798.622

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Mentsük meg a hazát!

Az V. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus válogatott őstörténelmi és nemzetvédelmi beszédei és előadásai

Tartalom

A nemzet életének rendező elvei
Siklósi András: Ismét megszállták hazánkat! (megnyitó beszéd)2
Király B. Izabella: A Magyar Nemzetgyűlés előtörténetéről8
Mogyoróhegyi 108 pont12
Újvári Ferenc: Trianon és az alapszerződések nemzetközi jogi összefüggései21
Tanácsok a túléléshez29
A rácsokon túl ím felkel a nap (irodalmi műsor)30
Mutassuk föl igaz magyarságunkat!
Siklósi András: Mentsük meg a hazát! (bevezető előadás)42
Gidai Erzsébet: Gazdasági túlélésünk esélyei és az adósság ára48
Pap Gábor: Nimród, Atilla, Árpád - asztrálmítoszi keretben56
Vödrös Attila: A nemzeti tájékoztatás alattomos ellehetetlenítése a posztkommunizmusban66
Pesti József: A magyarság páratlan ősisége - hagyományunk és mondáink tükrében71
Pongrátz Gergely: 1956 mostoha sorsa a jelenkorban86
Kunszabó Ferenc: A szerves társadalom89
Bárány József: "Választott nép, szent nemzet vagytok"92
Király B. Izabella: Kikkel és hogyan lehetne összefogni nemzetünk megmentése érdekében?100
Magyar Csaba: A magyar népművészet jellege és tanulságai105
Kótyuk István: A "legkedvezőbb" magyar kisebbségi helyzet110
Bottlik Mihály: A hunok és máguskirályuk, Attila120
Marton Veronika: Van-e még jövője a felvidéki magyarságnak a szlovák kutyaszorítóban?137
Kenessey Csaba: Meddig még a rossz lóra?143
Bene Ferenc: A rovásírásról149
Pozsonyi Ottó: Megmaradásunk alapfeltétele a békés határrevízió!156
Maczó János: Hitvallásos irodalom158
Mutassuk föl igaz magyarságunkat! (politikai zárónyilatkozat)166
Árpád-napi beszédek
Siklósi András: Mútlunk ősforrásából merítsünk új hitet!168
Forray Zoltán: Új hajnal dereng171
Práczki István: Szerezzük vissza és tartsuk meg ősi örökségünket!172
Major Tibor: Honegyesítő Árpád szellemében176
A finnugorizmus megbukott!
Andrékovics Péter: Az árpádi örökség (bevezető előadás)180
Bíró József: Ősmagyarok nyomában190
Raffay Ernő: Trianon következményei és revíziójának szükségessége203
Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból215
Kosztin Árpád: Az erdélyi magyarság önvédelmi küzdelmei a nagyromán sovinizmus ellen228
Grandpierre K. Endre: A magyarság őseredete234
Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás eredete244
Dúcz László. Szent madarunk a Turul249
Szalay Róbert: Történelemhamisítás az őskortól napjainkig257
Práczki István: Mágikus magyar nyelv265
Siklósi András: Gondolatok a magyarságról, a hazafiságról és a nemzetről277
Major Tibor: A magyarok Magyarországért! (záróbeszéd)286
A finnugorizmus megbukott! (őstörténeti zárónyilatkozat)290
Függelék
Andrékovics Péter, Szakály János, Meleghy Gyula, Somogyi Zoltán és Révffy László levelei a Világkongresszushoz293
Hazafiak imádsága298
Szittya eskü299
Vérszerződés - akkor és most300
A magyarság védelmében (a IV. NSZTVK clevelandi határozata, 1993-ban)301
Az1995-ös Szittya Tanácskozás zárónyilatkozata304
A kiadó utószava305
Az előadások képanyaga
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem