A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hivatás és hitvallás 1-2.

Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai

Szerző

Kiadó: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.021 oldal
Sorozatcím: Az Antall József Baráti Társaság évkönyvei
Kötetszám: 8-9
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-8033-75-4

Fülszöveg

1997 kora őszén látott napvilágot Az (magyar) értelmiség hivatása című kötet ifj. Farsang Árpád szerkesztésében és bevezető tanulmányával. A magyar könyvkiadásban rendhagyó, talán egyedi eset, hogy egy könyv hatására alig egy év leforgása alatt több mint száz reálértelmiségi (természettudós, orvos, mérnök) tollat ragadjon, és megírja a folytatást. Az olvasó e rendkívüli vállalkozás eredményét tartja a kezében.
Gondolat-tárlat, így lehetne e reflexió-gyűjtemény műfaját meghatározni, s a különleges kiállítás címéül a Korszakforduló elnevezést adni, amelyet számos felismerés közül legfőképpen a következők inspiráltak:
- Addig Magyarországon nem lesz valódi "rendszerváltozás", amíg az ország lakosait a rosszkedv és a pesszimizmus jellemzi. Elodázhatatlan a mentális rendszerváltás, amelyet mindenkinek először önmagában kell elkezdenie.
- Társadalmunk megannyi problémája a nyugati civilizáció válságtüneteinek része, ezért azok nem kezelhetők lokálisan.
- Sürgető feladat az ember és... Tovább

Tartalom

1. kötet
Ifj. Farsang Árpád: Útravaló5
Fodor András: Katalizátorok8
Tartalom13
Hivatás és hitvallás
Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai
Antalóczy Zoltán: A 20. század végjátéka35
Ádám Antal: Értelmiségi hivatás önmagamon lemérve (Vallomásos sorok egy geofizikustól)43
Ágostházi László: Az értelmiségről a mai Magyarországon46
Balázs Lajos: Ezredvégi számadás a "reál"-talentumokról53
Balázs Nándor: Három kívánság62
Balogh Ádám: Gondolatok a mai magyar értelmiségről és az orvostudományról66
Balogh Balázs: Az optimista értelmiségről74
Balogh Ernő: A mérnöki hivatástudatról, az elhivatottságról, és arról, amit emberi tisztességnek hívnak77
Bartha József: Műszaki értelmiség?86
Bácsy Ernő: "Az el nem ismert érdem hősei" - A reálértelmiség hivatásáról90
Báldi Tamás: Hozzászólás a tudós értelmiség néhány problémájához az ezredforduló küszöbén95
Bejczy Antal: Messzire nézzen, ki élni akar123
Benczúr András: Informatika, információs társadalom és információs forradalom (részletek egy dékáni székfoglalóból)130
Berczi István: Az értelmiség hivatása143
Berencsi György: Sok az eszkimó és kevés a fóka - avagy az (kárpát-medencei, közép-, kelet-európai, magyar) értelmiség helyzete és problémái a Nyugat-Európa felé tartó Magyarországon153
Berényi Dénes: Az értelmiség felelőssége ma171
Bertók Lóránd: Van-e magyar tudomány?175
Bittsánszky Géza: Néhány megjegyzés az értelmiség mivoltáról és hivatásáról 179
Callmeyer Ferenc: A reálértelmiség felelőssége185
Czakó Kálmán Dániel: A megelőzés eszköze a képzés és a nevelés188
Czvikovszky Tibor: Jóvátehetetlen mulasztások203
Csányi Vilmos: Az értelmiségi kultúra207
Csurgay Árpád: Az ezredforduló küszöbén. A kívánatos, a lehetséges és a tényleges jövőről209
Diczig István: A műszaki értelmiség "felelőssége" a bűnözés megelőzésében217
Duka Zólyomi Árpád: Létünk záloga az erős értelmiség224
Fábry György: Az értelmiség... mint olyan228
Finta József: Értelmiségi hivatás - építészi hivatás! (Lesz-e magyar építészet?)231
Fodor András: Kutatók és nemzetstratégiák (Giordano Bruno késői utódainak válasza Barsiné Pataky Etelkának)235
Frenkl Róbert: Mintaadás, értékközvetítés, tehervállalás256
Fülöp László: gondolatok a magyar fellendülésről. A magyar (műszaki és természettudományos) értelmiség feladatairól a 20. század végén264
Gáti Tamás: Metszet a "reál" értelmiségről277
Gegus Ernő: Másképpen280
Ginsztler János. A "futó idővel" okosan gazdálkodva284
Gyürk István: A mérnök társadalmi megbecsülése287
Halzl József: Újabb esély a megújulásra, a mentális rendszerváltozásra290
Hankiss János: Kitörés a kiábrándulásból296
Havass Miklós: A szeretetdeficit felszámolásának esélyei306
Hámori József: Az értelmiséggé válás és az oktatás316
Imre László: Felkészülés a környezetkímélő és megújuló energiaforrások hasznosításának korszakára321
Juhász-Nagy Sándor: Értelmiségi korlátok, értelmiségi feladatok, értelmiségi jövő326
Keszthelyi Lajos: Ötven év fizika333
Kisida Elek: A magyar helyzetről - mellébeszélés nélkül340
Kiss Ádám: A jövő kilátásai és a magyar reálértelmiség342
Kopp Mária: Cooperatio bona, nihil aliud356
Kovalszki Péter: A magyar (reál) értelmiségiek tennivalói360
Kováts Ervin: Az értelmiség helyzetéről Magyarországon365
Kubovics Imre: A magyar felsőoktatás fejlődésének tendenciái a második világháború után373
Láng István: Felelősség a környezet- és természetvédelemben383
Lipták Béla: sorsunk. Jövőnk386
Lovas István: Az értelmiség mint a magyar polgárság megtestesítője401
Lőwy Dániel: Ahogyan élsz408
Meskó Attila: Közös feladatunk: a fenyegetett élet megőrzése413
Méhes Károly: A féligazságok csapdája426
Michelberger Pál: Állam és gazdaság430
Monos Emil: A kutatóorvos egyénisége és hivatása436
Nagy Zoltán: A követőkre talált gondolkodó emberekről444
Naszlady Attila: Látni és láttatni448
Náray-Szabó Gábor: Minőség451
Nemesszeghy Ervin: Sciencia unit in fide454
Németh Magda: Felelősek vagyunk!458
Orosz László: Genetika, genetikai, genetikus461
Osvay Károly: ...A csodákra még várni kell! Avagy természettudósok az információs társadalomban473
Palotás Árpád: fiatal műszaki kutatók helyzete itthon és külföldön481
Papp Lajos: A szívsebészeti ellátás etikai problémái487
Papp László: A nyugati magyar értelmiségiek feladatairól491
Papp Sándor: A specializáció mélyárkaiban495
Pethes György: A tudományos értelmiség kötelezettségei499
Petz Ernő: Az energiapolitika és az állam szerepe503
Polónyi Károly: Felelősségtudat és alkalmazkodás az állandóan változó világhoz513
Ponori Thewrewk Aurél: A (magyar) (reál) értelmiség hivatása517
Prágay Dezső: Néhány javaslat az ország helyzetének javítására521
Prekopa András: Vivat Professores525
Pungor Ernő: Magyarország fejlődéséért530
II. kötet
Rapcsák András: Hivatás és feladatok585
Rédei György: A tanult ember felelőssége594
Roska Tamás: Valahol otthon kell lennünk - a globalizálódó világban is601
Sík Tibor: Értékmegőrzés, fejlesztés, kibontakozás604
Sineger Eleonóra: Az önvizsgálat ideje609
Skrapits Lajos: Egy "kisebbségi" gondolatai - hivatásról és hitvallásról615
Sohár Pál: A magyar értelmiség hivatása618
Solti László: A tudomány felelőssége, avagy: megtiltható-e a kutatás?627
Solymosi Frigyes: Feszültségek a magyar tudományban632
Szabó József: Akik az igazságot keresik (az értelmiség és a honvédelem)636
Szathmáry Zoltán: Mi lesz veled magyar (kultúra)?641
Szálka Miklós: A mérnökök társadalmi szerepvállalása a rendszerváltozás után654
Szebényi Imre: Gondolatok a reális és szakszerű kompromisszum kérdéséhez660
Szendrő Péter: "...Ki viszi el innen a sötétséget...?"662
Szentirmai Attila: Egy biológus gondolatai közoktatásunk problémáiról669
Szentiványi Tibor: Mi a baj? Kell-e változtatni? Hogyan tovább? Gondolatok a magyar értelmiség helyzetéről688
Szolcsányi János: Jövőnk záloga: az értelmiség felelősségérzete695
Szolcsányi Pál: A szellemfilozófiai elvárás700
Szollár Lajos: Építs házat, ültess fát, nemezz gyermeket!709
Takács István: Mértéktartásra és önismeretre törekedve720
Tarnay Kálmán: Értékek - értékítéletek724
Toró Tibor: Vallomásféle a Bolyai szimbólumról és az erdélyi magyar értelmiségi létről730
Tóth András: Kiből lehet értelmiségi, és mi a tennivalója a mai Magyarországon?734
Trunkó László: A "fölösleges ember", avagy a mélyreható ökológiai, gazdasági és társadalmi válság "eredménye"739
Tunyogi András: A "számolástudók" felelőssége746
Venetianer Pál: Eretnek gondolatok az értelmiség hivatásáról754
Végh László: Összeomlás vagy átmenet?758
Vicsek Tamás: A nemzetközi mércéhez igazodva763
Vida Gábor: sötét gondolatok a részről és egészről s a tudományról766
Vizi E. Szilveszter: A magyar értelmiség szerepe a 21. század tudás alapú társadalmában771
Záhonyi Lóránt: Az (magyar) élet és lélek védelme775
Egy könyv útjára indul
Az (magyar) értelmiség hivatása c. kötet visszhangja
Bodó Márton: A nagy titok791
Buvári Márta: Az értelmiség és a rendszerváltozás794
Couderc Jean-Mary: A kétségek között őrlődő értelmiségről797
Debreczeni József: Értelmiség és politika,800
Entz Géza: A magyar értelmiség hivatásáról805
Isépy Tamás: Fésületlen gondolatok az értelmiség kórlapjáról808
Kerényi Zsolt: Kis gondolatok az "értelmiségről"813
Kodolányi Gyula: rosszkedv és elpocsékolt idő816
Koncz Gábor: Kihívások és felelősség822
Révész Sándor: A különbségek rendje825
Skrabski Árpád: civil kurázsi829
Speidl Zoltán: Értelmiség és közösség833
Szabó-Pelsőczi Miklós: Új gazdasági és pénzügyi egyensúlyok felé837
Tóth Gy. László: Süketek párbeszéde a magyar értelmiség hivatásáról859
Függelék
A kötet szerzői865
Névmutató1011
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hivatás és hitvallás 1-2. Hivatás és hitvallás 1-2. Hivatás és hitvallás 1-2. Hivatás és hitvallás 1-2. Hivatás és hitvallás 1-2. Hivatás és hitvallás 1-2.

A kötetek borítója enyhén kopott, foltos. A lapéleik foltosak.

Állapot:
1.990 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba