla:
Adónisz170
Leányasszony170
Khioszi ión
Fohász Dionüszoszhoz171
Tizenegy-húrú lant171
Euripidész sírjára171
Kritiasz:
Spártai mértékletesség172
Platón:
Epigrammák173
Timotheosz:
A perzsák174
Arisztotelész:
Herminasz emlékére179
Himnusz az erényhez179
Thébai kratész
Paródia Szolón fohászáara180
Péré, a cinikusok városa180
Mindenütt otthon180
Olcsó boldogság180
Erinna:
Egy leány arcképe181
Egy menyasszony sírkövére181
Phanoklész:
Orpheusz halála182
Hermoklész:
Paián Démétrioszra183
Krétai Rhianosz:
Ifjak szépsége184
Arátosz:
Diotímosz185
Arkhelaosz:
Az állatok eredete186
Eratoszthenész:
Az Erigoné című elégiából187
Kallimakhosz:
Küdippé188
Theokritosz:
A szürakúszainak vagy Adónisz-ünneplők190
A méztolvaj195
Anakreón szobra196
Arkhilokhosz síremléke196
Hippónax sírja196
Moszkhosz:
A szökevény Erósz197
A szántóvető Erósz198
Bión:
Az esticsillaghoz199
A szerelem istennőjéhez199
Rhodoszi Szimiasz:
A kozmikus Erósz200
A szekerce200
Mellinó:
Óda Rómához201
Anakreóni dalok
A tücsökhöz202
Pihenő202
Hagyjatok inni!203
Erósz és méh203
Rhuphinosz:
Az élet gyönyöre204
Isteni Melité204
Késő!204
Se sovány, se kövér204
Arany középút 205
Részvét205
Furcsa meghatottság205
Virág és ifjúság205
Éhes szemek205
Antipatrosz Szidoniosz:
Mürón érctehene206
Philodémosz:
Gyönyörök gyönyöre207
Dionűsziosz Szophisztész:
Egy virágárus leányhoz208
Krinagorasz:
Magányos éj209
Mészomédész:
A múzsához210
Olvadt üveg210
Római költészet
Caius Valerius Catullus:
Lesbia madara213
Kettős szenvedés213
Női hűség213
Quintus Horatius Flaccus:
Postumushoz214
Delliushoz215
Albus Tibullus:
Sulpicia - Cerintushoz216
Sulpicia - Cerintushoz216
Sextus Propertius:
Cynthia dicsérete218
A legkülönb leány218
Publius Ovidius Naso:
Születésnapomra220
Tomis barbárai között221
Elégia a hitves hírnevéről223
Arab költészet
'Abd Al-málék Ibn 'Abd Ar-Rahim Al-Hárithi:
Vitézi ének227
Antara Ibn Saddád:
Látogatás az elhagyott lakhelyen229
Hátim Ibn Abdulláh Tá'i:
Bőkezű házigazda230
Jazíd Ibn Konafa:
Gúnyvers Hátem Ta'i gyávaságára231
Tarafa Ibn Al-Abd:
Vers a rágalomról232
Dzsámri Milha:
Zivataros éj233
Nábigha Ad-Dhujáni:
Szerelmes ének234
Zuhair Ibn Abí Szulmá Al-Muzáni:
Mu'Allakát235
Imrul Kaisz Ibn Hodzsr:
Bezbáza240
Atyja megöletésének hírére241
A görög ankürában írt utolsó verse241
Asz-Szamaual Ibn Adíya:
Két verstöredék242
Labíd Ibn Rabia'a:
Gyászdal244
Tumádir Al-Khansza:
Bátyja, Mu'ávija halálára245
Dhu'R-Rumma:
Vigyázz246
Abdulláh Ibn Aufá:
A rossz feleség247
Ádi Ibn Zaid:
Fogadalom248
Muveilik Elmezmum:
Elégia249
Abu'L Gatammas:
Gúnydal250
Omár Ibn Abi Rabi'a:
Az elmaradt csók251
Al-Akhtal:
Gúnyvers Adb Ar-Rahmán ellen252
Dzsamíl Ibn Abdulláh:
A hűtlen szerető253
Abu Nuvász Al-haszán:
A bor dicsérete254
Beváltatlan ígéret255
Hárún és Amín255
Al-Mutanabbi Abu T'ájjib Ahmed Ibn Hoszain:
Ifjúkori vers256
Olcsó tetszelgés256
A bűntelenség is erény256
Bátorság és gyávaság256
Szaif Ud-daula kalifához257
Jelmondat257
Káröröm257
Abu'l-Alá Al-Ma'Arri:
Az igazság szava264
A szellem vezérel264
Hamis vallásosság264
Az igazság mindenkié265
Érvek helyett - badarság265
Álom és halál265
Perzsa költészet
Abu'l Haszán Rúdakí:
A bor hatalma269
Kiszá'i:
A balga rózsaárus270
Omár Khajjám:
Négysorosok271
Sok esztendő során272
Ha már beérhetem...272
A világ és a hét ég273
Szená'i:
A válás napján274
Feríd Ed-Dín Attár:
A visszahozhatatlan dolgok275
Moszliho'd-Dín Sza'Dí:
Arany és erény276
A pénz hatalma276
Hamis barátok277
A rózsakert (Golesztán) című kötetből277
Áldozatkészség279
Ledőlt hatalmasság279
Dzselál Ed-Dín Rúmi:
Hit és hitetlenség280
Szená'i, mint írják280
Még meddig sírjon281
Utaztam és bejártam281
Vagyunk a rózsaág282
Hitetlenség az éj282
A hívő283
Ki sírom mellett283
Khoszrev Emír:
Szerelmes vers egy fiúhoz284
Mahmud Ibn Jemin Ed-Dín Fardzsudmendi:
Tanácsok és tanulságok285
Muhamed Szamsz'Ed-Dín Háfiz:
Hé, Száki290
Száki, bort hozz290
Tiszta hivő291
Most mint édeni lehelet292
Az eltűnt József293
Négysorosok294
Abdu'R-Rahmán Dzsámí:
Mindig és mindenütt295
Szellem és szerelem295
Hajnali bordal296
Négysorosok296
Indiai költészet
A Rig-Véda himnuszaiból
Vájuhoz, Indrához, Mitrához és más istenekhez299
A vízibeteg fohásza300
Ének egy játékosról301
A dolgok eredete303
Hálá
Sokféle szerelem305
Kalidásza:
A tél309
Csánakja:
Élettapasztalat312
Bhartrihari:
A hármaskönyv strófáiból314
Amaru:
Aggodalom316
Örök boldogság316
A megcsalt nő317
Szerelmi epigrammák a Kavjadarszából
Jelbeszéd318
Álom és valóság318
Utolsó óhaj318
Sankára Acsárja:
A bölcsesség pörölye319
Dzsajadéva:
Strófák az életről és a halálról321
A Dhammapadá-ból
Lét és látszat323
Az örökkévaló 323
A tökéletes lény323
A Theragathá-ból
Hallgass, szívem!324
Örök ismétlődés325
Kínai költészet
A legrégibb népdal329
A Si-King dalaiból
Menyegző330
A türelmetlen szűz fohásza330
Ajándék331
A róka és az özvegy331
A leány kérleli kedvesét332
Engesztelő333
Bosszú333
A hegytetőn334
Hajnali párbeszéd334
Csü Jüan:
A mindenség istennője335
A hazájukért elesett ifjak335
A vén halász336
A jóslat338
Mej Seng:
Fájdalmaim örök virága340
Han Vu-Ti:
Őszi bárka-út341
Ven Csün:
Dal a fehér hajról342
Hszi Csün:
Honvágy343
Pan Csie-Jü:
A legyező344
Tao Jüan-Ming:
A hegyek és tengerek könyvének könyvének olvasásakor345
Liang Jüan-Ti:
Tavaszi dal346
Vang Vej:
Ősz a hegyek közt347
Li Taj-Po:
A határvadász348
Idegen fogadóban349
Éjfél után349
Magános pihenő a Ging-Ting hegy lábánál349
A kócsag349
A zöld tavon349
A gyermekkor holdja350
Kóbor lovag350
Magános borozgatás holdvilágnál352
Harcok a mongol határon352
Diadal a Góbi-sivatagban353
Téli hadjárat354
Csata után355
A háború nyomorúsága356
Éji vigalom egy barátommal a Csung-Nan hegyről való visszatérés után357
Hasztalan látogatás a hegyek remetéjénél357
Magános tivornya tavasszal358
Vang Csang-Ling:
A víz-óra359
Őszi viharban359
Vej-Szonból távozón359
Tu Fu:
Gondolatok egy régi faluban360
Az üres erszény360
Táborozás Si-Haoban360
A csatatér felé361
A gazdátlan ló363
Hazatérés Csiang-Cung faluba364
Li Ji:
Őszi éj az erdőn366
Tao Han:
A három feleség367
Po Csü-Ji:
A Tung-Lin kolostor lótuszai368
Árvíz368
Kétféle lakoma369
Kikelet a völgyi folyónál370
Li Sang-Jin:
A névtelen371
Cao Szung:
Vád a császári tábornok ellen372
Cu Jang-Hsziu:
Porfergeteg373
Vang An-Si:
Átvirrasztott éj374
Szu Tung-Po:
Várakozás375
Az év kezdetén376
Tavaszi éj a kertben376
Egy újszülött fiúra376
Jegyzetek377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem