864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A görög filozófia

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 649 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-281-184-4

Fülszöveg

Az ókori művézet számos örökbecsű, bizonyos értelemben ma is mintaként szolgáló és utánozhatatlan alkotást hagyott ránk. Joggal mondhatjuk ugyanezt az antik görög filozófiáról is, amelyet a valóságszemlélet frissesége, a gondolkodásmód nyitottsága és az általános, gyakran rendkívül elvont összefüggések érzékletesen pontos megragadása jellemez. Régi, sokszor fájón emlegetett igényt elégít ki Pais István, amikor sokévi kutatómunkájára és oktatói tapasztalataira támaszkodva, az eredeti művek és a mértékadó szakirodalom alapján összefoglalóan elemzi az ókori hellén bölcseletet. Részletesen bemutatja az egyes iskolák és gondolkodók tanítását; megvilágítja a filozófiai tanok belső logikáját, ismeretelméleti és osztálygyökereit, társadalmi szerepét, s arról sem feledkezik meg, hogy felhívja rá a figyelmünket: nagyon régi gondolatok is lehetnek élők, segíthetnek mai kédéseink megválaszolásában. Elemzései gondosan árnyaltak, tudományosan megalapozottak. Az igen nagy - egyetlen más magyar... Tovább

Tartalom

Előszó9
A milétoszi iskola, avagy a filozófia hajnala11
Homérosz és Hésziodosz mint a filozófiai gondolkodás előkészítői21
"A hét bölcs" és a gnómaköltők39
A milétoszi iskola: Thalész, Anaximadrosz és Anaximenész47
A Janus-arcú püthagoreizmus72
A politeizmust bíráló Xenophanész91
Az epheszoszi "homályos" bölcs: Hérakleitosz101
Az eleai iskola119
A zénóni aporiák126
Akragaszi Empedoklész139
A ráció filozófusa: Anaxagorasz158
A korai atomisták: Leukipposz és Démokritosz177
Atom-arkhé és ismeretelmélet179
Démokritosz a társadalomról, az erkölcsről és a vallás keletkezéséről187
A szofisztika198
A görög felvilágosodás és Athén felemelkedése198
A szofisták tevékenysége és radikális valláskritikája212
Szekularizált társadalomszemlélet224
Ismeretlenelméleti relatvizmus: "az ember a mérték"239
A "bábáskodó" Szókratész250
A dualista rendszer kialakítása258
A peloponnészoszi háború és a racionalista etika266
Szókratész daimonionja és pere277
A szókratészi iskolák284
Az "Akadédmia" filozófusa: Platón294
Teleologikus és dualista világmagyarázat303
Ideatan és ismeretelmélet318
Társadalomfilozófia és társadalomutópia338
Pedagógia. A műalkotás mint az utánzat utánzata357
A künizmus. Szinópéi Diogenész365
Az arisztotelészi filozófia379
Arisztotelész élete, művei és Makedónia felemelkedése380
Az árucsere történeti elemzése és a platóni társadalomutópia bírálata390
A lehető legjobb állam tervezete és a nevelés központi szerepe398
Szekularizált etika és a "Poétika"409
A platóni ideatan kritikája és a kozmikus dualizmus420
Lélektan és ismeretelmélet446
Az "első filozófia"462
Az "Organon": a logika megalapozása471
Geocentrikus világkép480
A hellenisztikus világ486
A "Tarka Csarnok" filozófiusai: a sztoikusok501
A sztoicizmus történeti korszakai és panteizmusa501
Az etika központi szerepe518
A "Kert" filozófiája: az epikureizmus518
A világfolyamat mint atomok önmozgása és a metakoszmionok istenei535
Harc a vallás, az antriopocentrizmus és a finalizmus ellen549
Etika-lcentrizmus és történetfilozófia557
Az antik kétely-filozófia: a szkepticizmus566
Az "Új Akadémia" szkepszise. Karneadész571
A szkeptikus troposzok581
Az újplatonizmus597
A plótinoszi emanáció-elmélet599
Jegyzetek

Pais István

Pais István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pais István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A görög filozófia A görög filozófia A görög filozófia

A védőborító és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba