Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az erdélyi Ferences Rendtartomány I-II.

Tanulmányok

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Erdélyi Ferences Rendtartomány
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 564 oldal
Sorozatcím: Szent Bonaventura új sorozat
Kötetszám: 23
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 973-826-723-4
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Fr. Páll Leó OFM: Előszó5
P. Benedek Fidél: A Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Fernces Rendtartomány története. I. rész (140-1640)7
Bevezető9
Tájékoztató11
A Ferenc-rend különböző ágai11
A Ferenc-rend alapeszméje12
A Ferenc-rend erdélyi szervezetei12
Ferences alapfogalmak13
Átmeneti rész15
A ferences szellem világhódító útja15
A ferencesek bejövetele Magyarországra18
Az első Magyar Provincia20
Konventuális ferencesek Erdlyben23
Jegyzetek25
Az Erdélyi Őrség keletkezése (1427-1447)27
Mi az obszervancia?27
A Boszniai Helynökség31
A Magyar helynökség34
Az Erdélyi Őrség37
Jegyzetek40
Az Erdélyi Őrség virágkora (1447-1526)43
Az őrség kiteljesedése43
Az egyes kolostorok49
Felfalu51
Fejéregyháza52
Székelyvásárhely53
Csíksomlyó56
Tövis56
Tergoviste59
Vajdahunyad61
Badó62
Kolozsvár67
Brassó71
Medgyes76
Póttagok79
Hátszeg79
Káránsebes79
Függőben maradt helyek80
Alapítási kísérlet Kiliánban80
A tordai hospicium80
A pókfalvi kolostor kérédse80
Belső élet81
Külső működés95
Nevesebb és ismert erdélyi ferencesek101
A Klarissza-kérdés107
A kolostori harmadik Rend110
Társadalmi kapcsolatok115
Az obszervancia dicsérete120
Jegyzetek124
Viharos évtizedek (1526-1556)141
Országos viszonylat142
Erdélyi helyzetkép143
Viharvert kolostorok148
Elsodort kolostorok150
Vértanúk154
Jegyzetek156
A romlás százada159
Rövid áttekintés159
A ferencesek kiűzetése 1556-ban161
Ami mégis megmaradt166
A csíkiek hitvédelmi harca169
A csímsomlyói búcsújárás eredete169
A csúksomlyói kegyszobor169
Hajtások a csonka törzsön170
Egyes kolostorok átmeneti visszafoglalása170
A csíksomlyói gimnázium eredete170
A csíksolyói kolostor feldúlása170
Nevesebb erdélyi ferencesek (1556-1605)170
Erdélyi őrök (1556-1575)172
Erdélyi eredetű ismert randtagok (1556-1605)173
Belső élet173
Külső működés177
Különlegesebb jótevők177
Az Apostoli Szentszék és az erdélyi ferencesek177
Egy kis párhuzam177
Jegyzetek182
A mélypontok (1605-1625)185
Jegyzetek190
A felemelkedés útja (1625-1640)191
A belső erők191
Pázmány Péter szerepe192
A Katolikus Státus közbelépése192
Kedvező történeti időköz195
A mikházi kolostor alapítása199
Az Apostoli Misszió felállítása199
Újabb alapitások199
Jegyzetek203
Képjegyzék205
II. kötet
Rendtörténet
P. Benedek Fidél: Erdélyi ferenecesek szereplése az 1848-49. évi szabadságharc ideéne5
Tájékoztató7
Az 1848. évi márciusi forradalom7
A szabadságharc kitörése9
Szereplő kolostoraink a szabadságharc idején14
Ártatlan áldozatok16
Osztrák kegyetlenségek17
Eljárás az erdélyi ferencesek ellen18
Egyes kolostorok szenvedései20
Mennyit ért az óriási áldozat?23
Jegyzetek26
P. Benedek Fidél: Igaz történelmi beszámoló a Szent István királyról nevezett erdélyi rendtartományról29
Erdélyről általában31
A ferencesek első őrsége Erdélyben (1260-1556)33
A szigorított (obszerváns) ferencesek őrsége Erdélyben (1447-1556)34
Az erdélyi őrség szomorú sorsa (1556 és 1626 között)36
Az erdélyi őrség váratlan újraéledése (1626-1640)37
Az új őrség kormányzása (1640-1729)38
A protenstáns fejedelmek alatt (1640-1690)39
Az apostoli misszió41
Élet a katolikus fejedelmek alatt (1690-1729)42
Az őrséget rendtartomány rangra emelik (1729)45
A rendtartomány aranykora (1729-1780)45
A rendtartomány legyengülése a jozefinizmus következtében (1780-1880)49
A rendtartomány megreformálása (1880-1898)54
Az átmeneti időszak (1898-1918)56
A rendtartomány élete a román királyságban (1918-1940)60
A rendtartomány ideiglenes szétválasztása (1940-1944)64
A rendtartomány végső szétzüllesztése (1944-1968)65
Az úgynevezett demokratikus forradalom alatt (1944-1968)66
A szociális forradalomnak nevezett diktatúra ideje (1948-1968)68
Magának a rendtartománynak a viszontagságai (1948-1968)71
Statisztikai kimutatás a rendtartomány fő jellege: missziós hivatás80
A rendtartomány hűsége és feddhetetlensége az elnyomatás alatt (1948-1968)81
A rendtartomány jogi állapota és az állami hatalom82
Kolostorok és más helyeink lefoglalása név szerint83
Általános áttekintés helyeink lefoglalásáról jelen időben85
A rend házainak és jogainak lehetséges visszaszerzési módja85
A rendházak helyzete86
P. Pap Leonárd: A dési kényszerlakhely89
A dési kényszerlakhely91
Miért Dés?92
A dési közösség megszervezése94
Mivel foglalkozott a közöség?95
Az imának élve99
Miből éltek meg a ferencesek?101
A templomjavító Ferenc nyomdokán102
Kántorképzés és énekkar103
A déskörnyéki filiák104
Lelkigyakorlatok106
Kihelyezések zárdákba, világi plébániákra107
Soraink megritkulnak109
Pihenés110
Hatósági ellenőrzések, pefek112
"Elveszett emberek"115
Dés a jövő építője117
P. Papp Asztrik: Exaltatio Crucis121
P. Balázs Aba: A dési kényszerlakhely (1952-1967)125
P. Keresztes Albin: Az erdélyi ferencesek deportálása Máriadmára és az esztelneki kényszerlakhely (1951-1952)141
Így lopták el a barátokat székelyudvarhelyről143
A deportálás146
A radnai élet147
Újabb költözködés149
Életkezdés Esztelneken150
Az esztelneki élet150
A minorita és a ferences család151
Megélhetési forrásaink152
A rendtagok foglalkozása152
Betegeink153
A lelkiélet154
P. Papp Asztrik: Gólya a viharban155
Nagy Vilmos: Visszaemlékeés fél évszázad távlatából159
P. Bálint Szalvátor: Az erdlyi ferencesek meghurcoltatásának áldozatai175
Az erdélyi ferencesek meghurcoltatásának áldozatai175
A vallásüldözés halálos áldozatai177
Az erdélyi ferences rendtartomány börtönt szenvedett tagjai180
A gyergyószárhegyi lázadás áldozatai180
A Fodor-per183
A Szoboszlai-per183
A rendi vezetőség pere184
P. Benedek Fidél: Az erdélyi ferences rendtartomány legfontosabb problémái187
P. Benedek Fidél: Dexteritas et industria fratrum. A ferencesek 25 évi működése alkotásokban (1945-1970)195
Honnan az alkotási erő?197
A méltó utódok198
Tényleges kimutatás198
Saját helyeinken198
Egyházmegyei vonalon200
A temetők203
Orgonajavítások203
Az amerikai fiók-provinciában203
P. Benedek Fidél: Tájékoztató a ferences zárdák mostani helyzetéről (1973)205
Plebánilis helyek207
Nem plebániális helyek208
P. Benedek Domokos: Távlati visszatekintés (1992)211
Művelődéstörténet
Vinceffy Endre Kájoni János magyar nyelvű bejegyzései egy XVI. századi orvos-botanikai könyvben225
P. Benedek Fidél: A radnai Szabadegyetem megnyitó beszéde (1951. szeptember 10.)233
P. Bálint Szalvátor: Jelentés a radnai Ferences Tábor szabadegyetemének 1951. szeptember 9 - december 20. közötti működéséről237
P. Pap Leonárd: A kolozsvári Szent Bonaventura könyvkiadó és nyomda243
Bevezető245
A neve legyen Bonaventura247
P. Trefán Leonárd, az alapító248
Felállítása és fejlődése252
A könyvkötészet255
P. Kajoni János, az úttörő258
Viharok évek és megpróbáltatások260
Szerkesztőség, írógárda262
Igazgatók, üzemvezetők, nyomdászok264
Munkaüteme az évtizedek során270
Cél és teljesítmény272
Kiadóhivatal, könyvesbolt, sajtó-hölgybizottság274
A nyomda jubileumai276
A nyomda felszámolása277
Újjáéledés278
Felhasznált irodalom282
P. Pap Leonárd: A Szent Bonaventura könyvkiadó (Kolozsvár) kiadványai (1906-1948)283
P. Pap Leonárd: Ferences folyóiratok a XX. században (Erdély - Amerikai Egyesült Államok)313
Erdély315
Kezdet (1901-1905)315
Szent Ferenc Hírnöke (1903-1947)315
Katholikus Világ (1923-1946)317
A Hírnök (1921-1944)320
Katholikus naptár (1905-1948)324
Bernardinus (1912-1918)325
A Szent Kereszt (1926-1943)327
Heilige Kreuz (1928-1936)327
Erdélyi Ferencesek Útja (1930-1936)328
Ferences Nemzedék (1929-1938)329
Csíksomlyói virágok (1935-1939)329
Vakációs levelek (1936)330
Ferences Ifjúság (1943-1948)330
Erdélyi Ferences Futár (1951-1952)330
Plébániai lapok (1928)331
Tabula, schematismus (1884-1948)331
Körlevelek332
Katolikus Magyarok Vasárnapja (1894-1993)333
P. Kukla Tarziciusz (1898-1948)334
P. Bíró Benedek (1891-1952)335
P. Takács Gábor (1896-1974)335
P. Dengl Miklós (szül. Újarad, 1916)336
P. Kiss Barnabás és P. Ligeti Angelus337
A lap beszüntetésének kísérlete337
A jövő kilátásai338
P. Pap Leonárd: A ferences kulturális értékek összegyűjtése és feldolgozása341
Képjegyzéke349

P. Benedek Fidél

P. Benedek Fidél műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: P. Benedek Fidél könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem