809.439

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bajcsy-Zsilinszky Endre és politikai pátriája

Szerző

Kiadó: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Kiadás helye: Nyíregyháza
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 272 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-01-7644-0
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. 500 példányban készült.

Tartalom

Tidrenczel Sándor: Bajcsy-Zsilinszky Endre és politikai pátriája5
Dokumentumok (1929-1945)23
Tidrenczel Sándor: szerkesztői megjegyzések25
Az Előörs szerkesztője föllép a tarpai választókerületben27
Az Előörs felelős szerkesztője a tarpai választókerületben27
A tarpai küzedelm29
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Tarpai beszámoló30
A Tiszavidék kiküldött tudósítójától; Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre bejelentette, hogy petícióval és a tarpai választás ellen39
Beregi idill (Kortesbosszú Gulácson)43
Simon József: Egy tarpai kisgazda levele46
Vasraverték és letartóztatták a választási csendőrök vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endrét - A tarpai választás utójátéka48
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nyilt levél Mayer János földmívelésügyi miniszterhez59
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Ki a Tisza vizét issza...62
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1929. november 5-i levele csarodai híveihez, Cserepes Károlyhoz66
Megindul a tarpai petíció tárgyalása67
A tarpai panasz második napja67
Széjjelnéztünk a tarpai toronyból68
A közigazgatási bíróság elrendelte a bizonyítást a tarpai petíció ügyében70
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Badak uram szerencséje73
Féja Géza: Esze Tamás földjén79
Szabó Pál: Beregi levél82
Bajcsy-Zsilinszky Endre: A tarpai kerület népéhez86
Zászlóbontás Tarpán (Féja Géza: Kuruc földön)87
A tarpai zászlóbontás88
A tarpai kerület minden községében megalakult a helyi pártszervezet95
Unoka Mihály - Varga Pál - Cserepes András - Kántor Bertalan - Tari András: Községi önkormányzat Beregben (Beregdaróci levél vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endréhez)96
Osváth Béla: Záhonyi levél98
Egy tarpai olvasó: Hatvan mázsa ingyen kormánybúza Tarpának99
Egy őszinte olvasó: Porlik a, porlik a...100
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1931. április 20-i keltezésű (személyes ügyben írt) levele Cserepes Károlyhoz101
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Nyílt levél a tarpai választókerület népéhez103
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre diadalútja a tarpai kerületben113
Betört koponyák, kórházban fekvő sebesültek, összerugdalt asszonyok jelzik a tarpai kormánypárti korteshadjárat útját118
A tarpai kerület népe mindvégig kitart vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre mellett123
Tarpai mozaik125
Legújabb tarpai hírek127
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Céltalan, esztelen és stílustalan erőszak128
T. J.: Tákosi emlékek131
Wild-West a legsötétebb Beregben (Legyen már vége a kései betyárvilágnak!)133
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1931. augusztus 1-jén ("A gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az állami háztartás egyensúlyának biztosításáról szóló törvényjavaslat" képviselőházi vitájában) elhangzott felszólalása135
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1931. augusztus 13-i keltezésű (ínségbúza kiutalásáról értesítő) levele Cserepes Károlyhoz136
Bajcsy-Zsilinszky Endre: "Mentsétek meg lelekinket!"136
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1931. december 16-i (a földműves lakosság tűrhetetlen adóterhei és a rossz adórendszer tárgyában elhangzott) interpellációja a pénzügyminiszterhez139
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1932. június 21-i (a gabonaellátás ügyében elhangzott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez145
Féja Géza 1932. november 22-i keltezésű (Bajcsy-Zsilinszky közeli beregi körútjának tervéről szóló) levele Cserepes Károlyhoz148
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1932. december 14-i (az adóvégrehajtások és a beígért adóreform tárgyában elhangzott) interpellációja a miniszterelnökhöz és a pénzügyminiszterhez149
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1932. december 14-i (a tiszai partvédelmi művek tárgyában elhangzott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez156
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1932. december 20-i keltezésű (az adóbehajtás és árverés könnyítése terén elért eredményei tárgyában), a Nemzeti Radikális Párt beregi szervezeteihez írt körlevele159
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1933. március 17-i ("az állami kölcsön felvételéről" szóló törvényjavaslat vitájában elhangzott) képviselőházi felszólalása160
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1933. március 29-i (a nagyarányú nyomor enyhítését célzó szükségmunkák tárgyában elhangzott) interpellációja a belügy- és a pénzügyminiszterhez161
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1933. március 29-i (a gabonauzsora elleni intézkedés sürgetése tárgyában elhangzott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez164
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1933. április 5-i (a Tisza-Szamosközi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat működése tárgyában elhangzott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez166
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1933. április 5-i (pártja működésének akadályoztatása tárgyában elhangzott) interpellációja a belügyminiszterhez170
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre felsőtiszai körútja a Nemzeti Radikális Párt hódító erejéről tett tanúságot174
Bartha Lajos: Gyermekeinkkel együtt nekünk is jogunk van élni ezen a földön178
Bartha Lajos: Védelmet kérünk a Tisza-Szamosközi Ármentesító Társulat basáskodása ellen180
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1934. április 18-i képviselőházi felszólalása a középiskolai törvényjavaslat vitájában182
Bartha Lajos: Sorozatos zaklatásokkal és pénzbüntetésekkel zaklatják a hatóságok a N. R. P. olcsvaapáti vezetőit - A belügyminiszter úr figyelmébe183
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1934. június 6-i (a Felső-Tisza szabályozása tárgyában elmondott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez186
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1934. június 6-i (akatasztrofális aszállyal szemben hozandó kormányintézkedések tárgyában elmondott) interpellációja a pénzügy- és a földművelésügyi miniszterhez188
Bartha Lajos: Éhinség fenyegeti a Szamos és a Felsőtiszavidék népét191
Erőss János: Riport a siralom völgyéből (Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre körútja a tarpai kerületben)193
Becstelenség és a gondolata is annak, hogy a vádorló munkást megfosszák választójogától197
A kormány elő akarja mozdítani a felső tiszamenti gyümölcstermelést (vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyűlési képviselő és Barcza Ernő helyettes államtitkár beregi tanulmányútja)203
Tamási Áron: Esemény Beregben204
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Nagy Vince és Rupert Rezső közös röplapja az 1935-ös választások után207
Bajcsy-Zsilinszky Endre: "Leteszem vitézi rangomat." (Bajcsy-Zsilinszy Endre levele vitéz Igmándy Hegyessy Géza testőrezredeshez, a Vitézi Rend ügyvezető törzskapitányához208
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1935. április 8-i keltezésű (Pankóczy Gusztáv, tarpai református lelkészhez írt) levele214
A tarpai kerület Bajcsy-Zsilinszky Endrére (Nemzeti Radikális Párt) szavazó polgárai panaszt emelnek Kenyeres-Kaufmann Miklós (NEP) megválasztása ellen217
"Mégis lemegyek Tarpára s ott a magam módján védeni fogom magam"221
Bajcsy-Zsilinszky Endre és Erőss János 1936. január 27-i keltezésű levele a tarpai Jenei Sándornak, a Nemzeti Radikális Párt egyik helyi szervezőjének223
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1939. november 15-i (a tarpai "fordított földreform" tárgyában elmondott) interpellációja a földművelésügyi miniszterhez227
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1939. november 29-i (a kíméletlen adóbehajtás tárgyában elmondott) interpellációja a pénzügyminiszterhez233
Simon Endre 1940. július 15-i keltezésű (a tarpai jegyző hatalmaskodásai ügyében írt) levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez239
Pinkóczy Gusztáv 1940. július 16-i (a tarpai jegyző hatalmaskodásai ügyében írt) levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez239
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Az új költségvetési év240
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Így láttam Beregben242
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1941. február 19-i (a legszegényebb falusi lakosság ingyenes tankönyvekkel való ellátása tárgyában elhangzott) interpellációja a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez243
Pollák Emánuelné és társai 1943. júniusában írt levele (hadisegély-kérelmük kedvező elbírálása érdekében közbenjárás tárgyában) Mátészalkáról Bajcsy-Zsilinszky Endréhez244
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. augusztus 17-i válasza Pollák Emánuelnének245
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. szeptember 18-i keltezésű (a hadisegélyek ügyében írt) levele a mátészalkai Beck Mórnéhoz246
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. szeptember 18-i keltezésű (a hadisegélyek ügyében írt) levele Stern Samuhoz248
Feldmann Bertalanné tiszaújlaki lakos 1943. október 2-i keltezésű (a zsidó ingatlanok kisajátítása tárgyában írt) levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez249
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. november 5-i keltezésű (a munkaszolgálatra behívott, de csaláfenntartónak minősülő fiatalember ügyében írt) levele a tornyospálcai Fried Hermannéhoz251
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. november 5-i keltezésű (a zsidó munkaszolgálatosok ügyében írt) levele Stern Samuhoz252
Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943. november 5-i keltezésű levele Feldmann Bertalannéhoz253
Feldmann Bertalanné 1943. november 10-i keltezésű levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez254
Kovács Imre és társa 1943. december 13-i keltezésű (a "Szabad Szó" előfizetésnek akadályoztatása tárgyában írt) levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez256
Feldmann Bertalanné 1944. január 3-i keltezésű levele Bajcsy-Zsilinszky Endréhez257
Bajcsy-Zsilinszky Endre keltezetlen (1944. április 4-6 közötti) börtönlevele Bende Máriához257
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Politikai végrendeletem258
Varga Károly. Eltemettük Bajcsy-Zsilinszky Endrét263
Képek jegyzéke266
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem