Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pais-emlékkönyv

Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 711 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: 850 példányban készült. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Kihajtható térképmellékletet tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Pais Dezső
EGy tudós születésnapjára (Keresztury Dezső)7
Pais Dezső (Bárczi Géza)9
Nyelv és nyelvtudomány
Általános nyelvtudomány
A nyelvtani szerkezet és a gondolkodás viszonyának kérdéséhez (Herman József)25
Az ősi szófajok (Papp István)29
A "signe linguistique" vitájához (Tamás Lajos)35
Asszociációs hangváltozások lélektani magyarázatához (Vértes o. András)39
Nyelvtudomány-történet
A Kisded Szó-tár első "bővítése" (Gáldi László)45
A szamojéd nyelvhasonlítás Magyarországon (Hajdú Péter)50
A Debreceni Grammatika és Kazinczy vádjai (A. Kövesi Magda)57
Verseghy Ferenc (Rubinyi Mózes)63
Az erdélyi magyar oklevél-szótár műhely-kérdései (Szabó T. Attila)69
Magyar nyelv
Hangtörténet
A szólam alakulása (Hegedűs Lajos)89
Az egyéni beszédszínkép objektív vizsgálatáról (Tarnóczy Tamás)117
Szóalaktan
A leg- felsőfokjel eredete (Balázs János)127
Hangzónyújtó névszótöveink tővégi magánhangzóinak alakulásáról (D. Bartha Katalin)133
Főneveink kotőhangzójáról (jókay Zoltán)140
A nőttön-nő féle Kifejezésekről (Kelemen József)145
A mellérendelő összetételek ösztályozásának kérdéséhez (B. Lőrinczy Éva)151
A -da, -de képzőről (Melich János)155
Az érdek-féle igék nyelvtörténeti tanulságai (Sámson Edgár)160
Szójelentéstan
Néhány érdekesebb rokonszavunk az alvást jelentő igék köréből (Balasa László)167
Adalékok a Müncheni Kódex jelentéstanához (H. Bottyánfy Éva)169
Aránylag és társai (Károly Sándor)174
Édes melléknevünk néhány "Lappangó" jelentése (Lőrincze Lajos)181
A tulajdonnév jelentéstanához (Martinkó András)189
Herjó, herjóka, herjókázik (Simon György)195
mondattan
A jog mint időképző a XIX. században (Bánhidi Zoltán)201
A tárgyas igeragozás használata Zrínyi műveiben (Bárczi Géza)206
Az igen alanya és az alanytalan igék (Elekfi lászló)214
Az alany és az állítmány egyeztetése a Huszita Bibliában (Hámori Antónia)220
A ltige mondatbeli szerepe (Klemm Imre)224
Kötőszóval kezdett önálló mondatok (H. Molnár Ilona)230
A következményes mellékmondatok mondattani osztályozása (Rácz Endre)234
Az igekötők önálló hasnálata (J. Soltész Katalin)238
A kihagyásos szerkezetek határozói (Temesi Mihály)242
A határozói igenévvel egyértékű, modalis ragú melléknévi igenevek nyelvtani szabályaihoz (Tompa József)248
Szó- és szólástörténet
Pulya (Bakos Ferenc)259
Lánchíd(P. Balázs János)263
A magyar népnév legrégibb előfordulásai a forrásokban (Czeglédy Károly)268
Egy párhzamos átvétel: tea és csája (Csongor Barnabás)276
Antal a fejed (Grétsy László)279
Gálya, bárka, sajka (Hadrovics László)284
Egy iráni jövevényszavunk magyarázatához (Harmatta János)292
A bibliának, változatainak, részleteinek elnevezései középkori emlékeinkben (Hexendorf Edit)298
Óv - oltalom (P. Hidvégi Andrea)304
A német "landsknecht" nyelv magyar irodalmi emlékeiből (Horváth Mária)306
Szómagyarázatok (Juhász Jenő)310
Konok (N. Kakuk Zsuzsa)315
Tájszómagyarázatok (Kálmán Béla)318
Bőrfa, bőrhíd - bürü (Keresztes Kálmán)324
További pillantások "A magyar nyelv szláv jövevényszavai" némely részébe (Kniezsa István)329
Török jövevényszavaink és a vitás etimológiák kérdése (Ligeti Lajos)336
Ércherceg és társai (Loványi Gyula)346
A bűz szó eredete és hangtani tanulságai (Mészöly Gedeon)351
Ősdi és élősdi (Mikesy Sándor)356
Nem török eredetű-e úr szavunk? (Németh Gyula)358
CSóvál (Nyíri Antal)364
Folyik (K. Sal Éva)370
Fajankó (Scheiber Sándor)373
Erge (Szabó Dénes)375
Tángál (Szépe György)383
A láma állatnévről (Uray Géza)388
Genny szavunk és rokonsága (Urhegyi Emilia)392
Matematikai szaknyelvünk nemzeti jellege (Vértes Edit)398
Csoma (Wocha Imre)402
Tulajdonnév-történet
A tihanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításaihoz (Györffy György)407
Személyneveink 1600-tól 1700-ig (Karácsony Sándor Zsigmond)415
Egy tulajdonnevünk életrajza (Kázmér Miklós)419
Eltűnt szavak nyomai földrajzi neveinkben (Moór Elemér)426
Kalapán, bizánci eredetű Árpád-kori személynév (Moravcsik Gyula)431
Köncsög és Kötöny (Rákonyi László)435
Nyelvjárások
Akács István huszonhárom levele a XVI. századból (Abaffy Erzsébet)441
A háromszéki nyelvjárásváltozatok határa (Gállffy Mózes)446
Adalékok Zala megye nyelvjárástörténetéhez (Kubinyi László)453
Az igealakok szerepe a Borsavölgyén (Márton Gyula)458
Az északkeleti nyelvjárásterület a XVI. században (Papp László)466
Az í hang állapota Kisújszállás nyelvjárásában (Szathmári István)472
Az Őrségben keltezett XVII. századi levelek nyelve (Végh József)479
Irodalom, irodalmi nyelv
Nyelv és halhatatlanság (Bóka László)487
Nyelvjárási alakok küzdelme az irodalmi nyelvvel a régi magyar irodalomban (Eckhardt Sándor)491
Apró adat Arany Jánosról (Horváth János)494
Lúdas Matyi meséje az ukrán és az orosz néphagyományban (Korompay Bertalan)496
Kazinczy Ferenc irodalmi nyelvünk egységéért (Ruzsiczky Éva)502
Írott nyelvünk egységesülésének egy mozzanata (Török Gábor)507
Argó és irodalom (Zolnai Béla)511
Stílus és stílustörténet
Móricz Zsigmondés a nyelvhelyesség (Dénes Szilárd)519
Az indulatszó stílusértéke József Attila költéseztében (R. Hutás Magdolna)523
Krúdy Gyula és anevek (Kovalovszky Miklós)526
Az indulatszók szerepe a "Bánk bán" stílusában (T. Lovas Rózsa533
A frazeológiai szókapcsolatok stilisztikai szerepe (O. Nagy Gábor)539
Csokonai Költői szókincséről (Szilágyi Ferenc)544
A melléknév jelzői szerepének és stilisztikai értékének fejlődése a romanticizmus korában (Terestyéni Ferenc)549
Nyelvhelyesség és helyesírás
Bécs vagy Wien? (Fábián Pál)555
A már, még szavak szórendjének kérdéséhez (Farkas VIlmos)561
A helyesírás értékelése (Nagy J. Béla)565
A tárgyas igenévi szerkezetek használatáról (Prohászka János)571
A helyesírás bizonytalansága a XVII-XVIII. században (Trócsányi Zoltán)575
Nyelvemlékek
Közös nyelvi sajátságok a Debreceni és Weszprémi-kódexben (Berrár Jolán)581
Leleplező szavak (Gyallay Domokos)586
Szótörténeti adalékok (IMplom József)588
A "Szabács viadala" eredeztetésének kérdéséhez (Imre Samu)592
Az esztergomi "Ómagyar" nyelvemlék (Király Péter)598
Rokon és idegen nyelvek
Uráli nyelvek
A chanti magánhangzó-illeszkedés kérdéséhez (Cs. Faludi Ágota)610
A mértékjelölő főnévi jelző és a mértékhatározó (Fokos Dávid)616
Egymologische Beiträge (Erkki Itkonen)622
Kaleva, Kalevi (Lauri Kettunen)625
A magyar-magysi fosztóképző (Sz. Kispál Magdolna)629
Adalék a fin-permi kori földművelés terminológiájához (Lakó György)630
A visszaható igék keletkezésének kérdéséhez (Lavotha Ödön)635
Két chanti névutó (Radanovics Károly)637
A régi magyar Némvagy, Mavagy védőnevek és a nap-levő-féle szerkezetek uráli előzményei (N. Sebestyén Irén)641
Altaji nyelvek
Doquz - a törökben és a perzsában (Fekete Lajos)647
Egy uráli eredetű vándorszó a mandzsu-tunguzban és amongolban (U. Kőhalmi Katalin)652
Indoeurópai nyelvek
Az oszk, umber, és latin vokalizmus viszonylagos régiességéhez (Benigny Gyula)657
A bakan~cekan szó a csehben (Décsy Gyula)664
Germanisztika és magyar nyelvtudomány (Mollay Károly)667
Függelék
Pais Dezső irodalmi munkássága (Mikesy Sándor)677
A szerkesztők utószava687
Tartalom, szó- és tárgymutató (Juhász Jenő)689
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem