Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.783

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Párbeszéd Istennel

Imakönyv katolikus híveknek

Szerző

Kiadó: Ecclesia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 638 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN: 963-363-128-9
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Atyánkhoz szólunk - Imádságok
Az imádság9
Általános imádságok12
Keresztvetés13
Miatyánk 14
Üdvözlégy Mária19
Hiszekegy20
Hitünk főigazságai25
Hit, remény, szeretet26
A parancsok28
Isten, hit parancsolata29
Az Egyház öt parancsa31
A főparancs31
Alkalmi imádságok33
Reggeli ima33
A nyolc boldogság35
Uram, tégy engem békéd eszközévé39
Esti imák40
Esti himnusz44
Esti ima44
Étkezés előtti és utáni imák46
A hazáért50
Világi vezetőként53
Az államfőért54
A népek jólétéért54
A békéért55
Imák az Egyházért58
Imák a helyi egyházközségekért61
A meg nem kereszteltekért64
A fiatalokért65
Barátainkért, ellenségeinkért66
Az élet alkonyán68
Öregek imája69
Ima a védőszenthez70
Az őrangyalhoz73
Özvegyek imája74
Gyermektelenek imája75
Esőért76
Tiszta időért77
Vihar idején77
Gépkocsivezetők imája77
Az anyaszentegyház közös imái79
Litánia Jézus szent nevéről79
Jézus Szíve litániája83
Krisztus drágalátos vérének litániája86
Lorettói litánia89
Imák a szent Szűzhöz92
Oltalmad alá92
Most segíts meg92
Emlékezzél meg93
Úrangyala93
Ima a mindenkor segítő Szűz Máriához94
Szent Ágoston imája a Boldogságos Szűz közbenjárásáért96
Szent Alajos fölajánló imája97
Bajban és szenvedésben97
Szent József tisztelete (Litánia)98
Ima szent József miséjéből100
Imák Szent Józsefhez101
Ima Szent Józsefhez az Anyaszentegyház fő pártfogójához102
Ima Szent Józsefhez a tiszta életért103
A keresztény családokért104
A jó halál kegyelméért105
Mindszentek litániája106
A szentmise könyörgése115
Ima a mindenszentek közbenjárásáért116
Szemben a halállal117
Mennyei Atyánk velünk van gyászunkban118
Részletek a temetési szertartásból120
Engedj haza orszgáodba engem121
Lelkem az égbe vezesd be124
Imák az elhunytakért125
Elhunyt szülőkért125
Elhunyt házastársért125
Elhunyt gyermekért126
Elhunyt lekipásztorért127
Adjunk hálát az Úrnak127
Utószó az imádságos részhez130
Egész évben Krisztussal - Az egyházi év
Advent (A karácsonyi ünnepkör bevezető része)136
A kis Jézus várása143
Szállást kres a Szent Család144
Szent Miklós püspök (December 6.)149
Szent Katalin150
Szent Borbála150
Szent Luca151
Karácsony151
Szenteste152
Karácsony nyolcadának vasárnapja, Szent Család ünnepe157
Január 1. Szűz Mária Istenanyasága. Újév159
Vízkereszt160
Nagyböjt163
Hamvazkodás165
Nagyböjt napjára166
Keresztút. A Keresztúton Krisztust követjük166
Nagyhét177
Virágvasárnap178
A szent háromnap179
Nagycsütörtök179
Nagypéntek180
Nagyszombat183
A Lucernárium - a Fényünnepség184
Húsvétvasárnap186
Húsvéti szokások (Húsvéti ételszentelés)189
Húsvét vasárnapjai191
Húsvét második vasárnapja191
Jó Pásztor vasárnapja (A Hivatások Világnapja)192
Húsvét VI. vasárnapja (Tömegtájékoztatási világnap)192
Urunk mennybemenetele (Húsvét VII. vasárnapja)193
Pünkösdvasárnap194
Szentháromságvasárnapja197
Úrnapja (Krisztus szent testének és vérének ünnepe)198
Jézus Szentséges Szívének ünnepe (Az úrnapi vasárnapot követő péntek)199
Krisztus Király vasárnapja (Az Egyházi Év befejezése)201
Mindszentek202
Az esztendő során megemlékezünk Isten választottjairól, a szentekről207
Szent Margit szűz (Január 18.)208
Szalézi Szent Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító (január 29.)208
Bosco Szent János áldozópap209
A mi Urunk bemutatása a templomban (Gyertyaszentelő Boldogasszony)210
Szent Balázs püspök és vértanú (február 3.)211
A Szeplőtelen Szűz Lourdes-i megjelenése212
Szent József, a Boldogságos Szent Szűz jegyese215
Az Angyali Üdvözlet ünnepe (Gyümölcsoltó Boldogasszony)216
Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú217
Szent József a munkás218
Szent István király jobbjának megtalálása219
Szűz Mária a Világ Királynője220
Páduai Szent Antal hitvalló220
Keresztelő Szent János születésnapja221
Szent László király és hitvalló222
Szent Péter és Pál apostol-vértanúk222
A Szent Szűz látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony napja)223
Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja226
Nagyboldogasszony (A Boldogságos Szent Szűz mennybevétele)227
Szent István király (Magyarország fő védőszentje)228
Szent Maximilian Kolbe231
Kisboldogasszony (A Szent Szűz születésnapja)232
Magyarok Nagyasszonya (Szűz Mária névnapja)233
A Szent Kereszt felmagasztalása 233
Fájdalmas Anyák ünnepe (A hétfájdalmas Szent Szűz napja)234
Szentírás vasárnapja (Szeptember utolsó vasárnapja)235
Szent Gellért püspök, vértanú236
Lisieux-i Szent Teréz237
Rózsafüzér Királynéja237
A rózsafüzér (Szentolvasó)238
Könyörgés a szentolvasó imádkozása után241
Hitterjesztés vasárnapja241
Szent Imre herceg és hitvalló242
Árpádházi Szent Erzsébet243
Az egyházi év változó ünnepei244
Megszentelődünk az Úrban - Szentségek
A szentségek. Az egyház tanítása249
Az aukarisztia. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás253
A szentmise részei257
A szentmise rendje263
I. Eukarisztikus ima270
II. Eukarisztikus ima275
III. Eukarisztikus ima279
IV. Eukarisztikus ima284
Az áldozás szertartása289
Imádságok szentmisével, szentáldozással kapcsolatban292
Szentmise előtt - szentmise után (Csanád Béla)292
Szentmise előtt 294
Szentbeszéd utáni szent csendben 296
Szentáldozás utáni szent csendben297
Fohászok az oltáriszentségi Jézushoz (Miháczi József)298
Szent Ágoston: Fohászkodások299
Loyolai Szent Ignác: Fohászok299
Áldozás előtti imádság a görögkatolikus liturgiából300
Búcsúimádságok szentáldozás után301
A feszület előtt301
Krisztus lelke302
Xavéri Szent Ferenc fohászai303
Elmélkedés szentáldozás előtt (Prohászka Ottokár)304
Elmélkedés szentáldozás után (Prohászka Ottokár)305
Szent Ágoston imádsága307
Uram nem vagyok méltó (J. H. Newman)309
Aquinói Szent Tamás Himnusza az Oltáriszentségről310
P. Tesniere A: Az Oltáriszentség a szeretet tűzhelye és a keresztény egység köteléke 312
Dag Hammarskjöld imáiból315
Avilai Nagy Szent Teréz: Lássalak csak Téged318
Tóth Sándor: Új kehelyre319
Michel Quoist: Uram színed előtt320
II. Keresztség. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatása325
Egy gyermek keresztelése a legrövidebb szövegváltozatok szerint329
Ima a születendő gyermekért342
A nagyszülő imája342
Az édesanya hálaadása született gyermekért343
Ima szülés után344
Keresztszülők imája345
Család esti imája keresztelés évfordulóján345
Isten üzenete347
Ima a gyermekért (Kardos Mihály után)348
ima a gyermekért348
Ima a távollevő gyermekért350
Szülők imája önmagukért353
III. A bérmálás. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás355
Bérmálás mise keretében359
Imádság a Szentlélek ajándékáért (Miháczi József)356
Szülők imája bérmálkozó gyermekükért360
Bérmaszülő imája361
Beteg személy sürető megbérmálása szükség estén 362
IV. A bűnbocsánat szentsége. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatói363
A bűnbocsánat szertartása366
Gyónási előkészület369
A Szentlélek segítségül hívása370
Lelki tükör370
Bánatima374
Pázmány Péter hálaimája szentgyónás után (Miháczi József imakönyvéből)375
Bűnbánat felindítása szentáldozás előtt, ha nem kell gyónnunk376
V. Betegek kenetének szentsége. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás377
A betegek ellátása: bűnbocsánat, szentkenet, áldoztatás381
Imádság betegségben388
Ima a betegek kenetének felvétele előtt390
Ima a betegért391
A beteg imája392
Ima a beteg gyermekért393
6. zsoltár: Imádság testi szenvedésben394
30. zsoltár: Hálaének gyógyulásért395
Ima ápolóért, orvosért396
Betegápoló imája397
Beteg imája az egyház szükségleteiért, papi hivatásokért398
VI. Az egyházi rend. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás400
Részletek a pappászentelés szertartásaiból402
Hivatások gondozása403
Szülők imája gyermekeik papi hivatásáért406
Imádság új papokért407
Könyörgések papokért (Csávossy Elemértől)408
Ima a lalekiásztorért412
Ima papi hivatásokért413
Ima a pápáért414
Ima a püspökért415
Ima beteg és öreg papokért416
Ima elhunyt lelkiatyákért és lelkipásztorokért417
Ima szerzetesi hivatásokért417
VII. A házasság. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás419
Házasságkötés misén kívül421
Szülő imája házasságra készülő gyermekéért431
Ima a leendő házastársért433
Pázmány Péter: Ima a szülőkért434
Hála az Istennel és egymással összekötő szerelemért435
Im a távollevő hitvestársért437
Ima a házastársért439
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Párbeszéd Istennel Párbeszéd Istennel Párbeszéd Istennel

A lapélek foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba