A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Íródia

1983-1993

Fülszöveg

Husák elvtárs országlásának tizenötödik esztendejében néhány szlovákiai magyar tollforgató szövetkezett, hogy Iródia néven irodalmi műhelyt hozzon létre. Bohó ötlet volt az Iródia és nem is veszélytelen. 1983 tavaszán Csehszlovákiában vágni lehetett a sötétséget... Tíz év telt el az indulás óta, én mégsem szeretném, ha most, 1993-ban mítoszt kreálnánk akkori nyomorúságunkból. Az Iródia legfőbb érdemének azt tartaom, hogy keretet teremtett tehetséges fiatal írók számára az irodalmi érvényesüléshez... Az iródiások negyedévi találkozói tudatosították résztvevőikben az ideológiák és a normák ellehetetlenülését. Ez válthatta ki a hatalom rosszallását, majd haragját is ellenük... 1986 júniusában, az Iródia utolsó találkozása alkalmával, a pozsonyi titkosrendőrség valósággal megszállta Somorját, a találkozó színhelyét, mintha legalábbis Duray Miklós készült volna bevonulni fehér lovon a csallóközi kisvárosba... Nagy a gyanúm, hogy ha Saling elvtárs és a párt más harsonásai nem csapnak... Tovább

Tartalom

Grendel Lajos: Előszó5
Tóth Károly: Autonómia-kísérlet9
Bolemant László:
Én velem21
Megnyugvással közlöm21
Nem tudni hol22
Amennyire23
Mindig ugyanígy23
Czíria Attila:
Magány24
Felismerések24
Misztikum24
M. Csepécz Szilvia:
Hogy igaz legyen25
Fedezékben25
Anno Domini25
Farnbauer Gábor26
Ugyanabban a kertben26
Majd felel26
A bolond26
Az ajtó és a tenger27
Lenyesett sietség27
Az elmulasztott28
Szakadás28
Sorsukat eloldják29
Farnbauer Gábor:
Spontán motivációból kivetkőzött ember30
Csillagok30
Ember30
...30
Az én nevem31
...31
Krisztus a 2. ezred fölött32
Elégia a határokhoz32
Zsolozsma33
Ahol a kereszt érintkezik a hátaddal33
Esszé a történelemről33
Isten33
Jézus34
...34
...34
Háromszor ugyanaz kétszer máshogy34
Az utolsó kölcsönhatás35
A Mester behátrál a jövőbe35
Múlt36
Senki36
Betlehemi mese36
Nem fogok többet gondolkodni37
Senkisége kényszerképe37
Jóslat Sziszüphosz ellen37
"Költőnk" és verse38
Nemzetiségi tudat38
Embertelen tudás38
Haiku38
Úgy is, így se I.39
Szerelem39
Öngáncs, leépülés41
Tört és egész41
Szabadság42
Szívküldi szívnek42
Fellinger Károly:
Eszmélés43
Vers43
Valamit a rendről43
Forgószélben I.44
Ars poetica44
A vers születése44
In memoriam Vladimír Holan45
Hadd vezekeljen Isten szolgája45
Ünnepély45
In memoriam Pilinszky János46
Blues46
Kalendárium 198846
Rövidebb lett47
Iródia-dal47
Mint amikor47
Finálé48
Hizsnyai Zoltán:
Megtérés a reményhez49
A stigma krátere54
Bújócska56
Hodossy Gyula:
Anyámmal58
Elnyúlunk a síneken58
Utazás nagyapám körül58
Greewichtől keletre59
Vonaton59
KÖZérzetem60
Ez itt nem politika60
Profánum vulgus: prosit!61
Juhász R. József:
Nagyapa62
Hazatérés62
Az elmúlás szrimai63
Egy idósiás 60. születésnapjára63
Hogy ne legyen bennünk...63
Lyuk a zsákon64
Nincs mennyország64
Szélkocsonya65
Korszerű szendvics65
Nyelv és költő románca66
Krausz Tivadar:
Hegy vagyok67
Kés a kezedbe67
Halál-blues67
Utóbb68
Nincs menedék68
Haláltwist68
Az öreg embernek született69
Mi lettem70
Végül70
Zsoltár I.70
Zsoltár II.70
Az elnémulás dala71
Boldog vagyok71
Molotov trip and roll koktél71
Lékó István:
Knédli76
Knédli 2976
Knédli 3777
Mészáros Ottó:
Beférkőzés78
Így van78
Örökszép játékaid79
Mint Júdás80
Migráció80
Expozíció81
Mihályi Molnár László:
Ördőgűző83
Szellemidézés84
Dúdor Mail-art '8784
F. Mráz Olga:
Téltánc86
Tavasztáncoltató86
Mondóka87
Gágogató87
MIt iszik a kacsa87
Szélcica88
Csikli-csukli tyúkja88
Mesemadár88
Békaugrásban89
Tavaszi mondóka89
Z. Németh István:
Einstein haragszik90
Ma szép leszek, ma szeress90
Kettőnk dolgairól91
Tanulmány a Szerelemről91
Arkhimédész utolsó tánca92
Nem bújhat az Ember...93
Pálovics László:
Vallomás94
Leszáll a nap94
Firkálgatok95
Cím nélkül95
A vers kasztrációja95
Papp Imre:
A kálvária kútja97
Levelek a Bárónéhoz97
József és Mária XX. sz.98
Lila98
Patus János:
Ronthatatlan dal101
Látomás101
Rejtőzködő idő102
Konok várakozásod102
Ravasz József:
A trójai faló104
Itt104
A versben105
Vers a halálnak105
Fohász105
A cigánysors előtt106
Esszé önmagamról106
Narancsliget a hófedte tájon106
Az utak egyikén107
A leépülő cigányviasz108
A cigány108
A mutatóujjak sebeiben109
A. Szabó László:
Festett-KERESZT-kérdés110
Ádám monológja111
Reggel112
Üzenet112
A nem-lét (egyik) definíciója113
Embermese113
Impromptu113
Természetesen anyámnak...114
Szászi Zoltán:
Lelkiállapot115
Éjszakai utazás116
Lám már Pozsony se116
Ami csodálatos...117
Múlt117
Prága háztetői118
A várost...118
Az első rög119
Vörös Péter:
Vacsora - kerekasztalnál120
Bűnös útról120
Egy sokadik napon121
Fonálkeresés121
Zsemberi Etelka:
Legalább...122
Utolsó előtti Mohikán122
Itt maradok122
Czakó József:
Sámán a vakablakban125
Csáky Pál:
Egy nagybácsi érkezése132
Hetven év140
Csóka Tibor:
Hétközélet143
Farnbauer Gábor:
Az ibolya illata (részlet)147
Hajdú István:
A jegy166
A szemek169
Lucifer a kávéházban174
Hodossy Gyula:
Hiányos közvetítés180
Ülés182
Hogya György:
Az irodalom szíve185
Sültalmaillat és homeosztázis188
Az igazság útja190
Játék Hippokratésszal193
Krausz Tivadar:
Zrínyi úr kilovagol197
Apostolok cselei199
Munkásosztály, vigyázz!206
Z. Németh István:
Időutas207
Pálovics László:
Angyele212
Szászi Zoltán:
Visszavár a hét határ218
Egy szájbarágott, szőnyeg alatti generáció221
Mit csinálsz?!222
Szentandrási Tibor:
Egy pap története226
Talamon Alfonz:
A császár230
A képzelet szertartásai234
Bocsátó239
N. Tóth Anikó:
Káprázatok és fantazmagóriák241
Valami hiányzik242
A mese születése244
Zsemberi Etelka:
Szabaduló erők248
Áramvonalak249
Esszék, tanulmányok
Csanda Gábor:
"Száll a kakukk fészkére"253
Üzenet Kasán át257
Szélén a tengernek259
Ferenczi Margit:
Az igazság és szépség regénye263
Hizsnyai Zoltán:
Vízilovak269
A társadalom tüdeje277
Hodossy Gyula:
A semmiről, ami nem egyenlő a szigettel280
Simon Attila:
A személyiségelvesztés balladája282
Egy író magányos imája286
N. Tóth Anikó:
"A szenvedélyes érdekeltség drámája"290
Tóth Károly:
A prózai és kisebbségi önreflexió összefüggése irodalmunkban303
Hamvas Béla:
Karnevál306
Legvégső (formai) (ön)leszámolás309
A hang csendje319
Kritikák, dokumentumok
Miért IRÓDIA?323
Balla Kálmán: Előhang324
Csajka Gábor: Üdítők mellett üldögélve325
Csanda Gábor: A stílus mint téma327
Császár Györgyi: Az Iródiáról330
Elek Tibor: Biztató próbaút332
Filep Tamás: I-ró-dia! I-ró-dia!335
Grendel Lajos: Írás és irodalom339
Hodossy Gyula: Belülről kötél befelé349
Hodossy Gyula: "...csak egy fekete lyuk maradt a csillag helyén"350
Kozma Huba: Próbaút352
Krausz Tivadar: A Holnapról355
Cs. Liszka Györgyi: A dolgok mellett363
Liszka József: A szlovákiai magyar fiatalok és a néprajz365
A. Szabó László: Fiatal prózaíróink szemléje az Irodalmi Szemlében367
Tóth Károly: Iródia és iródiások374
Vörös Péter: Poháralátétre írt levél379
Vélemények az Idódiáról381
Az Iródiát megemlítő és az Iródiáról szóló írások390
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem