A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Egy ismeretlen tanítás töredékei

Szerző
Fordító

Kiadó: Püski Kiadó Kft.-Új Ág
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 404 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-825-658-3
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

"Ismerd meg önmagad: ...bár a modern gondolatvilág ismeri ennek az elvnek létezését, de jelentéséről és fontosságáról csak nagyon homályos képe van... Maga az önismeret nagyon magas, de bizonytalan körvonalú és nagyon távoli cél. Jelenlegi állapotában igen messze van az ember az önismerettől és ezért önmaga tanulmányozását kell céljául kitűznie...
Az öntanulmányozás az a munka vagy az az út, mely az önismerethez vezet."
"Az ember lehetőségei óriásiak. Önöknek még a leghalványabb elképzelésük sincs arról, amit az ember el tud érni. De aludva semmit sem lehet elérni. Az alvó ember tudatában illúziói, 'álmai' összekeverednek a valósággal. Szubjektív világban él, és ebből sohasem tud kiszabadulni. Ezért van az, hogy nem tudja használni összes képességét, és amiért mindig csak egy kis részében él önmagának."
"Az emberek nem tudják, hogy valójában mi is az ember; egy nagyon komplikált géppel van dolguk, sokkal komplikáltabbal, mint egy mozdony, vagy egy repülőgép - de szinte semmit sem... Tovább

Tartalom

Indiából visszatérve3
A háború, és a "csodálatos kutatása"
Régi gondolatok
Az iskolák kérdése
További utazások tervei
Kelet és Európa
Egy cikk egy moszkvai újságban
Előadások Indiáról
Találkozás G.-vel
Az "álruhás ember"
Az első beszélgetés
G. véleménye az iskolákról
G. csoportja
"Az igazság felvillanásai"
További találkozók és beszélgetések
G. moszkvai csoportjának szervezete
Anyagi hozzájárulás a munkához
A titoktartás kérdése, és a tanulók által elfogadott kötelezettségek
Beszélgetések Keletről
"Filozófia", "elmélet" és "gyakorlat"
Hogy találták meg a tanítást?
G. ideái
"Az ember egy gép", külső befolyások által irányítva
Minden csak "történik"
Senki sem tud "tenni" semmit
Ahhoz, hogy az ember "tenni" tudjon, "lennie" kell
Az ember felelős cselekedeteiért, a gép nem
Szükséges-e a filozófia a gépek tanulmányozásához?
A "tények" ígérete
Meg lehet-e állítani egy háborút?
Egy beszélgetés arról, hogy a bolygók és a Hold élő lények
A Nap és a Föld "intelligenciája"
"Szubjektív" és "objektív" művészet
Szentpétervár, 1915-ben29
G. Szentpéterváron
Beszélgetés a csoporokról
Utalás az "ezoterikus" munkára
A "börtön", "szökés a börtönből"
Mi szükséges a szökéshez?
Ki és hogyan tud segíteni?
Elkezdődnek a találkozók Szentpéterváron
A reinkarnáció és a jövendő élet kérdése
Hogy érhető el a halhatatlanság?
Az "igen" és a "nem" közötti küzdelem
A jó és a rossz alapon történő kristályosodás
Az áldozatra szükség van
Beszélgetések G.-vel, és megfigyelések
Szőnyeg eladás, beszélgetések a szőnyegekről
Amit G. magáról mondott
Az ősi tudás, és miért tartják titokban
G. válasza
A tudás nincs elrejtve
A tudás anyagszerűsége
Az ember visszautasítja a neki felajánlott tudást
A halhatatlanság kérdése
Az ember "négy teste"
A fémporral teli lombik példája
A fakír, a szerzetes és a jógi útja
A "negyedik út"
Létezik-e civilizáció és kultúra?
G.-nek az emberre vonatkozó alapvető ideái53
Az egység hiánya
Az "én"-ek sokasága
Az emberi gépezet felépítése
A Pszichikai központok
G. módszere a rendszer ideáinak megvilágítására
Az ismétlés elkerülhetetlen
Mit jelent az ember evolúciója?
Mechanikus evolúció lehetetlen
Az ember evolúciójának európai ideája
A természetben minden kapcsolatban van egymással
Az emberiség és a Hold
Az egyedi ember előnye a tömeggel szemben
Ismerni kell az emberi gépezetet
Az állandó Én hiánya az emberben
A kis "én"-ek szerepe
Az egység és akarat hiánya az emberben
Keleti allegória a házról, mester és intéző nélkül
Az "ideiglenes intéző"
A Benares-i és a Ceylon-i Budha nyaklánc magyarázata
G. rendszerének általános képe64
Visszanézve
A tudás és a lét vonala
A lét különböző szintjei
A tudás vonalának eltérése a lét vonalától
Mire vezet a tudás vonalának fejlődése a lét vonalának vele összhangban lévő fejlődése nélkül
Mit jelent az "értés"
A tudásból és létből eredő értés
Az értés és a tudás közötti különbség
Az értés mind a három központ funkciója
Miért próbálnak az emberek nevet keresni azoknak a dolgoknak, amiket nem értenek.
A nyelvezetünk
Az emberek miért nem értik egymást
Az "ember" szó és annak különböző értelmezése
A tanításban elfogadott nyelv
Az "ember" fogalmának hét osztálya
A relativitás elve a tanításban, és különböző értelmezései
A "világ" szó vizsgálata a relativitás elvének szemszögéből
A világegyetem alaptörvénye
A három alapelv vagy három erő törvénye
A három erő az ősi tanításokban
Az Abszolút akarata által létrehozott világok
A világok láncolata, vagy a "teremtés sugara"
A különböző világokban működő törvények száma
A világegyetem vázlata: a teremtés sugara és annak növekedése az Abszolúttól a Holdig82
A tudományos nézetek ellentmondása
A Hold mint a teremtés sugarának vége
Az Abszolút akarata
A csoda ideája
Helyünk a világban
A Hold tápláléka a szerves élet
A Hold befolyása, megszabadulás a Holdtól
A különböző világok különböző "anyagszerűsége"
A világ, mint a "rezgések" világa
A rezgések az Abszolúttól való távolság arányában lelassulnak
A hét fajta anyag
Az ember négy teste, és azok kapcsolata a különböző világokkal
Hol van a Föld?
A három erő és az anyag kozmikus tulajdonságai
Egy összetett anyag atomja
Az anyag meghatáozása a rajta keresztül megnyilvánuló erők alapján
A "szén", "oxigén", "nitrogén" és "hidrogén"
A három erő és a négy anyag
Az ember halhatatlan-e vagy nem?
Mit jelent a halhatatlanság?
A negyedik testtel rendelkező ember
Egy papnövendék és az Isten mindenhatóságának története
Beszélgetés a Holdról
A Hold mint az óra súlya
Beszélgetés egy egyetemes nyelvről
Az Utolsó Vacsora magyarázata
Beszélgetés a célokról99
Követhet-e egy tanítás egy meghatározott célt?
Az élet célja?
Az Egyéni célok
A jövőt ismerni
Létezni a halál után
Önmaga ura lenni
Segíteni másokon
Megállítani a háborúkat
G. válaszai
Sors, véletlen, akarat
"Az ember egy gép."
Az ezoterikus kereszténység
Mi legyen az ember célja?
A beső szolgaság okai
Milyen úton kezdődik a felszabadulás
Hogyan tanulmányozza önmagát?
Önfigyelés
Regisztrálás és analízis
Az emberi gépezet működésének alapvető elve
A négy központ: gondolati, érzelmi, mozgási, ösztön
A központok munkájának megkülönböztetése
Változás az emberi gépezet munkájában
Agy egyensúly felborítása
Hogy állítja helyre a gépezet az egyensúlyt?
Véletlen változások
A központok rossz munkája
Képzelődés
Szokások
Küzdelem a szokások ellen az öntanulmányozás érdekében
Küzdelem a negatív érzelmek kifejezése ellen
A mechanikusság regisztrálása
A helyes önfigyelés következtében létrejött változás
A mozgási központ ideája
Az ember cselekedeteinek szokásos osztályozása
A központok felosztásán alapuló osztályozás
Az automatikus és az ösztönös cselekvés
Az ösztönös és a mozgási funkciók közötti különbség
Az érzelmek felosztása
A központok különböző szintjei
Elérhető-e a "kozmikus tudat"?116
G. kérdezi, hogy mit veszünk észre az önfigyelés alatt
A válaszaink
G. szerint nem látjuk, ami a legfontosabb
Miért nem vesszük észre, hogy nem emlékszünk önmagunkra?
"Az érez", "az beszél", "az gondol" és "az szeret"
Kísérlet az önemlékezésre
G. magyarázatai
Az új probléma jelentősége
Tudomány és filozógia
A tapasztalataink
Próbálkozások a figyelem szétválasztására
Első emlékeim az önkéntes önemlékezésről
Amire a múltból vissza tudunk emlékezni
További tapasztalatok
Alvás az éber állapotban, és felébredés
Amit az európai pszichológia nem vett észre
Különbségek a tudat ideáinak megértésében
A tudat különböző állapotai141
Alvás
Ébrenlét
Ön-tudat
Az ön-tudat magasabb szintjei és a felső központok
Az átlag ember "éber állapota" mint alvás
Az ember alvásban él
Hogy lehet felébredni?
Mi az ember, amikor megszületett?
Mit tesz az emberrel az "oktatás" és azok, akik körülötte vannak?
Az ember lehetőségei
Öntanulmányozás
"Mentális fényképek"
Több ember egy emberben
Az "Én" és "Ouspensky"
Ki az aktív és ki a passzív
Az ember és álarca
Önmaga szétválasztása mint az önmagán való munka első lépése
Az ember létének alapminősége
Miért nem emlékszik az ember önmagára?
"Azonosulás"
"Igazodás"
"Belső igazodás", "külső igazodás"
"Igazságtalanság"
Őszinteség és gyengeség
A "lökhárítók"
Lelkiismeret
Erkölcs
Mindenkinek azonos-e az erkölcs?
Létezik-e keresztény erkölcs?
Mindenki számára azonos-e a jó és rossz koncepciója?
Senki sem tesz semmit a rossz kedvéért
A jó különböző koncepciói és ezek következményei
A jó és rossz állandó ideája milyen alapra épülhet?
Az igazság és hazugság ideája
Küzdelem a "lökhárítók" és a hazugság ellen
Az iskolai munka módszerei
Alárendeltség
A semmiségünk felismerése
Személyiség és esszencia
Halott emberek
Általános törvények
A pénz kérdése
A "teremtés sugara" a sugárzás három oktávjában167
A világ különböző síkjain lévő anyagok és erők kapcsolata az életünkkel
A kozmikus oktávban lévő "intervallumok" és az ezeket betöltő "sokkok"
"A világegyetem egy pontja"
A rezgés sűrűsége
A három erő és négy anyag
"Szén", "oxigén", "nitrogén", "hidrogén"
A tizenkét hármasság
"A hidrogének táblázata"
Az anyag a kémiai, fizikai, pszichikai és kozmikus tulajdonságainak fényében
Az anyag intelligenciája
Az "atom"
Minden emberi funkció és állapot az energiától függ
Az emberben lévő anyagok
Az embernek elég energiája van ahhoz, hogy elkezdjen önmagán dolgozni, ha takarékoskodik az energiáival
Az energia pazarlása
"Tanuld meg elválasztani a finomat a durvától"
A finom "hidrogének" előállítása
A belső testek növekedése
Az emberi szervezet mint egy három emeletes üzem
A három fajta táplálék
Az étel és a levegő oktáv
A "magasab hidrogének" kivonása
A benyomások oktávja nem fejlődik
Egy benyomás felvételének pillanatában létre lehet hozni egy mesterséges sokkot
A benyomás és a levegő oktáv kifejlődésének eredménye
A második tudatos "sokk"
Az erőfeszítések az érzelmekkel kapcsolatban
A felkészülés erre az erőfeszítésre
Az emberi szervezet és a világegyetem közötti párhuzam
Az emberi gépezet fejlődésének három foka
Az érzelmek átváltozása
Az alkémia
A különböző központok különböző "hidrogénekkel" dolgoznak
A két felső központ
Az alsó központok rossz munkája
A belső folyamatok anyagszerűsége
Hol kezdődik az út?199
A különböző befolyások
Az életben létrejött befolyások
Az életen kívül létrejött befolyások, amik csak eredetükben tudatosak
A mágneses központ
Az út keresése
Találkozás egy emberrel, aki tud
A harmadik fajta befolyás tudatos és közvetlen
Felszabadulás a véletlen törvénye alól
A "lépcső", a "lépcsősor" és az "út"
Speciális körülmények a negyedik úton
Helytelenül kialakult mágneses központ is lehetséges
Hogy lehet felismerni a helyes utat?
A tanár és a tanítvány
A tudás a kozmoszok tanával kezdődik
A két kozmosz szokásos koncepciója: a "makrokozmosz" és a "mikrokozmosz"
A hét kozmosz teljes tana
Két kozmosz közötti arány olyan, mint a nulla és a végtelen közötti arány
A relativitás elve
"E felfelé bezető út ugyanakkor a lefelé vezető út is"
Mi a csoda?
A dimenziók ciklusa
A kozmoszok rendszerének áttekintése a sok dimenzió szemszögéből
G. megjegyzi, hogy az "idő az lélegzet"
A "mikrokozmosz" az ember vagy az "atom"?
"Ha a föüldbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad"217
Egy aforizmák könyve
Felébredni, meghalni, megszületni
Mi tartja vissza az embert attól, hogy újra szülessen, hogy "meghaljon", hogy felébredjen?
Az ember semmisége felismerésének hiánya
Mit jelent a saját semmiségének felismerése?
Mi akadályoz ebben a felismerésben?
Az élet hipnotikus befolyása
Az alvás, amelyben az ember él, egy hipnotikus állapot
A mágus és a birkák
A "kundalini"
A képzelődés
Az ébresztőórák
Szervezett munka
A csoportok
Lehetséges-e a csoportokban dolgozni egy mester nélkül?
Az öntanulmányozás munkája a csoportokban
A tükrök
A megfigyelések kicserélése egymás között
Általános és egyéni feltételek
A szabályok
A "fő hiba"
Az ál-munka veszélye
Az "akadályok"
Az igazsgá és a hazugság
Őszinteség önmagával szemben
Az erőfeszítés
Az akkumulátorok
A nagy akkumulátor
Az intellektuális és az érzelmi munka
Szükség van az érzésre
A dolgok érzéseken keresztül való megértése, amiket az értelmen keresztül nem lehet megérteni
Az ásítás magyarázata az akkumulátorokkal kapcsolatban
A nevetés szerepe és fontossága az életben
A nevetés nem létezik a felső központokban
A csoportjainkban a munka új és intenzívebb lett238
Minden embernek egy meghatározott mennyiségű repertoárja van
Választani kell az önmagán való munka és a "nyugodt élet" között
Nehéz engedelmeskedni
A "feladatok" szerepe
G. meghatározott feladatot ad
A barátok reakciója az ideákra
Ez a rendszer a legjobbat vagy a legrosszabbat váltja ki az emberekből
Milyen emberek képesek a munkát elkezdeni?
A felkészülés
A csalódás szükséges
A kérdés, ami az embernek fáj
A barátok újraértékelése
Beszélgetés a típusokról
G. újabb feladatot ad
Próbálkozás, hogy elmondjuk életünk történetét
A hanghordozás
"Esszencia" és "személyiség"
Az őszinteség
A rossz kedv
G. megígéri, hogy bármilyen kérdésemre válaszol
Egy beszélgetés a szexről
A szexnek óriási szerepe van az élet mechanikusságának fenntartásában
A szex mint a felszabadulásunk fő lehetősége
Az újjászületés
A szex energia transzformálása
Visszaélés a szexszel
Szükséges-e a szexuális önmegtartóztatás?
A központok helyes munkája
Az állandó gravitációs központ
Intenzív belső munka260
Felkészülés a "tényekre"
Finnországi látogatás
Láttam az "alvó embereket"
A magasabb rendű jelenségeket közönséges módszerekkel lehetetlen tanulmányozni
Változás nézeteim, törekvéseim megfogalmazásában
A "fő jellemvonás"
G. meghatározza fő jellemvonásainkat
A csoport átszervezése
Azok, akik elhagyták a munkát
Két szék közé kerülni
Nagyon nehéz visszatérni
G. lakása
A csendre való reakciók
"Látni a hazugságot"
Egy bemutató
Hogy lehet felébredni?
Hogy lehet a szükséges érzelmi állapotot létrehozni?
A három mód
Áldozat szükséges
"Feláldozni a szenvedést"
A kibővített "hidrogén táblázat"
Egy "mozgásban lévő diagramm"
Egy új felfedezés
"Nagyon kevés időnk van"
Nagyon nehéz a közönséges nyelven az "objektív tudást" továbbadni278
Az objektív és szubjektív tudás
Az egység a különbözőségben
Az objektív tudás átadása
A felső központok
Mítoszok és szimbólumok
Szabályok
"Úgy fent, mint lent"
"Ismerd meg önmagad"
A kettősség
A kettősség átalakítása hármassággá
Az akarat vonala
A négyesség
Az ötösség - a pentagramm felépítése
Az öt központ
Salamon pecsétje
A számok, geometriai ábrák, betűk és szavak szimbólumai
További szimbólumok
A szimbólumok helyes és helytelen értése
A fejlődés szintje
A tudás és lét egyesülése a Nagy Tett
Senki sem tudja az embernek azt adni, amit már nem birtokolt azelőtt
Előrehaladás csak a saját erőfeszítésén keresztül lehetséges
A szimbólumok értelmezése a különböző tanítási irányzatokban
Ennek a rendszernek a helye
Ennek a tanításnak egyik fő szimbóluma
Az eneagramm
A hét törvényének egyesülése a három törvényével
Az eneagramm vizsgálata
Amit az ember nem tud egy eneagrammba belehelyezni, azt nem érti
A szimbólum mozgásban van
Mozgásban tapasztalni az eneagrammot
Gyakorlatok
Egyetemes nyelv
Objektív és szubjektív művészet
A zene
Az objektív zene a belső oktávokon nyugszik
A mechanikus emberiségnek csak mechanikus művészete lehet
Az ember létének különböző szintjei
A vallás egy relatív fogalom299
A vallás összhangban van az ember létének szintjével
Segítheti-e az embert az imádság?
Meg kell tanulni imádkozni
Általában nagyon keveset tudunk a kereszténységről
A keresztény templom egy iskola
Az egyiptomi "ismétlő" iskolák
A szertartások jelentősége
Vallási "technikák"
Hol rezonál az "Én" szó valakiben?
Egy igazi vallás két része, és mit tanít
Kant és a skálák fogalma
A földi szerves élet
A teremtés sugarának növekedése
A Hold
A szerves élet fejlődő része az emberiség
Ha az emberiség fejlődése megáll
Változások csak egy egy "útkeresztezésnél" lehetségesek
Az evolúció folyamata mindig egy tudatos csoport kialakulásával kezdődik
Van-e egy tudatos erő, ami az emberiség evolúciója ellen harcol?
Fejlődik-e az emberiség?
Kétszáz tudatos ember meg tudná változtatni az egész életet a Földön
Az emberiség "három belső köre"
A "külső kör"
A négy út, mint négy kapu az "exoterikus körön"
A negyedik út iskolái
Ál ezoterikus iskolák
"Az igazság a hazugság formájában"
Ezoterikus iskolák Keleten
Beavatás és misztériumok
Csak önbeavatás létezik
1916-17 telének történelmi eseményei316
G. tanítása mint útmutató, vagy Noé bárkája, az ellentétek labirintusában
Az anyag intelligenciája és annak fokozatai
Három, kettő és egy emeletes gépek
Az ember egy emberből, egy birkából és egy féregből áll
Minden élő teremtmény létének kozmikus szontjét meghatározza, hogy mit eszik, mit lélegez be és milyen közegben él
Az ember lehetősége, hogy életét megváltoztassa
"Minden Élő" ábrája
1917 augusztusa346
Hat hét Essentukiban
G. feltárja a teljes munkatervét
"Az iskolák nélkülözhetetlenek"
"A magasabb rendű erőfeszítések"
Az önmagán való munkában a legfőbb nehézség a központok összhangban működése
Az ember testének rabja
A fölösleges izomfeszültségek következtében sok energia elvész
G. néhány gyakorlatot mutat az izmok ellenőrzésére és ellazítására
A "stop" gyakorlat
A "stop" parancsa
G. utal egy Közép-Ázsia-i élményére a "stop"-al kapcsolatban
A "stop" hatása Essentukiban
A beszélés szokása
Egy rövid böjt
Mi a bűn?
G. figyelem gyakorlatokat mutat
Egy kísérlet a légzéssel
Az út nehézségének felismerése
Sokágú tudásra, óriási erőfeszítésre és segítségre van szükség
Van-e út az "utakon" kívül?
Az utak az ember típusainak megfelelő segítségek
A "szubjektív" és "objektív" út
Az obivájtel
Mit jelent "komolynak" lenni?
Csak egy dolog lehet komoly az ember számára
Hogy lehet elérni a valódi szabadságot?
A szolgaság nehéz útja és az engedelmesség
Mit jelent az áldozatra való felkészülés?
A farkas és a bárány meséje
Az asztrológia és a típusok
Szemléltetés
G. bejelenti a csoport feloszlatását
Az utolsó út Szentpétervárra
Szentpétervár 1917 novemberében369
A bolsevik forradalom
Visszatérés G.-hez a Kaukázusba
Egy kis csoport G.-vel Essentukiban
Mások is érkeznek
Újra indul a munka
A gyakorlatok még nehezebbek és változatosabbak, mint korábban
Szellemi és fizikai gyakorlatok, dervis táncok, pszichikai "trükkök" tanulmányozása
Selymet árulunk
Belső küzdelem és elhatározás
A guruk lehetősége
Döntés, hogy elmegyek
G. Szocsiba megy
Nehéz időszak, háború és járványok
Az eneagramm további tanulmányozása
Az "események", el kell hagyni Oroszországokt
London a végső cél
Az önmagunkon végzett munkának gyakorlati eredménye: egy új Én érzete, egy különös "bizalom"
Csoportszervezés Rostovban, és G. rendszerének terjesztése
G. megnyitja Intézetét Tiflisben
Utazás Konstantinápolyba
Embereket gyűjtök össze
Megérkezik G.
Bemutatom az új csoportot G.-nek
Egy dervisdalt fordítunk
G. a művész és költő
Az Intézet beindul Konstantinápolyban
G. engedélyezi, hogy írjak és kiadjak egy könyvet
G. Németországba megy
Elhatározom, hogy a konstantinápolyi munkát Londonban folytatom
1921-ben
G. megszervezi az Intézetét Fontaineblau-ban
Munka a Prieuré-i kastélyban
Beszélgetés Katherine Mansfielddel
G. különböző légzésekről beszél
"A mozgásgyakorlatokkal segített légzés"
Bemutató Párizsban, a Champs Elysées színházban
G. 1924-ben Amerikába megy
Eldöntöm, hogy önállóan folytatom a munkát Londonban
Mutató391

P. D. Ouspensky

P. D. Ouspensky műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: P. D. Ouspensky könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem