932.944

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XVIII. század költői

Válogatás

Előszó

Több szálból, irányzatból összeszőtt időszaka a magyar irodalomnak a 18. század. Kezdetén még az előző korszak, a késő barokk, a rokokó hatása érvényesül, második felében a felvilágosult... Tovább

Tartalom

Faludi Ferenc: / 7
Erdő/7
A pipárul / 8
Forgandó szerencse / 9
Párás ének/9
Addio! / 9
A feszülethez /10
Amadé László: /11
Ah már egyszer engeszteld meg... /II
Érted, értői, már éretted... /II
Szép Cziczerkém... /12
Gaz Cziczerkém... /13
Ki béborult az fölyhőben... / 14
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete... /14
Tied vagyok... /16
Fekete János: /17
AV...z püspök versek / 17
A négy menyország / 18
Teleki József: / 25
Aranka Györgyhöz / 25
Igaz barát képe / 25
Ez megesküdt szép pár,,. / 26
Bessenyei György: / 27
A Tiszának reggeli gyönyörűsége / 27
Az elmérül / 29
Az emberi nemnek munkáirul / 31
Bessenyei György magához / 32
Az ifjúságnak hanyatlása / 33
Orczy Lőrinc: / 37
Ezen munkában foglalt versekhez / 37
Panasz / 39
A szegény parasztnéphez beszéd / 39
A magyar hazának / 45
A bugaci csárdának tiszteletére / 47
Tokajban való érkezés télen / 49
Szívbéli sóhajtás a bölcsesség után / 50
Barcsay Ábrahám: / 54
A télnek közelgetése / 54
Gondolatok a békéről / 55
A kávéra / 55
Hívság látásakor gerjedett jámbor érzés / 56
Tudományok nevelkedéséről, budai ferdőben / 59
A poétákhoz / 61
Visszaemlékezés / 61
Gazdálkodva éljünk / 61
Az igaz boldogságot hol leli meg az ember / 62
Ányos Pál: / 63
Egy elenyészendő rósához / 63
Bessenyeinek / 64
Barcsay kapitánynak / 65
A lenyugovó naphoz / 66
A szép tudományoknak áldozott versek / 67
Egy terhes álomtalan éjjelemkor / 70
Esdeklés / 71
A végső óra / 71
Egy fohászkodás / 71
Kapitány Barcsaynak / 72
Kalapos király / 73
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál / 77
Hív barátnak hívétől fájdalmas elválása / 78
Kereskay Imre: / 80
Ányos Pálhoz / 80
Ráday Gedeon: / 82
Tavaszi estve / 82
Dieneshez / 84
Mátyás királynak három restjei / 85
Parnasszusi lecke / 85
Földi János: / 88
Egy téli víg napra / 88
Május, az égi jegy szerént kettős hava / 88
Enyim Juliska / 88
Egy kevély széphez / 89
Barátság tüköré / 89
Az én sírhalmom! / 89
Dayka Gábor: / 90
A virtus becse / 90
Az én örömeim / 90
Phyllis / 90
A vak szerelem / 91
A bosszús szerelem / 91
Esdeklés (Ti boldogító érezések!...) / 92
Szerelmesemhez / 92
Diák levele apjához / 92
Kazinczyhoz / 93
Esdeklés (Te a bosszúállás...) / 94
Baráti Szabó Dávid: / 96
Társaságkötés / 96
A magáéval élni nem tudóról / 98
Élet és halál/98
Hegedű / 98
Egy tábori orvosra / 98
Fösvény Fédonra / 98
A vakszeretőről / 98
Soros jámbus / 99
Virthez / 99
A múlandóságról /100
Rájnis József: /101
Skázon Tisztelendő Faludi Ferenc Úrhoz / 101
Egy kérkedékeny nemeshez / 101
Velencéhez /101
Hatos vers /102
Révai Miklós: /105
Magát bátorító nagy szív / 105
A meghűlt szeretet / 106
Tartózkodás /107
Magam képe /107
Mátyási József: / 110
Három dolog legszükségesebb a világon,
pénz, pénz, és pénz. Mert / 110
Felelet egy bizonyos személynek azon
kérdésére, hogy: Mi a csók? / 112
Édes Gergely: / 114
Némely tavaszi madarakról / 114
Okoson nyomorgóhoz / 115
Szőrköntöst öltő bölcsről / 115
Füsttül ürült tüzű szűzrül / 115
A magyar széphez / 115
A világ tengerére ereszkedés / 116
Válasz a parnasszusi leckére / 117
Természet könyve / 118
Ujfalvy Krisztina: /123
A hold / 123
A magánossághoz /124
Emlékezet /125
Ez az élet... / 125
Csokonai Vitéz Mihály: / 126
Az én poézisom természete / 126
A boldogság /127
A magánossághoz /128
Újesztendei gondolatok / 130
Léthe /133
A Reményhez / 133
Fazekas Mihály: / 135
Ki a boldog/135
Katonai búcsúének / 136
Az én poézisom / 137
Pálóczi Horváth Ádám: / 138
Felelet, Bessenyei kapitánynak három rendbéli
versére - három darabban / 138
Menőke a nagy gyűlésre / 139
Trenknek egy könyvére / 139
Sóhajtás és vallástétel / 139
A maga gyilkosságról egy atyafihoz levél / 140
A sorsával meg nem elégedett / 142
Szentjóbi Szabó László: / 145
A sírhalom /145
Dobozy Mihályhoz /145
Az igaz világi boldogság / 146
A tavasz /146
A gyermekkori idők emlékezete / 147
Batsányi János: /148
A franciaországi változásokra / 148
Serkentő válasz / 148
Búsongás/ 152
A látó/155
Bartsaihoz/ 156
Az európai hadakozásokra / 157
Gyötrődés / 158
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál / 159
Három töredék / 159
Tűnődés/160
A rab és a madár / 161
A szenvedő /165
Esdeklő panasz /168
Egy nevendék bükkfához / 168
Serkentő ének / 169
Egy híres verselőre / 169
Felelet /170
Ama dicső magyar... / 170
A keszthelyi hajóra / 170
A hazai nyelv és tudományosság / 171
A magyar író / 171
A látók titka/172
Készület /172
Enyhülés, s viszont-ajándék / 172
A bölcsnek állhatatossága / 173
A magyar lantos / 174
Verseghy Ferenc: /176
A haldokló leány / 176
A marsziliai ének / 177
Kazinczy Ferenc: /179
A Músához/ 179
Himfy /180
Epigrammai morál /180
Misoxenia /180
Aranka György: /181
Egy szépség kínjainak látására panasz / 181
Élet regulája/ 182
Vitkovics Mihály: /183
Mi hasznom énnékem / 183
Kazinczy Ferenc epigrammáira / 183
Szerelem és barátság / 184
Megelégedés /184
Cencihez/ 185
Horvát István barátomhoz / 185
Ungvárnémeti Tóth László: / 188
A világosság /188
A tisztválasztás /189
Az igazság / 189
Az ember alkatja / 189
Az ízlés / 189
Páriz Pápai /190
Révay és Kazinczy / 190
Bersenyihez/ 190
A vinczlér és a fia / 190
Az előre-fizetés /190
Kisfaludy Sándor: / 191
Kesergő szerelem (Részletek) / 191
Boldog szerelem (Részletek) / 194
Péteri Takáts József: / 196
A reggel /196
A költéshez / 197
Virág Benedek: / 198
A Músákhoz /198
Klóe /198
Lantomhoz / 199
A kalitkába zárt madárról / 200
Békesség-óhajtás / 201
Bátorítás / 201
A kényes szenvedőhez / 202
A poéta és a Músa / 202
Hangzatkák / 203
Zoilushoz / 204
Dukai Takách Judit: / 205
Az én lakhelyem / 205
Báró Wesselényi / 206
A fársáng utolsó órájában / 207
Juliskám halálára / 207
Visszaemlékezés / 208
A beteg Malvina / 209
Döbrentei Gábor: / 211
A phantáziához / 211
Kis János: / 215
Hajós ének/ 215
Bölcs rejtezés/ 215
Nyári holdvilágos éjszaka / 216
Az idő eljár/ 216
Lillimhez/ 217
Berzsenyi Dániel: / 218
A tizennyolcadik század / 218
Osztályrészem / 219
Levéltöredék barátnémhoz / 220
A közelítő tél/221
A magyarokhoz / 221
Életfilozófia/223
A poesis hajdan és most / 224
Utószó/ 227
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A XVIII. század költői A XVIII. század költői
Állapot:
2.230 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba