A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar nemzetstratégia 2.

Fülszöveg

2009 karácsonyának várakozásteli idején, az advent napjaiban a Magyar Konzervatív Alapítvány odahelyezi második nagy kötetét, nemzetstratégiai gondolatait a magyar olvasók és cselekedni akarók asztalára. Azt gondolom, hogy befejezett nagy tervet senki nem várt, nem tudott, és mi sem tudunk, nem is akartunk készíteni, már csak azért sem, mert kész tervek idő előtti közreadása magában hordozza a meghiúsulást és a csalódást. A régi mondás szerint az ad igazán, aki nem halat tesz le az asztalra, hanem megtanítja az éhezőt halat fogni. Mi tehát azt mondjuk, hogy a napjainkban megszokottól eltérő, valójában régi értékrend és világlátás szükséges, nemcsak a honpolgárok, a várakozó, cselekedni akaró magyar emberek, hanem különösen a néhány hónap múlva a cselekvés helyzetébe kerülő, az országot vezető emberek számára döntéseik, terveik alapjául. "Még az álmokat se hazudni, / mégis víg hitet adni másnak" - mondja Ady Endre. Gondolataink ma még álomnak látszanak, de hitem szerint beteljesülő,... Tovább

Tartalom

Piukovics Gábor: Szeretet és igazság 9
Bogár László: Magyar nemzetstratégia 11
I. A NEMZET LELKI, ERKÖLCSI, SZELLEMI ÁLLAPOTA / 23
1. Az élet tisztelete / 24
Bábel Balázs: Ti vagytok a Föld sója (Mt 5,13) 25
Somogyi Alfréd: Az egyház képviselőinek a szerepe
a közgondolkodás és közerkölcs formálásában 28
Hegedűs Lóránt: Megmaradásunk esélye a kereszténység 34
Papp Lajos: A Magyar Nemzet volt, van, lesz! 38
Szabó Gyula: Az első lépés megtételéhez bátorság kell
(Bezárulni vagy kinyitni?) 41
Molnár V. József: Házam-hazám 49
Albert Gábor: Útjelző cserepek 52
Kisida Elek: Szubszidiaritás és szolidaritás 58
Sütő Zoltán: A magyar ősiség pozíciója a metafizikában és viszonya a kereszténységhez 61
Szentmihályi Szabó Péter: Lehet még stratégiánk? 66
Vértesaljai László: A múlttal való szembenézés felelőssége a katolikus egyházban 69
2. Művelődés, oktatás / 74
Bíró Zoltán: Nemzeti öntudat: önismeret, hagyomány, kultúra 75
Jankovics Marcell: Nemzeti kulturális stratégia 79
Czakó Gábor: A hunfalvyzmus és a nyelvújítás 106
Takaró Mihály: A huszadik század első fele irodalmi kánonjának eltorzított, megcsonkított,
egyoldalú ábrázolásáról, ennek okairól és a helyreállítás lehetőségeiről 116
Oláh János: A magyar irodalom létfeltételeiről 121
Bárányi Károly: Az oktatás nemzeti stratégiája 125
3. Tömegtájékoztatás / 158
Vass Csaba: A globalizáció a médiát is felszámolta 159
Németh Miklós Attila: Rabszabadság 167
II. A NEMZET FIZIKAI ÁLLAPOTA / 175
1. Demográfia / 176
Bene Éva: Elsőrendű stratégiai célunk: a népességfogyás megállítása és a magyarság demográfiai helyzetének a javítása 177
Ifj. Fekete Gyula: Tennivalók a magyarországi adórendszer kártékony elemeinek a megszüntetése érdekében I . 187
Bárányi Károly: Kiút a népesedési válságból 197
2. Egészségügy / 202
Bene Éva: A magyar egészségügy helyzete, és javaslatok az ágazat helyreállítására 203
Éger István: Csődben a gyógyítás - a csőd gyógyítása 226
Szász István Tas: Az alapellátás helye és szerepe az egészségügyben 235
3. Sport / 244
Schulek Ágoston: „A sport megtanít becsületesen győzni 245
III. A NEMZET HATALMI RENDSZERE / 249
1. Gyökeres alkotmányreform / 250
Zétényi Zsolt: Magyarországon gyökeres alkotmányreform kell! 251
Samu Mihály: A magyar alkotmányozás új útja 267
Kukorelli István: Húsz éve alkotmányozunk 278
Zlinszky János: Alkotmányos értékek és a politika 294
Kocsis István: A jogfolytonosság helyreállításának időszerűsége 330
Cservák Csaba: Jogálom a jogállam? 343
2. Az állam szerepe, feladata / 360
Bíró Zoltán: A nemzet állama 361
Csizmadia László: Civilek a pályán 365
Für Lajos: Nemzetbiztonság és honvédelem 374
3. Kárpát-medencei nemzetrészek, népcsoportok / 388
Duray Miklós: Egy lehetséges szlovákiai magyar stratégia alapvetése 389
Hódi Sándor: Délvidéki kitekintés egy új nemzetstruktúra kimunkálásának reményében 418
Miklóssy Endre: Egy új cigánypolitikai koncepció alapjai 427
IV. A NEMZET GAZDASÁGI RENDSZERE / 435
1. Földvédelem, vidékfejlesztés / 436
Ángyán József: Nemzeti agrár-környezetgazdálkodási és vidékfejlesztési programvázlat 437
Tanka Endre: A nemzeti megmaradás programja földügyben 456
Nagy Bálint: A magyar vidék- és agrárfejlesztés alapgondolatai 462
Somodi István: A magyar föld és népessége megtartása 471
2. Környezetvédelem, energiapolitika / 492
Oláh János: Gazdálkodás a környezettel I. 493
Járosi Márton: A magyar energetika helyzete és helyreállításának feladatai 503
Hetesi Zsolt: Energia nélkül nem megy semmi 510
3. Társadalom-gazdaságtan / 544
Bogár László: A magyar gazdaság nemzetstratégiája társadalomgazdasági megközelítésben 545
Vass Csaba: A harmadik Trianon 552
Lóránt Károly: Egy új gazdaságpolitika körvonalai és megvalósításának feltételei 564
Varga István: Adalékok a nemzetstratégia pénzügyeihez I. 584
Mándoki Andor: Tisztesség, tudás, tehetség gazdaságunkban 594
ROMON VIRÁG / 603
Szabados György: Összeszedődés előtt 604
Jókai Anna: Ima Magyarországért 614
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem