A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Katonai Szemle 1954. március

III. évfolyam 4. szám

Tartalom

A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa előtt 3
OKTATÁS ÉS NEVELÉS
A szabályzatok a növendékek katonai nevelésének alapja 5
Növendékek gyakorló csapatszolgálata 8
Bordás László alezredes: A kiképzés minőségéért 14
Vári Gyula őrnagy: Az egyesharcos a kötelék kiképzés központi alakja 17
Pásztor Béla őrnagy: Figyelés, célok megjelölése, távolságok meghatározása 20
Docs Béla főhadnagy: A (gyakorlóterek berendezése harcászati gyakorlat előtt 23
Sebestyén Sándor őrnagy: A szakaszparancsnok munkája "a löveg tevékenysége harckocsi támadás elhárításakor" gyakorlat tervezésénél 29
Zsiga Gyula főhadnagy: A TS-16 hk. ágyú irányzótávcsövének módszertani oktatása 35
Csonka Lajos hadnagy: Gázálarc ellenőrzése 47
Niederfiringer Emil hadnagy: Utak javítása és megerősítése az összfegyvernemi csapatok által 54
Szikra József százados: Hogyan kezeljük a kiképzési anyagot 59
Papp Ferenc százados: A tiszthelyettesek parancsnoki továbbképzése 62
PÁRTPOLITIKAI MUNKA
Baktai György hadnagy: A parancsnok feladatai a kulturális tömegmunka irányításában 69
TűZ ÉS FEGYVER
Harckiképzési és Testnevelési Csoportfőnökség: Lőkiképzési konferenciával készüljünk a tavaszi felügyeleti szemlére 72
Markotán Benedek hadnagy: Mesterlövészekkel való foglalkozás módszere csapatoknál 79
Magyi Sándor főhadnagy: A célzás oktatása 81
Gerván József hadnagy: Lövészfegyvereknél előforduló balesetek elhárítása 85
Szíjártó József főhadnagy: A 82 mm-es aknavető 1. és 2. sz. harcszerű lőgyakorlat
megszervezésének és levezetésének módszere 89
Pleskó Kálmán őrnagy: Harckocsival végrehajtandó lövészetek előkészítése 95
Vimi Tivadar főhadnagy: Hogyan szervezzük meg és vezessük le a csapatoknál és magasabb egységeknél az 1954. évi tavaszi ütegparancsnoki lőversenyt 104
ELMÉLETI TANÁCSADÓ
Miért nemzeti ügy a mezőgazdaságunk fejlesztése 111
A SZOVJET HADSEREG TAPASZTALATAIBÓL
A parancsnok ideje 113
A. Vanoo százados: A lőkiképzés politikai biztosítása századnál 116
V. Romanov vezérőrnagy: Emeljük magasabb színvonalra a pártpolitikai munkát a gyakorlatokon 120
G. Mordinszkij gárdaőrnagy: Lövészfegyverek átvétele javítás után 124
KÉRDÉS ÉS FELELET
Válasz a beérkezett kérdésekre 128
KATONAI TESTNEVELÉS
Sobor András főhadnagy: Hogyan készüljünk fel a haditorna versenyekre a csapatoknál 130
Harckiképzési és Testnevelési Csoportfőnökség: Az 1954. évi Hadsereg síversenyek 132
OLVASÓINK ÍRJÁK
Sánta Károly őrnagy: A hadipisztoly pontlövő versenyzés néhány tapasztalata 134
Kovács József főhadnagy: Kiképzési célok 139
FILMSZEMLE
Baráti becsület 142
Őrs a hegyekben 144
KÖNYVSZEMLE
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem