A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szép magyar versek

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Ez a versgyűjtemény a verskedvelők mindennapi használatára készült. Nem az ünnepnapok ritka csemegéje akar lenni, hanem ennél sokkal több: a szépre szomjas lelkes mindennapi táplálékává szeretne... Tovább

Tartalom

Beköszöntő5
Versek a versről
Dsida Jenő: Bevezetés7
Petőfi Sándor: A költészet8
Reményik Sándor: Papp Demeter kalauz9
Arany János: A vigasztaló10
Petőfi Sándor: Dalaim11
Arany János: Kozmopolita költészet13
Családi körben
Petőfi Sándor: Szülőföldemen15
Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenesaljától16
Gyulai Pál: A szülői ház17
Petőfi Sándor: Távolból18
Arany János: Itthon20
Babits Mihály: Édes az otthon21
Arany János: Családi kör22
Petőfi Sándor: A téli esték25
Petőfi Sándor: Szülőimhez27
Petőfi Sándor: Füstbement terv29
Oláh Gábor: Anyám dalol29
József Attila: Mama30
Mécs László: A királyfi három bánata31
Petőfi Sándor: A jó öreg kocsmáros32
Kosztolányi Dezső: Az apa34
Petőfi Sándor: István öcsémhez34
Sinka István: Sinka nagyanyám36
Sinka István: Örök kárvallott37
Petőfi Sándor: Szüleim halálára38
Reviczky Gyula: Imakönyvem39
Tóth Endre: Halott apámhoz41
Czuczor Gergely: Atyám hamvaihoz42
Szerelmes szívvel
Vörösmarty Mihály: Haj, száj, szem45
Sértő Kálmán: Legszebb tükör a szemed46
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert...47
Petőfi Sándor: Rózsabokor a domboldalon47
Csokonai Vitéz Mihály: Egy tulipánthoz48
Verseghy Ferenc: Klárikához48
Csokonai Vitéz Mihály: Megkövetés49
Babits Mihály: Szerenád50
Dsida Jenő: Dal az elmaradt vallomásról51
Kisfaludy Sándor: A boldog szerelemből53
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek?54
Petőfi Sándor: Itt benn vagyok a férfikor nyarában56
Gyulai Pál: Oh, mosolyogj rám!57
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szél59
Gyulai Pál: A távolból60
Vörösmarty Mihály: A merengőhöz62
Csokonai Vitéz Mihály: Még egyszer lillához63
Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez64
Petőfi Sándor: Szeptember végén66
Juhász Gyula: Milyen volt67
Vajda János: Húsz év múlva68
Aproszentek világa
Móra Ferenc: Szeresd a gyermeket!68
Petőfi Sándor: Fiam születése69
Kaffka Margit: Petike jár71
Mécs László: A gyermek játszani akart72
Petőfi Sándor: Arany Lacinak74
Tompa László: A játék-csináló76
Mécs László: A kirándulás elmaradt77
Reményik Sándor: Katonaköpenyeg79
Tóth Endre: Utcagyermekek80
Arany János: Juliska elbujdosása81
Oláh Gábor: Dolgozatjavítás82
Reményik Sándor: Kicsi menyasszonyok83
Arany János: Fiamnak84
Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára86
Harsányi László: Futunk az égi tűzzel87
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért88
Szülőföldem szép határa
Arany János: Vágy89
Petőfi Sándor: Kis-Kunság90
Petőfi Sándor: Az Alföld92
Szabolcska Mihály: Hortobágyon94
Petőfi Sándor: A Tisza95
Gyulai Pál: Erdély97
Vajda János: Nádas tavon100
Takáts Gyula: Somogyi tavasz102
Tompa László: Őszi szántás székely hegyek alatt102
Vargha Gyula: Kevés a vetés103
Tompa László: Erdélyi aratás104
Fazekas Mihály: Nyári esti dal105
Tóth Árpád: Bazsalikom106
Áprily Lajos: Az irisórai szarvas107
Falun és városon
Gárdonyi Géza: A falu reggel109
Gárdonyi Géza: A falu este111
Lévay József: Szüretünk112
Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma113
Sinka István: Anyám balladát táncol114
Illyés Gyula: Ősapa116
Juhász Gyula: Szakállszárító117
Petőfi Sándor: Sári néni118
Arany János: A vén gulyás119
Petőfi Sándor: A kisbéres121
Szentiváni Mihály: A napszámos122
Szentiváni Mihály: A szolgalegény123
Babits Mihály: Cigánydal124
Illyés Gyula: Szegénység örök éhség126
Illyés Gyula: Munka után128
Kosztolányi Dezső: Ó, én szeretem129
Tóth Árpád: Körúti hajnal130
Kozma Andor: Antaeus a boltban131
Vargha Gyula: A vén konfortáblis ló134
Czuczor Gergely: A falusi kisleány Pesten136
József Attila: Nyári délután137
Gulyás Pál: Három ember138
Sértő Kálmán: Dél a gyár előtt139
Szabó Lőrinc: Szénás szekér140
Arany János: Vásárban141
Ady Endre: Hazamegyek a falumba142
Az idők járása
Juhász Gyula: Az időnek143
Erdélyi József: Vízöntő143
Gulyás Pál: A bűvölő tavasz144
Mécs László: Ibolyák szagával szalad a szél145
Aprily Lajos: Március146
Tóth Árpád: Április147
Vargha Gyula: Nyári Dél151
Sértő Kálmán: Búzakóstolás152
Fazekas Mihály: A kellete korán jött csendes esőhöz153
Erdélyi József: Ökörnyál154
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz154
Áprily Lajos: Szeptemberi fák156
Csokonai Vitéz Mihály: November156
Vajda János: Borongás157
Tompa Mihly: Ősszel158
Berzsenyi Dániel: A közelítő tél159
Kosztolányi Dezső: Téli alkony160
Petőfi Sándor: A puszta, télen161
Petőfi Sándor: Téli virág163
Vigadozzunk, mulassunk!
Pálóczi Horváth Ádám: De mit töröm fejemet165
Madách Imre: Táborban166
Petőfi Sándor: Dínomdánom167
Petőfi Sándor: Disznótorban168
Arany János: Lacikonyha169
Kisfaludy Károly: Pipadal172
Czuczor Gergely: Farsangon, tánc között173
Czuczor Gergely: Magyar tánc174
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz177
Kölcsey Ferenc: Bordal180
Czuczor Gergely: Bordal181
Vörösmarty Mihály: Fóti dal182
Csendes csőfolódások
Tomap Mihály: Az én lakásom187
Arany János: Érzékeny búcsú189
Szentjobi Szabó László: Az együgyü parasz191
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram193
Garay János: Az obsitos látogatása Ferenc császárnál194
Vörösmarty Mihály: Petike198
Arany János: A tudós macskája200
Arany János: A bajusz203
Petőfi Sándor: Szomjas ember tünődése210
Petőfi Sándor: Orbán211
Arany János: A fülemile211
Czuczor Gergely: Kora házasság216
Kisfaludy Károly: A bánkódó férj218
Mondj uradnak engem219
Kisfaludy Károly: Gazdaember ömlengései219
Petőfi Sándor: Pató Pál úr222
Kosztolányi Dezső: Forradalmár224
Magyar vagyok
Kölcsey Ferenc: Hímnusz228
Petőfi Sándor: Magyar vagyok229
Petőfi Sándor: Honfidal230
Petőfi Sándor: A hazáról231
Petőfi Sándor: Hazámban233
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély234
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése235
Eötvös József: Búcsú236
Szász Károly: hazámhoz238
Kisfaludi Károly: Szülőföldem szép határa239
Ady Endre: A föl-földobott kő240
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz240
Jaj! Régi szép magyar nép242
Reményik Sándor: Elpártolt liliomszál245
Kölcsey Ferenc: Emléklapra246
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke246
Sajó Sándor: Magyarnak lenni247
Vörösmarty Mihály: Szózat249
Sajó Sándor: A verb251
Reményik Sándor: Ahogy lehet252
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! Hajnal hasad!254
Petőfi Sándor: Nemzeti Dal255
Papp-Váry Elemérné: Hitvallás257
Szép magyar leventék, aranyos vitézek
Amade László: A szép fényes katonának arany, gyöngy élete259
Balassa Bálint: Katonaének262
Petőfi Sándor: Tiszteljétek a közkatonákat264
Gárdonyi Géza: Az öreg honvéd266
Petőfi Sándor: Ha férfi vagy légy férfi.267
Czuczor Gergely: Rádió268
Arany János: Lóra...!270
Arany János: Nemzetőr-dal271
Petőfi Sándor: Csatában272
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára272
Gyulai Pál: Hadnagy uram274
GYóni Géza: Ének a grániton274
Bajza József: Apotheosis275
Régi dal, régi dal, régi dicsőségről
Tóth Kálmán: Ki volt nagyobb?279
Gárdonyi Géza: A hét vezér280
Thaly Kálmán: Árpád apánk282
Ah, hol vagy magyarok282
Szent László királyról283
Vargha Gyula: Szent Margit galambjai285
Czuczor Gergely: Hunyadi286
Jókai Mór: Régi dal, régi dal287
Bethlen Gábor288
Bujdosó Rákóczy290
Arany János: Széchenyi emlékezete293
Gárdonyi Géza: Kossuth Lajos neve300
Testvérek egymásért
Tompa László: Úton a jóság előbe301
Reviczky Gyula: Magamról302
Szabó Lőrinc: Elveszett vigasz303
Arany János: Kertben304
Vörösmarty Mihály: A vén cigány306
Vörösmarty Mihály: Előszó308
Arany János: Egyhülés309
Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz310
Erdélyi József: Magányos csillag313
Tóth Árpád: Lélektől lélekig314
Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse315
Mécs László: A szegény ember keretecskéje316
Kosztolányi Dezső: Szeretet318
Erdélyi József: Fegyvertelen318
Aprily Lajos: Valomás319
Petőfi Sándor: Az apostolból320
Reményik Sándor: A legszebb szó321
A halál árnyékában
Vargha Gyula: Születésem napján323
Tompa Mihály: Őszi tájnak323
Csokonai Vitéz Mihály: Tüdőgyúladásomról325
Arany János: Epilogus326
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra328
Zrínyi Miklós: A szigligeti veszedelem331
Tóth Árpád: Új tavaszig, vagy a halálig332
Juhász Gyula: Búcsú333
Ady Endre: A halál rokona334
Vörösmarty Mihály: Mint a földmívelő335
Tompa Mihály: Tornácomon335
Vajda János: Őszi tájék337
Uram, a töredelmes szivet te szereted
Reményik Sándor: Vissza339
Csokonai Vitéz Mihály: A Lélek halhatatlanságából340
Reményik Sándor: Békesség Istentől342
Endrődy Sándor: Dícsértessék az Úr Jézus343
Tóth Árpád: Isten oltó-kése344
Szabolcska Mihály: Dal a kis Demeter Rózsikáról345
Balassa Bálint: Bocsásd meg, Úristen346
Vargha Gyula: Napszálltakor348
Ady Endre: Az Uraknak Ura349
Ady Endre: Az úr érkezése350
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás351
Dalmady Győző föltámadnak352
Tájékoztató355
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek Szép magyar versek

A gerinc megtört, kopottas. Néhány lap enyhén foltos, aláhúzás látható rajtuk.

Állapot:
3.860 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba