A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ethnographia 1985/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata - XCVI. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Paksa Katalin: Az énekes előadásmód dallamalakító szerepéhez. A sorkezdő díszítmény a magyar paraszti előadásban (13 kottával) ....................... 1
Pesovár Ernő: A csárdás kialakulásának szakaszai és típusai .................... 17
Takács Lajos : Megcsapatás emlékezet okáért................................ 30
Szacsvay Éva: Bábos betlehemes játékok Kelet-Közép-Európában (5 képpel) ..... 42
Voigt Vilmos: Németalföldi közmondások, id. Pieter Bruegel festményen. Magyar
történeti folklorisztikai elemzéskísérlet (1 képpel) ....................... 59
Közlemények
Király Péter: Magyarországi cserépsípleletek a XV-XVIII. századból (20 képpel) .. 72
Hankóczi Gyula: Tekerőlantok a Csepel-szigeten és környékén (5 képpel) ....................84
Tari Lujza: Szlovák népzenei hatás és lid kvart használata a Mezőség hangszeres zenéjében (17 kottával) ....................................................................................................93
Erdélyi István - Erdélyi Péter: A dzivgiszi szentély (9 képpel) ......................................105
Vita, vélemények
Veres Péter: Magyarok a Kaukázus előterében. Újabb régészeti, nyelvészeti és növényföldrajzi eredmények az előmagyarok vándorlásának rekonstruálásához 114
Krónika
Andrásfalvy Bertalan: Vargyas Lajos köszöntése a Néprajzi Társaságban......... 127
Ifj. Kodolányi János: Finn-magyar néprajzi szimpózium Turkuban, 1984. augusztus
13-18............................................................. 128
Kunt Ernő: „Interetnikus kapcsolatok Északkelet-Magyarországon." Interdiszciplináris tanácskozás Miskolcon, 1984. október 15-17....................... 129
Géczi Lajos: Erdélyi János napok Nagykaposon, 1984. március 23 - 25............ 132
Striker Sándor: „A folklór és az állam a mai Kelet-Európában". Konferencia Bellaggioban, 1984. augusztus 27-szeptember 1.............................. 133
Klaniczay Gábor: Boszorkányság a kora-újkori Európában. Konferencia Stockholmban, 1984. augusztus 30-szeptember 3................................. 134
Sinkó Katalin: Konferencia a „képhagyomány" (Bildlore) kutatásáról Lundban,
1984. szeptember 17 - 20............................................. 136
Hofer Tamás: ,,A mezőváros - a kutatás néprajzi aspektusai". Szimpózium Stráznicében, 1984. október 29 - 31.......................................... 137
Huseby Éva Veronika: „Közösség és az identitás fenntartása Cserépfalun." Doktori
értekezés ismertetése................................................ 139
Mohay Tamás: Huseby Éva doktori értekezésének megbeszélése a Néprajzi Kutató
Csoportban......................................................... 141
Niedermüller Péter: Tanulmányúton az Egyesült Államokban .................. 142
Voigt Vilmos: A Magyar Népköltési Gyűjtemény új folyamának megindítása ..... 146
Ismertetések ............................... 162

2-3. szám
Tanulmányok
K. Csilléry Klára: A lakáskultúra társadalmi rétegek szerinti differenciálódása (32
képpel) ............................................................ 173
Gáborján Alice: Középkori magyar szürkeruhák (25 képpel) ................. 212
Bur Márta: Balkáni kereskedők és árukészleteik a XVIII. századi Magyarországon
(1737-1753) ....................................................... 251
Kósa László: A feudális eredetű szabadalmas közösségek azonosságtudata és a néprajzi csoportok kutatása ............................................. 275
Paládi-Kovács Attila: Régi bányászélet Gömörben (15 képpel)................ 297
Közlemények
Balogh István: Ebéd és vacsora. Adatok a debreceni étkezési szokásokhoz a XVII-
XIX. századból..................................................... 324
Takács Lajos: A cserélhető (rövid és hosszú) karfás szekér eredetéhez....................327
Kovács Katalin: A dunántúli szőlőhegyek betelepülése, Zalaszántó példája alapján 329
Fülöp Éva: Burgonyatermesztés egy dunántúli német telepes faluban 1745-ben (1
térképpel)......................................................................................................336
Páll István: A torma népi felhasználása Magyarországon............................................340
Nagybákay Péter: A magyarországi céhes szűcsmesterség jelvényei (36 képpel)... 351
Nagy Dezső: Vándorúton levő mesterlegények táskáinak tartalma a XIX. század
közepén ....................................................................................................................369
Kutatók, életművek
Kecskés Péter: Vargha László 1904-1984 (1 képpel)....................................................374
Katona Imre: Tárkány Szücs Ernő 1921 - 1984 (1 képpel)...................................377
Tárkány Szücs Ernő munkáinak jegyzéke (a szerző által vezetett jegyzék felhasználásával összeállította Serfőzőné Gémes Magda) ..................................................381
Barabás Jenő: Bárdosi János 1933-1983 (1 képpel) ......................................................386
Krónika
Paládi-Kovács Attila: A Györffy-centenárium eseményeiről.............................389
1984-ben megjelent írások Györffy Istvánról (összeállította Serfőzőné Gémes Magda) 393
Nagybákay Péter: V. Kézművesipartörténeti Szimpózium, Veszprém, 1984. november
20-21........................................................................................................................395
Outi Lehtipuro: A Népi Elbeszéléskutatók Nemzetközi Társaságának nyolcadik kongresszusa. Bergen, 1984. június 12-17....................................................................397
Társasági ügyek
A Magyar Néprajzi Társaság 94. közgyűlése...............................................................403
Kós Károly köszönő szavai a Györffy István Emlékérem átvétele alkalmából .... 409
A Magyar Néprajzi Társaság 95. közgyűlése.................................................................410
Ismertetések.....................................................416

4. szám
Tanulmányok
Bodrogi Tibor : Magyar matriarchátus? Tények és problémák (4 táblázattal) .... 461
Éva Veronika Huseby-Darvas: Közösség és identitás Cserépfaluban ..............493
Vidacs Bea: Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen.... ................509
Tájékozódás - kutatási áttekintések
Orvar Löfgren: Egy nemzeti kultúra lebontása? A kulturális változás vizsgálata a
XIX. és XX. századi Svédországban ..................................530
Kutatástörténet
Vilko Novak: Magyar néprajzi irodalom a szlovénekről ........................543
Fried István: Herder történetfilozófiai nézeteinek nyomában. (Megjegyzések Rathmann János: Herder eszméi - a historizmus útján c. könyvével kapcsolatban) 551
Schmidt Éva: V. N. Csernyecov vogul folklór hagyatéka ........................ 562
Kálmán Béla: Csernyecov vogul szövegei .................................... 572
Ismertetések....................578
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem