850.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Elmélkedések I. (töredék)

Elmélkedési könyv az egyházi év valamennyi napjára, különös tekintettel a ferencrendiek szerzetszabályára. Ádvent I. vasárnapjától - húshagyó keddig bezárólag

Szerző
Fordító
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 390 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.

Tartalom

Előszó a magyarnyelvű kiadáshoz3
Tájékoztató az Alkantarai Szent Péter módszere szerint való elmélkedésről5
Ádvent első vasárnapja: A világ vége13
Hétfő: Az egyházi év16
Kedd: A kezdet és a vég19
Szerda: Isten parancsainak útján21
Csütörtök: Az evangéliumi tanácsok útja25
Péntek: A Krisztus követésére való meghívás nagy kegyelméről28
Szombat: Üdvözítőnknek szent Anyja31
Ádvent második vasárnapja: Kérdés - felelet34
Hétfő: A tökéletesség állapota37
Kedd: A szerzetesi fogadalom41
Szerda: Vezetőnk és útmutatónk44
Csütörtök: A ferences aszkézisről47
Péntek: A szerzetszabály mint elmélkedési könyv51
Szombat: A jó szerzetes boldogsága54
Ádvent harmadik vasárnapja: "A pusztába kiáltónak szava"57
Hétfő: Három ellenség59
Kedd: A tökéletesség hármas útja63
Szerda: Szerzetszabály és élet65
Csütörtök: A mi nevünk68
Péntek: Mire kötelezi a barátot Krisztus evangéliuma?71
Szombat: Lásd a karácsonyt előkészítő kilenced első napját78
Ádvent negyedik vasárnapja: Keresztelő Szent János prédikációja74
December 16. Karácsony ünnepére előkészítő kilenced. Első nap: A bűnbeesés78
December 17. Második nap: A megváltást Isten öröktől fogva akarta80
December 18. Harmadik nap: Isten először igéri meg a Megváltót83
December 19. Negyedik nap: A kiváltságos Istenanya86
December 20. Ötödik nap: Krisztus Urunk megtestesülése88
December 21. Hatodik nap: A népek vágyódása a Megváltó után92
December 22. Hetedik nap: A Megváltó születését megelőző várakozásokról95
December 23. Nyolcadik nap: Betlehem felé97
December 24. Kilencedik nap: Krisztus születése100
December 25. Karácsony: Kik imádták elsőkül az isteni Gyermeket?103
December 26. A kised Jézus szegénységéről106
December 27. Szent Ferenc és a kisded Jézus110
December 28. A világ hívságáról112
December 29. A szerzetesi szegénység fogadalmáról116
December 30. A ferences szegénységről118
December 31. Évzáró hálaadás122
Karácsony nyolcadába eső vasárnap: Simeon jövendölése125
Január 1. Urunk körülmetéltetése128
Január 2. Jézus neve131
Január 3. A pénzhasználatra való tilalom133
Január 4. Az eltulajdonítás bűne136
Január 5. A napkeleti bölcsek139
Január 6. Vízkereszt: A bölcsek imádják Jézust141
Január 7. A bölcsek ajándékai, s a mi ajándékaink144
Január 8. Az isteni Gondivselés146
Január 9. Az alamizsnáról147
Január 10. A lelkibarátok segítéségnek igénybevételéről152
Január 11. Miképpen gondoskodjanak az előljárók alatvalóikról?155
Január 12. Szerzetesöltönyünk158
Január 13. Zarándokok és jövevények161
Vízkereszt ünnepét követő I. vasárnap: A tizenkétéves Jézus a templomban164
Hétfő: Istennek szentelt ifjúság166
Kedd: A szerzetesi név170
Szerda: A lelkihaladásról172
Csütörtök: Emlékezzünk az ujoncévre!175
Péntek: A lelkibuzgóság ellenségeiről178
Szombat: Eszményeink181
Vízkereszt ünnepét követő II. vasárnap: A kánai mennyegző184
Hétfő: A szerzetesi közös életről187
Kedd: A közös életet kísérő áldozatokról189
Szerda: Az engedelmesség a tökéletesedsé hathatós eszköze192
Csütörtök: Az engedelmesség erénye195
Péntek: Az engedelmesség fogadalmáról198
Szombat: A házirend201
Vízkereszt ünnepét követő III. vasárnap: A kafarnaumi százados203
Hétfő: A gyermeki engedelmességről206
Kedd: A készséges és vidám engedelmességről209
Szerda: A föltétlen és pontos engedelmességről212
Csütörtök: Miféle előnyökkel jár az engedelmesség?214
Péntek: Az engedelmességgel kapcsolatos nehézségekről217
Szombat: Az akaratosságról221
Vízkereszt ünnepét követő IV. vasárnap: Jézus lecsendesíti a háborgó tengert223
Hétfő: Az elöljáró Isten helyettese226
Kedd: Az elöljáró iránt táplált bizalomról229
Szerda: Az elöljárók felelősségéről232
Csütörtök: A szerzetes engedetlenségéről235
Péntek: A rendfőnök iránt tartozó engedelmességről238
Szombat: A pápának és az egyháznak tartozó engedelmességről241
Vízkereszt ünnepét követő V. vasárnap: Példabeszéd a konkolyról244
Hétfő: A különböző barátkozásokról247
Kedd: A szerzetesek között előforduló ellenségeskedésről251
Szerda: A becsvágyról255
Csütörtök: A megszólalásról és rágalmazásról259
Péntek: A zúgolódásról262
Szombat: A világias szellemről265
Vízkereszt ünnepét követő VI. vasárnap: Az evangéliumi kovász268
Hétfőn: A képmutatásról271
Kedd: A kevélységről274
Szerda: A fecsegésről277
Csütörtök: Hogyan viselkedik az elvilágiasodott szerzetes280
Péntek: A bakafántoskodó és gáncsoskodó szerzetesről282
Szombat: A különcködésről285
Hetvenedvasárnap: A szőlőművelésekről szóló példabeszéd288
Hétfő: A papi tisztség magasztosságáról292
Kedd: A lelkibuzgóság indítókairól295
Szerda: Mely forrásokból táplálkozik a lelkibuzgóság?299
Csütörtök: A lelkiek körül felöltő féltékenységről302
Péntek: Az igehirdetőkről305
Szombat: A ferences igehirdetés módszerei308
Hatvanadvasárnap: A magvetőről szóló példabeszéd312
Hétfő: A munkáról314
Kedd: Milyen lelkülettel dolgozzunk, illetve ne dolgozzunk317
Szerda: A kis dolgokban való hűségről320
Csütörtök: A restség323
Péntek: A munkabér326
Szombat: Siker és kudarc330
Ötvenedvasárnap: Krisztus megjövendöli kínszenvedését333
Hétfő: Tűz és kard335
Húshagyókedd: Krisztussal, a szent Kereszt útján338
Függelék
Elmélkedések bizonyos ünnepekre és a hónapok első péntekére
December első pénteke: Miért üljük meg a hónap első péntekét345
December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. Az ünnep titka348
December 26. Szent István első vértanú ünnepe. Az Isten szolgálatához illő buzgóságról351
December 27. Szent János ünnepe. Az Úr kedveli tanítványait354
December 28. Aprószentek ünnepe. Kisdedek bizonysága az újszülött Megváltó mellett357
Január első pénteke: Jézus legszentebb Szívének tisztelete a Ferenc-rendben360
Január 16. Szent Bernárd és társai. Az első ferences vértanuk364
Február első pénteke: Jézus Szíve iránt tartozó kötelezettségeinkről367
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony. Jézus és Mária áldozata371
Február 22. Kortonai Szent Margit. A szeráli Magdolna374
Március első pénteke: Jézus Szíve tiszteletének áldásai378
Március 7. Aquinoi Szent Tamás. A szentség példaképe381

P. Hasenőhrl Pirmin O. F. M.

P. Hasenőhrl Pirmin O. F. M. műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: P. Hasenőhrl Pirmin O. F. M. könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék) Elmélkedések I. (töredék)

A borító, a lapélek és néhány lap kissé foltos.

Állapot:
1.480 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba