A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 1971.

Előszó

Részlet a könyvből:
"A Déri Múzeum 1962-64. esztendei évkönyvében egy kis tanulmány jelent meg a Fényi erdőről. A tanulmány ismerteti az erdő topográfiáját s az itt megkezdett kutatómunkákat. A... Tovább

Tartalom

TERMÉSZETTUDOMÁNY - NATURWISSENSCHAFTEN
Ötvös János: A Fényi erdő kalaposgombái 5
Die Hutpilze des Fényer Waldes 20
Rajkai Tibor: Újabb adatok a falusi leányok fejlődésének és növekedésének kérdéséhez 21
Neuere Beitráge zum Problem der Entwicklung und des Wachstums der Dorfmádchen 34

RÉGÉSZET, ÓKORTUDOMÁNY - ARCHEOLOGIE, ALTERTUMSWISSENSCHAFT
M. Nepper Ibolya-Sz. Máthé Márta: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok régészeti tevékenysége 1969-1971 (Leletkataszter) 35
The Archeological Activity of the Museums in Hajdú-Bihar County in the Years
1969-1971 (A Survey of Finds) 54
Balla Lajos: Possessores et vicani vici Vindoniani (Ad CIL III 10 570 = 3626) 55
Possessores et vicani vici Vindoniani (Ad CIL III 10 570 = 3626) 64

TÖRTÉNELEM - GESCHICHTE
Módy György: Die siedlungs-, und besitzgeschichtliche Übersicht des Gebiets des heutigen Komitats Hajdú-Bihar in 16-17. Jahrhunderten
A mai Hajdú-Bihar megye területének XVI-XVII. századi település- és birtoklástörténeti képe 72
Tóth Béla: Polgári Mihály önéletraj za es Itinerariuma
Die Autobiographie und das Itinerarium von Mihály Polgári
Rettegi Istvánné: A szerepi „Nemes Communitas Protocolluma" (Adatközlés) . .
Das Protocollum der Adeligen Communitas von Szerep
Rácz István: Az országos nemesi jogok élesztése a hajdú városokban
Wiederaufwecken der Rechte auf Landesadel in den Haiduckenstádten
Komoróczy György: A debreceni céhesipar reformkori helyzete (1820-1848)
Die Lage des Debrecener Zunftwesens in der Reformzeit (1820-1848)
Orosz István: A szabad gazdálkodás elterjedése Északkelet-Magyarországon a XIX. század végén 173
L'extension de la culture á rotation „libre" dans le Nord-Est de la Hongrie á la fin du XIXe siecle
Ónosi László: Egy nagyközség a történelem sodrában (Adalékok Balmazújváros századforduló környéki történetéhez) 221
Fogarassy László: Az ismeretlen székely hadosztály 225
Die unbekannte Szekler-Division 252

NÉPRAJZ - VOLKSKUNDE
N. Bartha Károly: A néhai debreceni gombkötők 253
Die früheren Debrecener Knopfmacher 282
Veliky János: Egy debreceni kismesterség a kapitalizmus korában 283
Ein Debrecener Handwerk in der Zeit des Kapitalismus 288
Németh Elek: A hagyományos kisparaszti gazdálkodás eszközei és szókincse Hajdúböszörményben (Szántás - vetés - aratás) 289
Die Geráte und der Wortschatz der traditionellen kleinbáuerlichen Bewirtschaftung in Hajdúböszörmény 332
Papp János: A férfisiratókról 333
Les chants funébres chantés par des hommes 361
Szalay Emőke: Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban 363
Hochzeitsbráuche in Berettyóújfalu 383
Dankó Imre: A vásárhirdetés (Vásári plakátok) 385
Market-posters, the Announcement of Markets, Fairs, Puffery 418
Ujváry Zoltán: A török alakja a magyar dramatikus népszokásokban 419
Le personnage du Turc dans le coutemes dramatiques Hongroises 437

MŰVÉSZETTÖRTÉNET - KUNSTGESCHICHTE
Dienes Ö. István: Gáborjáni Szabó Kálmán szabolcsi freskói 439
Les fresques de Kálmán Gáborjáni Szabó dans le departement de Szabolcs . . . 452
Sz. Kürti Katalin: Monumentális képzőművészeti alkotások a Debreceni Agrártudományi Főiskolán 453
Oeuvres d'art monumentales a l'École Supérieure d'Agriculture de Debrecen . . 475

IRODALOMTÖRTÉNET - LITERATURGESCHICHTE
Csűrös Miklós: Gulyás Pál hagyatéka. Gondolatok az Itáliához című vers kapcsán 477
Der Nachlass von Pál Gulyás. Gedanken um das Gedicht ,,An Italien" 493
Szíj Rezső: Kner Imre levelei Mata Jánoshoz 495
Der Briefwechsel zwischen Imre Kner und János Mata 541

MUZEOLÓGIA - MUSEOLOGIE
Hadasné Tóth Mária: Egy bronzszitula restaurálása 543
Restaurierung einer bronzenen Situle 550
Dankó Imre: Jelentés a Déri Múzeum 1971. évi munkájáról 551
Bericht über die Tátigkeit des Déri-Museums in 1971 563
A kéziratokat 1972. január 5-én zártuk le
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem