A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Turisták Lapja 1941. január-december

Folyóirat a turistaság és honismeret terjesztésére - LIII. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Trianon keleti határainak megbontásával nemcsak Erdély magas hegyvidékeinek egyrésze vált hozzáférhetővé a természetjárók számára, hanem emellett olyan középhegyek is visszatértek, melyek bűbájos... Tovább

Tartalom

Baczoni Géza: Határkő a Nagykőhavason 26
Boross Ádám dr.: A Gerecse hegység növényzetének újabb érdekessége és a Gerecse „Növényvilág"-a 28
Cholnoky Jenő dr.: A Badacsony ismét előtérbe kerül 62
- - Nagy idők sodrában 101
Csúry Jenő dr.: Szilágysági hegyek 1
- - A történelem nyomdokain 83
Déchy Liane: Felkészültség és magatartás 103
- - Fényvarázs az Alpokban 180
- - Téli változatok 273
Fodor János: Rudabánya református temploma 73
Gádor Ferenc dr.: Túrák a Nagy Ányesvölgy zárlatában 149
Grósz Alfréd: Ki volt a Lomnici csúcs első megmászója? 137
Hefty Gyula Andor: A Kis Békásszoros környékén 237
Hernádi János: Az Avalán 25
Jankovics Marcell dr.: Béke a hegyetetőkön - háború a völgyekben 257
Karafiáth Jenő dr.: Siegmeth Károly 124
Kertész Jenő: Turistaság és szabadidőmozgalom 85
- - Vetítettképes előadásaink 185
- - Az „Uz Bence" turistaház a Hargitán 250
Kotsis Ferenc: Gyakorlati tudnivalók (Pünkösd a Horthy-csúcson) 122
- - Túrák a keleti végeken II. (Radnai-Borgói-Kelemen havasok) 197
- - Túrák a keleti végeken III. (Székelyföld) 217
- - Túrák a keleti végeken IV. (Székelyföld) 242
Kunfalvi Rezső: Az Iván pap havasa és környéke télen 260
Kurucz Sándor dr.: Gyergyóbékás „csodabarlangja" 45
Lengyel László: Mezőhavas, Görgény, Kelemen 21
- - „Hadicéljaink" 174
Margittay Rikárd dr.: A Káli medence 104
- - A salföldi templomrom karácsonyi legendája 267
Merza Gyula: Az ötven éves EKE 8
Németh Albert: Jászó 68
Papp Lajos: Turista-karácsonyfa a Királyhágó aljában 13
Pappné, Tarczay Gizella dr.: Bársonyos dalmát ég alatt 73
Peitler Gyula dr.: Utóhang a turistaankéthoz 33
- - Teleki Pál 81
- - Thirring Gusztáv dr. 1861-1941 75
- - „Sasok szárnyán" 87
- - Egyesületünk élete 1940-ben 111
- - Pünkösd a Horthy-csúcson (2305 m) 117
- - Bánkút ünnepe 131
- - Túrák a keleti végeken I. 157
- - Gyakorlati tudnivalók a Radnai havasok túráihoz 169
Peitler Gyula dr.: A magyar spórt új útja 184
- - Magyar neveket a magyar térképekre 230
- - A jövő útja 231
In memiriam. (Az év turistahalottai) 276
- - - Hegymászás. (Külföldi folyóiratszemle) 277
Preyss Sándor: Ünökő (2280 m) 41
Révay József dr.: Szent István lába nyomán 181
- - Késmárki karácsony 264
Sebestyén Jenő: Tapolca földalatti utain 6
Sajtó Béla: Megnyilt az Országos Turista Múzeum 7
- - Reményik Sándor 27
- - A Kilima Njaro ostromának történetéhez 47
- - Mohi puszta-Ónod 71
- - Hivatásunk a végeken 107
- - Naplótöredék (Pünkösd a Horthy-csúcson) 119
- - 1941-es diákpályázatunkról 129
- - A Magyar Turista Egyesület máramarosi múltja 151
- - Útinapló (Kőhát, Gutin, Lápos, Radnai havasok) 157
- - Jó egészséget! 183
- --Az „Erdély" margójára 223
- - Térképolvasás a középiskolában 244
Székely Géza: A Brassói Turista Egyesületről 221
Szöllősy Jenő: A hegyek halottai 77
- - Néhány időadat a Radnai havasok túráihoz 154
- - Erdélyi fürdők és környékük 210
Tulogdy János dr.: Egy régi erdélyi természetjáró 64
Xantus János dr.: A Kelemen havasok 106
Egyesületi élet.
Rovatvezető: Kollár Károly.
A M. T. E. 1941 januárius 7-i választmányi ülése, S. B. 14
" " " " 1941 februárius 4-i választmányi ülése, Kk. 34
" " " " 1941 március 4-i választmányi ülése, Kk. 53
" " " " 1941 április 1-i választmányi ülése, Kk. 88
" " " " 1941 május 6-i választmányi ülése, Kk. 132
" " " " 1941 június 10-i választmányi ülése, Kk. 186
" " " " 1941 július 1-i választmányi ülése, Kk. 186
" " " " 1941 szeptember 2-i választmányi ülése, Kk. 214
" " " " 1941 október 7-i választmányi ülése, Kk. 232
" " " " 1941 november 11-i választmányi ülése, Kk. 274
" " " " 1940. évi zárszámadása (Mellékletként a márciusi számhoz)
" " " " 1940 évi vagyon mérlege (Mellékletként a márciusi számhoz)
" " " " 1941 évi költségelőirányzata (Mellékletként a márciusi számhoz)
" " " " 1941 április 8-i, 53. rendes évi közgyűlése, Kk. 113
" " " " Egyesületi vetítettképes előadássorozatunk 14, 34, 53, 88,232, 251
" " " " Karácsonyfa-ünnepélye ! 15, 35, 89,251, 11 /III.
" " " " Csepeli Osztálya, Kk. 54,189, 251
" " " " Debreceni Osztálya, Kk. 251
" " " " Diósgyőri OsztJálya, Molnár József 114
" " " " Érsekújvári Osztálya 54
" " " " Esztergomi Osztálya, Kemény Miklós 189
" " " " Felsőgömöri Osztálya, Kk. 133
" " " " Hernádvölgyi Osztálya, Lacza János 89
" " " " Kassai Osztálya, Kk. 189
" " " " Ózdi Osztálya, Kk. 133
" " " " Váci Osztálya, Kk. Zsembai Ferenc 155, 189
" " " " Kálmán Asztala, G. V. B. 89
" " " " Sasok Társasága, Kk. 35, 54, 190. 10/IIL. 11/III.
" " " " Tanítók Társasága, S. B 233
" " " " Vándorfiúk Asztala, Wéber Félix, Kertész Jenő 54, 89
A M. T. E. Ifjúsági Csoport alakult, p. gy. 10/III.
" " " " Ifjúsági irodalmi pályázat, p. gy. 48, 86
" " " " Sasok Társasága fényképkiállítása, p. gy. 251
" " " " Vezetőképző tanfolyama, p. gy. 251, 11/III.
A badacsonyi „Rodostó" menedékház, p. gy. 54, 233
A dobogókői báró Eötvös Lóránt-menedékház, p. gy. 53
A Hegyi Szent Bernát ünnepség, Sz. B. 233
A Madarasi-menedékházat bezárták, p. gy. 190
A Nagykevény útjelzései veszélyben, B. M. 35
A Sasok nagyszénási vándordíja, p. gy. 35
Az egyedüljárás veszélyei, p. gy. 14, 35
Az ezévi műszaki államsegély, p. gy. 35
Az 1935. évi erdőtörvény turistaszakaszának végrehajtásáról, f. z. 54
Az OMIH áldozatkészsége az ifjúság érdekében, S. B. 155
Bánkúti menedékházunk kibővítése elkészült p. gy. 15
Bánkút kér!, p. gy. 34, 54, 155
Bánkút vár!, p. gy 113
Diákturistasággal kapcsolatos emléktárgyak a turistamúzeumban, S. B. 133
Egyesületünk ezévi terepgyakorlata, p. gy. 10/III., 252
Hivatalos kirándulásaink sorrendje 88, 133
Hősök emlékünnepén Dobogókőn, f. z. 132
Kapnikbányán ország zászlót avattak, S. B. 252
Keresztény turisták igazolványainak OTT láttamozása 190
Kormányzói kitüntetés, p. gy. 252
Lelkigyakorlatok turisták számára, p. gy. 189
Nagybereznai Javornik menedékházunk, p. gy. 89
Pusztítások a Holdvilágárokban, p. gy. 11/III.
Téry emlékének, p. gy. 10/III., 252
Turisták HÉV-kedvezménye, p. gy. 155
Turisták és vadászok, p. gy. 275
Turistaotthon a Gálhegy alján, B. M. 290
Útelzárás a Börzsönyben, p. gy. 190
Jankovics Marcell dr., S. B. 252
Payer Józsefről, S. B. 252
Szabó Zoltán dr., S. B. 53
Lakner Károly, p. gy. 114
Miltényi Aurél, p. gy. 54
Irodalom.
Rovatvezető: Sajtó Béla.
A Budapesti (Budai) Torna Egylet évkönyve a LXXI. egyesületi évről, S. B. 58
A „Der Bergsteiger", B. E. 252
„A földrajzi nevek írásmódjáról", S. B. 100
A Keletmagyarországi és Erdélyrészi Fürdőszövetség kiadványai, p. gy. 256
A Magyar Si Szövetség évkönyve, 1939-40, S. B. 20
A Magyar Si Szövetség évkönyve, 1940-41, S. B. 195
A székesfőváros központi kirándulásairól, S. B. 196
Aba Sándor: Erdély útikalauzáról, p. gy. 236
Banksport, p. gy. 282
Béla Gunda: Snoskorna hos Karpatens Folk, Sz. J. 100
Búvár, p. gy. 283
Budapest Sport Egyesület évi jelentése, 1940, S. B. 154
Cholnoky Jenő: A csillagoktól a tengerfenékig, Dr. B. M. 57
- - Tihany, S. B. 57
- - Erdélyi képek, p. gy. 282
Erdély. Az EKE folyóirata, p. gy. 283
Erdély, p. gy. 195, 215
Erdély északi része és a Székelyföld, Sz. J. 195
Erdély gyógyfürdői és üdülőhelyei, B. M. 195
Erdélyi utikalauz, p. gy. 136
Földgömb, p. gy. 282
Földrajzi Zsebkönyv, 1941, S. B. 19
Gáspár Gyula: A visszatért Erdély utikönyve, p. gy. 215
Gombocz Endre: A Kir. Magy. Természettudományi Társulat története, S. B. 154
Gyűjtés hegyen-völgyön, p. gy. 236
Háromszék vármegye, p. gy. 282
Hazatérés, Pappné, Tarczay Gizella versei, p. gy. 19
Időjárás, p. gy. 283
Ifjúsági könyvtárjegyzék, Szerk. Dr. Horváth Kálmán, S. B. 196
Ifjúság és Élet, p. gy. 283
Jankovics Marcell: Félszáz névtelen magyar, S. B. 20
Járjuk a vizet, S. B. 216
Jelentés a kárpátaljai területen 1940. évben végzett idegenforgalmi tevékenységről, p. gy. 99
Képes Sport, p. gy. 283
Kessler Hubert dr.: Az Aggteleki barlang leírása és feltárásának története, S. B. 99
Korszerű fényképezés, K. J. 256
Krásy Slovenska, p. gy. 19
Lévai Lajos dr.: Székelyföldi képek, Sz. J. 58
Magyar Cserkész, p. gy. 283
Magyar földrajzi irodalom, 1939., p. gy.
Magyar Turista Élet, p. gy. 283
Marosvásárhely és Szováta fürdő 196
Mecsek Egyesület, Pécs, ötvenedik évkönyve, 1891-1941, K. J. 256
Nagyvárad, p. gy. 236
Nyisztor Zoltán: Kalandozás a Balkánon, Dr. B. M. 99
Olaszok Erdélyben, Sz. J. 100
Ortutay Tivadar: Cseh világi a Kárpátokban, S. B. 57
Papp László: A svéd vasérc nyomán, S. B. 58
Péchy-Horváth Rezső: Kárpátalja, p. gy. 282
Piarista öregdiák, p. gy. 283
Szabadidőmozgalom, idegenforgalom, munkásnyaraltatás, p. gy. 19
Szeghalmi Gyula: Felvidék, p. gy. 40
Szovátafürdő és környéke, p. gy. 236
Tenger, p. gy. 236
Természettudományi Közlöny, p. gy. 283
Turista Zsebkönyv, 1941, Sz. J. 40
Tükör, p. gy. 283
Erdély.
A Bihar Egylet, p. gy. 17
A Bihar Egylet Élesdi Csoportja, p. gy. 17
A Brassói Turista Egyesület, p. gy. 93
A kilakoltatott EKE-múzeum visszaköltözött, p. gy. 93
A kolozsvári „Gyopár"Turista Egyesület, Kk. 93, 191, 255
A MTE Nagyváradi Osztálya, a Bihar Egylet, Kk. 191
A Síszövetség és a visszatért erdélyi síterepek, p. gy. 255
A Természetbarátok kolozsvári tagozata, p. gy. 93
Az EKE Csíkszéki Osztálya, p. gy. 17
Az EKE ismét tagja a szövetségnek, p. gy. 255
Az Olt forrásának foglalása, p. gy. 191
Az „Uz Bence" menedékház, p. gy. 191
Épülő menedékházak és turista szállók Erdélyben, p. gy. 93
Kilátó épül a Nagysomlyóhegy tetején, p. gy. 17
Maroshévízkörnyéki menedékházak, p. gy. 279
Megnyitották a Szászlekence és Kolozsnagyida közöflt épitett vasutvonalat, p. gy. 17
Merza Gyula, Mező Ferenc dr. 191
OMIH szálló Hargita fürdőn, p. gy. 255
Rekordforgalom az Egyeskőnél, p. gy. 255
Rendbehozták a Bükk erdei menedékházat, p. gy. 93
Százágyas diákszálló épül Sepsiszentgyörgyön, p. gy. 93
Téli sportlehetőségek Erdélyben, p. gy. 93
Hegymászás.
Rovatvezető: Buzay Béla.
A Dachstein-Südwand téli megmászásáról, Sz. J. 36
A gleccserek mélységei, B. B. 135
A Grohmann csúcs (3111 m) első téli megmászása, B. B. 55
A Hochtor észai falának első téli megmászása, Sz. J. 97
A Kilimandzsáró, B. B. 135
A Montblanc déli falának megmászása, B. B. 35
A Turisták Lapja, B. B. 36
Edward Whymper, B. B. 56
Hannibál, B. B. 56
Két kiváló vezető halála, Sz. J. 97
Külföldi hegymászó-folyóiratok, p. gy. 277
Narvik hegyei között, B. B. 56
Payer Józsefről, Buzay Béla 135
Point Maréchal Petain, B. B. 135
Saussure-kiáilítás Genfben, Sz. J. 97
Új nagy jégbarlang, B. B. 56
Fényképezés.
Rovatvezető: Buzay Béla.
A fénykép távlata, (K-y.) 55
A fényképezésnél használatos vegyszerek, B. B. 55
A hegyvilág tárgyköre, (K-y.) 55
A jó rendezés, B. B. 194
A művészi fényképezés, B. B. 18
A színes fényképezés, Buzay Béla 95, 194
A színes fényképezésről, p. gy. 134, 194
A Sasok Társasága fényképkiállítása, p. gy. 280
A Turistaszövetség 1940. évi fényképpályázata 115
A vegyszerek megőrzése, B. B. 115
Az igazán szép és művészi képek, B. B. 18
Az OMIH kárpátaljai színes keskenyfilmje, p. gy. 35
Eső után, (K-y.) 115
Fotóművészet, p. gy. 280
Gyors hibakereső negatívok számára, B. B. 194
Hideg előhívó, B. B. 115
Hogyan bánjunk fényekkel és árnyalatokkal, (K-y.) 115
Kik voltak az első műkedvelők/ (K-y.) 55
Magyar fényképező diákok, p. gy. 115
Pergő képek, p. gy. 280
Petzval Józsefről, B. B. 18
Színes fényképezés új könyvei, p. gy. 280
Térképészet.
A „Székelyföld" új turistatérképével kapcsolatban, p. gy. 235
A térképolvasás és tereptan elemei, p. gy. 281
Az erdélyi turistatérképek sorsa, p. gy. 37
Budapest várostérképe, p. gy. 98
Cserhát, p. gy. 98
Három olasz térkép, p. gy. 98
Sonnblickkarte, p. gy. 281
Székelyföld. 1:200.000 turistatérkép, p. gy. 234
Közérdekű levelek.
A Badacsony védelmében, dr. v. Folthy László 39
Ankét nélkül is lehet... Kotsis Ferenc 59
Bevezető, p. gy. 3,9
Csepel előnyben, Aradi Csaba 39
Egyenlő mértéket... Szirtes Ferenc 39
Turista lexikon - vagy Csepelsziget, Aradi Csaba 59
Visszhang ... Bodor Erzsébet 59
Társegyesületek.
A BBTE kiránduló bizottságának statisztikája.G. A. A. 38
A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület, Sz. J. 90
A Galyatetői menedékház kezelése, H. J. 38
A Hegyi Szent Bernát-nagyvándordij G. A. A. 38
A Magyarkúti menedékház, B. M. 253
A magyar turistaság erőviszonyai, p. gy. 38
A MKE előadássorozata, H. J. 38
A MKE tapolcai „Balaton" Osztálya, H. J. 38
A MKE túrakönyve, 1941 március-június, p. gy. 90
A nagybányai munkásfőiskola turistaszakcsztálya, p. gy. 253
A Természetbarátok pécsi csoportja, p. gy. 253
A Turistaszövetség galyatetői menedékház telepe, B. M 253
A Turistaszövetség helyiség kérdése, p. gy. 253
A Vándorkedv Turisták újjáépített Bányahegyi menedékháza, B. M. 253
Az Egyetemiek barlangkutató szakosztálya, G. A. A. 38
Az ötvenéves Mecsek Egyesület, B. M. 253
„Budapest Sportegyesület" Turista Szakosztálya, Dr. R. A 38
Erdély visszatért részeinek bekapcsolódása, p. gy. 90
Fényképkiállítás a Szövetségben, B. M. 90
Hídépítő turisták, H. Gy. 90
Kárpátalja.
A Tiszaborkút-Mencsul cserkész menedékház, p. gy. 16, 254
Kárpátaljai menedékházaink, p. gy. 16, 254
'Kárpátaljái menedékházak 1941-42 telén, p. gy. 278
Kitűnő téli idény ígérkezik Volócon, p. gy. 254
Meteorológiai obszervatórium létesül a Horthy-csúcson, p. gy. 234
Rahó környékének turista útjelzéseiröl, p. gy. 16, 254
Színes filmsorozatok Kárpátalja természetű szépségeiről, P. H. R. 16
Felvidék.
Az Aggteleki barlang, p. gy. 94
Felsőgömöri Osztályunk Pozsállói menedékháza, p. gy. 94
Negyven menedékháza van a KSTL-nek, p. gy. 94
Színes felvételek az Aggteleki barlangban, p. gy. 94
Viszonosság a szlovák menedékházakkal, p. gy. 94
Színes bokréta.
A boldog élet művészete 192
„A jó bornak nem kell cégér" 193
Az Országos Turista Múzeum alapítása 192
Aki négy hétre a Tátrába utazik 193
Jókai a Mátra Egylet tagja volt 192
Koppenhágában 193
Norvégiának egészen nehezen megközelíthető hegyeiben 193
Szerkesztői üzenetek, 20, 5/III
Folyóiratunk 53-ik évfolyamában műnyomópapíron huszonnyolc 60X60, huszonnyolc 62X90, ötvenhét 80X130 és kilenc 20X135 milliméter területű fényképfelvételt közöltünk. Összesen 122 felvételt.
Kirándulásaink: 60, 116, 6/III, 7/III, 8/III, 9/III, 10/III., 11/III.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december Turisták Lapja 1941. január-december

A borítók és néhány lap kissé foltosak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba