A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Comenius és az utókor

Fülszöveg

A Magyar Comenius Társaság fontos feladatának tekinti, hogy névadója eszméinek, hagyományainak feltárására, a magyar nevelés és oktatás történetének kutatására ösztönözzön, s fórumot biztosítson a kutatási eredmények publikálására. Arra törekszünk, hogy a pedagógiai elmélet és gyakorlat továbbfejlesztése a történelmi fejlődés tapasztalataival szembesítve, a múlt tanításainak, tanulságainak figyelembevételével minél sikeresebben, hatékonyabban történhessék.
Társaságunk Bibliotheca Comeniana című könyvsorozatának első kötete az Orbis Pictus 1798. évi kiadásának hasonmása volt (1986). A II. kötet 1988- ban a névadónak .A lelki tehetségek kiműveléséről" mondott beszédét adta közre, továbbá művelődéstörténeti írásokat közölt. A III. kötet Comenius és Magyarország címmel 1990-ben jelent meg Comenius írásaival, a Comenius-kutatásokról szóló beszámolókkal. A Pampaedia fordítása 1992-ben a IV. kötetként látott napvilágot, az V. kötetet pedig, amely az 1992-es jubileumi megemlékező ünnep... Tovább

Tartalom

Dr. Földy Ferenc: Előszó 5
I. Comenius és hatása
Dr. Éles Csaba: Reneszánsz, humanizmus és reformáció... 9
Dr. Dienes Dénes: Szegedi Kis István és Szilvásújfalvi Anderko Imre 23
Dr. Köpeczi Béla: Comenius mint szépíró 35
Dr. Ősz Ferenc: Comenius és „a tudomány nyelve" 39
Halászi Aladár: Comenius szövegalkotási elvei és gyakorlata 53
Dr. Benke György: Comenius a kultúráról és a civilizációról 67
Sóstói Pálné dr.: Comenius gyermekszemlélete 73
Halászi Aladár: A tanulói tevékenység főbb formái Comenius korában 83
Dr. Győri István: A Sárospataki Kollégium cseh-morva missziója 97
Dr. Kováts Dániel: Vázlatos áttekintés Comenius sárospataki utóéletéről 105
Dr. Koncz Gábor: "Magyar EU-tópiák" 113
II. Kultúránk múltjáról és jövőjéről
Dr. Köpeczi Béla: Voltaire a magyar történelemről: Rákóczitól Mária Teréziáig 121
Pocsainé dr. Eperjesi Eszter: Az „oskolamesterek" jövedelme a XVII. században 125
Sípos István: Barczafalvi Szabó Dávid munkásságáról 137
Dr. Tamás Edit: Az oktatás lehetőségei Józseffalván a XIX. század közepén 141
Kornyáné dr. Szoboszlay Ágnes: Nyárád és Patak. (Egy kis falu és a nagy főiskola kapcsolatáról) 161
Dr. Kézi Erzsébet: Klebelsberg Kunó igazsága 173
Pap János: Lukinich Ferenc és Várallyay Gyula hatása Mezőkövesden 181
Dr. Demjén István: A népiskolai oktatás helyzete az edelényi járásban 1945-ben 187
Dobay Béla: Nagykapos és Sárospatak közti összekötő kapocs: Erdélyi János 201
Dr. Koncz Gábor: Nemzeti kulturális stratégia 211
III. A Magyar Comenius Társaság életéből
Dr. Földy Ferenc: Húszéves a Magyar Comenius Társaság 229
Dr. Ősz Ferenc: Comenius önmagáról (Könyvismertetés) 235
Dr. Ugrai János: Lelkészi adattár a világhálón (Ismertetés) 238
Dr. Kováts Dániel: Ködöböcz József önéletrajza (Könyvismertetés) 239
A Magyar Comenius Társaság vezetősége és tagsága 2006-ban 243
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem