863.792

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A görög filozófia

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 655 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-500-442-8

Fülszöveg

Az egyetemes kultúrát számos értékkel gyarapító ókori népek közt kiemelkedő szerepet játszik a görögség. Ez a lélekszámban kcsiny nép rakta ugyanis le a tudományos gondolkodás alapjait, szült varázslatos művészeteket, teremtett az antikvitásban páratlanul álló demokratikus társadalmi berendezkedést és hozta létre a valóság gyökeresen új szemléletét: a filozófiát.
Pais István most másodszor napvilágot látó könyve, "A görög filozófia" erről az új világszemléletről szól. A benne olvasható gazdag anyag színesen, árnyaltan, közérthetően ábrázolja a régi hellén gondolkodókat. S mivel a filozófia csupán hosszú szellemi fejlődés eredményeképp alakult ki, elemzésüket ama férfiakkal (Homérosszal, Hésziodosszal, "a hét bölcs"-csel, és az ún. gnómaköltőkkel) kezdi, akik létrejöttét eszmeileg előkészítették. A történetiség elvéhez mindvégig hű kötet csak ezt követően vizsgálja a filozófiát, megteremtő Thalészt, a lélekvándorlásban hívő Püthagoraszt, a vallási képzetek eredetét kutató... Tovább

Tartalom

Előszó9
A milétoszi iskola, avagy a filozófia hajnala11
Homérosz éls Hésziodosz mint a filozófiai gondolkodás előkészítői21
"A hét bölcs" és a gnómaköltők39
A milétoszi iskola: Thalész, Anaximadrosz és Anaximenész47
A Janus-arcú püthagoreizmus72
A politeizmust bíráló Xenophanész91
Az epheszoszi "homályos" bölcs: Hérakleitosz101
Az eleai iskola119
A zénóni aporiák126
Akragaszi Empedoklész139
A ráció filozófusa: Anaxagorasz158
A korai atomisták: Leukipposz és Démokritosz177
Atom-arkhé és ismeretelmélet179
Démokritosz a társadalomról, az erkölcsről és a vallás keletkezéséről187
A szofisztika198
A görög felvilágosodás és Athén felemelkedése198
A szofisták tevékenysége és radikális valláskritikája212
Szekularizált társadalomszemlélet224
Ismeretelméleti relativizmus: "az ember a mérték"239
A "bábáskodó" Szókratész250
A dualista rendszer kialakítása258
A peloponnészoszi háború és a racionalista etika266
Szókratész daimonionja és pere277
A szókratészi iskolák284
Az "Akadédmia" filozófusa: Platón294
Teleologikus és dualista világmagyarázat303
Ideatan és ismeretelmélet318
Társadalomfilozófia és társadalomutópia338
Pedagógia. A műalkotás mint az utánzat utánzata357
A künizmus. Szinópéi Diogenész365
Az arisztotelészi filozófia379
Arisztotelész élete, művei és Makedónia felemelkedése380
Az árucsere történeti elemzése és a platóni társadalomutópia bírálata390
A lehető legjobb állam tervezete és a nevelés központi szerepe398
Szekularizált etika és a "Poétika"409
A platóni ideatan kritikája és a kozmikus dualizmus420
Lélektan és ismeretelmélet446
Az "első filozófia"462
Az "Organon": a logika megalapozása471
Geocentrikus világkép480
A hellenisztikus világ486
A "Tarka Csarnok" filozófiusai: a sztoikusok501
A sztoicizmus történeti korszakai és panteizmusa501
Az etika központi szerepe518
A "Kert" filozófiája: az epikureizmus518
A világfolyamat mint atomok önmozgása és a metakoszmionok istenei535
Harc a vallás, az antriopocentrizmus és a finalizmus ellen549
Etika-lcentrizmus és történetfilozófia557
Az antik kétely-filozófia: a szkepticizmus566
Az "Új Akadémia" szkepszise. Karneadész571
A szkeptikus troposzok581
Az újplatonizmus597
A plótinoszi emanáció-elmélet599
Jegyzetek

Pais István

Pais István műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pais István könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A görög filozófia A görög filozófia A görög filozófia

A védőborító sérült, kissé elszíneződött, enyhén kopott.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba