844.820

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1960. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja/XV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Almásy Gedeon 1. Markó László62
Almási Gedeon 1. Pallai István4
Analitikai ankétról beszámoló139
Analitikai szemle137
P. G. Anan' ev 1. Dubrovai Károly54
Andrásfay Ernő: Nagynyomású tekercselt készülékek261
Babos Barnabás 1. Újhidy Aurél366
Bakácsné Polgár Erzsébet - Szekeres László: Foszfát- és szulfát-ionok egymás melletti meghatározása fémszennyezések jelenlétében, különös tekintettel a műtrágyákra460
Balassa János: Kísérlet a vegyészmérnöki munka színvonalának megállapítására157
Balázs Ádám: az uránércfeldolgozó ipar technológiai fejlődése0492
Balla Béla 1. Kincses Gyula288
Balla Béla 1. Majdik Ferenc168
Bartha Zoltán: Új műkaucsuk-féleségek446
Bass Emil: Áramlások centrifugális erőtérben III.40
Bártfay József: Erjedéses citromsav meghatározása566
Benedek Pál: Diffúziós műveletek szabadsági foka406
Benedek Pál: Gázelegyek szétválasztása szilárd vagy folyékony szorbenssel432
Benedek Pál: Stacionárius műveleti egységek leírása355
Benedek Pál: Vegyipari készülék geometriai leírása500
Benedek Pál: Stacionáreius működésű reaktorok szabadsági foka544
Bittel Alfréd: A többszörös elválasztó eljárások történetéhez412
Bilckle Tibor - Németh Jenő: Fluidizációs hőcserélők hőtani vizsgálata552
Bontó Lászoló - Magyar Károly: A Kínai Népköztársaság vegyiparásnak tanulmányozásánál szerzett tapasztalatokról304
Bozsai Imre: Acélok, színes és könnyűfémötvözetek, keményfémek, szilikátok kobalttartalmának amperometrikus meghatározása káliumferricianiddal423
Cornides István: Hazai eredmények és lehetőségek a tömegspektroszkópia területén252
Czottner Sándor: A vegyipar 1959. évi eredményei és 1960. évi feladatai1
Csokán Pál - Simon Ferenc: Kísérletek korrózióálló titánbevonat galvanikus előállítására442
Deák Bertalan: 25 éves a Pécsi Kokszművek322
Deák Bertalan - Háda Sándor - Rapp Tamás - Szűcs Miklós: Középnyomású hidrogénezés (Varga eljárás) maradékának felhasználási lehetősége a kőszénlepárlásban525
N. N. Dmitrevszkij l. Dubrovai54
Dobos Dezső: Egyszerű elektromos deriváló körök és alkalmazásuk fizikai kémiai méréseknél421
Dubrovai Károly - A. V. Neprjahina P. G.: Anan'ev. és Dmitrevszkij: Az ásványolaj alacsonyhőfokú oxidációs krakkolása54
Egyesületi hírek510
Enyedi Béla: Salétromsavüzem kapacitásának növelése ipari oxigén felhasználásával244
Erdész Sándor - Gröbler András: Kalcium, magnézium és foszfát ionok meghatározása egymás mellett138
Farády László 1. Újhidy Aurél 366
Fejes Gábor: Újabb eredmények a centrifugák tervezése és felhasználása területén511
Fischer Béla - Nemes László: A karboximetilcellulóznátrium tulajdonságairól, előállításáról és ipari alkalmazhatóságáról112
Gánti Tibor: A fehérjék térszerkezetéről162
Geleji Frigyes: A szitétikusszál-gyártás jelenlegi helyzete és fejlődésének irányvonala149
Geleji Frigyes - Lévai Gyula - Migray Emőd: A ricinusolaj mint vegyipari nyersanyag298
B. E. Glusnev l. A. B. Sejnman61
Gór-Nagy Sándor: A magyar nitrogénipar fejlesztésének irányvonala189
Gröbler András: l. Erdész Sándor138
Hajas János 1. Schwaner Károly505
Hardy Gyula: A telomerizációs reakciókról307
Hazai kémiai irodalomból125
Hay József - Zalai György: A Borsodi Vegyi Kombinát üzembehelyezésének néhány tapasztalata220
Háder Sándor l. Deák Bertalan525
Heyrovsky Jaroslaw: Az 1959. évi kémiai Nobeldíj nyertese9
Hírek a magyar vegyiparból87
Hirsch Eberhard: A szaccharóz mint vegyipari nyersanyag343
Honti György: A nitrogénipar világhelyzete202
Horváth Albert l. Nádasy Miklós294
Iványi Gyula - Róna Vilmos: Adatok a városi gáz naftalintartalmának pikrinsavas meghatározásához568
Jakó Lajos l. Takács Pál141
Jámbor Béla - Székessyné Hermann Vilma: A IV. Magyar Biokémiai Vándorgyűlés558
Kayser Albert l. Márkus László86
Kádárné Pauncz Judit: Az ólom és antimón-szennyezés polarográfiás meghatározása fémónban330
Kellner Ágnes - G. Molnár László - Szekeres László: Kromátionok meghatározása arzenát- és permanganát-ionok mellett426
Keresztes Mátyás: A Tiszavidéki Vegyi Kombinát nitrogéngyára225
Kincses Gyula - Balla Béla: Összetett műtrágya előállítása nyersfoszfát salétromsavas feltárásával288
Kerényi István: Tranzisztoros erősítéssel működő potenciometrikus és dead-stop mérőműszer329
Kiss A. Sándor: Kéndioxid és kénhidrogén meghatározása generátorgázban136
Kiss A. Sándor: Kénklorid vizsgálata565
Klug Ottó: Para-aminofenol előállítása nitrobenzol katódos redukciójával535
Korányi György: A vegyipari kutatás eljárásainak fejlődése477
Kulcsár János: Belső túlnyomású, domború edény és kazánfenekek falvastagságának meghatározása nomogramokkal319
László Antal: Mértékegységek, egységrendszerek és dimenziók315
Lengyel Tamás: Kenőképesség vizsgálata rádióaktív nyomjelző technikával381
Lévai Gyula l. Geleji Frigyes298
Lienerth Aladár: Zománcozott keverőelemek hatásosságának vizsgálata117
Ligethy László l. Péter Ferenc36
Loczka Alajos: Than Károly178
Lőrinc Andor: Kolorisztikai kutatás a Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutató Intézetben 1950-58-ban20
Macskássy Hugó: A petrokémia előretörése a műanyagiparban347
Magyar Károly l. Bontó László304
Majdik Ferenc - Balla Béla: Titánoxid pigment előállítása tiánszulfát oldatból168
Makayné Bődi Etelka l. Marosné Gréger Katalin72
Markó László - Almásy Gedeon - Szepesváry Pál: Diizooktilftalát színeződésének vizsgálata matematikai statisztikai értékeléssel62
Marosné Gréger Katalin - Vancsóné Szmercsányi Ibolya - Makayné-Bődi Etelka: Telítetlen poliszterek telítetlenségének meghatározása72
Márkus László - Kayser Albert: E-kaprolaktám mennyiségi meghatározása86
Migray Emőd l. Geleji Frigyes298
Mira János: Néhány irányelv vegyipari vállalatok erőműveinek tervezéséhez66
G. Molnár László l. Kellner Ágnes 426
Mucskai László - Ruzsányi Tivadar - Soliom István: Derítőföldek és derítés30
Műszaki lapszemle560
Nagy István: A Láng Gépgyár szerepe a hazai vegyipari gép- és készülékgyártásban182
Nádasy Miklós - Horváth Albert - Takács Pál: Germániumoxid és pirokatechin együttes előállítása barnakőszéngenerátorkátrányból és generátorgázvízből294
Nemes László l. Fischer Béla 112
A. V. Neprjahina l. Dubrovai Károly54
Németh Jenő l. Blickle Tibor552
Nowotniy Kornél: Gépiparunk eredményei a magyar nitrogénipar fejlesztésében256
Ormai József l. Schwaner Károly505
Ördögh Mária: Ultramikró kémiai analízis325
Pallai Iván: Kismolekulasúlyú paraffinszénhidrogének részleges oxidációja454
Pallai Iván - Almásy Gedeon: Aceton közvetlen előállítása metán parciális oxidációjának termékgázából4
Papp Károly: A vegyipari készülékek tömszelencéi75
Pályázati felhívás275
Péter Ferenc - Ligethy László: Katalitkus áramok a polarográfiában36
Pungor Ernő: Új eredmények a műszeres analízis területén133
Rapp Tamás l. Deák Bertalan525
Róma Vilmos l. Iványi Gyula568
Rozgonyi Kálmán: A magyar nitrogénipar múltja a Péti Nitrogénművek történetén keresztül210
Ruzsányi Tivadar l. Mucskai László30
Samu Lajos: Módosított Van Slyke-féle gázmosó428
Sándi Emil: Foszfáteszter hatóanyagú növényvédőszerek bomlási mechanizmusáról174
Sátori Józsefné: Fontosabb elemek növényélettani szerepe390
Schwaner Károly - Hajas János - Ormai József: A hazai hanglemezgyártás műanyagai505
A. B. Sejnman - B. E. Glusnev: Dubrovai Károly61
Simon Ferenc l. Csokán Pál447
Soliom István l. Mucskai László30
Somló György: Vegyipari berendezések szabadban való telepítéséről333
Svehla Gyula l. Szepéesváry Pál11
Szekeres László l. Bakácsné Polgár Erzsébet460
Szekeres László l. Kellner Ágnes426
Szekér Gyula: A vegyipar fejlesztése a második ötéves tervben. Irányelvek és feladatok93
Szekér Gyula: Műszerezés és automatizálás a vegyipari ágazat területén429
Szejti József: A vegyipar fejlődése és a Gompertz görbe539
Szepesváry Pál - Svehla Gyula: Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása a kémiában11
Szepesvári Pál l. Markó László62
Szepesy László: Az aetiléngyártás. A nyersanyagforrások és pirolizáló eljárások ismertetése485
Szepesy László: Az etilén gyártása. Tiszta etilén kinyerése hőbontási gázból530
Székessyné l. Jámbor Béla538
Szmicsek Sándor: Rektifikáló kolonna elválasztó képességének növelése362
Szovjet vegyészeti szakkönyvkiadás124
Szűcs Miklós l. Deák Bertalan525
Takácsi-Nagy Benedek: A műszaki fejlesztés újabb eredményei a nitrogéniparban193
Takács Pál - Jakó Lajos: Feketekőszén- minősítő paraméterek közötti kapcsolatok értelmezése korrelációs számítás segítségével a dél-mecseki kőszéntelepek vizsgálata alapján141
Takács Pál l. Nádasy Miklós294
Takács Vilmos: A karbamidgyártás technológiai és gazdasági fejlődése239
Találmányi bejelentések564
K. Thinius dr.: A műanyagipari lágyítókról104
Thurzó György: Korszerű PVC-gyártási technológiák395
Új gépek és készülékek269
Újhidy Aurél - Babos Barnabás - Farády László: Vizsgálatok diciklohexilammoniumnitrit előállítására rotációs filmreaktorban366
Üzemi fogások71
Vancsóné Szmercsányi Ibolya l. Marosné Gréger Katalin 72
Vályi Péter: A magyar-szovjet gazdasági együttműködés és vegyiparunk fejlődése285
Vimmer László: Szabványos keverőelemek ellenállástényezőinek vizsgálata, kismintában463
Wittmann Gyula: Fluidizációs piritpörkölés hazai megvalósítása és tapasztalatai370
Zalai György l. Hay József220
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem