A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gyermek- és serdülőkori szervezetek

A magyar gyermek- és ifjúsági szervezetek, mozgalmak történetének válogatott dokumentumai I.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
Kiadás helye: Zánka
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím: Zánkai Múzeumi Füzetek
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-217-116-0
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Fülszöveg

A 20. század a pártok, szervezetek és mozgalmak százada volt. A polgárosodási folyamat és a demokrácia egyik kísérőjelenségévé vált az érdekkörönkénti közösségi véleményformálás és szabadidőtöltés e formáinak megjelenése és elterjedése. Az elmúlt másfél évszázadban több mint 150 gyermek és ifjúsági szerveződés működött Magyarországon, és ez idő alatt minden társadalompolitikai berendezkedés az iskolarendszerű oktatáson kívül ezekben találta meg az új nemzedékek tudatformálásának legfőbb színterét. Sorozatunk első kötete egyedülálló és hiánypótló nevelés- és társadalomtörténeti forráskiadványként a 19-20. században Magyarországon működő gyermek- és serdülőkori ifjúsági szervezetek legfontosabb dokumentumainak közreadására vállalkozik. Mintegy 24 szerveződés rövid, tényszerű történetének ismertetése mellett, a közölt korabeli dokumentumrészletekből (alapszabályok, cikkrészletek, módszertani leírások stb.) képet kapunk azok céljairól, működésükről, megismerhetjük jelképeiket,... Tovább

Tartalom

AJÁNLÁS • Bogó Ágnes 9
ELŐSZÓ • P. Miklós Tamás 10
EUCHARISZTIKUS GYERMEKSZÖVETSÉG (1912-1945) 13
1. Felhívás az Eucharisztikus Gyermekszövetség létrehozására (1912) 15
2. Mi az Eucharisztikus Gyermek-szövetség? (1918) 16
3. Az Eucharisztikus Gyermekszövetség célja és szervezete (1925) 19
IFJÚSÁGI VÉDERŐ - IFJÚSÁGI ZÁSZLÓALJAK (1871 -1872) 22
4. Vidéki lap az Ifjúsági Véderő szervezéséről (1871) 24
5. Volf György az Ifjúsági Véderő szükségtelenségéről (1872) 25
ó. Az Ifjúsági Véderőről „a tanuló ifjúság katonai és fegyvergyakorlatairól"
törvényjavaslat kapcsán (1873) 29
IOSZ ÚTTÖRŐCSAPATOK (1919) 30
7. Bokor Miksa fővárosi iskolavezető cserkészcsapat működéséhez anyagi
támogatást kérő levele (1919) 32
8. Az úttörőcsapatok mentesítése a katonai felszerelési tárgyak
beszolgáltatási kötelezettsége alól (1919) 33
9. Az Ifjúmunkások Országos Szövetsége úttörő csapatainak szervezéséről (1919)... 34
10. Bokor Miksa központi szervező jelentése az úttörőcsapatok működéséről (1919) 35
IPAROS IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK - TANONCISKOLA! OTTHONOK (1907-1914) 36
1 1. Iparosiskolai tanonc otthonok megalapítását elrendelő
miniszteri rendelet (1907) 37
1 2. Alapszabályminta az iparostanonc-iskolai tanonc otthonok megalapításához (1907) 38
13. Iparosiskolai tanonc otthonok tevékenységének fokozása (191 1) 39
(NÉP)ISKOLAI ZÁSZLÓALJAK (1903-1906) 40
14. Néptanítók az (nép)iskolai zászlóaljak megszervezéséért (1905) 42
15. Iskolai zászlóaljak szervezése (1906) 44
JÉZUS SZÍVE GÁRDA [SZÍVGÁRDA] (1920-1950) 47
16. Jézus Szíve Gárda rövid ismertetése (1940) 51
17. Jézus Szíve Gárda céljai és szervezése (1943) 54
18. Jézus Szíve Gárda vezetésének módszertana (1943) 62
19. A Jézus Szíve Gárda pedagógiai jelentősége (1943) 66
20. A vallás- és közoktatásügyi miniszter körlevele a szívgárdák iskolai
szervezésének támogatása ügyében (1925) 72
KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET (KIE) ÚTTÖRŐMOZGALOM (1930-as évek) 73
21. KIE úttörők, a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége
serdülő szervezete (1931) 75
KISMAGYAROK MOZGALMA (1945) 78
22. Híradás a Kismagyarok Mozgalma szervezésének megindításáról (1945) 79
23. A Kismagyarok Mozgalma megbízottjának tájékoztatója a szervezésről (1945) 79
MAGYAR CSERKÉSZCSAPATOK HÁBORÚS BIZOTTSÁGA (1917-1918) 80
24. A Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottságának tisztújítása (1918) 82
25. A Magyar Cserkészcsapatok Háborús Bizottságának ülése (1918) 83
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG (1912-1913) 84
26. Az angol cserkészet egyik első hazai sajtóismertetése (1910) 87
27. A Magyar Cserkészszövetség Regnum Marianum cserkészeinek avatása (1913).. 89
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG (1918-1919) 90
28. A Magyar Cserkészszövetség levele a Magyar Tanácsköztársaság
Munkaügyi- és Népjóléti népbiztosságához (1919) 92
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG KISFIÚMOZGALMAI; FARKASKÖLYÖK-,
KISCSERKÉSZ-, MEDVEBOCS- ÉS CSERKÉSZAPRÓD MOZGALOM (1 920-1 948) 93
29. A Magyar Cserkészszövetség kiscserkész szabályzata (1923) 96
30. A farkaskölyök próbák (1932) 98
31. Farkaskölyök jelszó, ígéret és törvény (1932) 101
32. Farkaskölyök tudnivalók (1939) 102
33. A cserkészapród mozgalom célkitűzései és pedagógiája (1929) 104
34. A cserkészapród mozgalom rendszere és törvényei (1937) 105
35. A cserkészapród mozgalom szervezete, szimbólumai (1929) 107
36. Cserkészapródok felszerelése és szervezete (1937) 110
37. Cserkésztündérek táborozása (1939) 111
38. Kísérlet a kisfiúmunka egységesítésére (1932) 112
39. Irányelvek kiscserkészmunka szervezéséhez (1935) 113
40. Az országos főcserkész parancsa a kiscserkészet egységes működéséről (1943) 115
MAGYAR IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZT (1921 -1948) 118
41. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt célkitűzései (1923) 121
42. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezete (1923) 124
43. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezeti szabályzata (1923) 125
MAGYAR ŐRSZEM SZÖVETSÉG (191 3) 128
44. A Magyar Őrszem Szövetség céljai, és szervezési elvei (1913) 129
45. A Magyar Őrszem hazaszemlélete és kötelességei (1913) 132
46. A Magyar Őrszemmel szemben támasztott követelmények - a próbák (1913)...135
MAGYAR ŐRSZEMCSAPATOK SZÖVETSÉGE (1956-1 957) 137
47. A Magyar Őrszemcsapatok Szövetsége megalakulásáról (1956) 139
48. A Magyar Őrszemcsapatok Szövetsége megalakulása (1956) 141
49. Az őrszemcsapatok szervezési szabályzata (1956) 143
50. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának vitája az
őrszem- illetve úttörőmozgalomról (1956) 147
51. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának vitája az
őrszem- illetve úttörőmozgalomról (1957)
NEMZETI FALANX (1907) 150
52. Nemzeti Falanx a vidék ifjúságának neveléséért (1907) 151
ORSZÁGOS CSERKÉSZŐRSZEM SZÖVETSÉG (1913-1917) 156
53. A cserkész és őrszem mozgalmakat elemző
korabeli pedagógiai tanulmány (1913) 157
54. Az Országos Cserkészőrszem Szövetség célja és törvényei (1914) 164
55. Az Országos Cserkészőrszem Szövetség szervezeti
szabályzatának tervezete (1914) 166
ORSZÁGOS IFJÚSÁGI MADÁR(ÁLLAT)VÉDŐ LIGA (1908-1944) 177
56. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter rendelete a
madarak és fák napja iskolai megünnepléséről (1906) 179
57. Országos Ifjúsági Madárvédő Liga iskolai szervezésének engedélyezése (1908) 181
58. Országos Ifjúsági Madárvédő Liga szervezési helyzetéről (1912) 182
59. Madarak és fák napja ünnepély és az Országos Ifjúsági
Madárvédő Liga megalakításának módszertana (1910) 183
60. Az Országos Ifjúsági Állatvédő Liga tagjainak rövidített és
teljes szövegű fogadalma (1935) 187
61. Országos Állatvédelmi Liga és az iskolai állat- és
növényvédelem eredményei (1934-1935) 188
62. Elemi iskolák állatvédelme és az Országos Ifjúsági
Állatvédő Liga tevékenysége 1937-1938-ban 190
MAGYAR REFORMÁTUS DIÁKOK SOLI DEO GLÓRIA SZÖVETSÉGE
SDG - KISKOLLÉGIUMA (1932-1949) 191
63. A Soli Deo Glória collegium kátéja 193
64. Soli Deo Glória kiskollégiumi foglalkozás anyagából (1940) 196
ÚTTÖRŐMOZGALOM - MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE (1946-1989) 198
65. Az úttörőmozgalom önértékelése (1989) 199
66. Az úttörőmozgalom iskolai szervezésének első engedélye (1946) 206
67. A MKP KV ifjúsági titkárságának körlevele az ifjúsági megbízottakhoz
a MADISZ és az úttörőmozgalom támogatásáról (1946) 207
68. Az úttörő mozgalom szervezettségi helyzete (1947) 208
69. Az iskolában szervezett úttörőmozgalom célja és feladatai (1947) 209
70. Az iskolában szervezett úttörőmozgalom szervezeti felépítése (1947) 212
71. A pajtáscsalád szervezési elvei (1947) 215
72. Az úttörőmozgalom az általános iskolák tanulóifjúságának egységszerve (1948) 217
73. Az úttörőmozgalom eszményei (1948) 219
74. A pajtáscsaládok új rendszere (1949) 220
75. Az úttörőmozgalom feladatai a népi demokrácia és a
szocializmus építésében (1949) 221
76. Az úttörőmozgalom feladatai az egységes ifjúsági mozgalom
megvalósításáért (1950) 223
77. Az MDP Politikai Bizottság határozata az úttörőmozgalom
szervezeti önállóságának megszüntetéséről (1952) 225
78. Az MSZMP Ideiglenes Intéző Bizottságának körlevele az
úttörőszervezetek újjászervezéséről (1957) 227
79. Feljegyzés az újjászervezendő úttörőcsapatok programjáról és
szervezeti elveiről (1957) 229
80. MSZMP Ideiglenes Központi Bizottság állásfoglalása az
úttörőmozgalom újjászervezéséről (1957) 233
81. Tájékoztató a Magyar Úttörők Szövetsége munkájáról (1957) 234
82. A KISZ Központi Bizottságának irányelvei a Magyar Úttörők Szövetsége
tevékenységére és a KISZ feladataira az úttörőmunka irányításában (1967) 236
83. Az 1971. évi ifjúsági törvény úttörőmozgalomra vonatkozó része (1971) 239
84. Az MSZMP Központi Bizottsága titkárságának határozata a
Magyar Úttörők Szövetsége munkájának továbbfejlesztéséről (1974) 240
85. A minisztertanács határozata az úttörő korosztályú gyermekek és
az úttörőmozgalom állami támogatásáról (1974) 247
86. Az MSZMP Központi Bizottsága titkárságának határozata a Magyar
Úttörők Szövetsége munkája továbbfejlesztésének feladatairól (1977) 249
87. A Magyar Úttörők Szövetsége a magyar társadalom
gyermekszervezete (1987) 254
88. Úttörővezetők X. Országos Konferenciája programnyilatkozata (1989) 256
89. Az úttörőélet törvényei - az úttörők 12 pontja (1946-1989) 259
90. Az úttörőmozgalom szervezeti szabályzatai (1946, 1954) 262
ÚTTÖRŐMOZGALMI ADATTÁR 1 945-1989 270
Az úttörőmozgalom vezetői 270
Az úttörőmozgalom alapszabályainak változása 271
Országos Úttörővezetői Konferenciák 271
Országos Úttörő Találkozók 27 7
Úttörők és kisdobosok (pajtáscsaládtagok) taglétszáma 1946- 1988 272
MAGYAR GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEK, MOZGALMAK
MAGYARORSZÁGON A KEZDETEKTŐL 1945-IG • P. Miklós Tamás 273
Rövidítések jegyzéke 296
Földrajzi névmutató 297
Név- és Tárgymutató 299

P. Miklós Tamás

P. Miklós Tamás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: P. Miklós Tamás könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gyermek- és serdülőkori szervezetek Gyermek- és serdülőkori szervezetek Gyermek- és serdülőkori szervezetek Gyermek- és serdülőkori szervezetek

A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.640 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba