A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szocialista nevelés - A szocialista nevelőiskola

Előszó

Részlet a könyvből:

SIMON GYULA: A BETELŐ ISKOLA HELYZETE, TÁVLATAI - TANULÓIFJUSÁGUNK FEJLESZTÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Bevezető gondolatok a II. Nemzetközi Neveléselméleti Munkaértekezlet -... Tovább

Tartalom

I. rész
A szocialista nevelő iskoláért 9
Simon Gyula: A nevelő iskola helyzete, távlatai - tanulóifjúságunk fejlesztésének aktuális kérdései 11
Kálmán György: Általános iskola-nevelő iskola 16
Horváth Márton: Köznevelési rendszer és tudományos kutatás 35
Szebenyi Péterné: A személyiségfejlesztés iskolai problémái 49
Rozsnyai Istvánné: A közösségi nevelés tapasztalataiból 57
Szvétek Sándor: Az erkölcsi nevelés személyiségintegráló szerepe 67
Zrinszky László: Erkölcs, politika és az iskolai oktatás 76
Papp István: A világnézeti szintézis megalapozása a középiskolai tantárgyakban 88
Rábosik István: Az erkölcsi-társadalmi magatartás determinációja és az erkölcsi fejlettség vizsgálatának problémái 97
Tóth Béla: Tízévesek élő példaképei 107
Papp János: A szocialista felelősség pedagógiai megalapozásának tanulságai alsó tagozatos tapasztalatok alapján 115
Bakonyi Pál: Gondolatok az önművelési képesség alakításáról 123
Bernáth József: Feltételek és lehetőségek az önművelés iskolai megalapozásában 134
Hunyadi Györgyné: Tanulás és közösségi beállítódás 144
Veréb József: A közösség értékorientáló szerepe 158
Pék András: A hagyományos és a vegyes életkorú KISZ-alapszervezetek összehasonlító vizsgálatának néhány eredménye 166
Nádori László: Az ifjúság testi nevelését, sportját érintő fejlesztési elképzelések 188
Illés Lajosné: A szocialista iskola fejlesztésének távlatai az európai szocialista.országokban 191
II. rész
A szocialista nevelés módszertani kérdései 203
Werner Dors: A nevelési módszerek ideológiai világnézeti determinációja 205
Petrikás Árpád: A nevelés módszertana és folyamata 214
A. Lewin: A tanulóifjúság közreműködése a nevelőmunkában 224
Horváth Lajos: Az általános iskolai önkormányzat kialakításának feltételei 237
Gaál Gyula: Közösségi magatartásra, közéleti tevékenységre nevelés módszerei 248
Kovács Sándor: A gyermekvezetői tevékenység gyakorlásának-gyakoroltatásának pedagógiai szerepe 261
Vass Lajosné: A tanulók közösségi beilleszkedésének pedagógiai jellemzése 273
Berzsnyánszky László: Felső tagozatos tanulók közösségi beilleszkedésének tapasztalatai 289
Bachó Lászlóné: Kísérlet a tanulói önművelés megalapozására 305
Pazonyi Tamásné: A középiskolás korú ifjúság társadalomfelfogása egy felmérés tükrében 315
Gál András: Nevelési módszerek alkalmazása a szakmunkásképző iskolában folyó munkatevékenységben 324
Miskolczi Károlyné: Nevelési modellek jelentősége és hatásuk feltárása ez alsó tagozatos munkában 331
Bíró Katalin: Erkölcsi fejlettségvizsgálat és kísérlet az általános iskola 2-5. osztályos tanulók körében 341
Vastagh Zoltán: Tapasztalatok a közösségi aktivitás értékeléséről 350
III. rész
A szocialista iskola fejlesztésének főbb kérdései 373
Salamon Zoltán: Tanulás és diákéletmód 375
Sántha Pál: Miért járnak a diákok a klubokba? 385
Ritoók Pálné: Néhány szempont az iskolarendszer pályaorientációs tevékenységének továbbfejlesztéséhez 395
Majzik Lászlóné - Molnár Péter: Fizikai dolgozók gyermekei tanulmányi helyzetének alakulása az általános iskolában 402
Várnagy Elemér: Cigánytanulók problémáinak vizsgálata néhány baranyai településen 414
Gál Erzsébet: A családi életre nevelés hazai tapasztalataiból 423
Komlósi Sándor: A családi nevelés értékközvetítő szerepe 431
Koltai Jenő: Gondolatok a jövő testnevelési tanárának képzéséről 438
Kozmanovics Endre: Az ifjúság testnevelésének korszerűsítéséről
Ligetiné Verebély Anna: A köznevelés távlati fejlesztésének irányát befolyásoló tényezők 458
Kelemen Elemér: A pedagógus továbbképzés szerepe a pedagógusok művelődésében 473
Pirisi Jánosné - Rónaky Edit: Permanens művelődés - pedagógus továbbképzés 484
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem