Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

970.725

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Versek a 18-19. századból

Válogatott versek

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Amade László (1703-1764):
(Ámbár nincsen...)5
(A szép fényes katonának...)6
(Szüntelen bánkódnom...)10
(Adjad szivedet hiv szivemért...)12
(Áldott vagyok, én reményem...)14
Madárkák is vigasztalják15
(Oh szent János..)18
Faludi Ferenc (1704-1779):
Tündérkert21
Útra való24
Tavasz25
Forgandó szerencse27
Tarka madár28
Nincsen neve29
A pipárúl30
Ráday Gedeon (1713-1792):
A tormába esett féreg31
Orczy Lőrinc (1718-1789):
A bugaci csárdának tiszteletére33
Baróti Szabó Dávid (1739-1819):
A magyar ifjúsághoz36
A magáéval élni nem tudóról36
Nem kimíl meg senkit a halál37
Egy ledőlt diófához38
Virthez39
A holdhoz40
Felfordúlt világ41
A lanthoz43
Soros jámbus44
Rájnis József (1741-1812):
Egy kérkedékeny nemeshez45
Egy jeles képíróhoz45
A vargafiakhoz46
Barcsay Ábrahám (1742-1806):
A télnek közelgetése49
Ányos Pálnak50
A kávéra50
A poétákhoz51
Az igaz boldogságot hol leli meg az ember51
Testamentum52
Bessenyei György (1747-1811):
Házasság53
Barátság53
Harag53
Szegénység53
A Tiszának reggeli gyönyörűsége54
Az esztendőnek négy részeirül57
Bessenyei György magához62
Az irígy elmérül64
Virág Benedek (1754?-1830):
A Músákhoz67
Vitézeinkhez67
A kalitkába zárt madárról68
Az örömhez69
Bölcsről70
Lantomhoz70
Békesség-óhajtás71
Előszózat72
Földi János (1755-1801):
Enyim Juliska73
Ányos Pál (1756-1784):
Egy boldogtalannak panasszai a halavány holdnál74
Egy terhes álomtalan éjjelemkor75
Barcsaynak77
Gróf Zrínyi Miklósról80
A végső óra80
Kalapos király81
Verseghy Ferenc (1757-1822):
A marsziliai ének83
A válogató85
Az igaz bölcs87
Az irígységhez87
A tél88
A tejáruló menyecske89
A Múzsák90
Az igazsághoz92
Az első egyesülés93
Kazinczy Ferenc (1759-1831):
A vallástalan101
A tanítvány102
A tavaszhoz103
Az est-hajnalhoz105
Bor mellett105
Széphalom106
Híven szeretni107
Az Ő képe107
A sonetto múzsája108
A szabad Erdély108
Egy gyermek' sírkövére110
Vigasztalás110
Az olvasóhoz110
A nagy titok110
A kész írók110
Írói érdem111
Szokott és szokatlan111
Fentebb stylus111
A nyelvrontók111
Az iskola törvényei112
A mi nyelvünk112
Neologismus112
Intés113
A szép és a jó113
A békák114
Az én sugallóm119
Külömbségek120
Esős nap120
Férfilélek120
A pataki vár erkélyén121
A lengeséghez121
Gróf Széchenyi Istvánhoz123
Pálóczi Horváth Ádám (1760-1820):
Magyar tánc127
Stájer tánc127
Álom! Álom!128
Batsányi János (1763-1845):
A látó131
Bartsaihoz132
Az európai hadakozásokra133
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz135
Levél, egy régi várból140
Biztatás143
A franciaországi változásokra144
Gyötrődés144
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál145
Tünődés145
A rab és a madár148
A magyar lantos152
A magyar író155
Vígasztalás155
A ritmus csak szolga...156
Szentjóbi Szabó László (1767-1795):
A Cenci rózsája157
A sírhalom158
A reménységhez158
A nagy szüret Telegden160
A holdhoz161
A tavasz161
Dayka Gábor (1769-1796):
Esdeklés165
Kesergés167
Kazinczyhoz168
A rettenetes éj169
Kis János (1770-1846):
Az ideálok170
Búcsúvétel az ifjuságtól173
Sopron tájékához175
Nyári holdvilágos éjszaka176
Az idő eljár177
Kisfaludy Sándor (1772-1844):
Himfy szerelmei/A kesergő szerelem179
Himfy szerelmei/A boldog szerelem181
Csobánc184
Berzsenyi Dániel (1776-1836):
A csermelyhez201
Az Esthajnalhoz202
Osztályrészem203
Horác204
Magányosság205
Keszthely206
A tizennyolcadik század207
Mulandóság209
A reggel212
Bucsuzás213
Bucsuzás Kemenes-aljától214
Az ulmai ütközet216
Levéltöredék barátnémhoz217
A közelítő tél218
A magyarokhoz (Forr a világ)219
A megelégedés220
Barátimhoz220
Fohászkodás221
Kazinczy Ferenchez222
A magyarokhoz (Romlásnak indult)227
Életfilozófia229
A táncok232
Napoleonhoz232
Dukai Takács Judithoz233
A Pesti Magyar Társasághoz236
Vitkovics Mihályhoz239
Vandal bölcsesség243
Az ifjúsághoz245
Anglia245
A poézis hajdan és most245
Kisfaludy Károly (1788-1830):
Eltökélet247
A hazafi248
Honvágy248
Mohács251
Pipadal253
"Tatárok Magyarországban"255
Népdalok255
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Versek a 18-19. századból Versek a 18-19. századból

A lapélek foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba