Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.784

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Párbeszéd Istennel

Imakönyv katolikus híveknek

Szerkesztő

Kiadó: Ecclesia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 638 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN: 963-363-042-8
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Kedves Katolikus Testvéreim!
IV. Béla a tatárok kivonulása után, 1242-ben, könnybelábadt szemekkel járta végig a felégetett várakat meg falvakat, és elszorult a szíve a feldúlt családi otthonok... Tovább

Előszó

Kedves Katolikus Testvéreim!
IV. Béla a tatárok kivonulása után, 1242-ben, könnybelábadt szemekkel járta végig a felégetett várakat meg falvakat, és elszorult a szíve a feldúlt családi otthonok láttán. De hosszú évtizedek szívós munkájával a romok helyére teljesen új, erős hazát épített fel.
Ebben az országépítésben nemcsak a kőművesek segítettek neki, hanem két imádkozó ember is: a Nyulak szigetén az Édeslánya, Árpádházi Szent Margit kulcsolta össze a kezét imára, s derűs lélekkel fogadta el a ránehezedő áldozatok. - Itt a Pilis hegységben, Esztergom közelében pedig Boldog Özséb, a pálosok alapítója és rendtársai közös imáikkal s fegyelmezett életükkel a lélek erejét csepegtették bele a magukra eszmélő családokra.
Manapság a rádió, a televízió, az újságok mindenegyes családnak a legbensejébe férkőznek be. Sok jót is nyújtanak nekik: bevezetik hozzájuk a nagyvilág művészetét, kultúráját, megláttatják velük a fejlődés nekilendülését, az elgondolkoztató problémákat. - De pusztítani is tudnak bennük: nevetségessé teszik legnagyobb értékeiket, a tiszta házasságot, pellengérre állítják a család küldetését, a gyermekáldást és nevelést. Így állandó ráhatásukkal nagyobb rombolást képesek népünkben végbevinni, mint egykor a tőlünk gyorsan kivonuló tatárok. Vissza

Tartalom

Az imádság9
Általános imádságok12
Keresztvetés13
Miatyánk14
Üdvözlégy Mária19
Hiszekegy20
Hitünk főigazságai25
Hit, remény és szeretet26
A parancsok28
Isten tíz paransolata29
Az Egyház öt parancsa31
A főparancs31
Alkalmi imádságok33
Reggeli ima33
A nyolc boldogság35
Uram, tégy engem békéd eszközévé39
Esti imák40
Esti himnusz44
Étkezés előtti és utáni imák46
A hazáért50
Világi vezetőkért53
Az államfőért54
A népek jólétéért54
A békéért55
Imák az Egyházért58
Imák a helyi egyházközségekért61
A meg nem keresztetekért64
A fiatalokért65
Barátainkért, ellenségeinkért66
Az élet alkonyán68
Öregek imája69
Ima a védőszenthez70
Az őrangyalhoz73
Az özvegy imája74
Gyermektelenek imája75
Esőért76
Tiszta időért77
Vihar idején77
Gépkocsivezetők imája77
Az anyaszentegyház közös imái79
Litánia Jézus szent nevéről79
Jézus Szíve litániája83
Krisztus drágalátos vérének litániája86
Lorettói litánia89
Imák a szent Szűzhöz92
Oltalmad alá92
Most segíts meg92
Emlékezzél meg93
Úrangyala93
Ima a mindenkor segítő Szűz Máriához94
Szent Ágoston imája a Boldogságos Szűz közbejárásáért96
Szent Alajos fölajánló imája97
Bajban és szenvedésben97
Szent József tisztelete (Litánia)98
Ima szent József miséjéből100
Imák szent Józsefhez101
Ima szent Józsefhez az Anyaszentegyház fő pártfogójához102
Ima Szent Józsefhez a tiszta életért103
A keresztény családokért104
A jó halál kegyelméért105
Mindszentek litániája106
A szentmise könyörgése115
Ima a mindenszentek közbenjárásáért116
Szemben a hlállal117
Mennyi Atyánk velünk van gyászunkban118
Részletek a Temetési szertartásból120
Engedj haza országodba engem121
Lelkem az égbe vezesd be124
Imák az elhunytakért125
Elhunyt szülőkért125
Elhunyt házastársért126
Elhunyt gyermekért126
Elhunyt lelkipásztorért127
Adjunk hálát az Úrnak127
Útószó az imádságos részhez130
Egész évben Krisztussal - Az egyházi év
Advent (A karácsonyi ünnepkör bevezető része)136
A kis Jézus várása143
Szállást keres a Szent Család144
Szent Miklós püspök. (December 6.)149
Szent Katalin150
Szent Borbála151
Szent Luca151
Karácsony151
Szenteste152
Karácsony nyolcadának vasárnapja. Seznt Család ünnepe157
Január 1. Szűz Mária Istenanyasága. Újév159
Vízkereszt160
Nagyböjt163
Hamvazkodás165
Nagybőjt napjaira166
Kersztút. A Keresztúton Krisztust követjük166
Nagyhét177
Virágvasárnap178
A Szent háromnap179
Nagycsütörtök179
Nagypéntek180
Nagyszombat183
A Lucernárium - a Fényünnepség184
Húsvétvasárnap186
Húsvéti szokások (Húsvéti ételszentelés)189
Húsvét vasárnapjai191
Húsvét második vasárnapja191
Jó Pásztor vasárnapja (A Hivatások világnapja)192
Húsvét VI. vasárnapja (Tömegtájékoztatési világnap)192
Urunk mennybemenetele (Húsvét VII. vasárnapja)193
Pünkösdvasárnap194
Szentháromság vasárnapja197
Úrnapja (Krisztus szent testének és vérének ünnepe)198
Jézus Szentséges Szívének ünnepe (Az úrnapi vasárnapot követő péntek)199
Krisztus Király vasárnapja (Az Egyházi Év befejezése)201
Mindenszentek202
Az esztendő során megemlékezünk Isten válaszottjairól, a szentekről207
Szent Margit szűz (január 18.)208
Szalézi Szent Ferenc püspök, hitvalló és egyháztanító (január 29.)208
Bosco Szent János áldozópap209
A mi Urunk bemutatása a templomban (Gyertyaszentelő Boldogasszony)210
Szent Balázs püspök és vértanú (február 3.)211
A Szeplőtlen Szűz Lourdes-i megjelenése212
Szent József, a Boldogságos Szent Szűz jegyese215
Az Angyali Üdvözlet ünnepe (Gyümölcsoltó Boldogasszony)216
Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú217
Szent József a munkás218
Szent István király jobbjának megtalálása219
Szűz Mária a Világ Királynője220
Páduai Szent Antal hitvalló220
Keresztelő Szent János szüeltésnapja221
Szent László király és hitvalló222
Szent Péter és Pál apostol-vértanúk222
A Szent Szűz látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony napja)223
Szent Anna, a Boldogásgos Szűz Mária anyja226
Nagyboldogasszony (A Boldogságos Szent Szűz mennybevétele)227
Szent István király (Magyarország fő védőszentje)228
Szent Maximillian Kolbe231
Kisboldogasszony (A Szent Szűz születésnapja)233
A Szent Kereszt felmagasztalása233
Fájdalmas Anyánk ünnepe ( A hétfájdalmas Szent Szűz napja)234
Szentírás vasárnapj (Szeptember utolsó vasárnapja)235
Szent Gellért püspök, vértanú236
Lisieux-i Szent Teréz237
Rózsafüzér Királynéja237
A rózsafüzér (Szentolvasó)238
Könyörgés a szentolvasó imádkozása után241
Hitterjesztés vasárnapja241
Szent Imre herceg és hitvalló242
Árpádházi Szent Erzsébet243
Az egyházi év változó ünnepei244
Megszentelődünk az Úrban - Szentségek
A szentségek. Az egyház tanítása249
Az Eukarisztia. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás253
A szentmise részei257
A szentmisse rendje263
I. Eukarisztikus ima270
II. Eukarisztikus ima275
III. Eukarisztikus ima279
IV. Eukarisztikus ima284
Az áldozás szertartása289
Imádságok szentmisével, szentáldozással kapcsolatban292
Szentmise előtt- szentmise után (Csanád Béla)292
Szentmise előtt294
Szentbeszéd utáni szent csendben296
Fohások az oltáriszentségi Jézushoz (Miháczi József)298
Szent Ágoston: Fohászkodások299
Loyolai Szent Ignác: Fohászok299
Áldozás előtti imádság a görögkatolikus liturgiából300
Búcsúimádságok szentáldozás után301
A feszület előtt301
Krisztus lelke302
Xavéri Szent Ferenc fohászai303
Elmélkedés szentáldozás előtt (Prohászka Ottokár)305
Szent Ágoston imádsága307
Uram nem vagyok méltó (J. H.Newman)309
Aquinói Szent Tamás Himnusza az Oltáriszentségről310
P. Tesniere A.: Az Oltáriszentség a szeretet tűzhelye és a keresztény egység köteléke312
Dag Hammarskjöld imáiból315
Avilai Nagy Szent Teréz: Lássalak csak Téged318
Tóth Sándor: Új kehelyre319
Michel Quoist: Uram színed előtt320
Keresztség. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatása325
Egy gyermek keresztelése a legrövidebb szövegváltozatok szerint329
Ima a születendő gyermekért342
A nagyszülő imája342
Az édesanya hálaadása született gyermekéért343
Ima szülés után344
Keresztszülők imája345
Család esti imája keresztelés évfordulóján345
Isten üzenete347
Ima a gyermekért (Kardos Mihály után)348
Ima a gyermekért348
Ima a távollevő gyermekért350
Sülők imája önmagukért351
Bérmálás. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás355
Bérmálás mise keretében359
Imádság a Szentlélek ajándékáért (MIháczi József)356
Szülők imája bérmálkozó gyermekükért360
Bérmaszülő imája361
Beteg személy sürgető megbérmálása szükség esetén362
A bűnbocsánat szentsége. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás 363
A bűnbocsánat szertartása366
Gyónási előkészület369
A Szentlélek segítségül hívása370
Lelki tükör370
bánatima374
Pázmány Péter hálaimája szentgyónás után (Miháczi József imakönyvéből)375
Bűnbánat felindítása szentáldozás előtt, ha nem kell gyónnunk376
Betegek kenetének szentsége. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás377
A betegek ellátása: bűnbocsánat, szentkenet, áldoztatás381
Imádság betegségben388
Ima a betegek kenetének felvétele előtt390
Ima a betegért391
A beteg imája392
Ima a beteg gyermekért393
6. zsoltár: Imádság testi szenvedésben394
30. zsoltár: Hálaének gyógyulásért395
Ima ápolóért, orvosért396
Betegápoló imája397
Beteg imája az egyház szükségleteiért, papi hivatásokért398
Az egyházi rend. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás400
Részletek a pappászentelés szertartásából402
Hivatások gondozása403
Szülők imája gyermekeik papi hivatásáért406
Imádság új papokért407
Könyörgések papokért (Csávossy Elemértől)408
Ima a lelkipásztorért412
Ima papi hivatásokért413
Ima a pápáért414
Ima a püspökért415
Ima öreg és beteg papokért416
Ima elhunyt lelkiatyákért és lelkipásztorokért417
Ima szerzetesi hivatásokért417
A házasság. Az egyház tanítása és gyakorlati útmutatás419
Házasságkötés misén kívül421
Szülő imája házasságra készülő gyermekéért431
Ima a leendő házastársért433
Pázmány Péter: Ima a szülőkért434
Hála az Istennel és egymással összekötő szerelemért435
Ima a távollevő hitvestársért437
Ima a házastársért439
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem