A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szakdolgozatok katalogusa 1970.

A "Kiváló ifjú mérnök, közgazdász, technikus" mozgalmak keretében készült és az 1970. évi országos pályázaton díjazott szakdolgozatok katalógusa

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 70 oldal
Sorozatcím: Szakdolgozatok katalogusa
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Immár hagyomány, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága minden évben meghirdeti a Kiváló ifjú mérnök, közgazdász, technikus mozgalmak... Tovább

Tartalom

Bevezető3
Az országos pályázaton első díjat nyert szakdolgatok
Dr. Aczél Attila - Dr. Czukor Bálint: Szorbinsav felhasználása befőttkészítmények hőkezelésének csökkentésére és a tárolási biztonság fokozására11
Balogh Dezső: ECR 400-as, ECR 401-es, ECR 2000-es, ECR 2001-es elektronikus vezérlésű regiszteres crossbar telefonközpontok regiszterblokk áramköreinek korszerűsítése11
Benedek Teofil: Motoros vasúti járművek kardánhajtásának dinamikai problémái12
Dienes Jánosné - Szendrődi József: Korszerű vigogne fonástechnológiák12
Fekete Imréné - Valkovics László: Savgyanta szállítás balesetmentesítése és automatizálása Almásfüzitőn12
Fekete László - Sarkadi Nagy Barna - Tihamér Katalin - Csikós László: Egyedi ritkaföldfémek koncentrátumainak előállítása13
Gallyas Katalin: A részleges kisülések és mérésük transzformátorokban13
Gedei Béla Tibor: HM. típ. mozaiklap csiszológép14
Iványi Pál: A befecskendezési karakterisztika mérése és felhasználási lehetőségei14
Lambertusz Zsolt - Varga Péter: Rétegvastagság-mérő berendezés15
Módi Mihály - Schneidler Zoltán: Nyugai importot helyettesítő hazai korróziógátló inhibitorok alkalmazása a kőolajfeldolgozó iparban15
Nagy Sándor: Villamos fázistényező optimalizációja vidéki szabadvezetékes hálózaton15
Schmotzer Imre: Rendkívüli kőzetfeszültség-halmozódások vizsgálata a putnoki bányaüzemnél16
Z. Szabó Imre: Hajtórúd-fej szilárdsági vizsgálata húzásra 16
Varjú István: Optimális gépkocsielosztás16
Az országos pályázaton második díjat nyert szakdolgozatok
Albert Béla: Új típusú Cu-Co-Si ("Sicoterm") elektródaötvözetek gyártástechnológiájának kidolgozása és hegesztési tulajdonságai az oldási és kiválási folyamatok fémfizikai vizsgálata alapján21
Bordás Zoltánné - Kopcsó György: Vinilklorid polimerizáló autoklávok hűtőkapacitásának növelése21
Csulik László: Gépjármű sebességváltó tervezési irányelveinek fejlődése21
Dani Sándor: Kapacitásdiódás FM hangolóegységek elmélete és tervezése22
Glofák F. Péter: Kétlépcsős hálózati visszakapcsoló automatika logikai elemekkel22
Karsádi György: Csúszózsaluzatos építési mód22
Kertész Tamás - Sike Valéria: Nyersolajok sótartalmának potenciometrikus meghatározása23
Kisteleki György: Szervízműhely létesítése főnökségi és kisfőnökségi telepen23
Ráth Zsuzsanna - Schwiegelhofer Ferenc: Szőhetőség vizsgálata, szádképző szerkezet beállítása, láncszakadás elemzése24
Seller Béla - Horváth Tibor: Összegező áramváltók alkalmazása a teljesítménydíjas fogyasztók elszámolási mérőberendezésében24
Simon Péter: Edelényi bányaüzem I-IV. akna II. telepében alkalmazandó fejtési technológiák meghatározása24
Tóth István: Automatikus zsugorító berendezés sarántasakos árura25
Török Péter: Hidraulikus anyagszállítás25
Virág László: Hőtechnikai műszerek és villamos automatika berendezések üzemvitele és karbantartása a Dunai Vasmű Hengerműveiben26
Weber Mihály: Termelésirányitás kibernetikai eszközökkel, numerikus módszerekkel26
Az országos pályázaton harmadik díjt nyert szakdolgozatok
Almási Miklósné: Sugárhajtású gépek üzemanyaga egy- és kétgyűrűs aromás tartalmának vizsgálata29
Jakucs Sándor - Szőllősi József: Vizsgálat és javaslat egy hatékonyabb bérezési ösztönző kialakítására a termékminőség javítása érdekében29
Kádár Péter: Gép- és járműipari termékek gyártása, szállítása trópusi kivitelben29
Kiss Tamás: Szakaszos szállítás tervezési metodikája30
Krasznai Dániel: Új épületek vizsgálata, különös tekintettel a szovjet házgyári épületekre30
Kupay János: Függőpályai feladóállomás komplex automatizálása30
Legény László - Galló György - Tóth Mihály: Győr város hőellátásának jelenlegi helyzete és a fejlődés lehetőségei31
Lipták Ferenc - Simon Péter - Tolnay Lajos: Fóliagyártó gépsorok teljesítmény-növelésének kérdései31
Molnár Miklós: Erősen ötvözött acélok hengerlése a Lenin Kohászati Művek Durvahengerművében31
Németh Alajos: Légtechnika és pneumatika a bútorgyártásban32
Németh Sándor: Műanyagok galvanizálása33
Sasvári József: Hidraulikus működtetésű könnyű előfúrógép (HEF-1)33
Simon Kálmán - Nagy Béla: Közepes megvilágítás számítása közvilágítás létesítésénél33
Szabó László: Hangolt előkörös autórádió induktív hangolóegységének elektromos felépítése34
Zupán Péter: Forgóvázkeretek szilárdsági méretezése mátrximechanikai módszerekkel34
Az országos pályázaton különdíjat nyert szakdolgozatok
SZOT-KISZ KB díjai
Erdősi Sándor: Pszicho-szociológiai vizsgálat az ÓKÜ Pályafenntartási üzemnél39
Nagy Tibor: Bőrvédőeszköz-teória és alapanyagkutatás39
Tátrai Pál: Az Ózdi Kohászati Üzemek Oxigéngyárta zajszintcsökkentésének főbb kérdései40
Országos Találmányi Hivatal díjai
Lackó Mihály: Különböző adalékanyagok hatása a PVC feldolgozására, különös tekintettel a csúsztatók hatásmechanizmusának vizsgálataira40
Kovács Gábor: Különböző nitrogén tartalmú heterociklusok néhány új nitrofurán származékának előállítása és kemoterápiás hatásának vizsgálata41
Wojtekovits Ferenc - Győri Illés - Czékmány Tibor - Lakatos Dezső - Balogh Imre - Balogh László - Lippai József: Berendezés nagyviszkozitású dermedt olajoknak tartálykocsival való lefejtésére41
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság díjai
Gerlai Mátyás: Mágneses vékonyrétegek tulajdonságai, síkelrendezésű vékonyréteg-tárolók tervezése41
Vogl Antal: Nagyberuházások megvalósításának logikai HTP modellezése generálkoordinációs folyamattervezés segítségével42
Dr. Söllei Pál - Biszterczki András: Acélgyártás számítógéppel történő vezérléssel42
Kohó- és Gépipari Minisztérium díjai
Szokol György: Hegesztőhuzalgyártás alumínium védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéshez42
Csabalik István: A Diósgyőri Gépgyár optimális termékstrukturájának meghatározására szolgáló matematikai modell kialakítása43
Dr. Matolcsy Mátyás - Kokesch Sándor: A korszerű gyártmányfejlesztés kísérleti-kutatási módszerei és feltételei43
Nehézipari Minisztérium díjai
Kiss Tamás Attila - Regényi Péter: Vizsgálatok a fenil-etil-barbitursav folyamatos üzemi gyártásához. Diiminó-barbitursav folyamatos gyártás egyes gépészeti problémáinak megoldása44
Domokos János: Mechanikus szivattyú-tömítések zárófelületein jelentkező meghibásodások okainak felderítése és azok kiküszöbölése44
Máté József - Dinga Imre: Sótalanító üzem araldit anyagú átvezető szigetelői45
Dr. Török József: Gázvezetékek tervezésének, építésének hálódiagramos módszere45
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium díjai
Gyalus Teréz: Nemzetközi építési költség-összhasolítási módszerek45
Hajdú László: Az építés iparosításának egyik útja46
Hamvay Kálmán: Hőhidak befolyása a szendvics-szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezőjére46
Póder Zoltán: Panelszerkezetű szerelt üdülőépületek46
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium díjai
Ábrahám Tibor: Aszeptikus betároló vonal 1968-69. évi üzemi tapasztalatainak kiértékelése47
Dienes Barna: Refrakció szabályozás47
Illés Lajos: A DCHVM-50 típusú lemezes hűtő- és a polipackgép optimalizálása és automatizálásának fejlesztési elméleti irányelvei a pasztőrözött - hűtött - tej utóhűtése céljára48
Könnyűipari Minisztérium díjai
Kovács Mihály: Gyakoriság elosztási görbék automatikus felvétele48
Somos Béla: Az MA-115 típusú olasz belsőkeverő vezérlésének módosítása48
MÁV díjai
Pál József: A központi forgalomirányító berendezés jelentősége a vasút automatizálásában49
Pálfi János: Keréktámos csapágyvezetés tervezése a "KALÁKA" forgóvázkerethez, mint adott konstrukciós bázishoz49
Jóczik Endre: A járműjavítás egyedi gyártási módszereinek sorozat-, tömeggyártásszerűvé fejlesztésének műszaki-gazdasági követelményei50
Kőszegi András: Használt vasúti laprugók élettartamnövelése sörétezéssel. Az eljárás gépei50
Magyar Villamos Művek díjai
Szaniszló Mihály: Optimális feszültségszabályozás, kondenztáro telepítés, sugaras hálózat-tervezés, transzformátor-melegedés, veszteség és összköltség számítása operációkutatási módszerekkel51
György Dénes - Joó Gábor: Rendszerbontó automatikák alkalmazása középfeszültségű hálózatokon51
Lőrincz Lajos: Beszámoló az ÉMÁSZ szervezetfejlesztési tapasztalatairól52
Mecseki Ércbányászati Vállalat díjai
Weidinger István: Modern radiometrikus módszerek laboratóriumi alkalmazása az inaktív ércek kutatásában52
Szirom Hugó: Eljárás és berendezés anyagk, főként kőzetek sűrűségének és sűrűséggel korreláló paramétereinek meghatározására52
Bőhm László: Stabilizált áramú tirisztoros egyenirányító52
Szerszámgépipari Művek díjai
Berta Péter: Furatköszörűorsó gyártás néhány problémájának elemzése matematikai módszerekkel..52
Számítástechnikai Koordinációs Intézet díjai
Kovács Miklós - Jung Géza - Pápa Mária: Ammóniaszintézis konverterek technológiai számításai és technológiai méretezése számítógéppel; A TVK Lakkfesték és Műgyantagyár szakaszos jellegű termelésének közvetett számítógépes irányítása53
Perneczky László: Folyamatirányító számítógép alkalmazása hőerőműben54
Barakka Imre: Vogelbusch rendszerű bepároló állomások koncentráció szabályozása54
Pamutnyomóipari Vállalat díjai
Böröcz Zoltán: Folyamatos festőgép a Szombathelyi Pamutiparban55
Mező Péter: Sávoly excenterek felülvizsgálata5
Péter Lászlóné - Horváth László: Nyomási alapanyag céljaira, illetve ÜNI kivitelben gyártott szövetek direkt telítéses, pihentetéses eljárással végzett színezésének üzemi tapasztalatai55
Sebesi Miklósné - Vajtai József: A szövés mozdulattanulmánya55
Magyar Selyemipari Vállalat díjai
Hirschler Róbert - Farkas Éva - Ramaszéder Károly: A műszeres - kompúteres színbeállítás elmélete és gyakorlata56
Országos Kőolajipari és Gázipari Tröszt díjai
Hermán Istvánné: A hűtő-kenő folyadékok gyártásának helyzete és kívánatos fejlődése Magyarországon56
Paál Tibor: Tárolókőzetek és porított modellminták áramlástani és olajkihozatali paramétereinek vizsgálata a pórusméretelosztás függvényében57
Fogl Gábor - Kalmár Miklós: Javaslatok a Propános Bitumenmentesítő üzem gudron bedolgozásának egyenletesebbé tételére57
Kőbányai Gyógyszerárugyár díjai
Schőn István - Szirtes Tamás - Turán András: Oxitocin új szintézisei58
Szakmai tárgymutató59
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem